Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Franekereind 293-048 3-070 D-077D-117
 huisnummer lager  Franekereind 293-048 3-070 D-079D-117
 huisnummer lager  Franekereind 293-047 3-071 D-076D-117


Naastliggers vanFranekereind 29
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 27
ten noordenNieuwstraat 66


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0069r van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29oostFranekereind NZ [niet vermeld]675‑00‑00 GGhuis daer den Blauwe Bijl uythangt, met het houten huisje op de wal
koperDoede Michiels, gehuwd metde Blauwe Bijl
koperMary Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Franekerpijp en vaart]
naastligger ten westenFolckuw, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Lyuwe Rommerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyeter Warners, gehuwd met
verkoperJannetyen Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Michiels x Marij Jans kopen een huis daer de blauwe bijl vuythangt, mettet holten husken op de wall staende. Ten O. den gemenen gangh ofte Soldsloet, ten Z. den franicker pijp faerte, ten W. Folkuw, Lyuwe Rommerts weeduw. Grondpacht 37 1/2 st aan de Stad.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0213v van 1 jun 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouwe Stinnerts


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0062v van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29westFranekereind NZ [staat: in de noordies bij de Franekerpijpen]360‑00‑00 GG1/2 huis, westelijke helft
koperDouwe Stinnerts, gehuwd met
koperGeertgie Beyns
eigenaar van 1/2Hibbe Iests
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende proclamant Douwe Stinnerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAarnt Gerryts, gehuwd metbakker
verkoperLieske Emmericx
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(west) Douwe Stinnerts x Geertgie Beyns kopen de westelijke helft van een huis in de noordies bij de Franekerpijpen. Grondpacht 37 1/2 st aan de Stad. Ten O. en Z. de straat, ten W. de verkopers. Gekocht van bakker Aarnt Gerryts x Liefken Emmericx voor 360 gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0063r van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29oostFranekerpijpen, bij de360‑00‑00 GG1/2 huis, oostelijke helft
koperHibbe Ysts, gehuwd met
koperUlck Gepckes
eigenaar van 1/2Douwe Stinnerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenDouwe Stinnerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAarnt Gerryts, gehuwd metbakker
verkoperLiesken Emmericx
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(west) Hibbe Yftes x Uulck Gepckes kopen de westelijke helft van een huis in de noordies bij de Franekerpijpen. Grondpacht 37 1/2 st aan de Stad. Ten O. en Z. de straat, ten W. Douwe Stinnerts. Gekocht van bakker Aarnt Gerryts x Liefken Emmericx voor 360 gg.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0153v van 28 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]478‑14‑00 GG1/2 huis (oostelijke helft)
koperHans Aernts, gehuwd met
koperGriet Dircks
eigenaar van 1/2 (westelijke helft)Douwe Stinnerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHibbe Yestes, gehuwd met
verkoperUylck Gepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Aernts x Griet Dirckx kopen de oostelijke helft van een huis bij de Franekerpijpen, waarvan Douwe Stinnerts de westelijke helft toebehoort. Ten O. en Z. de straten. Grondpacht voor het geheele huis 37 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Hibbe Yefkes x Uylck Gepkes voor 478 1/2 GG.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0064v van 2 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29westFranekereind NZ [staat: in de noordees bij de Franekerpijpen]349‑13‑00 CG1/2 huis
koperCent Jenkes, gehuwd met
koperMaicke Jacobs
eigenaar van 1/2Hibbe Ysts
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenOene Hardus, gehuwd met
naastligger ten westenSytske Douwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOene Hardus, gehuwd met
verkoperSytske Douwes


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0059r van 22 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0189r van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29oostFranekereind NZ [niet vermeld]355‑00‑00 GG1/2 huis
koperburgervaandrig Ipe Beerns
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenAnne Pau
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Gerbens Luidum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEpe Beerns, burgervaandrig, koopt 1/2 huis. Ten O. de straat, ten W. Anne Pau? Met de floreen daarop leggende (dus ten noorden van het Franekereind?). Gekocht van Claes Gerbens Luidum voor 355 GG.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0263v van 25 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29Franekereind NZ [staat: hoek Franekerpijp ten Noordies]173‑00‑00 GG1/4 huis
koper door niaarPyter Fransen
geniaarde koperCarst Willems c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenhuis bewoond door Anne Syberens
naastligger ten noordenkamer
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Fransen koopt, na niaar ratione sanguinis, 1/4 huis c.a., op de hoek ten N. van de Franeker Pijp. Ten O. en Z. de straten, ten W. Anne Sybrens, ten N. een camer. Gekocht van erven Jan Martens, voor 173 gg.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0128v van 22 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]410‑00‑00 GGhuis
koper door niaar van 1/2Pytter Fransen c.s.
geniaarde koper van 1/2Willem Pytters c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenFedde Pyters schoenmaker
naastligger ten noordenBruin Jansen
verkoperburgervaandrig Ipe Beernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Fransen en de andere erfgenamen van wl. Atte Fransen kopen, na niaar ratione proximitatis tegen Willem Pytters c.u., 1/2 huis omtrent de Franekerpijpen. Ten O. en Z. de straat, ten W. schoenmaker Fedde Pyters, ten N. Bruin Janes. Gekocht van vaandrig Ipe Beerns voor 410 gg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0137r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]539‑00‑00 GG1/2 huis (oostelijke helft)
koperBoele Gouckes c.u.
eigenaar van 1/2 (westelijke helft)Fedde Pytters
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0193r van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]100‑00‑00 CG1/4 van 1/2 huis
koperGoucke Boeles
eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte)Fedde Pieters
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenFedde Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedde Boeles


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0267v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]320‑00‑00 GG1/2 huis (oostelijk gedeelte)
koperJacob Tjeerdts c.u.
eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte)de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑12 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenFedde Pyters
naastligger ten noordenals huurder Lammert portier
verkoper van 2/4Gouke Boelessmalschipper
verkoper q.q.Gouke Boeles, curator oversmalschipper
verkoper van 1/4Hendrick Sytses
verkoper van 1/4Gerloff Boeles


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0017ra van 16 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]80‑00‑00 GG1/4 van 1/2 huis (oostelijk gedeelte)
koper provisioneelJacob Tjeerdts c.u.
eigenaar van 1/2de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑12 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fedde Pyters
naastligger ten noordenals huurder Lammert Wybrens
verkoper q.q.Gouke Boeles, curator oversmalschipper
verkoperHendrick Sydses


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-047Franekereind 29huis
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerwed. Ocke Clases
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-048Franekereind 29huis
eigenaarJacob Tieerds erven
gebruikerWytse Heins
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0295v van 4 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: aan de Franekerpijp], het uiterste huis aan de pijp515‑15‑00 CG1/2 huis (oostelijke helft)
koper door niaar van 1/2Johannes Ockes
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑12 CG
geniaarde koper van 1/2Dirk Hugens c.u.
eigenaar van 1/2 (westelijke helft)de weduwe van Douwe Jansen*Bergervaarder
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Douwe Jansen* Bergervaarder
naastligger ten noordenJacob van der Steven
verkoperCornelis Taekes, gehuwd met
verkoperElske Jacobs


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-047Franekereind 29huis
eigenaarwed. Douwe Jans
gebruikerJohannes Ockes
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-048Franekereind 29
eigenaarJohannes Ockes
gebruikerJochem Atzes
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-047Franekereind 29huis
eigenaarwed. Douwe Jans
gebruikerJohannes Ockes
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-048Franekereind 29huis
eigenaarJohannes Ockes
gebruikerPyter Wytses
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑00 CG


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0164r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Ockes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0079v van 16 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannis Okkes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-047Franekereind 29huis
eigenaarwed. Douwe Keimpes
gebruikerJohannes Okkes
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-048Franekereind 29huis
eigenaarJohannes Ockes
gebruikerWieger Dirks
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑06‑10 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0350r van 22 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29oostFranekerpijp, aan de710‑00‑00 CG1/2 huis
koper door niaarBote Okkes
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑12 CG
geniaarde koperWyger Dirks Hornstra, gehuwd metherbergier
geniaarde koperHendrikjen Roelofs Offringaherbergierse
huurderPytje Dirx
eigenaar van 1/2de weduwe van Douwe Jansen*Bergervaarder
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Douwe Jansen* Bergervaarder
naastligger ten noordenWypkien Clases
verkoper enJohannis Okkes, broer van
verkoperClaaske Ockes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 250r maar verkeerd genummerd in het origineel] Bote Okkes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Wyger Dirks Hornstra x Hendrikjen Roelofs Offringa, 1/2 huis bij de Franekerpijp.


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0280r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis eerder van Johannis Ockes


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0022v van 8 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]999‑19‑00 CG1/2 huis
koperGerrit Gijsberts, gehuwd met
koperGerritje Lieuwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑12 CG
huurderPietje Gaikes
huurderLieuwe Willems trekveerschipper op Dokkum (deurjager)30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Douwe Jansen* Bergervaarder
naastligger ten noordenSimon Jacobs c.u.
verkoperBote Ockes, gehuwd met
verkoperTaetske Freerks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Gerrit Gijsberts x Gerritje Lieuwes kopen 1/2 huis aan de Franekerpijp, tegenwoordig gebruikt door Pietje Gaikes en bezwaard met acht jaar huur aan Dokkumer deurjager Lieuwe Willems. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. bergervaarder Douwe, ten N. Simon Jacobs c.u. Grondpacht 18 st 12 pn aan de Stad. Gekocht van Bote Ockes x Taetscke Freerks, voor 999 CG 19 st.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-048 Franekereind 29Gerrit Gijsberts, bestaande uit 1 persoon06‑00‑00 cg0
3-047 Franekereind 29Johannes Ockes, bestaande uit 2 personen, insolvent00‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0062v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar zonder dat de precieze reden is aangegeven of is te herleiden uit de context. Degene die in bezwaar gaat doet dat in ieder geval om het eerste recht van koop af te dwingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen het laatste en meest oostelijke huis]650‑00‑00 GG1/2 huis
koper door niaarHendrikjen Roels, gehuwd met
koper door niaarRienk Hansen de Jongh
geniaarde koper van 1/2Arjen Boikesportier van de Havenpoort
geniaarde koper van 1/2Broer Tjeerdszakkendrager
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑12 CG
eigenaar van 1/2Keimpe Douwes c.s.
huurderJohannis Fransbergen c.u.60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenKeimpe Douwes c.s.
naastligger ten noordende weduwe van Symon Jacobs
verkoper van 1/2Gerryt Gijsbertstrekveerschipper op Leeuwarden
verkoper q.q.Otte Sybes Salverda, curatormr. wolkammer
verkoper q.q.Simon Fokkes Bakker, curatoren overmr. koperslager
verkoper van 1/4Simon Willems
verkoper van 1/4Lieuwe Willemstrekveerschipper op Dokkum


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-047Franekereind 29huis
eigenaarerv. Douwe Keimpes
gebruikerJohannes Okkes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-048Franekereind 29huis
eigenaarGerryt Gijsberts
gebruikerGerryt Gijsberts
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑18‑02 CG


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0046r van 22 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]1100‑00‑00 CGhuis
koperDaam Jarigs Winselaar, gehuwd mettrekveerschipper
koperPietje Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑12 CG
huurderGajus Jans c.u.44‑16‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenReinder Jans
naastligger ten noordenJ. Reinalda
verkoperAndrieske Wygers Hoornstra, gehuwd met te Dokkum
verkoperJacobus Groenewoudgerechtsbode te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaam Jarigs Wenselaar, trekschipper x Pietje Pieters kopen huis bij de Franeker Pijpen, thans gehuurd en bewoond door Gajus Jans c.u. voor 40 cg. 16 st. Grondpacht 18 st. 12 penn. aan de stad. Ten O. en Z. de straat, ten W. Reinder Jansen, ten N. Jacob Reinalda. Gekocht van Andrieske Wygers Hoornstra x gerechtsbode te Dokkum Jacobus Groenewoud, voor 1100 cg.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0152r van 3 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]470‑00‑00 CGhuis
koperJacob Reinhart, gehuwd metherbergier
koperTrijntje de Reus
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑12 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenTjerk van Benthem
naastligger ten noordenJacob Reinalda
verkoperPietje Pieters, laatst weduwe van
verkoperwijlen Johannes Haantjes
verkoperPietje Pieters, eerder weduwe van
verkoperwijlen Daam Jarigs Wenselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Reinhart koopt huis bij de Franekerpijpen. Ten O. en Z. de straat, ten W. Tjerk van Benthem c.s., ten N. Jacob Reinalda. Grondpacht 18 st 12 pn aan de Stad. Gekocht van wd. Pietje Pieters, laatst wd. van Johannes Haantjes, voor haarzelf en als erfgename van haar eerste man Daam Jarigs Wenselaar, voor 470 cg 20 st.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0018r van 28 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 29westFranekereind NZ [staat: Franekerpijpen]450‑00‑00 CGhuis genaamd de Morgenwekker
koperBentske Rientzes, weduwe vande Morgenwekker
koperwijlen Arjen Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑12 CG
naastligger ten oostenJ. Reinhart
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenPietje Bonnes
naastligger ten noordenJacob Reinalda
verkoper van 1/2Sytske Vlasbloem, gehuwd met
verkoper van 1/2Tjerk van Benthemboekdrukker
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0186r van 8 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-070, pag. 56Franekereind 29Jacob Reinhart1‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-076Franekereind 29Claas Cornelis Voordewind... dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1809, 1810, BS ovl 1814, huw 1833, ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-076Franekereind 29Dirk Boterweg... gebruiker van wijk D-074, panneboeter; eigenaar Jacob Reinhard erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-076; gebruiker is Claas Cornelis Voordewind wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-096; gebruiker is Egbert A. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Hette Gabes van der Veen... 1803, 1805, 1808, BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1823 1831 huwelijken, ovl 1842; wed. H. vdV. gebruiker wijk D-077; eigenaar is J. Reinhard erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Jacob A Reinhart... 1814. (GAH204); id. van wijk D-074; gebruiker D. Boterwech, panneboeter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-077; gebruiker Hette vd Veen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-079; gebruiker Frans B. Fopma, sjouwer, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-079Franekereind 29Frans Baukes Fopma... een huis en herberg in 1801; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1844; gebruiker van wijk D-079, sjouwer, eigenaar is Jacob Reinard erven, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-077Franekereind 29J Reinhard ervenHette van der Veen wed
D-079Franekereind 29Jacob Reinhard ervFrans B Fopma sjouwer
D-076Franekereind 29D Boterwech Claas Cornelis Voordewind wed


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 97 en 108 van 11 jun 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-077Franekereind 29provisionele en finale toewijzingfl. 3492 huizen a. D-077 en b. D-079
 
verkoper en koperHendrik Reinhart
verkoperPaulus de Boer
verkoperDirk Boterweg
verkoperWatze Hilarius


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 21 van 1 feb 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-079Franekereind 29koopaktefl. 150huis aan de Nieuwstraat D-079
 
verkoperHendrik Reinhart
ten oostende straat
ten zuidenHendrik Reinhart
ten westende erven van Mattheus Albertsma
ten noordenSipke Hemkes Hoffinga
koperTjeerd Dirks Yepstra


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 43 van 15 apr 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-076Franekereind 29koopaktefl. 150huis genaamd de Morgenwekker D-076
 
verkoperBentske Rientzes
koperLiskje Simkes Oosterwerf


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 147 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-076Franekereind 29Liskje Simkes Oosterwerf, overleden op 8 februari 183154 jr, vrijster/winkelierse Franekerpijpen D 76, zuster van Tjetske (vrouw van Cornelis van Dijk, belastingcommies IJlst) en Rinske Simkes Oosterwerf, naaister Sneek. Saldo fl. 265,53. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 798Franekereind 29erven Hendrik ReinhartHarlingenhuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 799Franekereind 29Tjeerd Durks TipstrakoorndragerHarlingenhuis (32 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 257 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-076Franekereind 29Hinke Aukes, overleden op 4 januari 183272 jr, wed. Jan Roelofs van der Zee, moeder van Trijntje Jans van der Zee (vrouw van Jannes Witting, beurtschipper op Sneek, Franekerpijpen D 76). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 05 jul 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
D-077Franekereind 29Huizing en erf met aanbehoren het Nieuwstraatje. Executoriaal verkocht op 6 aug 1833 in de rechtbank van eersten aanleg te Leeuwarden door mr. Robide van der Aa.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-076Franekereind 29Trijntje Jans van der Zee... Hinke Aukes Andringa; BS huw 1819, ovl 1844; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk D-076; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Antje Wytses Blom... Kerk HRL 1803, BS huw 1829, huw 1843 1856 overlijdens; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-077; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Jan Everts Posthumus... BS huw 1829, huw 1841, ovl 1856; oud 37 jaar, geb Marssum en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk D-077; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-079Franekereind 29Anna Elisabeth van Bree... 1852 Berlikum, dv Carel vB., en Anna Catharina Wieder (ook: Widders); BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk D-079; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-031; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-079Franekereind 29Hermanus Omans... in 1851, A 24 dec 1852 Berlikum, zv bernardus O, en Wietske Gerkes; BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk D-079; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-031; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-077Franekereind 29Jan Posthumus stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 102 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-077Franekereind 29Evertje Jans Posthumus, overleden op 31 augustus 18392 1/2 jr, overleden Franekerpoort D 77, dochter van Jan Everts Posthumus, winkelier en Antje Wytzes Blom, zuster van minderjarige Fettje Jans Posthumus (9 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-076Gewezen Franeker PijpTrijntie J van der Zee46 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
D-076Gewezen Franeker PijpJan Jansen Witting3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-076Gewezen Franeker PijpAnna J Witting15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-076Gewezen Franeker PijpHendrikje Witting13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-077Gewezen Franeker PijpJan E Posthumus37 jwinkelierMarssumm, protestant, gehuwd
D-077Gewezen Franeker PijpAntie W Blom36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-077Gewezen Franeker PijpFettje Posthumus9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-077Gewezen Franeker PijpWietske J Meyer18 jBergumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 349 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-079Franekereind 29Tjeerd Dirks Jobstra, overleden op 24 oktober 184174 jr, korenmeter, geboren Jubbega 6/9/1767, overleden Anjeliergracht D 79, laatst wednr. Hieke Hoefelaar, vader van Dirk Tjeerds Jobstra, kleermaker (op omslagvel: 78 jr) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 13 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-077Franekereind 29Jan Everts Posthumus, overleden op 13 december 184139 jr, winkelier, geboren Marssum 16/10/1802, overleden Franekereind D 77, man van Antje Wytzes Blom, idem, vader van minderjarige Fettje Jans Posthuma (11 1/2 jr). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 135 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-076Franekereind 29Trijntje Jans van der Zee, overleden op 14 februari 184450 jr (geboren 7/6/1793), overleden Franekerend D 76, weduwe, moeder van Hinke (vrouw van Jochem Wassenaar, werkman Franeker) en minderjarige Antje, Hendrika en Jan Jannes Witting (voogd is zwager Jochum Wassenaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Karel Bulker(u)s... 1819, zv Jan B, en Jacoba Jans; BS huw 1813, huw 1818, huw 1819 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-077; gebruiker van wijk B-059, tichelknegt; eigenaar is Jacob Doedes wed., 1814. (GAH204); K.B. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Wytske Zeversgeb 1798 HRL, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-077, 141, wijk G-316


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-079Franekereind 29Jacobus Schrage... zv Melchior S, en Maria J. Joosten; BS huw 1834, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-012, wijk C-063, wijk D-079, 88, 105; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-058; VT ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 798Franeker-eind D-077Leonardus J. Stevens en mede eig.woonhuis
Sectie A nr. 799Franeker-eind D-079Leonardus J. Stevens en mede eig.woonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-076Franekereind 29Antje Pieters Kuiken... K, en Tetje Pieters de Groot; BS ovl 1827; 1828 huwelijken, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 44 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk D-030; ... (alles)


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-076Franekereind 29Hendrik Jitses Wouda... Jitze Sijbes W, en Grietje Hendriks Spoelstra; BS huw 1828, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 37 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839, kooltjer en winkelier, wijk D-030; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 799Franekereinde D-117Leonardus Johannes Stevenswoonhuis
Sectie A nr. 2400Franekereinde D-117Leonardus Johannes Stevenswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2400Franekereind 29 (D-117)Trijntje Visser (wed. L.J. Stevens)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Franekereind 29 Lieuwe van Minnenwinkelierf. 800f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 29W. Faberwinkelier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 29T. (Thomas) Godthelp


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 29beeldbepalend pand9 van 10
  terug