Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Gardenierstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGardenierstraat 10(niet bekend)(niet bekend)G-137G-147


Naastliggers vanGardenierstraat 10
ten oostenGardenierstraat 12
ten zuidende Romastraat
ten westenGardenierstraat 8
ten noordende Gardenierstraat


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0141v van 10 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 10Gardenierstraat ZZ [staat: Snackerburen]65‑07‑08 GGkamer
koperDirck Dircx, gehuwd metmr. kuiper
koperAefke Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑09‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Hotses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Bartle Sioerdts
naastligger ten noordenGardenierstraat [niet vermeld]
verkoperDouwe Jacobs


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0044v van 26 mrt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 10Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]125‑00‑00 CGkamer
koperHaitse Doyes
verpachter grondde stad Harlingen1‑09‑00 CG
naastligger ten oostenBeern Wouters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHaye Jaspers
naastligger ten noordenGardenierstraat [niet vermeld]
verkoperDirck Dirx


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0226v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 10Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]175‑00‑00 CGhuis
koper door niaarPytter Jacobs Bruin, gehuwd metbrugman
koper door niaarYtie Hoites
geniaarde koperRimmert Luitzens, gehuwd metbrugman
geniaarde koperTrijntie Ypkes
naastligger ten oostenDirk Uilkes
naastligger ten westenClaas sleefmaker
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Schonebeek
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: steeg]
verkoperDirk Christiaans, gehuwd metgleibakker
verkoperGeertie Sipkes


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0231r van 1 sep 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Bruins


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0058v van 5 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Bruins


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0194r van 24 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytter Bruins


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0183r van 16 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 10Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]135‑00‑00 CGhuis
koperGerryt Jacobs, gehuwd metturfdrager
koperSytske Jogchems
huurderGryttje Meyes 14‑00‑00 CG
naastligger ten oostenWybren Sybrens
naastligger ten zuidenJ. Schonebeek
naastligger ten westenJohannes Pieters
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: steeg]
verkoperPieter Jacobs Bruinkorendrager


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0240v van 20 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Oenes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-137Gardenierstraat 10Johannes Hendrikus de Windt... wed. J.H. dW. eigenaar en gebruiker van wijk F-158, winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-137; gebruiker Rinske Sjoerds, 1814. (GAH204); weduwe J.H. d. W. eigenaresse van perceel nr. 1688 te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-137Gardenierstraat 10Rinske Sjoerdsgebruiker van wijk G-137; eigenaar is Johannes de Windt wed., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-137Gardenierstraat 10Johannes de Windt wedRinske Sjoerds


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1688Gardenierstraat 10wed. Johannes Hendriks de WindtHarlingenhuis (24 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 103 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-137Gardenierstraat 10Johannes de Windt, overleden op 16 oktober 1836Snakkeburen G 137, man van Maartje Battaerd, vader van minderjarige Hendrik en Sytske Johannes de Windt. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-137Gardenierstraat 10Keetje Hermansoud 41 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk G-137; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-137Gardenierstraat 10Salomon Speyeroud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-137; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-137TypelstegenSalomon Speyer37 jkoopmanAmsterdamm, israëliet, gehuwd
G-137TypelstegenKeetje Heimans41 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
G-137TypelstegenHeymans Metzelaar8 jAmsterdamm, israëliet, ongehuwd
G-137TypelstegenJantie Wilda9 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-137Gardenierstraat 10Antje Pieters Sijtsmageb 14 sep 1792 Achlum, ovl 16 apr 1875 HRL, huwt met Lodewijk A. Hoek, N.H., dv Pieter S, en Rinske Hettes; BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, 281, wijk H-003


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-137Gardenierstraat 10Hieke Beerends Braammeyer... 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 137, 365; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-082; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-137Gardenierstraat 10Lodewijk Adams Hoekgeb 3 mei 1799 Midlum, ovl 17 jul 1860 HRL, huwt met Antje P. Sijtsma, N.H., sjouwer in 1851, zv Adam H, en Metje Lodewijks; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, 281, wijk H-003


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-137Gardenierstraat 10Sjouke Sipkes Heemstra... Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1828 1841 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-137Gardenierstraat 10Trijntje Hiddes Valkgeb 22 dec 1797 Leeuwarden, Vst 15 jan 1859 uit Leeuwarden, N.H., A 28 mrt 1859 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1688Typelstegen G-137Friedman Wolf Parfumeurwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1688Gardenierstraat G-147Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1688Gardenierstraat 10 (G-147)Homme Poortwoonhuis


1938 - variabron: Raadsvergadering 19 december
adresgegevens
Gardenierstraat 10Onbewoonbaar verklaard
  terug