Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Grote Bredeplaats 68-0598-0598-065E-063E-054
 huisnummer lager  Grote Bredeplaats 68-0608-0608-066E-063E-054


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 6
ten oostende Grote Bredeplaats
ten zuidenHondenstraat 1
ten westenGrote Bredeplaats 4
ten noordende Grote Bredeplaats


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 6, HarlingenGrote Bredeplaats 6, HarlingenGrote Bredeplaats 6, Harlingen


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0345v van 13 feb 1603 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6oost_achterHavenplein ZZ [staat: op het gedemantilleerd kasteel]175‑00‑00 gghuis
koper provisioneelFolckert Auckes
bewonerSicke Aris
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Geert Cornelis
verkoper (gesuccumbeerde)Griet, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Caerle Cornelis


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0063v van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6oost_achterHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]239‑00‑00 ggdwarshuis of kamer
koperDouwe Heerts, gehuwd met
koperCornelis Andries
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJoost Sybrants
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van Cornelis Roeliffs
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFolckert Auckes, gehuwd met
verkoperLyckle Cornelis


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0022v van 18 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0031v van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6oost_voorOud Blokhuis ZZ760‑00‑00 gghuis met de steed (huisstede?) en plaats met het eigendom van de halve steeg (uitkomend in de Vijverstraat?)
koperClaes Minnes, gehuwd metscheepstimmerman
koperSyts Jochums
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJoost Sybrandts zeilmaker
naastligger ten zuidende schuur van Douwe Heerts
naastligger ten westenvoor een deel achter de Pauw het erf van Syoucke Wybes Jellema
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
protesteert vanwege een hypotheekJacob Symens
protesteert vanwege een hypotheekFrans Martens Kyl
protesteert vanwege een hypotheekMaria Bartrams
protesteert vanwege een hypotheekHaye Laeses
protesteert vanwege een hypotheekCornelis Bartholomaeus
protesteert vanwege een hypotheekFermer Fermers
protesteert vanwege een hypotheekSjoucke Wybes
verkoperFolckert Auckes, gehuwd met
verkoperLyckel Cornelis
tekst in de margeJacob Symenszn., Frans Martenszn. Kyl, Foopens nomine Maria Bartrams, Haye Laeszn, Cornelis Bartholomans ende Fermer Fermerszn. protesteren respective dat hun de vercopinge ende alienatie van de neffens geproclameerde huysinge cum annexis ontschadelyck sal wesen volgens hun respective brieven ende hypotheken, die onvermindert ende holdende hun recht opte cooppenningen moegen lijden dat d'vercopinge effect sorteert. Actum Harlingen in judicio den 4en may 1616.
tekst in de margeAd idem protesteert Sjoucke Wybeszn. tot ontschadelicheyt van de neffens de nae [...?], ende dies angaende in sijn geheel ende salffs recht blijvende consenteert in de vercopingen. Actum utsupra.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff vorige protestatien den 4en may 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Minnes, scheepstimmerman x Syts Jochums kopen een huis zz. Olde Blockhuys. Ten O. Joost Sybrandts zeilmaker, ten W. voor een deel Syouke Wybes Jellema met het hoff achter den pauw. Grondpacht 6 CG aan de Stad. Gekocht van Folckert Auckes x Lycke Cornelis voor 760 GG.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0162r van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6oost_achterHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
naastligger ten oostende schuur van Joost Sibrants zeilmaker
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenClaes Sibrants Siouma
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van wijlen Douue Heertswagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de crediteuren van) wl. wagenaar Douue Heerts, een huis in de Vieverstraet. Ten O. de schuur van zeilmaker Joost Sibrants, ten W. Claes Sibrants Sjouma.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0168r van 27 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6oost_achterHondenstraat NZ [staat: nieuwe Vijverstraat]00‑00‑00 cghuis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostende schuur van Joost Sibrants zeilmaker
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westenClaes Sibrants Syouma
naastligger ten noordenClaes Minnes scheepstimmerman
verkoperhet sterfhuis van wijlen Douwe Heerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis nagelaten door Douwe Heerts, nz. Nieuwe Vijverstraat. Ten O. de schuur van zeilmaker Joost Sibrants, ten Z. de straat, ten W. Claes Sybrants Syouma, ten N. scheepstimmerman Claes Minnes. Onlangs provisioneel verkocht.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0249r van 25 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Minnes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0251r van 16 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Minnes


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0354v van 22 apr 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Minnes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0093r van 17 dec 1625 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6west_achterHondenstraat NZ [staat: Noorder Vijverstraat]0‑00‑00 gghuis of dwarskamer en schuur of paardenstal daarachter
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde verkopers Taecke Yskes c.s.2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende schuur van dr. Piphron
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Noorder Vijverstraat]
naastligger ten westenClaes Sibrants Syouma
naastligger ten noordenClaes Minnes scheepstimmerman
verkoperTaecke Yskes
verkoperTyercke Yskes
verkoperAntie Yskes
verkoper q.q.Taecke Yskes, geauthoriseerde tutor
verkoper q.q.Willem Jansen Rollema, geauthoriseerde tutoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Foppe Yskes, gehuwd met
verkoperwijlen Yd Jans Rollema


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6west_achterHondenstraat NZ [staat: Noorder Vijverstraat]146‑14‑00 gghuis of dwarskamer en schuur of paardenstal daarachter
koper finaalN. N.
naastligger ten oostende schuur van dr. Piphron
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenClaes Sibrants Syouma
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0053r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Minnes


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0069v van 5 okt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Minnes


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0253r van 28 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats]545‑00‑00 gg1/2 huis
koperCornelis Dousen de Boer
eigenaar van 1/2Stijntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisStijntie Jans
naastligger ten oostenSymen Jouckes
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Reins
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperPieter Jetses c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Cornelis Douwes de Boer koopt, na niaar ratione vicinitatis door burgemeester Buwe Thomas als curator over Stintje Jans, een half huis, zz. Bredeplaats. Ten O. Symen Jouckes, ten W. Jan Reins. Gekocht van Pieter Jetses, voor 54 cg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0004v van 27 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6west_achterZuiderhaven NZ [staat: Vijverstraat]547‑00‑00 gghuis genaamd de Pauuesteert
koperburgemeester Gellius Vetzensius c.soc.de Pauwenstaart
huurder voor 1 jaarRoches Tymens c.u.luitenant50‑00‑00 gg
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang voor Cornelis Dousen de Boer
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Joucken
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenArien Everts
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerCornelis Dousen de Boer
verkoperFeycke Claesenbode Admiraliteit in Friesland
verkoperEpeus Kiestranotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGellius Wetsensius, burgemeester c.u. koopt een huis genaamd de pauwesteert in de Vijverstraat, nu bewoond door luitenant Roches Tymens c.u. Ten O. erven Symen Joucken en een steeg waardoor Cornelis Dousen de Boer vrije doorgang heeft, ten W. Arien Everts. Geen grondpacht. Gekocht van kamerbode bij de Admiraliteit Feycke Claesen en notaris publicus Epeus Kiestra voor 547 gg.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0064v van 8 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats of de Oude Vismarkt]500‑00‑00 cg1/2 huis
koperJan Pytters Oldaens, gehuwd metkoopman
koperTrijntie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van Joris Symons Piphron
naastligger ten zuidenoud burgemeester Vetzenius
naastligger ten zuidenhet huisje genaamd de Paussteert van Claes Burger de Pauwenstaart
naastligger ten westenSjoerdt Schiere schipper
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperStijntie Jans Hannema, gehuwd met
verkoperFoppius jr.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Jan Pieters Oldaens x Trijntje Cornelis koopt 1/2 huis met zomerkeuken, loods en plaets, waarvan Joris Symons Piphron de andere 1/2 bezit, zz. Bredeplaats of Oude Vismarkt. Ten O. Joris Symons Piphron, ten W. Sjoerdt Clasen Schiere, schipper, ten Z. de oud-burgemeester Vetsenius en het huisje 'de Pauwenstaart' van Claas Burgers, ten N. de Bredeplaats. Het huis strekt van voren tot achter tot het huis van Vetsenius en heeft de halve eigendom v.d. steeg ten O. van Vetsenius, en zal die bij dag en nacht mogen gebruiken naar de Vijverstraat (Hondenstraat) toe. Het huis is de verkoper en de koper aanbeerfd van Cornelis Douwes de Boer. Gekocht van Stijntje Jans Hiddema x Foppius Jr., voor 500 pond?


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0033v van 17 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Pytters Oldaens koopman


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0289r van 15 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Pytters Oldaens koopman


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0128v van 16 nov 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6oost_voorGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats]400‑00‑00 cghuis
koperSioerd Obbes, gehuwd metwijdschipper
koperSijntie Hiddema
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSymen Jansen kaarsenmaker
naastligger ten zuidenhet huis in de Vijverstraat van de verkoper dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland
naastligger ten westenOldaens koopman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperdr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Sjoerd Obbes, wijdschipper x Stijntje Hiddema koopt een huis zz. Grote Brede plaats. Ten O. kaarsenmaker Symen Jansen, ten Z. het huis van verkoper in de Kleine Vijverstraat (Hondenstraat) waarin vrij in- en uitgang, ten W. de heer Oldaen, ten N. de straat. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van advocaat bij het Hof van Friesland dr. Georgius Hiddema, voor 400 cg.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0187r van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6oost_achterHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]66‑00‑00 gghuis
koperAgnieta Heins
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen capitein Beern Hiddes
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenBeern Andries
naastligger ten noordenSioerd Obbes schipper
verkoperdr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Friesland te Leeuwarden


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0262v van 8 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6oost_achterHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]34‑00‑00 gghuis
koperPoulus Jansen, gehuwd met
koperBerber Wopkes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Beern Hiddes de Vries
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenBeern Andries
naastligger ten noordenSioerd Obbes schipper
verkoperdr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Friesland en pensionaris van Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Paulus Jansen x Berber Wopkes koopt een huis nz. Vijverstraat (Hondenstraat). Ten O. wd. Beern (Barend) Hiddes de Vries, ten Z. de straat, ten W. Beern? Andries, ten N. Sjoerd Obbes, schipper. Gekocht van dr. Georgius Hiddema, advocaat bij het Hof van Friesland en pensionaris van Leeuwarden, voor 34 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-059 , folio 151Grote Bredeplaats 6huis
eigenaarJan Pieters Oldaens
gebruikerJan Pieters Oldaens
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-060 , folio 152Grote Bredeplaats 6huis
eigenaarSioerd Obbes
gebruikerSioerd Obbes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272v van 22 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Pieters Oldaens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-059 , folio 100rGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarJan P. Oldaens
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-060 , folio 100rGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarSjoerd Obbes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan28‑5‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0239r van 7 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6oost_voorGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats] bij De Pauw750‑00‑00 cghuis
koperCornelis Jansen Oldaans
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderMaike Laezes
huurderGrietie Laezes
huurderhuur aan Sijntie Joris Heddema
huurderhuur aan Sjoerd Obbes de Bok
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Jansen kaarsenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Jansen Oldaans
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperSijntie Joris Heddema, gehuwd met
verkoperSjoerd Obbes de Bok
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Cornelis Jansen Oldaen koopt huis omtrent 'de Pauw', met recht van vrij in- en uitgang in de Hondenstraat. Het is verhuurd aan Maike- en Grietje Laezes. Ten O. erven Symen Jansen, kaarsenmaker, ten W. de koper, ten Z.?, ten N. de Bredeplaats. Gekocht van Stijntie Joris Hiddema x Sjoerd Obbes de Bock, voor 750 cg.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0240r van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6oost_voorGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats] bij De Pauw500‑00‑00 cghuis
koperArjen Louws, gehuwd metbeeldhouwer
koperAefke Syberens
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderSijntie Joris Hiddema
huurderGrietie Lases
huurderMayke Lases
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Jansen Oldaens koopman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperCornelis Jansen Oldaenskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Arjen Louws, beeldhouwer x Aefke Sybrens koopt een huis zz. Bredeplaats omtrent het huis 'de Pauw'. Ten O. ten W. ten Z. ten N. Gekocht van Cornelis Jansen Oldaen, voor? cg. De acte is onleesbaar.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-059 , folio Grote Bredeplaats 6huis
eigenaarJan P. Oldaens erven
gebruikerPyter Jansen cum soc.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-060 , folio Grote Bredeplaats 6huis
eigenaarSjoerd Obbes
gebruikerGrytie Lases
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0093r van 18 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6oost_achterVijverstraat NZ210‑00‑00 cghuis
koper door niaarLievius Prigge kapitein Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
geniaarde koperJan Wybes, gehuwd metmatroos transportjacht Admiraliteit in Friesland
geniaarde koperAntie Edsgers
huurderCornelis Jobs schuitschipper
naastligger ten oostenL. V. Prigge kapitein
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenwoning Heere Andrys
naastligger ten noordenCornelis Jans Oldaens koopman
verkoperBerber Wopkes, weduwe van te Sneek
verkoperwijlen Poulus Jansen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Wybes, matroos op het transportjacht van de Admiraliteit x Antie Edsgers koopt een huis nz. Vijverstraat (Hondenstraat). Ten O. de capitein Livius Prigge, ten Z. die straat, ten W. Heere Andries, ten N. Cornelis Jans Oldaan. Gekocht van Berber Wopkes wv Poulus Jansen te Sneek, voor 210 cg. N.B. Livius Prigge heeft ratione vicinitatis geniaard, maar m.i. niet toegewezen gekregen.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-059 , folio 100vGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarJan Pyters Oldaan erven
gebruikerCornelis Oldaan cum soc.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-060 , folio 100vGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarSybout Douwes
gebruikerSybout Douwes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-059Grote Bredeplaats 6Cornelis Oldaan, bestaande uit 1 persoon10‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0002ra van 15 nov 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6oost_voorGrote Bredeplaats ZZ bij herberg de Pauw550‑14‑00 gghuis
koper provisioneelReyn Swael kapiteinde Pauw
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurder begane grondGrytje Wassenaer 40‑00‑00 cg
naastligger ten oostenLivius Prigge kapitein
naastligger ten zuidenCornelis Oldaen
naastligger ten westenCornelis Oldaen
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperTrijntje Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Sybout Douwes, en voogd van hun minderjarige kinderen
verkoperAukjen Sybouts, en haar broertje
verkoperDouwe Sybouts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Verkocht wordt een huis zz. Bredeplaats, omtrent 'de Pauw'. Ten O. Livius Prigge, ten W. en Z. Cornelis Oldaen, ten N. de straat. Gekocht van Trijntje Hendriks wv Sybren Douwes. Er is geboden door Reyn Swael.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-059 , folio 100vGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarCornelis Oldaan
gebruikerCornelis Oldaan
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-060 , folio 100vGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarReyner Aanes Swaal
gebruikerReyner Aanes Swaal
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-059, fol. 139vGrote Bredeplaats 6Cornelis Oldaan , bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenrentenier30:0:00 cg5:0:00 cgbestaet wel


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0201r van 27 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Oldaans


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0229r van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ bij de Pauw845‑00‑00 gghuis
koperEeltje Aukes Travaile koopman
naastligger ten oostenRein Swael kapitein
naastligger ten zuidenGerrard Luppus
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenGijsbert Wildschut
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperFockjen Pieters Oldaens, weduwe van
verkoperwijlen Jan Annes Huidekoper
verkoperAcke Sytses, gehuwd met
verkoperSjoerd Hendrikskoopman
verkoperJan Pieters Oldaens, erfgenaamkoopman
verkoperJanke Douwes, gehuwd met
verkoperFolkert van der Plaetsboekverkoper
erflaterwijlen Cornelis Jansen Oldaens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Eeltje Aukes Travaille, koopman, koopt huis op de Brede Plaats omtrent 'de Pauw', laatst door Cornelis Jansen Oldaens bewoond. Geen grondpacht. Ten O. capitein Rein Swaal, ten Z. Gerrard Luppus en de Doopsgezinde Gemeente, ten W. Gijsbert Wildschut, ten N. de Brede Plaats. Gekocht van Foekjen Pieters Oldaens wd. Jan Annes Huidekoper, Acke Sytses, huisvrouw van Sjoerd Hendriks, coopman, Janke Douwes, huisvrouw van Folkert van der Plaats, boekverkoper, als erfgenamen ab intestato van Cornelis Jansen Oldaens, voor 845 gg.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0208v van 11 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ bij de Pauw1150‑00‑00 cghuis
koperJan Christiaan Potenberg, gehuwd metkapitein op het Admiraliteitsjachtde Pauw
koperAaltje Huiberts
huurderjuffrouw Hillema
naastligger ten oostenRein Swaal
naastligger ten zuidenGerard Luppus
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenGijsbert Wildschut
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperEeltje Aukes Travailekoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Jan Christiaan Potenberg x Aaltje Huiberts koopt huis zz. Grote Bredeplaats nabij de Pauw. Ten O. Rein Swaal, ten Z. Gerard Luppus en de D.G. Gem., ten W. Gijsbert Wildschut, ten N. de Bredeplaats. Verkoper Eeltje Aukes Travaille.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-059 , folio 101vGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarEeltje Travaile
gebruikerjuffer Hillema
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-060 , folio 101vGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarRein Anes Swaal
gebruikerRein Anes Swaal
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0228r van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPotenberg kapitein


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0102r van 22 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ bij de Pauw1625‑00‑00 cghuis
koperGerard Luppus, gehuwd metcommies convooien en licentende Pauw
koperYda Prigge
naastligger ten oostenRein Swael
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenEeltje Travailje
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperAaltje Huiberts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Christiaens Potembergkapitein op het Admiraliteitsjacht
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Gerard Luppus x Titia Yda Prigge koopt huis en tuin zz. Grote Bredeplaats bij 'de Pauw'. Ten O. Rein Swael, ten W. Eeltje Travaille, ten Z. een D.G. woning, ten N. de Bredeplaats. Gekocht van Aaltje Huiberts wv Jan Christiaans Potenberg, captein op het Admiraalsjacht van Friesland.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-059 , folio 101vGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarcommies Luppes
gebruikercommies Luppes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-060 , folio 101vGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarRein A. Swaal
gebruikerRein A. Swaal
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0225r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ bij de Pauw3500‑00‑00 cghuis en tuin
koper op redemptieHylke Claezes IJzenbeek, gehuwd metkoopman
koper op redemptiePyttje Clazes Hingst
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostende verkoopers en de weduwe van wijlen Rein Swael
naastligger ten westende Pauw en Eeltje Travaillie de Pauw
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkopererfgezeten Gerard Luppus, gehuwd metoud commies te Wijns
verkoperTitzia Prigge te Wijns
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Hylke Clases IJsenbeek x Pyttje Clases Hingst koopt een heerlijk huis en tuin c.a. zz. Grote Bredeplaats, omtrent 'de Pauw'. Ten O. de verkoper en wd. Rein Swaal, ten W. Eeltje Travaille en 'de Pauw', ten Z. de verkoper en de Vijverstraat, ten N. die straat. Met overname van o.a. de schoorsteenstukken met de lijsten, in de voorkamer. Het huis ten Z. moet afgescheiden worden van het huis ten N. van de tuin. Het is een verkoop op redemptie van Gerardus Luppes, erfgezetene te Wijns x Titia Prigge, voor 3500 cg van 20 stuivers. Verkoper mag binnen 13 jaren dus nog terugkopen voor dezelfde prijs.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-065 , folio 170rGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarHylke IJsenbeek
gebruikerHylke IJsenbeek
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-066 , folio 170rGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarRein Swaal wed.
gebruikerRein Swaal wed.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0046r van 2 mrt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen H. IJsenbeek


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0190r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6oost_voorGrote Bredeplaats ZZ bij herberg de Pauw527‑00‑00 gghuis
koperBente IJsenbeek oud brouwerde Pauw
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderwijlen Eeke Wildschut
huurderwijlen Rein Swaal
naastligger ten oostenMartinus van Scheltinga
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Hylke IJsenbeek
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Hylke IJsenbeek
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
crediteurRein Smitsecretaris van Barradeel
crediteurDurk Wildschutkoopman
crediteurEeke Wildschut, weduwe van
crediteurwijlen Wybenga
verkoperMaria Swaal, gehuwd met
verkoperHenricus van der Mercht
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Bente IJsenbeek, oud-brouwer, koopt een huis en herberg omtrent 'de Pauw', bewoond geweest door Eeke Wildschut wv Rein Swaal. Ten O. Martinus van Scheltinga, Grietman, ten W. en Z. wd. en erven Hinke IJsenbeek, ten N. de straat. Gekocht van Rein Smit, secretaris van Barradeel, Dirk Wildschut en Eeke Wildschut wv Wybenga, burgemeester, als crediteuren van Maria Swaal x Henricus...?, commissaris extra-ordinair bij de Admiraliteit. Maria was een dochter van Rein Swaal, schrijver op het transportjacht v.d. Admiraliteit en zijn enig en universeel erfgenaam. Prijs was 527 gg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0275r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats]1711‑07‑00 gghuis en tuin
koperAntje Pieters, weduwe vandistillateurse
koperwijlen Claas Nauta
medeverkoper en gebruikerJ. D. Toussaint
naastligger ten oostenB. IJsenbeek
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenRoelof Meintz
naastligger ten noordenGrote Bredeplaatst [staat: Bredeplaats]
reversaalhouderGerrard Luppus, gehuwd metoud commies
reversaalhouderTitia Prigge
eerdere eigenaarHylke Claases IJsenbeek
verkoper van 1/4Hinke Clases IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/4Sjoerd Teekes Schrikkoopman
verkoper q.q.Sjoerd Teekes Schrik, vader en voorstander van
verkoper van 1/4Mettje Schrik
verkoper q.q.Johan D. Toussaint jr., weduwnaar (1) vankoopman
verkoper q.q.wijlen Anna Steenstra
verkoper q.q.Johan D. Toussaint jr., vader en voorstander vankoopman
verkoper van 1/4Johan Daniël Toussaint
verkoper van 1/4Anna IJsenbeek, gehuwd met te Amsterdam
verkoper van 1/4Harmanus Klopperkoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Antje Pieters wv Claas Nauta, distillateurse, koopt huis en tuin Zz. Bredeplaats. Thans in gebruik bij de medeverkoper J.D. Tousaint. Geen grondpacht. Ten O. B. IJsenbeek, ten Z. de Vijverstraat, ten W. Roelof Meins, ten N. de Bredeplaats. Vrij in- en uitgang in de Vijverstraat. Bezwaard met het recht van redemptie tot 16 aug 1784 door oud commissaris Gerrard Luppus en vrouw Titia Prigge, ter waarde van 3780 cg. 13 st. 8 penn. Gekocht van de (met name genoemde) erven IJsenbeek, voor 1711 gg. 7 st.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0079v van 21 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ3300‑00‑00 cghuis en tuin
koperMayke Jelles Stapert meerderjarige vrijster
koperGeertruida Heinsius, weduwe van
koperwijlen Paulus Olpherts
koperMaria Elisabeth Heinsius, ongehuwde dochter
naastligger ten oostende weduwe van wijlen B. IJsenbeek
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenRoelof Meintz
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperAnna Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Claas J. Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Mayke Jelles Stapert, Geertruida Heinsius wv Paulus Olpherts en Maria Elisabeth Heinsius kopen een huis zz. Bredeplaats. Ten O. Bente IJsenbeek, ten W. Roelof Meintz, ten Z. de Vijverstraat, ten N. de Bredeplaats. Met vrije in- en uitgang in de Vijverstraat. Gekocht van Anna Pieters wv Claas J. Nauta


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-065 , folio 170rGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarH. de Waard
gebruikerH. de Waard
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-066 , folio 170rGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarB. IJsenbeek wed.
gebruikerB. IJsenbeek wed.
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0059v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats]1711‑00‑00 gghuis en tuin
koperburgemeester Hermanus de Waard, gehuwd met
koperAagje Breton
naastligger ten oostende weduwe van wijlen B. IJsenbeek
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenRoelof Meints
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperMaayke Jelles Stapert meerderjarige vrijster
verkoperGeertruda Heinsius, weduwe van
verkoperwijlen Paulus Olpherts
verkoperMaria Elisabeth Heinsius ongehuwde dochter


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-065 , folio 170rGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarH. de Waart
gebruikerH. de Waart
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-066 , folio 170rGrote Bredeplaats 6huis
eigenaarB. IJzenbeek wed.
gebruikerB. IJzenbeek wed.
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg
grondpacht vanB. IJzenbeek wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0109v van 14 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 6westGrote Bredeplaats ZZ2600‑00‑00 cghuis en tuin
koperPetrus Greidanus, gehuwd metpreceptor
koperTrijntje Fellinga
huurderde weduwe van wijlen Albarda 140‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen B. IJzenbeek
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenRoelof Meints
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoper q.q.Harmen Radsma, curatorkoopman
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren overnotaris
verkoperde boedel van wijlen Harmanus de Waertkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Petrus Greidanus, preceptor x Trijntje Fellinga kopen een huis en tuin zz. Grote Bredeplaats, nu bewoond door juffr. wd. Albarda. Geen grondpacht. Ten O. erven wd. B. IJzenbeek, ten Z. de Vijverstraat [Hondenstraat] waarin vrije in- en uitgang, ten W. Roelof Meints, ten N. de Grote Bredeplaats. Gekocht van (koopman Harmen Radsma en notaris Jacob Wassenaar als geauthoriseerde curatoren over de verlaten boedel van) koopman Harmanus de Waert voor 2600 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-065 , pag. 165Grote Bredeplaats 6P. Greydanus 7‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6Gerrit van Themmen... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6Petrus Greydanus... HRL 1806 BS huw 1819, huw 1825, huw 1828, ovl 1829, huw 1836, ovl 1852; eigenaar en gebruiker van wijk E-063, rector, 1814. (GAH204); P.G., Conrector der Latijnsche Schoolen ende Catharina Vellinga beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-063Grote Bredeplaats 6C GreijdanusC Greijdanusrector


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1180Grote Bredeplaats 6wed. Johannes Hannema winkelierscheHarlingenhuis en erf (98 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1182Grote Bredeplaats 6erven Petrus Greijdanus Harlingenhuis en tuin (346 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6Anna Greidanus... 1806, BS huw 1835, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-063; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6Catharina Vellinga... gehad 25 may 1794, en zijn getrouwt ten zelven dage; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-063; VT1839; kind: Johannes Petrus Greidanus, geb 22 aug 1795, ged 8 sep 1795 Grote Kerk HRL; Op heden den 21 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6Elisabeth Lammerts Pollema... Sijtske Jacobs Visser; BS huw 1826, ovl 1839, huw 1841, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-188; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6Houkje Dijkstra... Katholiek, dv Jan Taedes D, en Weltje Tjietses de Haan; BS huw 1820, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78 wijk F-212; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-055; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6Michiel Goslings... ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; oud 40 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, notaris, wijk E-063; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-063Grote BreedeplaatsMichiel Goslings40 jnotarisDokkumm, protestant, gehuwd
E-063Grote BreedeplaatsAnna Greydanus33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-063Grote BreedeplaatsJan Goslings3 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-063Grote BreedeplaatsPetrus Greidanus Goslings2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-063Grote BreedeplaatsPietje Goslings3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-063Grote BreedeplaatsCatharina Vellinga72 jHarlingenv, protestant, weduwe
E-063Grote BreedeplaatsKlara van der Werf24 jOostendev, protestant, ongehuwd
E-063Grote BreedeplaatsMaaike Brouwer15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 157 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-063Grote Bredeplaats 6Johan Minno Michiels Goslings, overleden op 19 juni 18426 mnd, overleden Grote Bredeplaats E 63, zoon van Michiel Goslings, notaris en Anna Greydanus, broer van minderjarige Pietje, Petrus-Greydanus, Jan en Catharina-Christina Michiels Goslinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6Jurjen Johannes van der Heide... dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812, huw 1841, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk G-175; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-063Grote Bredeplaats 6Matthijs Overmeer... in 1851, Rooms Katholiek, zv Hijlke Wybes O, en Trijntje matthijsen; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78, wijk F-212; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk G-055; VT ... (alles)


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2506 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-063Grote Bredeplaats 6Catharina Vellinga, overleden op 12 mei 1852Grote Bredeplaats E 63, wed. Petrus Greydanus, moeder van Joanna (wed. Gerhardus Pettinga), Ida (vrouw van Frans van Esta-Tjallingii, steen/pan/vloerfabrikant) en Anna Petrus Greydanus (vrouw van Michiel Goslings, notaris). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2244Groote Breedeplaats E-062Joseph Gorter kantoor
Sectie A nr. 2244Groote Breedeplaats E-063Joseph Gorter woonhuis


1875 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49073 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 41 van 24 mrt 1875
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-063Grote Bredeplaats 6koopaktefl. 6500dubbele herenhuis E-062 en E-063
 
verkoperAnna Greydanus (wv Michiel Goslings)
koperCornelius Jans Boon (te Nieuwe Pekela)
cessionarisJacob Noyon


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2630Grote Breedeplaats E-054wed. en erven Cornelis Jans Boon woonhuis
Sectie A nr. 2630Grote Breedeplaats E-054wed. en erven Cornelis Jans Boon woonhuis


1896 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Bredeplaats 6 (noordgevel), HarlingenGrote Bredeplaats 6 (noordgevel)afbeelding van een posthoorn en lichtseinen van de telegraaf.Het postkantoor is gebouwd door de Gebr. van der Meer die hun werkplaats op het Zuiderplein hadden.

De vestiging van een postkantoor dateert van 1816. In 1835 werd hiervoor het pand Noorderhaven 37 gebruikt. In 1875 werd de dienst overgebracht naar Grote Bredeplaats 26 en in 1896 naar Grote Bredeplaats 6.


1896 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Bredeplaats 6 (noordgevel), HarlingenGrote Bredeplaats 6 (noordgevel)MDCCCXCVI'Postkantoor
Architekt: C.H. Peters
Zie deze tekst.
Het Romeinse jaartal betekent 1896


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4976Grote Bredeplaats 6 (E-054)de Staat (Post en Tel.)post en telegraafkantoor


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
H.W. Heijman jr.92woning, dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor
Dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor92H.W. Heijman jr., woning
Post- en Telegraafkantoor92H. W. Heijman Jr. woning


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
H.W. Heijman jr.196Woning, dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor
Dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor196H. W. Heijman jr., woning
v.h. Post- en Telegraafkantoor196H.W. Heijman jr., woning


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
v.h. Post- en Telegraafkantoor196J.H. Acker, woning
Dir. v.h. Post- en Telegraafkantoor196J.H. Acker, woning


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
v.h. Post- en Telegraafkantoor196J.H. Acker, woning
Dir. v.h. Post- en Telegraafkantoor196J.H. Acker, woning


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
v.h. Post- en Telegraafkant.196J.H. Acker, Woonh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
v.h. Post- en Telegraafkant.196J.H. Acker, Woonh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
v.h. Post- en Telegraafkant.196H.R. Jansen, woonh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
v.h. Post- en Telegraafkant.196H.R. Jansen, woonh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 6H.W. Boomgaartdir. post- en telegraafkantoor


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
H.W. Boomgaart196Dir. P.T.T. kant.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
A.P. Benjaminse511Dir. P.T.T. kant.


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-30504
Gr. Breedeplaats 6aKlaas Homminga


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 6J. (Jan) v.d. Meulen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 6rijksmonument 507133 1897


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4976Grote Bredeplaats 6


2023
0.78563809394836


  terug