Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerGrote Bredeplaats 28-0578-0578-063E-065E-056


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 2
ten oostenGrote Bredeplaats 4
ten zuidenZuiderhaven 13
ten westende Zuiderhaven
ten noordende Grote Bredeplaats


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 2, Harlingen


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0115v van 5 sep 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 2Grote Bredeplaats ZZ [staat: Oude Vismarkt]5717‑00‑00 cghuis, schuur en ledige plaats waar de Gulden Pauw uitsteekt
koperTrijn Wybes, weduwe vanherbergiersterde Gulden Pauw
koperwijlen Sibrant Rompckes
naastligger ten oostenFolckert Auckes
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westende kuil van de koper Trijn Wybes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: oude vismarkt of oud blokhuis]
verkoper q.q.Hippolitus Roeliffs, curator overgrietman van Aengwirden
verkoperzijn moeder Doecke Doeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijn Wybes wv Sibrant Rompckes [Siouma], herbergierse, koopt een huis, schuur en ledige plaats, waar 'de Gulden Pauw' uitsteekt, op de oude Vismarkt. Ten O. Folckert Auckesz, ten W. coopers kuyl, ten Z. de Vijverstraat (Hondenstraat), ten N. de olde Vismarkt of het old blockhuis. Gekocht van Hippolitus Roeliffs, grietman van Engwerden, als gemachtigde van zijn moeder Doecke Doeckesdr., voor 5717 CG.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0280r van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe Trijn Wybes
naastligger ten noordende weduwe Trijn Wybes


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0280r van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe Trijn Wybes
naastligger ten noordende weduwe Trijn Wybes


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0022v van 18 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis met de Pauw


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0022v van 18 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis met de Pauw


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0236v van 17 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Sibrants Siouma
naastligger ten noordenClaas Sibrants Siouma


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0236v van 17 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Sibrants Siouma
naastligger ten noordenClaas Sibrants Siouma


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0249r van 25 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0249r van 25 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0251r van 16 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0251r van 16 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0354v van 22 apr 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0354v van 22 apr 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0043v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Sibrants Syouma
naastligger ten noordenClaes Sibrants Syouma


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0043v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Sibrants Syouma
naastligger ten noordenClaes Sibrants Syouma


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Sibrants Syouma


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0170v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Sybrants Syouma
naastligger ten noordenClaes Sybrants Syouma


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0170v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Sybrants Syouma
naastligger ten noordenClaes Sybrants Syouma


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0053r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0053r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0069v van 5 okt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claes Siouma


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0069v van 5 okt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claes Siouma


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121r van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 2Grote Bredeplaats ZZ [staat: Oude Vismarkt strekkende vd Vismarkt tot aan de Vijverstraat]4000‑00‑00 gghuis, hof met bomen, planten en huissteden
koperArien Everts cum fratribusde Pauw
huurderHeris? Gerryts
huurderAntie Jans Canters
naastligger ten oostenJan Reyns
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Oude Vismarkt]
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Douwes Siouma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArien Everts [Oosterbaan] cum fratribus koopt een huis c.a., zz. Oude Vismarkt, met een hof met bomen etc. en huissteden, 'De Pauw'. Ten O. Jan Reyns, ten W. de haven, ten Z. de Vijverstraat, ten N. de Vismarkt. Gekocht van erven Trijntie Douwes Siouma, voor 4000 GG.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0004v van 27 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArien Everts


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028ra van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van de Pau
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Pau


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028ra van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van de Pau
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Pau


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 4vGrote Bredeplaats 2Heyn Piers, absentf. 1000-00-00 in die Pau


1674 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 217r van 15 okt 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Bredeplaats 2
aangeverElisabeth Ewerts, weduwe (1) van
wijlen Freerck Jacobs Hinxtmr. zeilmaker
aangeverElisabeth Ewerts, gehuwd (2) met
Here Andries
Claes Freerx Braem, geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
Ewert Freerx kind uit (1)
Sytske Freerx kind uit (1)
inleiding bij de boedelinventarisatie[0217r] Inventarisatie ofte warderinge gedaen ten overstaen van de burgemeester Bartel Cleyssen Lanting als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Elisabeth Ewerts nagelaten weduwe van wijlen Freerck Jacobs Hinxt, in leven burger ende mr. seylmaker binnen Harlingen, sich nu wederom ad secunda vota begeven hebbende met Here Andries mede praesent, en dat ter instantie van coopman Claes Freerx Braem als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Ewert ende Sytske Freerx, beyde nagelatene kinderen van wijlen gedachte Freerck Hinghxt ende Elisabeth Ewerts, alles op 't aengeven van de selven Elisabeth Ewerts, die oock bij manuale stipulatie in handen van welgedachte here commissaris belooft heeft alles nae behoren ende getrouwelijck te sullen aengeven, ten eynde vervolgens scheydinge van goederen, uytwijsinge mach werden gedaen, sijnde dese warderinge geschiet door Dieucke Clases ende Dieucke Jans beyde geswooren uytdraeghsters binnen deser stede, aldus gedaen den 15e octobris 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs Jan Pieters vrij in- en uitgang heeft
naastligger ten oostenJoris Symons
naastligger ten noordenJan Pieters Oldaens


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs Jan Pieters vrij in- en uitgang heeft
naastligger ten oostenJoris Symons
naastligger ten noordenJan Pieters Oldaens


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0050v van 29 jun 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 2Grote Bredeplaats ZZ [staat: Oude Vismarkt]100‑16‑00 cg1/24 huis genaamd de Pauw
koperHeere Andries, gehuwd metde Pauw
koperLijsbeth Everts
naastligger ten oostenSjoerd Claeses Schiere
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenAuckien Doyes
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: Westerhaven]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Oude Vismarkt]
verkoperPieter Dirx, gehuwd met
verkoperGeertie Claeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Andries x Lijsbeth Everts kopen 1/24 deel van huis en hof 'de Pauw', met loods, plaets en achteruitgang in de Vijverstraat, en staande aan de Oude Vismarkt. Ten O. Sjoerdt Claessen Schiere, ten W. Auckien Doyes en de Westerhaven, ten Z. de Vijverstraat, ten N. de Olde Vismarkt. Gekocht van Pieter Dirx x Geertie Claeses, voor 32 zilveren ducaten.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0080v van 25 jan 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenObbe Hanses wijdschipper
naastligger ten noordenGerryt Schiere


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0080v van 25 jan 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenObbe Hanses wijdschipper
naastligger ten noordenGerryt Schiere


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0029r van 3 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 2Grote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats op de hoek met achteruitgang naar de Vijverstraat]200‑00‑00 gg1/12 huis
koperHarmen Harmens, vertegenwoordigd door te Leeuwarden
koper q.q.Reyner Gerbens
huurderMeynert Jansen Hoek c.u.180‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSjoerdt Schiere grootschipper
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenals bewoner Akke Goyes
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoper q.q.de ed. mog. heer Francois van Jorritsma, crediteur vanraad Hof van Friesland
verkoperAukien Wouters, weduwe van
verkoperwijlen Jan Ewerts Oosterbaan


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0033v van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 2Grote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats op de hoek, met uitgang naar de Vijverstraat]200‑00‑00 cg1/12 huis
koperHeere Andries, gehuwd metmr. zeilmakerde Pauw
koperLijsbet Ewerts
huurderMeynert Jansen Hoek c.u.180‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSjoerdt Clasen Schyere grootschipper
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenAcke Goyes
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperSicke Hettes voor zijn kinderen, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Geertje Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Andries, mr. zeilmaker x Lijsbeth Everts koopt 1/12 deel van 'de Pauw'. Ten O. Sjoerd Clasen Schiere, grootschipper, ten W. de haven, ten Z. de Vijverstraat, ten N. de Bredeplaats Gekocht van Sikke Hettes x Geertie Everts (Oosterbaan).


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0035r van 2 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 2Grote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats op de hoek]2144‑12‑00 cg19/24 huis
koper q.q.gedeputeerde staat van Friesland en olderman Pytter Pytters Oldaen, vinderde Pauw
koper q.q.burgerhopman Seerp Lamberts Swerms, vinder
koper q.q.Hendrick Rienx Flasbloem, vinder
koper q.q.Jan Hendrix de Groot, vinder
koper q.q.Jan Janes, vinders van
koperhet Wijdschippersgilde
huurderMeynert Jansen Hoeck 180‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSjoerdt Clasen Schiere
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenAkke Goyes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperHere Andries, gehuwd met
verkoperLijsbet Ewerts
verkoperAecht Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Joris Clasen
verkoperEde Jellis, vader van te Menaldum
verkoperJelle Edes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Oldaen e.a. kopen 19/24 deel van 'de Pauw', ten behoeve van het Wijdschippersgilde van Harlingen. Ten O. Sjoerdt Clasen Schiere, ten Z. de Vijverstraat, ten W. Acke Doyes en de haven, ten N. de Bredeplaats. Gekocht van Heere Andries en zijn vrouw, en Aecht? wd. Joris Clasen en Ede Jelles van Wynaldum. Zijn zij erfgenamen?


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003ra van 9 mrt 1684 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 2Grote Bredeplaats ZZ [staat: op de hoek van de Bredeplaats]220‑00‑00 gg1/12 huis genaamd de Pauw
koperhet Wijdschippersgilde de Pauw
huurder voor 1 jaarN. N. 180‑00‑00 cg
bewonerMeynert Jansen Hoek
naastligger ten oostenSjoerdt Clasen Schiere
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenAcke Doyes
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperEvert Arjens
verkoperImcke Arjens, geassisteerd door
verkoperhaar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsma
verkoper q.q.Minse Cornelis, curator over
verkoperClaeske Arjens
verkoper q.q.Sikke Hettes, curator over
verkoperAefke Arjens
verkoper q.q.Here Andries, curator over
verkoperGeertie Arjens
erflaterwijlen Arjen Everts Oosterbaan


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0036r van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 2Grote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats, op de hoek]100‑00‑00 gg1/24 huis
koper q.q.Gedeputeerde Staat van Friesland en olderman Pytter Pytters Oldaen, vinderde Pauw
koper q.q.burgerhopman Seerp Lamberts Swerms, vinder
koper q.q.Hendrick Rienx Flasbloem, vinder
koper q.q.Jan Hendrix de Groot, vinder
koper q.q.Jan Janes, vinders van
koperhet Wijdschippersgilde
huurderMeynert Jansen Hoeck 180‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSjoerdt Clasen Schiere
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenAkke Goyes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperEwert Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Oldaen e.a. kopen 1/24 deel van 'de Pauw', ten behoeve van het Wijdschippersgilde van Harlingen. Gekocht van nu Evert Clasen.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0036v van 16 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 2Grote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats, op de hoek]210‑00‑00 gg1/12 huis
koper q.q.Gedeputeerde Staat van Friesland Pytter Pytters Oldaen, vinderde Pauw
koper q.q.burgerhopman Seerp Lamberts Swerms, vinder
koper q.q.Hendrick Rienx Flasbloem, vinder
koper q.q.Jan Hendrix de Groot, vinder
koper q.q.Jan Janes, vinders van
koperhet Wijdschippers Gilde
huurderMeynert Jansen Hoeck 180‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSjoerdt Clasen Schiere
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenAkke Goyes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperHarmen Harmenskoopman te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Oldaen e.a. kopen 1/12 deel van 'de Pauw', ten behoeve van het Wijdschippersgilde van Harlingen. Gekocht van Harmen Harmens uit Leeuwarden.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0195v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van het huis de Pauw
naastligger ten noordenhet huis de Pauw


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0195v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van het huis de Pauw
naastligger ten noordenhet huis de Pauw


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0033v van 17 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Pauw
naastligger ten westenhet huis genaamd de Pauw


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0033v van 17 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Pauw
naastligger ten westenhet huis genaamd de Pauw


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0289r van 15 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Pauw
naastligger ten westenhet huis genaamd de Pauw


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0289r van 15 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Pauw
naastligger ten westenhet huis genaamd de Pauw


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-057 , folio 151Grote Bredeplaats 2huis
eigenaarhet Grootschippersgilde
gebruikerBaltus Ranzou
huurwaarde totaal190‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde38‑00‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272v van 22 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende huisinge genaamd de Pauw
naastligger ten westende huisinge genaamd de Pauw


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272v van 22 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende huisinge genaamd de Pauw
naastligger ten westende huisinge genaamd de Pauw


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-057 , folio 99vGrote Bredeplaats 2huis
eigenaarhet Wijdschippersgilde
gebruikerRansou
huurwaarde totaal190‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde38‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0197r van 19 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis en plaats genaamd de Pauw
naastligger ten noordenhet huis en plaats genaamd de Pauw


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0197r van 19 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis en plaats genaamd de Pauw
naastligger ten noordenhet huis en plaats genaamd de Pauw


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-057 , folio Grote Bredeplaats 2huis
eigenaarde wijdschippers
gebruikerwed. Jan Bloem
huurwaarde totaal170‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde28‑06‑08 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0222v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenherberg de Pauw
naastligger ten noordenherberg de Pauw


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0222v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenherberg de Pauw
naastligger ten noordenherberg de Pauw


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-057 , folio 100rGrote Bredeplaats 2huis
eigenaarde wijdschippers
gebruikerJan Bloem wed.
huurwaarde totaal170‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde28‑06‑10 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0149r van 29 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de Pauw
naastligger ten noordenhet huis de Pauw


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0149r van 29 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de Pauw
naastligger ten noordenhet huis de Pauw


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0284v van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de Pauw
naastligger ten noordenhet huis de Pauw


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0284v van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de Pauw
naastligger ten noordenhet huis de Pauw


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-057 , folio 100rGrote Bredeplaats 2huis
eigenaarde wijdschippers
gebruikerwed. Dirk Cramer
huurwaarde totaal170‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde30‑18‑02 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0201r van 27 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis de Pauw
naastligger ten westenhet huis de Pauw


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0201r van 27 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis de Pauw
naastligger ten westenhet huis de Pauw


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-057 , folio 101rGrote Bredeplaats 2huis
eigenaarhet Wijdschippersgilde
gebruikerSybout Pyters de Boer wed.
huurwaarde totaal170‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde30‑18‑02 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0099v van 30 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenherberg de Pauw
naastligger ten noordenherberg de Pauw


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0099v van 30 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenherberg de Pauw
naastligger ten noordenherberg de Pauw


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0228r van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenherberg de Pauw en gildehuis
naastligger ten westenherberg de Pauw en gildehuis


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0228r van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenherberg de Pauw en gildehuis
naastligger ten westenherberg de Pauw en gildehuis


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-057 , folio 101rGrote Bredeplaats 2huis
eigenaarhet Wijdschippersgilde
gebruikerG. Corwijnus
huurwaarde totaal170‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde30‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-063 , folio 169vGrote Bredeplaats 2huis
eigenaarVeerschippers Gilde
gebruikerCornelis Watzes wed.
huurwaarde204‑00‑00 cg
af: lasten08‑00‑00 cg
huurwaarde totaal196‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde35‑12‑10 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0046r van 2 mrt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenherberg de Pauw


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0046r van 2 mrt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenherberg de Pauw


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0250r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenherberg de Pauw
naastligger ten noordenherberg de Pauw


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0250r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenherberg de Pauw
naastligger ten noordenherberg de Pauw


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-063 , folio 169vGrote Bredeplaats 2huis
eigenaarhet Veerschippersgilde
gebruikerCornelis Watses wed.
huurwaarde245‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting08‑00‑00 cg
huurwaarde totaal237‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde43‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-063 , folio 169vGrote Bredeplaats 2huis
eigenaarhet Veerschippersgilde
gebruikerE. Bouwknegt wed.
huurwaarde245‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting08‑00‑00 cg
huurwaarde totaal237‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde43‑01‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-063 , pag. 165Grote Bredeplaats 2het Wijdschippersgilde 8‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-065Grote Bredeplaats 2Tjeerd Pieters Hiddema... Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1811, ovl 1816, ovl 1822, ovl 1833, huw 1835; wed. T.H. gebruiker van wijk E-065, casteleinsche, eigenaar is ''t Beurtschippersgilde, 1814. (GAH204); Tjaard P.H. ende C.C. Beitsegat, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-065Grote Bredeplaats 2't Beurtschippersgildewed T Hiddemacasteleinsche


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 137 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-065Grote Bredeplaats 2Pieter Tjeerds Hiddema, overleden op 21 april 1822zoon van wijlen Tjeerd Hiddema en Klaske Beidschat, kasteleinse (Grote Bredeplaats E 65), broer van Cornelia, Leentje en Geertje Tjeerds Hiddema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 131 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-065Grote Bredeplaats 2Frouwkje Jans van der Heide, overleden op 27 april 1822dochter van Jan van der Heide, mr. verver (wednr. Trijntje Bokkes) (Adolphistraat E 65) en Gatske G. Postema, halfzuster van Bokke, boekhouder, Johannes, verver en minderjarige Aaltje, Rinske en Aafke Jans van der Heide (uit 1e huwelijkvader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1185Grote Bredeplaats 2Bauke de Beer en mede eig.Harlingenhuis en erf (220 m²)


1835 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 20 nov 1835
vermeld alsgeschat adresbericht
E-065Grote Bredeplaats 2Eene uitmuntende, hecgte en sterke HUIZINGE, met STALLINGE en een grooten KELDER, zijnde de Herberg de Paauw aan de Breedeplaats, wijk E-065, als huurder gebruikt door de erven T.P., Hiddema. Finaal verkocht op 20 nov 1835 in in de herberg in de Paauw door not. Wijma.


1837 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1185Grote Bredeplaats 2 IJbele RepkoHarlingenverfraaid


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 328 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-065Grote Bredeplaats 2Grietje de Wilde, overleden op 11 september 1838vrouw van Ybele Jans Repko, scheepsmakelaar Grote Bredeplaats E 65, moeder van minderjarige Jan-Fredrik, Aagje, Helena, Maria, Klaas, Theodorus en Hendrik Ybeles Repko. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 1 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-065Grote Bredeplaats 2Ybele Jans Repko, overleden op 19 december 1838scheepsmakelaar Grote Bredeplaats E 65, wednr. Grietje de Wilde, vader van minderjarige Jan-Fredrik, Aagje, Helena-Maria, Maria, Klaas, Theodorus en Hendrik Ybeles Repko (voogd is Anneus Harmens, zeehandelaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-065Grote Bredeplaats 2Jacob Pieters Poelstra... Andries P, en Fetje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1806, 1809, BS huw 1812, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-065; geboortig van Arum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. ... (alles)


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-065Grote Bredeplaats 2Simon Moens, overleden op 22 juni 1848levenloos kind van Simon Bernelot Moens, zeehandelaar (Grote Bredeplaats E 65) en Johanna-Theodora van der Lith. (ongenummerde aangifte). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-065Grote Bredeplaats 2Pietje Tolsma... 11 okt 1855 HRL, N.H., dv Reinder T, en Sjoerdje Noordbeek; BS huw 1855, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-065, wijk G-001; oud 30 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk E-058; ... (alles)


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2195 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-065Grote Bredeplaats 2Simon Bernelot Moens, overleden op 18 juni 1851man van Johanna-Theodora van der Lith (Grote Bredeplaats E 65), vader van minderjarige Joan-Govert-Theodoor, Hendrik-Pieter, Jacob, Johan-Pieter-Theodoor, Johan-Carel, Maria-Anna, Johanna-Theodora, Simon, Hermann en Anna Simons Moens. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1185Groote Breedeplaats E-065Johannes Filbach woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3181Grote Breedeplaats E-056 Foeke Foekens woonhuis


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats E 56Repko & Co.1
Breedeplaats E 56J. Foekens2


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4974Grote Bredeplaats 2 (E-056)fa. J. Foekenskantoor


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
BreedeplaatsRepko & Co.1Cargadoors
BreedeplaatsJ. Foekens2Cargadoor en Expediteur


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
BreedeplaatsRepko & Co.1Cargadoors
BreedeplaatsJ. Foekens2Cargadoor en Expediteur


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
BreedeplaatsRepko & Co.1Cargadoors
BreedeplaatsJ. Foekens2Cargadoor en Expedit.


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
BreedeplaatsRepko & Co.1Cargadoors
BreedeplaatsJ. Foekens2Cargadoor, Expedit.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
BreedeplaatsRepko & Co.1cargadoors
BreedeplaatsJ. Foekens2cargadoor, expediteur


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
BreedeplaatsRepko & Co.1cargadoors
BreedeplaatsJ. Foekens2cargadoor, expediteur


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote Breedeplaats E 56Repko & Co.2Cargadoors
Groote Breedeplaats 2J. Foekens2Cargadoors, Expediteurs


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote Breedeplaats E 56Repko & Co.1Cargadoors
Groote Breedeplaats 2J. Foekens2Cargadoors, Expediteurs


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats E 56Repko & Co.1Cargadoors
Gr. Breedeplaats 2J. Foekens2Cargadoors, Exp.
Gr. Breedeplaats 2Harmens & Zn.10Boter- en kaasexp.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats E 56Repko & Co.1Cargadoors
Gr. Breedeplaats 2J. Foekens2Cargadoors, Exp.
Gr. Breedeplaats 2Harmens & Zn.10Boter- en kaasexp.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats E 56Repko & Co.1Cargadoors
Gr. Breedeplaats 2J. Foekens2Cargadoors, Exp.
Gr. Breedeplaats 2Harmens & Zn.10Boter- en kaasexp.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats E 56Repko & Co.1Cargadoors
Gr. Breedeplaats 2J. Foekens2Cargadoors, Exp.


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 2General Steam Transport Cy1(kant.u. 9-18, Di. en Vr. 9-22, Za. 9-13, na kant.t. 54)
Gr. Breedeplaats 2J. Foekens2Cargad., Exp. (9-18, Di. en Vrij. 9-22, Zat. 9-13)


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Bredepl. 2General Steam Transport Cy444(kant.u. 9-18, Di. en Vr. 9-22, Za. 9-13)


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Bredepl.General Steam Transport Cy444
Gr. Bredepl.General Steam Transport Cy445


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Bredepl.General Steam Transport Cy444
Gr. Bredepl.General Steam Transport Cy445


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Bredepl.General Steam Transport Cy444
Gr. Bredepl.General Steam Transport Cy445


1988 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 2, HarlingenGrote Bredeplaats 2 Mensonidesinstallatie van gas, elektra en water


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 2rijksmonument 20365


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8377Grote Bredeplaats 2


2023
0.3384530544281


  terug