Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 38
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 38 3-150 3-171 G-002 G-003


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 38, Harlingen Franekereind 38, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 38
ten oostenFranekereind 40
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 36
ten noordenhet Franekereind


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0009r van 16 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFryse Douues


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0019v van 14 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJetse Cornelis


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0101v van 26 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0204v van 6 apr 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 38bij de Franekerpijphuis
 
koperJel Doedes, zuster van70-00-00 GG
koperFrouck Doedes
verpachter grondN. N. 1-01-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSipcke Sytses* tafellakenwever
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenUlbe Jans
verkoperHarmen Warners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJel en Frouck Doedes kopen huis bijde franicker pijp. Grondpacht 21 st. Gekocht van Harmen Warners voor 70 gg.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0271v van 13 sep 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSipcke Sytses* tafellakenwever


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0354v van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTierck schuitvaarder


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0170r van 7 mrt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTierck Janssen schipper op Franeker


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0097r van 8 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 38Franekereind ZZ ?staat? bij de Franekerpijpen*1/4 huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperJantyen Luytyes voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Yske Tyercks


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0107v van 4 feb 1626 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 38Franekereind ZZ ?staat? bij de Franekerpijpen*1/4 huis
 
koper finaalN. N. 135-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJarich Frieses
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperN. N.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0101v van 10 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen ZZ van het diept]2/4 huis
 
koperPyter Sybrants 292-00-00 GG
eigenaar van 1/4Pyter SybrantsLeeuwarden
eigenaar van 1/4de weeskinderen van wijlen Rieme Tiercks
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenAntie Freercks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJarich Frieses
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperJan Tiercks, broer van
verkoperLieuue Tiercks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sibrants te Leeuwarden koopt 2/4 huis waarvan hijzelf en de weeskinderen van zijn [schoon?]zuster Rieme Tiercks de rechten toebehoren, zz. Franekerpijpen. Ten O. Antie Freerxks, ten W. Jarich Frieses. Grondpacht (voor 1/1) 20 st. Gekocht van gebroeders Jan en Lieuwe Tiercks voor 292 gg 10 1/2 st.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0167r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]1/4 huis
 
koperN. N.
eigenaar van 3/4Pieter SybrantsFraneker
verkoper q.q.Johannes Tiessens Tyesma, curator overkoopmanFraneker
verkoperde drie weeskinderen van wijlen Laes Jacobs, gehuwd met
verkoperwijlen Rieme Tiercx


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0088v van 27 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Sybrands


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098v van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPeter Sibrants


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Sybrens


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0030v van 18 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Sybrens


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis, haringhang en hof van Wytse* Beima kapitein
naastligger ten oostenJaringh Jansen


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0026va van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Sybrens


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud vaandrig Jacob Sprottinga


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0030r van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 38achterFranekereind ZZ [niet vermeld]tuin en hof
 
koperEeke Willems herbergier66-03-00 CG
toehaakeen rijksdaalder in specie
naastligger ten oostenvroedsman Jacob Sprottinga
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEeke Willems herbergier
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Sprottinga
verkopervroedsman Jacob Sprottinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Gerbens koopt voor Harmen Harmens te Leeuwarden 1/12 deel van een huis op de hoek van de Bredeplaats, met tuin, bomen en plantagie en achteruitgang in de Vijverstraat. Ten O. Sjoerdt Schiere, grootschipper, ten W. de haven en het huis van Akke Doyes, ten Z. de Vijverstraat, ten N. de Grote Bredeplaats. Gekocht van de crediteuren van Jan Everts Oosterbaan x Auckien Wouters.


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114v van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jacobus Sprottinga


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0078v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet pakhuis en hof van Jacobus Sprottinga kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0088v van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]pakhuis, besloten afdak, daarachter een gedeelte van de plaats van de huis van de verkoper
 
koperHendrik Sopingius winkelier180-00-00 GG
toehaakeen gouden ducaat
naastligger ten oostenJacob Sprottinga kapitein
naastligger ten zuidenHendrik Sopingius winkelier
naastligger ten westenHendrik Sopingius winkelier
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJacob Sprottinga, voor zich en zijn drie voorkinderenkapitein


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0136v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet pakhuis van Hendrick Sopingius


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-150Franekereind 38pakhuis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerburgemeester Sopingius
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-150Franekereind 38pakhuis
eigenaarHendrick Sopingius
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-7-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142r van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: diept bij de Franekerpijpen]pakhuis
 
koperburgemeester Claes Rinnerts Winsma c.u.300-00-00 CG
naastligger ten oostenMarten Andries
naastligger ten zuidende weduwe Janke Reins
naastligger ten westende weduwe Janke Reins
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJanke Reins met toestemming van haar zonen, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Sopingius


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-150 Franekereind 38packhuis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0129r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Winsma


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-150 Franekereind 38pakhuis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019va van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSioerd Talma koopman
naastligger ten oostenJan Lennich


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0258v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSioerd Talma koopman
naastligger ten oostenJan Lenning koopman


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-150 Franekereind 38pakhuis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0083r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSjoerd Talma


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0084r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerd Talma
naastligger ten oostende weduwe van Jan Linnich koopman


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0159v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneen pakhuis


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0263r van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0058r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Schaaff q.q.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0102r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneen pakhuis


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0087r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]pakhuis
 
koperAlbert Bolman, gehuwd metkoopman425-00-00 CG
koperAntje Rijkes
huurder bovenSteenveld bakker
huurder benedenAlbert Bolman
huurder benedenAntje Rijkes
naastligger ten oostenJan* Akkinga
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marijke Lex
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Marijke Lex
verkoperGeertruida Talma, gehuwd met
verkoperJohan D. Toussaint


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0106r van 23 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Maria Lex
naastligger ten westenA. Bolman


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0145r van 23 okt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Maria Lex
naastligger ten westenAlbert Bolman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-171 Franekereind 38A Bolman1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-002Franekereind 38Albert Jans Bolman... (GAH204); id. van wijk F-064; stal en wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-002, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-005, pakhuis, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 45:0:0 aan de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-002Franekereind 38A Bolman A Bolman pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 860Franekereind 38Albert BolmanHarlingenkoopmanpakhuis (70 m²)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 860G-002 Jan BolmanHarlingeneen halve nieuwe gevel


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-002Bij de gewezen FranekerpijpJan A Bolman26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
G-002Bij de gewezen FranekerpijpSjoerdtje de Boer27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpAlbert Bolman6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpTheunis Bolman9 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpKlaaske Bolman7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpGeert Bolman20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpHarmanus Bolman17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpTrijntie de Beer22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-002Franekereind 38Eva Fontein... huwt met Hendrik Jans Westra, DG, dv Dirk F, en Catharina Stinstra; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-002; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-017; VT1839; geb 26 feb 1773, weduwe van Hendrik Westra, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-002Franekereind 38Oeke Johannes van der Werf... BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 860G-002 (Franekereinde)Reinder Doris de Jongpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 860G-003 (Franekereinde)Reinder Doris de Jongwoonhuis


1890 - variaadresbronbericht
Franekereind 38Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jan J. de Groot een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk G no. 3 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1892 - variaadresbronbericht
Franekereind 38Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jan J. de Groot een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk G no. 3 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 860Franekereind 38 (G-003)Jan de Groot (Jzn.)woonhuis en pakhuis


1906 - variaadresbronbericht
Franekereind 38Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Caf&ecaute;, Veerhuis, Stoomboot "Twee Provinciën"


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot 'Twee Provincien'


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot 'Twee Provincien'


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 38 Jan J. de Groottapper en winkelier
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1300


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot "Twee Provinciën"


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot "Twee Provinciën"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 38J. de Grootcafehouder
Franekereind 38J. de Grootzeeman


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh.


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 38H. (Hermanus) Zwaan


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 38rijksmonument 20351


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 860Franekereind 38
  terug