Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 146-144 6-144 E-058E-051


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 14
ten oostenGrote Bredeplaats 16
ten zuidende Grutterstraat
ten westende Grutterstraat
ten noordende Grote Bredeplaats


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 14, HarlingenGrote Bredeplaats 14, Harlingen


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0109r van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0172ar van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 14Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat] bij de blauwe trappen2300‑00‑00 CG1/2 huis, brouwerij en mouterij
koperburgervaandrig Harmen Pyters, gehuwd metbrouwer
koperAkien Reiners
naastligger ten oostenAuckie Hendricx
naastligger ten oostenWouter Hendricx
naastligger ten oostenhet huis in de Vijverstraat van de erfgenamen van wijlen Aeltie Stoffels
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenGrutterstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperHobbe Jansen, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperLijsbeth Hendricx te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[172r komt tweemaal voor.] Harmen Pytters Brouwer, vaandrig x Akien Reiners kopen een huis, brouwerij en mouterij zz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen. Geen grondpacht. Ten O. Auckien en Wouter Hendricx en Aeltie Stoffels erven in de Vijverstraat, ten Z. en W. de Vijverstraat, ten N. de Foorstraet. Gekocht van Hobbe Jansen x Lijsbeth Hendricx te Leeuwarden voor 2300 cg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 23rGrote Bredeplaats 14Harmen Pytters, absentf. 40000-00-00


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127v van 25 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastliggerachter de brouwerij van Hessel Wassenaar rentmeester


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0291r van 29 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij van de medeverkoper Hessel Wytses Wassenaar


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0175r van 3 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 14Grote Bredeplaats ZZ [staat: bij de blauwe trappen]1537‑00‑00 GGhuis, brouwerij en paardestal
koperJacobus Velthuis c.u. te Sint Annaparochie
naastligger ten oostende weduwe van Bente Wouters
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenGrutterstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat en diept]
verkoperoud burgemeester H. W. Wassenaar c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Velthuis te Sint Annaparochie koopt een huis, brouwerij en paardenstal c.a. bij de Blauwe Trappen. Ten O. wd. Bente Wouters?, ten W. en Z. de Hondenstraat., ten N. de Voorstraat. en het diept., zulks tot gebruik v.d. waterpraam en putstoel. met overname van alle goederen. Gekocht van oud-burgemeester H.W. Wassenaar, voor 1537 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-144Grote Bredeplaats 14huis en brouwerie
eigenaarJacob Velthuis
gebruikerJacob Velthuis
huurwaarde70‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Velthuis c.u.mr. brouwer


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-144Grote Bredeplaats 14huis en brouwerie
eigenaarJacob Velthuis
huurwaarde70‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-144Grote Bredeplaats 14huis en brouweri
eigenaarJacob Velthuis
gebruikerJacob Velthuis
huurwaarde70‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑13‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0344r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Velthuys mr. brouwer


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0145v van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 14Grote Bredeplaats ZZ [staat: bij de blauwe trappen]3000‑00‑00 CGhuis
kopervroedsman Jan Overzee, gehuwd met
koperJanke Symons
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisJacob van Beetzelkapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisAuckien Gonggrijp, weduwe van
afgewezen niaarnemer ratione sanguiniswijlen Pfeiffercommies
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisClaas Thomas IJsenbeekkoopman
naastligger ten oostenClaes IJsenbeek koopman
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenGrutterstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat en diept]
verkoperJacobus Velthuys, gehuwd metmr. brouwer
verkoperGatske Hilarius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Overse (Overzee?), vroedsman x Janke Symons koopt huis bij de Blauwe Trappen zz. Voorstraat, met ten W. een steeg en erachter een brouwerij en paardenstal. Ten O. Claas IJsenbeek, ten Z. de Vijverstraat, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jacobus Velthuis mr. brouwer. Er is een groot proces over gevoerd.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-144Grote Bredeplaats 14huis en brouwerije
eigenaarvroedsman Oversee
gebruikervroedsman Oversee
huurwaarde70‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-144 Grote Bredeplaats 14vroedsman Overzee, bestaande uit 7 personen35‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-144Grote Bredeplaats 14huis en brouwerij
eigenaarvroedsm. Oversee
gebruikervroedsm. Oversee
huurwaarde70‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑12‑08 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0212r van 17 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 14Grote Bredeplaats ZZ [staat: blauwe trappen]2625‑21‑00 GGhuis, brouwerij en loodsen
koperPieter Gunter, gehuwd met
koperJetske van Teeken
naastligger ten oostenThomas IJsenbeek koopman
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenGrutterstraat [staat: Brouwerssteeg]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: blauwe trappen]
verkoperHylkjen Overzee, gehuwd met
verkopervroedsman Magnus van Aarsen
verkoperHendrik Overzeemakelaar
verkopervrijster Jannetje Overzee
erflaterwijlen vroedsman Jan Overzee, gehuwd metmr. brouwer
erflaterwijlen Janke Symons Kuiper
erflaterwijlen Simon Overzee overleden broeder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gunter x Jetske van Teeken koopt huis en brouwerij bij de Blauwe Trappen. Het is een huis met kelders, zolders, grote plaets, 2 loodsen en een brouwerij erachter, bierhuis, mouterij en paardenstal met hooizolder bij de Brouwerssteeg [Grutterstraat]. Ten O. Thomas IJsenbeek, ten W. die steeg, ten Z. de Vijverstraat, ten N. de Blauwe Trappen. Alles incl. de inventaris, gereedschappen en voorraden. Gekocht van erven Jan Overzee, mr. brouwer x Janke Symens Kuiper, nl. Hylkjen Overzee x Magnus van Aarsen en Hendrik- en Jannetje Overzee, voor 3/4, en als erven van hun broer Symen Overzee, voor 1/4, voor 2635 gg.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0058v van 8 mrt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Gunter


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: de straat naar de Vijver]


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0124r van 26 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 14Grote Bredeplaats ZZ [staat: bij de blauwe trappen]4500‑00‑00 CGhuis en brouwerij met inventaris
koperDirk Fellinga, gehuwd met
koperYtie Tolsma
naastligger ten oostende weduwe van H. IJsenbeek
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenGrutterstraat [staat: Brouwerssteeg]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: blauwe trappen]
verkoperPieter Guntermr. brouwer


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0019r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Vellinga c.u.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat naar de Vijver]


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0180r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Vellinga c.u.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0209v van 26 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Vellinga


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0224v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Vellinga directeur van het fonds van de O & A zeelieden


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-144, pag. 139Grote Bredeplaats 14D Vellinga6‑10‑00 cg


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 24 van 12 feb 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-058Grote Bredeplaats 14koopaktefr. 4032huis E-058
 
verkoperDirk Vellinga
koperJacob Waaff


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-058Grote Bredeplaats 14J Waaff ledig


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 115 van 31 aug 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-058Grote Bredeplaats 14koopaktefl. 1600huis E-058
 
verkoperJacob Waaff (te Amsterdam)
koperPetrus Rosinga


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1173Grote Bredeplaats 14Simon Ruurds SchaapHarlingenhuis en tuin (330 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 282 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-058Grote Bredeplaats 14Marijke Johannes Pannebakker, overleden op 4 mei 183231 jr, vrouw van Tiemen Ruurds Schaap, mr. bakker (Voorstraat /Vijverstraat E 58), moeder van minderjarige Veronica en Catharina Tiemens Schaap. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-058Grote Bredeplaats 14Jacob Pieters Poelstra... ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, koopman, wonende te HRL. 1839, wijk E-058; VT1839; J.P.P. eigenaar van perceel nr. 748 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 536, huis en erf, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-058Grote Bredeplaats 14Pietje Tolsma... 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-065, wijk G-001; oud 30 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk E-058; ... (alles)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1173Grote Bredeplaats 14 Pieter PoelstraHarlingenvoor veranderd tot een winkel, achter een nieuwe grutterij gebouwd


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-058VoorstraatPieter J Poelstra24 jgrutterHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-058VoorstraatJacob P Poelstra57 jkoopmanDronrijpm, protestant, weduwnaar
E-058VoorstraatPietje R Tolsma30 jSt Jacobv, protestant, ongehuwd


1853 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 3010 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-058Grote Bredeplaats 14Jacob Pieters Poelstra, overleden op 26 oktober 1853vader van Pieter Jacobs Poelstra, grutter (Voorstraat E 58). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1855 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Bredeplaats 14 (zuidgevel (Hondenstraat)), HarlingenGrote Bredeplaats 14 (zuidgevel (Hondenstraat))Poelstra, P. J.GRUTTERIJ
GESTICHT DOOR
P.J.POELSTRA
ANNO 1838.
VERBRAND DEN
7. OCTOBER 1855
EN DAARNA WEDER
OPGEBOUWD.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1173Voorstraat E-058Nicolaas IJzenbeekwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3151Voorstraat E-051Harm P. Swartwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3151Grote Bredeplaats 14 (E-051)Hendrik Buikhuizenwoonhuis en grutterij


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Breedeplaats 14H. Buikhuizen105In glas- en verfwaren, agent stoombootdienst Heemstra


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Bredeplaats 14 Hendrik Buikhuizenwinkelier en agent s.s. Heemstraf. 2300f. 2300


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 14H. Buikhuizen105In glas- en verfwaren, Agent Stoombootdienst Heemstra


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 14H. Buikhuizen105In glas- en verfwaren, Agent Stoombootdienst Heemstra


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 14H. Buikhuizen105Glas- en verfw., ag. stoombootd. Heemstra


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 14H. Buikhuizen105Glas- en verfw., ag. stoombootd. Hunzebooten, Gron.-R'dam, ag. stoombootd. Pr. Hen


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7900
Grote Breedeplaats 14Hendrik Jo Buikhuizen


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 14H. Buikhuizen105Glas- en verfw., ag. stoombootd. Hunzebooten, Gron.-R'dam, ag. stoombootd. Pr. Hen


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 14H. Buikhuizen105Glas- en verfw., ag. stoombootd. Hunzebooten, Gron.-R'dam, ag. stoombootd. Pr. Hen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 14H.J. Buikhuizenwinkelbediende
Groote Breedeplaats 14H. Buikhuizenwinkelier
Groote Breedeplaats 14aGez. Sluik-


1945 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1994
adresgegevens
Grote Bredeplaats 14nov: Drogisterij Buikhuizen van de Grote Bredeplaats bestond 50 jaar. De zaak begon op de Kleine Bredeplaats in het pand van kruidenier Zeinstra, thans (1993) Albert Heijn


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote BredeplaatsH. Buikhuizen583Drogisterij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote BredeplaatsH. Buikhuizen583Drogisterij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote BredeplaatsH. Buikhuizen583Drogisterij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 14G. (Geertje) Keuning wv Buikhuizen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats achter 14rijksmonument 20369ca. 1855
Grote Bredeplaats 14rijksmonument 20369
  terug