Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Gardenierstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Gardenierstraat 18(niet bekend)(niet bekend)G-133G-143


Naastliggers vanGardenierstraat 18
ten zuidende Romastraat
ten westenGardenierstraat 6
ten noordende Gardenierstraat


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0112v van 30 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 18Gardenierstraat ZZ op de oosterhoek [staat: Snakkerburen]27‑00‑00 GGkamer
koperPieter Farrijn winkelier
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende hof van Heere Andries
naastligger ten westende kamer van Romen, met Auck
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperUlbe Cornelis Hollandermr. schoenmaker


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0006r van 12 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0264v van 30 nov 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 18Gardenierstraat ZZ oosthoek [staat: Snakkerburen]66‑00‑00 CGkamer
koperWybren Jentjes, gehuwd met
koperJanke Wybrens
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende hof van de erfgenamen van wijlen Heere Andries
naastligger ten westende kamer van Jan Groenewolt
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: straat]
verkoperPytter Farrijnwinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Jentjes x Janke Wybrens kopen kamer op de oosterhoek van de Snakkerburen. Ten O. en N. de straat, ten Z. de hovinge van erven Heere Andries, ten W. Jan Groenewolt. Grondpacht 20 st aan de Stad. Gekocht van winkelier Pytter Farrijn voor 66 cg.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0142v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0290v van 31 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0103r van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0294r van 3 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ? diaconie: woning


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0124v van 28 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 18Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]37‑00‑00 GGwoning
koperMarten Martens bontwever
koperde weduwe van Jogchum Meyes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenFolkert van der Plaats
naastligger ten westenPieter Gerbens Clamstra
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperde Gereformeerde Gemeente
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Martens, bontwever koopt huis in de Snakkerburen, bewoond door wd. Jogchum Meyes. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Ten O. een steeg, ten Z. Folkert van der Plaats, ten W. Pieter Gerbens Clamstra, ten N. de straat. Gekocht van de Diakenen van de Gereformeerde Gemeente, voor 37 gg.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0258r van 8 feb 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0058r van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0009v van 16 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-135, pag. 80Gardenierstraat 18Thomas Alberts
5-135, pag. 80Gardenierstraat 18Albert Thomas, 18 jaar, gehuwdinwoning


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-133Gardenierstraat 18Thomas Alberts Boonstra... in 1784, wonende te Har. 1811, vlgs ovl akte 1 kind; BS ovl 1811; 1825 overlijdens; gebruiker van wijk G-133, timmerknegt; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-133Gardenierstraat 18Doopsgezinde Gemeente Thomas Alberts Boonstra timmerknegt


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-133Gardenierstraat 18provisionele en finale toewijzingfl. 21woning G-133
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperFrans Fluks


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1684Gardenierstraat 18wed. Frans Hendriks Fluks(grofsmid)Harlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-133Gardenierstraat 18Jan Bongaardoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-133; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-133Gardenierstraat 18Rinske Bronkoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-133; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-133TypelstegenJan Bongaard52 jschoenmakerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
G-133TypelstegenRinske Bronk50 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-133TypelstegenDaniel Bongaard12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-133TypelstegenJan Bongaard9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-133Gardenierstraat 18Doutje Hollemans, overleden op 22 december 1848(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 12/8/1845), overleden Tiepelstegen G 133. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1684Romastraat G-133Harmen Jans Janswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1684Gardenierstraat G-143Harmen Jans Janswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1684Gardenierstraat 18 (G-143)Elkan J. Speijerwoonhuis
  terug