Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 263-156 3-175 G-008*G-009


Naastliggers vanFranekereind 26
ten oostenFranekereind 28
ten westenFranekereind 24
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 26, HarlingenFranekereind 26, Harlingen


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0277v van 6 dec 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Louw Ripperts


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0283r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0165v van 14 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Louw Ripperts


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0166v van 14 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Louw Ripperts


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0126v van 18 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Jansen


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0129r van 21 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]233‑00‑00 GGwoning of twee kamers
koper door niaarWybe Wybrants c.u.
geniaardeAte Jacobsschipper op Leeuwarden
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhuis en hof van Wybe Wybrants c.u.
naastligger ten westenhuis en hof van Wybe Wybrants c.u.
naastligger ten noordenWillem Jansen kuiper
verkoperAntie Clases c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAte Jacops, Leeuwarder schipper c.u. kopen na met succes een niaar ratione proximitatis van Wybe Wybrants c.u. te hebben aangevochten, een woning of twee kamers bij de Franekerpijp. Ten Z. en W. de niaarnemer (in eerste instantie Wybe Wybrens), ten N. kuiper Willem Jansen. Geen grondpacht. Gekocht van Antie Claes c.s. voor 233 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: aan de Voorstraat bij de Franekerpijpen]550‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelAntje Hendricks, weduwe van
koper provisioneelwijlen Rijck Hendricks
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenAate Jacobs schipper op Leeuwarden
naastligger ten zuidende brouwerij van het Haentje het Haantje
naastligger ten westende brouwerij van het Haentje het Haantje
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperYurre? Ages voor zijn kindhoutmolenaar


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031v van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij Franekerpijpen]190‑00‑00 GGhuis
koperPytter Cornelis trekschipper te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Ate Jacobs
naastligger ten zuidenbrouwerij het Haentie
naastligger ten westenbrouwerij het Haentie
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen en vaert]
verkoperSwaentie Rijxen, gehuwd met
verkoperJese Arjens Snell


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114r van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Cornelis* knoopmaker


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0188v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGosse Rijx


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0281r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Cornelis* knoopmaker


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0172v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26achterIn de steeg terzijde van de kopers70‑00‑00 CGkamer
koperJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten oostenFeyke Symons schuitschipper
naastligger ten zuidenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten westenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten noordenTrijntie Pytters, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Gosse Rix
verkoperFeyke Symons, gehuwd metschuitschipper
verkoperFockje Jans


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0191r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]141‑00‑00 GGhuis
koperDirk Ellerts, gehuwd mettrekschipper op Leeuwarden
koperLijsbeth Symons
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenFeyke Simons
naastligger ten zuidenbrouwerij van het Haentie
naastligger ten westenbrouwerij van het Haentie
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper q.q.Gerrit Jansen, gelastigde vanmr. scheepstimmerman
verkoperTrijntie Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Gosse Rijx, tevens erfgenaam van te Rotterdam
erflaterwijlen Pytter Cornelis, weduwnaar van
erflaterwijlen Sydske Ambrosius


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0011v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Dirk Ellerts


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0246r van 28 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ naast de brouwerij van het Haentie [staat: bij de Franekerpijpen]160‑00‑00 CGhuis
koperRinse Simens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenJasper Gerrits
naastligger ten zuidenJan Sickes brouwer
naastligger ten westenJan Sickes brouwer
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen en diept]
verkoperLijsbet Symens, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Ellerts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-156Franekereind 26huis
eigenaarJacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde84‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑16‑00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263r van 15 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen bij brouwerij het Haentie]160‑00‑00 CGhuis
koperJan Pyters sleefmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
huurderJan Pyters sleefmaker11‑00‑00 GG
naastligger ten oostenJasper Gerrits
naastligger ten zuidenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten westenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoperRinse Symensschuitschipper


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0271r van 1 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij en iestkamer van Jan Sickes, gehuwd met
naastligger ten westenJenneke Bauckes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-156Franekereind 26huis
eigenaarJacob Asperen
huurwaarde84‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑5‑1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG
aansl. grondp. voldaan23‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-156Franekereind 26huis
eigenaar van 3/4Dirk Jansen
eigenaar van 1/4Jacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑08 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0370v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Pieters


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0002r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTrijntje Pieters


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-156Franekereind 26soutkeet
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde192‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde32‑00‑00 CG
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0133r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmanus Portier c.s.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-156Franekereind 26zoutkeet
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde192‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde34‑18‑02 CG
grondpacht aan Jacob Groenewold
grondpacht aan Antie Groenewold
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0033r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]152‑00‑00 GGhuis, vroeger brouwerij
koper door niaarHermanus Portier het Haantje
geniaarde koperUlbe Jans Menalda, gehuwd metoud mr. bakker
geniaarde koperAefke Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenHarmanus Portier
naastligger ten zuidenHarmanus Portier
naastligger ten westenHarmanus Portier
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperTrijntie Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Sybe Pieterstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier, zoutzieder, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen oud mr. bakker Ulbe Jans Menalda x Aefke Gerbens, een huis omtrent de Franeker Pijpen, de voormalige brouwerij '`t Haentje'. Ten O., W. en Z. de koper, ten N. de straat. Grondpacht 15 st. Gekocht van Trijntje Hendriks wv timmerman Sybe Pieters, voor 152 gg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-175, pag. 67Franekereind 26Hylke Hanekuik5‑00‑00 cgkeet


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-008Franekereind 26Hielke Hanekuik... keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-007, zoutkeet ''de Haan'', 1814. (GAH204); id. van wijk G-008, turfschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-157, gebruiker is Ruth Wouters wed., 1814. (GAH204); bezit een ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-008Franekereind 26H Hanekuik turfschuur


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 26Johannes Harkes PottingazoutbranderHarlingenzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 26de Harlinger ZoutbrandersHarlingenpakhuis (25 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-008Franekereind 26Dirk van Noordgeb 7 aug 1798 Leeuwarden, huwt met Neeltje Mantz, (gk), commies in 1858, Vst 10 mei 1858 uit Heerenveen, A 6 mei 1864 Workum, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-187, wijk G-008, bev.reg. HRL 1860-80


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2427Franekereinde G-009Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis en pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2427Franekereind 26 (G-009)Pieter D. de Ruiterwoonhuis en pakhuis


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26R. Vlietstra74Scheepsbevrachter en in Brandstoffen


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26R. Vlietstra74Scheepsbevrachter en in brandstoffen


1922 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-5889
Firma Schaaf & Gebroeders Lodewijks


1922 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-5889
Franekereind 26Jappe Schaaf


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf220Motord. op Sneek


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 26aJ. Schaafstoombootondernemer


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf229Motord. Sneek


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf801Motord. Sneek


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJ. Schaaf801Motord. Sneek
FranekereindHerrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.)801


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHerrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.)801


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHerrema & Lodewijk801Dagel. autodienst Harlingen-Franeker-Sneek v.v.


1988 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Franekereind 26Bouw ws. negentiende eeuw, mog. achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1988


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 26beeldbepalend pand6 van 10


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 26, HarlingenFranekereind 26gebr. LodewijkSchaaf & Lodewijkvervoer per motor- en stoombootdienst
  terug