Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 158-003 8-003 C-017C-011


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 15
ten oostenGrote Bredeplaats 17
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 13
ten noordenNoorderhaven 18


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 15, Harlingen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0054v van 17 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ [staat: op het Oude Blokhuis strekkende van de Voorstraat zuidwaarts (moet zijn noordwaarts) tot aan scheidsmuur liggende over een put tussen dit huis en het huis van Cornelis Tonis Kunst]1600‑00‑00 GGhuis
koperJan Hendricx, gehuwd metijzerkramer
koperJeslyck Thonis
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelCornelis Thonis Kunst0‑05‑00 CG
naastligger ten oostenOene Melis bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Jochums
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAerien Aeriens Keucken de oude, gehuwd met
verkoperNeel Sickes
eerdere samenvatting door Yde Elsingastaende opt olde blockhuys streckende vande Voorstrate zuydwert tot aen sekere scheydmuyr


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0118v van 1 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe Anna, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Cunst


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0261r van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264v van 11 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Cornelis Kunst


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0048v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnna Willems


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063r van 7 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Cunst


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0012v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0047v van 1 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije (achter)uit- en ingang
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Kunst


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002v van 13 nov 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats of Vismarkt]1317‑00‑00 GG2/3 en 2/5 van 1/3 (=12/15) huis waar de Goutbergh uithangt, en plaats
koperHiltie Oedendall de Goudberg
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Joris
naastligger ten zuidenGrote bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenYbell Fokkes
naastligger ten noordenJacob Piters
verkoper van 1/3Gerrit Pieters Tiuksel
verkoper van 1/3de erfgenamen van wijlen Willem Cornelis Boncq c.u.
verkoper van 1/15Willem Jansen Trompetter
verkoper van 1/15Cornelis Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHiltie Oodendall koopt 2/3, en 2/5 van 1/3, van het huis op de Bredeplaats of Oude Vismarkt daar de Goutbergh uithangt, strekkende voor v.d. straat tot achter aan het huis van Jacob Pieters. Ten O. wd. Jacob Joris, ten W. Ibell Fokkes. Geen grondpacht. Gekocht van Gerrit Pieters Tiuksel voor 1/3, erven Willem Cornelis Boncq c.u. voor 1/3 en Willem Jansen Trompetter en Cornelis Alberts elk voor 1/5 van 1/3, voor 1370 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0003raa van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 15Bredeplaats of oude Vismarkt waar de Goutbergh uithangt392‑19‑00 GG3/5 van 1/3 (=3/15) huis en plaats
koper provisioneelHiltie Oedendall de Goudberg
huurderHiltie Oedendall
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Joris
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenIbell Fokkes
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerJacob Pieters
verkoper q.q.Jan Allerts, curator overschipper op Terschelling
verkoper van 1/5de nagelaten wezen van Hendrik Jans Prins
verkoper q.q.Willem Jansen Trompetter, curator
verkoper q.q.Cornelis Alberts, curator over
verkoper van 1/5de onmondige kinderen van Jan Gerrits Moy
verkoper van 1/5Maike Gerrits, weduwe en voogd van kinderen van
verkoper van 1/5wijlen Folkert Alberts Vos


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 3ra van dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Grote Bredeplaats 15(decreet) 3/5 en 1/3 deel van een huis en plaats op de Breedeplaats of oude Vismarkt, 'De Goutbergh', strekkende tot het huis van Jacob Pieters. Ten O. wd. Jacob Joris, ten W. Ibel Fokkes. Er is geboden door Hiltie Oodendall. Gekocht van de curatoren over de kinderen van Hendrik Sanstra, Ies Gerrits Moy en Folckert Alberts. Zie ook bij Noorderhaven 12/14.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024va van 10 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHiltje Oedendall


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0216v van 7 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHiltje Oedendall


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 1rGrote Bredeplaats 15Hiltie Oedendal, absentf. 1000-00-00


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0057v van 14 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAbraham van der Fuyck mr. zilversmid


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0079r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAbraham van der Fuyck mr. zilversmid


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0120v van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]659‑00‑00 GGhuis genaamd de Goltberg
koperWybe Feddrix de Goudberg
naastligger ten oostenTjeerdt Fockes mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Yebel Fockes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAbraham van der Fuyckmr. zilversmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddrix koopt een mooi huis c.a., waar 'de Goltberg' uithangt, bij de Blauwe Trappen. Het heeft een voorkamer, opkamer, grote achterkamer, tussenkeuken etc., put en back. Ten O. mr. schoenmaker Tjeerdt Fockes, ten Z. de Bredeplaats, ten W. erven Ybel Fockes. Gekocht van Abraham v.d. Fuyck, mr. silversmidt, voor 659 gg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0220r van 15 jan 1688 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]892‑00‑00 CG1/2 huis alwaar de goltbergh uithanght
koper door niaargemeensman Gerrit Bouwes Schiere, gehuwd metde Goudberg
geniaarde koperAntie Jans IJsenbeecq, en
geniaarde koperHoite Hoites, gehuwd metkoekbakker
geniaarde koperSara Broers
naastligger ten oostenTjeerdt Fockes mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenYbel Fockes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Feddriks, gehuwd metwijdschipper
verkoperTrijntie Sjoerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Bouwes Schiere, gezworen gemeensman koopt, na niaar ratione sanguinis op de helft van dit huis, 1/2 huis bij de Blauwe Trappen alwaer de goltbergh uythanght. Ten O. mr. schoenmaker Tjeerdt Fockes, ten Z. de Bredeplaats, ten W. erven Ybel Fockes. Gekocht van wijdschipper Wybe Feddrix x Trijntie Sjoerdts voor 1/2 van 892 cg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0220r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de Blauwe trappen, alwaar de goltbergh uithanght]892‑00‑00 CG1/2 huis
koperAntie Jans IJsenbeecq, ende Goudberg
koperHoite Hoites, gehuwd metkoekbakker
koperSara Broers
naastligger ten oostenTjeerdt Fockes mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenYbel Fockes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Feddriks, gehuwd metwijdschipper
verkoperTrijntie Sjoerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Jans IJsenbeecq en koekebakker Hoite Hoites x Sara Broers kopen 1/2 huis bij de Blauwe Trappen alwaer de goltbergh uythanght. Ten O. mr. schoenmaker Tjeerdt Fockes, ten Z. de Bredeplaats, ten W. erven Ybel Fockes. Gerrit Bouwes Schiere, gezworen gemeensman koopt, na niaar ratione vicinitatis, de andere 1/2. Gekocht van wijdschipper Wybe Feddrix x Trijntie Sjoerdts voor 1/2 van 892 cg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0141r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengemeensman Gerrit Schiere


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0173r van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende vroedsman Gerrit Schiere


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0137v van 20 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Schiere


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-003Grote Bredeplaats 15huis
eigenaarGerrit Schiere
gebruikerGerrit Schiere
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0256v van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Gerrits Schiere


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0284r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ bij de blauwe trappen395‑00‑00 GGhuis
kopervroedsman Jilles Jansen Wiertsma mr. lijnslager
naastligger ten oostenSimon Fockes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenDouwe Reins mr. bakker
naastligger ten noordenHeere Wybrandts mr. lijnslager
verkoperds. Nicolaus Schierepredikant te Bolsward


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-003Grote Bredeplaats 15huis
eigenaarde vroedsman Wiertsma
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan15‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-003Grote Bredeplaats 15huis
eigenaarwed. Sweerd Clases
gebruikerwed. Sweerd Clases
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0252r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Gilles Jansen Wiersma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-003Grote Bredeplaats 15huis
eigenaarwed. Sweerus Clasen
gebruikerwed. Sweerus Clasen
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0183r van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSara Gillis Wiersma


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0152v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSara Gilles Wiersma


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-003Grote Bredeplaats 15huis
eigenaarwed. Swerus Claeses
gebruikerwed. Swerus Claeses
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0242r van 2 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ bij de blauwe trappen00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
bewonerSara Jilles Wierdsma, weduwe van
bewonerwijlen Swerus Clasen
naastligger ten oostenFocke Simons
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenClaas Simons
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Hendriks
verkoper q.q.Sicke Cloppenburg, ten profijte vandeurwaarder Hof van Friesland
crediteur (triumphant)Marijke Mockema, weduwe van te Leeuwarden
crediteur (triumphant)wijlen Gerardus Crabapotheker
verkoper q.q.Marijke Mockema, recht door scheiding verkregen van te Leeuwarden
verkoper q.q.de erfgenamen van wijlen dr. Sibrandus Reen, recht van cessie verkregen vanbouwmeester te Leeuwarden
verkoper q.q.ds. Nicolaus Schierepredikant te Bolsward
verkoper (gesuccumbeerde)Sara Jilles Wierdsma, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Swerus Clasen


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0171v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSara Gilles


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0244r van 10 jun 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ bij de blauwe trappen545‑00‑00 GGhuis
koper finaalN. N.
bewonerSara Jilles Wierdsma, weduwe van
bewonerwijlen Swerus Clasen
naastligger ten oostenFocke Simons
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenClaas Simons
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Hendriks
erfgenaamTitia Crab
erfgenaamAnna Crab
erfgenaamMaria Crab
erfgenaamFredericus Crab
erfgenaamCornelia Crab
crediteur (triumphant)Marijke Mockema, weduwe van te Leeuwarden
crediteur (triumphant)wijlen Gerardus Crabapotheker
verkoper q.q.Marijke Mockema, recht door scheiding verkregen van te Leeuwarden
verkoper q.q.de erfgenamen van wijlen dr. Sibrandus Reen, recht van cessie verkregen vanbouwmeester te Leeuwarden
verkoper q.q.ds. Nicolaus Schierepredikant te Bolsward
verkoper (gesuccumbeerde)Sara Jilles Wierdsma, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Swerus Clasen


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0077v van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeek


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0214r van 31 aug 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenImettie Thomas IJsenbeek


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0186r van 20 feb 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoost Zeeman gerechtsbode


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0058v van 29 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoost Zeeman


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0122r van 5 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Joost Zeman


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0116r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ bij de blauwe trappen2500‑00‑00 CGhuis
koperFrans Jans, gehuwd metmr. pruikenmaker
bewonerJohan Metzelaar c.u.hofmeester op het Statenjacht
naastligger ten oostenJan Repco
naastligger ten oostenBouwe Jetzes Boomsma
naastligger ten oostenCornelis Bouwes Schiere
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenvroedsman Albert Gonggrijp
naastligger ten noordenSybren Freerks de Groot
verkoperEelkjen Joosten Zeeman, gehuwd met
verkoperHendrik van der Meymr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jans [Feersma], mr. pruikmaker x Agnietje Bachum kopen huis nz. Grote Bredeplaats bij de Blauwe Trappen. Bewoond door Johan Metzelaar, hofmeester op het grote jagt. Ten O. Jan Repko, Bouwe Jetzes Boomsma en Cornelis Bouwes Schiere, ten Z. de Bredeplaats en straat, ten W. de vroedschap Albert Gonggrijp, ten N. Sybren Freerks de Groot. Geen grondpacht. Gekocht van Eelkjen Joosten Zeeman, gesterkt met haar man mr. bakker Hendrik van der Mey, voor 2500 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0268r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik van der Mey


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0148r van 17 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Feersma


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-003 , pag. 119Grote Bredeplaats 15Frans Feersma
8-003 , pag. 119Grote Bredeplaats 15Arend Feersma, 19 jaar, gehuwdinwooning


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0115v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Gonggrijp


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-003, pag. 159Grote Bredeplaats 15Frans Jans Feersma4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-017Grote Bredeplaats 15Dirk Wytzes Blom... D.B., en Berber Boltjes; huw Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1811, huw 1812, ovl 1825; medegebruiker van wijk C-017; eigenaar en gebruiker Frans J. Feersma, koopman, 1814. (GAH204); D.W.B. en Jeltje Fransen Feersma, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-017Grote Bredeplaats 15Frans Jans Feersma... huw 1812, huw 1816, huw 1817, ovl 1824, ovl 1825, ovl 1827, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-017, koopman, medegebruiker Dirk W. Blom, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-056, gebruiker is Arent Feersma, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Bredeplaats 15 Johs. Gebelfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-017Grote Bredeplaats 15Frans S Feersma Frans S Feersma koopman
C-017Grote Bredeplaats 15Frans S Feersma Dirk W Blom


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 71 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-017Grote Bredeplaats 15Dirk Brefs Heslinga, overleden op 7 september 1821vader van Eelkje (vrouw van Jan Feersma, makelaar Grote Bredeplaats), Foekje (vrouw van Anthony Asszoon Doyer, koopman Zwolle), Gerrit, med. dr. Niezijl/ Gr, Klaas, 1e luitenant Utrecht en Hotze Dirks Heslinga, med. dr. Zuidhorn/ Gr. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 113 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-017Grote Bredeplaats 15Frans Jans Feersma, overleden op 24 oktober 1824koopman, vader van Jan, makelaar (Grote Bredeplaats C 17) en Arend Franses Feersma, uurwerk/horlogemaker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 93 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-017Grote Bredeplaats 15Jan Feersma, overleden op 9 januari 1827scheepsmakelaar Grote Bredeplaats C 17, man van Eelkje Dirks Heslinga, vadervan Anna (vrouw van Jan Jacobs Doyer, koopman Zwolle) en minderjarige Trijntje, Frans, Klaaske, Dirk, Jeltje, Johannes, Foekje, Gerrit en Carel-Georg-Hendrik Jans Feersma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 94 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-017Grote Bredeplaats 15Gerrit Jans Feersma, overleden op 19 maart 1827dochter van wijlen Jan Feersma, in leven makelaar Grote Bredeplaats C 17 (overleden 9/1/1827) en Eelkje Dirks Heslinga, broer van Anna (vrouw van Jan Jacobs Doyer, koopman/likeurstoker Zwolle) en minderjarige Trijntje, Frans, Klaaske, Dirk, Jeltje, Johannes, Foekje en Carel-Georg-Hedndrik Jans Feersma. Saldo fl. 63,44. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 369 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-017Grote Bredeplaats 15Frans Jans Feersma, overleden op 2 mei 182919 jr, zoon van wijlen Jan Feersma, in leven makelaar Grote Bredeplaats C 17 en Eelkje Dirks Heslinga, broer van Anna/Angenietje (vrouw van Jan Jacobs Doyer, koopman/likeurstoker Zwolle), wijlen Gerrit (overleden 1827) en minderjarige Trijntje, Klaaske, Dirk, Jeltje, Johannes, Foekje en Carel-Georg-Hendrik Jans Feersma. Saldo fl. 752,32. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 7 van 10 sep 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-017Grote Bredeplaats 15obligatiefl. 25003 huizen E-013 en C-017 en C-113
 
schuldenaarBernard Henrich Witte (gehuwd met Elisabeth van Dalen)
schuldeiserJacob Hanekuyk


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 38 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-017Grote Bredeplaats 15Carel G. H. Jans Feersma, overleden op 28 november 1829G. H.=Georg-Hendrik, 6 (4?) jr, zoon van wijlen Jan Feersma, in leven makelaar Grote Bredeplaats C 17 en Eelkje Dirks Heslinga, broer van Anna (vrouw van Jan Jacobs Doyer, koopman/likeurstoker Zwolle), wijlen Gerrit, wijlen Frans en minderjarige Trijntje, Klaaske, Dirk, Jeltje, Johannes en Foekje Jans Feersma. Saldo fl. 127,98. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 510Grote Bredeplaats 15wed. Jan Fransen FeersmaHarlingenhuis en erf (180 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 258 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-017Grote Bredeplaats 15Eelkje Dirks Heslinga, overleden op 4 november 1834Grote Bredeplaats C 17, wed. Jan Fransen Feersma, moeder van Anna (vrouw van Jan Jacobs Doyer, koopman Zwolle), Trijntje, winkeliersche, Klaaske en minderjarige Dirk, Jeltje, Johannes en Foekje Jans Feersma (voogd is Isaac Ouwenbroek, effectencommissionair). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-017Grote Bredeplaats 15Claaske Breso Feersma... F, en Eelkje Hesslinga; BS geb 1811, huw 1841, ovl 1864; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-017; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-017Grote Bredeplaats 15Johannes Hartman... en Sietske Jacobus van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1843, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-017; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-028; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-017Grote Bredeplaats 15Trijntje Feersma... ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-017BreedeplaatsTrijntie Feersma32 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-017BreedeplaatsKlaaske Feersma28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-017BreedeplaatsJeltie Feersma22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-017BreedeplaatsFoekje Feersma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 510Grote Breedeplaats C-017Johannes Hartman c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 510Grote Breedeplaats C-011Johannes Hartmanwoonhuis


1896 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49097 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1095, 1100 en 1101 van 2 dec 1896
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-011Grote Bredeplaats 15provisionele en finale toewijzingfl. 2365winkelhuis met binnenplaats aan de Grote Bredeplaats C-011
 
verkoperAnna Bos
koperJeane Sophie Catharine Fortanier (wv Hendrik Westerhuis, tevens als moeder van en voogd over Pieter en Sophia Carolina Westerhuis)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 510Grote Bredeplaats 15 (C-011)Pieter en Sophia C. Westerhuiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Bredeplaats 15 Albertus Dreijerwinkelierf. 700f. 900
Gr. Bredeplaats 15 Hendrik Vinkenkantoorbediendef. 800f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 15D. Terpstraschoenmaker
Groote Breedeplaats 15aH. Boelenskommies r.d.b.


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 15, HarlingenGrote Bredeplaats 15B. de GrootUurwerk-Centrale, deuurwerk-specialist, goud en zilver


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 15B. (Barend) de Groot


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 15rijksmonument 20357


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 510Grote Bredeplaats 15
  terug