Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Gardenierstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGardenierstraat 6(niet bekend)(niet bekend)G-140G-150


Naastliggers vanGardenierstraat 6
ten oostenGardenierstraat 8
ten zuidenRomastraat 7
ten westenGardenierstraat 4
ten noordende Gardenierstraat


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0151r van 30 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBuwe Luyties


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0102v van 19 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Beerns


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0143r van 30 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Beernts wever


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0082r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenWillem Beerns


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0004v van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 6Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]172‑00‑00 GGtwee kamers met een loods, plaats en put
koperCornelis Martens
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑08 CG
naastligger ten oostenDieuwke Tjeerdts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMaycke bakster
naastligger ten noordenGardenierstraat [niet vermeld]
verkoperJell Lambarts, weduwe van
verkoperwijlen Willem Berents


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0058r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 6Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]161‑00‑00 GGtwee kamers met een loods, plaats, tuintje en put
koperTaecke Jacobs Haspelman, gehuwd met
koperAnsck Sierx
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑08 CG
naastligger ten oostenDieuke Tjeerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMaycke bakster
naastligger ten noordenGardenierstraat [niet vermeld]
verkoperCornelis Martens


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 15rGardenierstraat 6Taecke Haspelmanf. 300-00-00


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0066v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaeke Jacobs Haspelman


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0194r van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 6Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]140‑14‑00 GGhuis bestaande uit 2 woningen
koperJacob Willems
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑08 CG
huurderMatheus Pieters
huurderJelle Jolts
naastligger ten oostende ? Gemeente: diaconie huis
naastligger ten zuidenTjepke wijdschipper
naastligger ten westenClaes Stinnerts stadstimmerman
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperDoede Hendrix
verkoperRinse Jetses


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0112v van 30 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Romen, met Auck


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0264r van 26 okt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Willems


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0264v van 30 nov 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Jan Groenewolt


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0141r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Reus


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0186v van 15 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Jan Reus c.s.mr. chirurgijn


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0231r van 1 sep 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0058v van 5 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0124v van 28 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Gerbens Clamstra


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0029v van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarryt Eeuwes


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0194r van 24 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0133r van 21 jun 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEibert Harryts
naastligger ten oostenLolke Hennings


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0179v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 6Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]70‑00‑00 GG1/2 huis
koperGerryt Jans, gehuwd metkoopman
koperDieuwke Jacobus
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 CG
naastligger ten oostenJohannes van der Werff
naastligger ten zuidenLolke Hennings
naastligger ten westenGosling Adams
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperHiltje Eyberts, gesterkt met
verkoperDirk Sierks te Almenum


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0001r van 27 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 6Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]53‑00‑00 GG1/2 huis
koperGerrit Jans mr. bontwever
eigenaar van 1/2Gerrit Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 CG
naastligger ten oostenJohannes Oebles van der Werff
naastligger ten zuidenLolke Hennings
naastligger ten westenGosling Adams
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoper van 1/2Eibert Harritsturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Jans, mr. bontwever koopt halve part van een huis in de Snakkerbuuren bij mij verkoper als eigenaar pro quota bewoond zijnde. Bezwaard met 24 stuivers grondpacht aan de stad. Ten O. Johannes Ublis van der ..., ten W. Gosling Adams, ten Z. Nolke Hennings, ten N. de straat. Gerryt Jans is al eigenaar van de andere helft. Gekocht van Eibert ..., turfdrager voor 53 gg.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0355r van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Jans


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0240v van 20 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0152v van 20 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnna Pieters, gehuwd met
naastligger ten oostenWouter Burgershoff apothekersknecht


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-140Gardenierstraat 6Hendrikje Aukes Trinksgeb 1784 Dokkum, ovl 15 dec 1813 HRL, huwt met Albert Freerks Dijkstra, wijk G-140; BS ovl 1813


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-140Gardenierstraat 6H Burgerhof tuin


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1693Gardenierstraat 6Anne Feddes RinkemaarbeiderHarlingenhuis en erf (134 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-140Gardenierstraat 6Wouter Burgerhof... 1840; eigenaar en gebruiker van wijk F-189; medegebruiker P. Winkelhaak, 1814 (GAH204); eigenaar van wijk G-140, tuin, 1814. (GAH204); W.B., Corporaal in de comp. van lt. collonel van Swanenberg, ende Antje Pieters, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1693Typelstegen G-139Anne Feddes Rinkemawoonhuis
Sectie A nr. 1693Typelstegen G-140Anne Feddes Rinkemaplek grond


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1693Gardenierstraat G-150Trijntje Smit, wed. Jacob Hoekstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1693Gardenierstraat 6 (G-150)Jan P. Schaafsmawoonhuis


1933 - variabron: Raadsvergadering 31 januari
adresgegevens
Gardenierstraat 6Ondanks onbewoonbaarverklaring in 1923 is dit pand nog steeds bewoond. De oorspronkelijke ontruimingstermijn van 6 maanden wordt nu verlengd tot 12 november 1935


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Gardenierstraat 6H. (Hermanus) Klumper
  terug