Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 223-ong 3-ong G-339G-011


Naastliggers vanFranekereind 22
ten oostenFranekereind 24
ten westende Zoutstraat
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 22, Harlingen


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0277v van 6 dec 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutstraat [staat: vaart]


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0283r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0165v van 14 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutstraat [staat: vaart]


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0166v van 14 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutstraat [staat: vaart]


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 126r van 18 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Franekereind 22Wybe Wybrants c.u. kopen een huis en brouwerij zz. Voorstraat omtrent de Franeker pijpen, daer het Haentie aen de putstoel en de Olymolen in de gevel staat. Ten O. mr. kuiper Willem Jansen, ten W. het diept. Grondpacht 34 st aan de Stad. Gekocht van Antie Clases c.s. voor 3675 gg.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0126v van 18 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutstraat [staat: diept]


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0188v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat en diept of sloot]


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0370v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat en sloot]


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 22Johannes Harkes PottingazoutbranderHarlingenzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 22de Harlinger ZoutbrandersHarlingenpakhuis (25 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-339Franekereind 22Antonie Reins... Rooms Katholiek, zv Lammert R, en Catharina ...; BS ovl 1878; 1890 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-339, bev.reg. HRL ... (alles)


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-339Franekereind 22Catharina Holtevers... huwt met Jan Kamp op 27 mei 1821 te HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1821, wonende te HRL, dienstmeid. ovl wijk G-339 RK, dv Hendrikus Harmens H, en Elisabeth Geerts; BS huw 1821, ovl 1837, ovl 1866, bev.reg. HaF-52, 54, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2699Franekereinde G-011Jan Freerk Fonteinpiksmelterij


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2699Franekereind 22 (G-011)Sybrand Fontein (Erfpachter, Gem. Harlingen eig.)pikfabriek


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 22G.C. Vosskoopman


1988 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Franekereind 22Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1988
  terug