Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 206-147 6-147 E-055E-048


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 20
ten oostenGrote Bredeplaats 22
ten westenGrote Bredeplaats 18
ten noordende Grote Bredeplaats


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Bredeplaats 20naamloze steeg ten westen


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 20, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0002r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBente Pybes


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0431v van 23 dec 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBente Pybes


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0530r van 30 nov 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022v van 31 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Ydes Feytema


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0162r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJacob Edes


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0082v van 3 mrt 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper Nanne Rinses c.u.mr. kuiper


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0172v van 23 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Rinse kuiper


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0140v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Nanningh Rinses


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0140v van 20 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 20Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]1682‑14‑00 GGhuis met een steeg ten westen en een ledige plaats met een loods daarachter
koperMeinert Willems, gehuwd metmr. kuiper
koperFijcke Douues
toehaakeen gouden ducaton
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Fransiscus Hoitinga
naastligger ten oostenWopke Jansen
naastligger ten zuidenAugustinus Pyters c.u.brouwer
naastligger ten westende weduwe van Fecke?/Freerck? Hessels
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aeltie Stoffels
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperAugustinus Pyters c.u.brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeinert Willlems, mr. kuiper x Feycke Douues kopen een huis met een steeg ten westen, ledige plaats en loods daar achter, zz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen. Ten O. wd. oud burgemeester Fansicus Hoitinga en Wopke Jansen, ten Z. verkopers' huis in de Vijverstraat [Hondenstraat], ten W. wd. Fecke Hessels en erven Aeltie Stoffels. Geen grondpacht. Gekocht van Augustinus Pyters brouwer c.u., voor 1682 GG 14 st.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 23vGrote Bredeplaats 20Marten Pytters, kuiperf. 4500-00-00


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0260r van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis en kamer van Marten Pieters mr. kuiper


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 20Grote Bredeplaats ZZ [staat: voorstraat ZZ bij de blauwe trappen]600‑07‑00 GGhuis met steeg
koper provisioneelHendrik Harmens koopman
huurderWouter Sipkes mr. kuiper74‑04‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Goslings
naastligger ten zuidenPytter Sjoerds brouwer
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: voorstraat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente diaconie


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 20Grote Bredeplaats ZZ [staat: bij de blauwe trappen]600‑07‑00 GGhuis
koper provisioneelHendrik Harmens koopman
huurderWouter Sipkes mr. kuiper74‑04‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Goslings
naastligger ten zuidenPytter Sjoerds
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: voorstraat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente diaconie


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0094r van 2 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westends. Fred. Botterwegh


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-147Grote Bredeplaats 20huis
eigenaards. Botterwegh
gebruikerPier Jarigs
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-147Grote Bredeplaats 20huis
eigenaards. Botterwegh
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan26‑2‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0036v van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. Butterwegh


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-147Grote Bredeplaats 20huis
eigenaards. Botterweg
gebruikerJohannes Jacobs cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0247r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westends. Fredericus Butterweg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0091v van 20 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFredericus Boterwegh predikant


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-147Grote Bredeplaats 20huis
eigenaards. Boterwegh
gebruikerRiemke Martens
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-147Grote Bredeplaats 20huis
eigenaards. Boterwegh
gebruikerRiemke Martens
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0204r van 10 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteegje waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenGerben Ates


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0205r van 10 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 20Grote bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de Blauwe trappen]650‑07‑00 GGhuis
koperGerben Ates
naastligger ten oostenJan Eriks
naastligger ten zuidende weduwe van burgemeester Nollides
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Nollides
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoper van 3/8dr. Bernhardus Johannes Swalueadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 3/8dr. Alexander Otto Swalueadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/12Jan Carolus Kutschoud bouwmeester
verkoper van 1/12Amelia Johanna Kutsch, gehuwd met te Tjalleberd
verkoper van 1/12Petrus Brouwerpredikant te Tjalleberd
verkoper van 1/12Carolus Kutschpredikant te Makkum
erflaterwijlen Fredricus Botterwegh, gehuwd metpredikant
erflaterwijlen juffrouw Josine de Lespierre
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Ates koopt een huis zz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen. (Met beschrijving.). Het huis ten W. heeft vrij gebruik van de steeg die aan dit gekochte huis behoort, en het huis ten O. heeft het gebruik van de steeg om over de ledige plaets turf en hout op te slaan. Ten W. Jan Eriks [Jongma], ten O. en Z. wd. Nollides en te N. de straat. Gekocht van dr. Bernardus Johannes- en Alexander Otto Swalue, beiden mede-advocaten bij het Hof van Frl., samen voor 3/4 en Jan Carolus Kutsch, oud-burgemeester te Leeuwarden, Amalia Johanna Kutsch X ds. Petrus Brouwer te Tjallebert en ds. Carolus Kutsch te Makkum, samen voor 1/4, als erven ds. Fredericus Botterwegh X Josina de Lespiere, voor 650 gg.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0154v van 3 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt Gerryts metselaar


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0032r van 22 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Johannes Nollides


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004ra van 12 dec 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 20Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]507‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelC. Taekes
huurder gedeelte van het huisAge Alberts mr. schoenmaker54‑00‑00 CG
huurder achterkamerWybe Lieuwes 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJ. Mecima
naastligger ten zuidenJ. Nollides
naastligger ten westenJurjen Okkes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperGerben Gerrits, broer van
verkoperFongerke Gerrits


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0079r van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Nollides


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0131r van 21 jun 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 20Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat] tussen Vismarktpijp en blauwe trappen900‑00‑00 CGhuis
koperCoert Hendriks Duman, gehuwd metmr. schoenmaker
koperTrijntie Jans
huurderAge Alberts mr. schoenmaker
huurder beneden achterSipke 20‑00‑00 CG
huurder boven voorHarmen Jans 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJ. Mecima c.u.
naastligger ten zuidenJ. Nollides
naastligger ten westenJohannes van Pruissen
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat
verkoperSara Jans, gehuwd met
verkoperBaarnd Jans Vissergrootschipper
verkoperHylke Sybes, gemachtigde vanherbergier
verkoperBaarnd Jans Visser
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Hendriks Duman, mr. schoenmaker x Trijntje Jans koopt een huis zz. Voorstraat, tussen Vismarktspijp en Blauwe Trappen. Ten O. Johannes Mecima, ten W. Johannes van Pruisen, ten Z. J. Nollides, ten N. de straat. Het huis heeft vrij mede-gebruik van de steeg ten O., evenals het huis ten O. Gekocht van Sara Jans x Barend Jans Visser, grootschipper, voor 900 cg.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0181r van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCoert Duman


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0372v van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCoert Duman


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0350r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCoert H. Duman


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0001r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCoert Duman mr. schoenmaker


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0027r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCoert Duman
naastligger ten oostenvrije steeg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0096v van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCoert Duman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-147 , pag. 102Grote Bredeplaats 20Coert Duman


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0180v van 17 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenC. Duman mr. schoenmaker


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0301v van 15 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenCoert Duman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0173r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenC. Duman schoenmaker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-147, pag. 139Grote Bredeplaats 20Coert Duman3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Coert Hendriks Duman... 1764, ook huwt met Janke Sietses Bakker (?), kapitein der turfdragers- en meetsters 1809-1811, ovl wijk E-055, mr schoenmaker 1812, kinderen: Knierke D, geb 1766 HRL, Grietje D, geb 1781 /83 HRL, zv Jan Hendriks en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Pieter Lanting... van het Weeshuis wegens verkogte 45 vragten kley aan P.L., 10 feb 1784. (GAH1115); gebruiker van wijk E-055, ijkmeester, eigenaar en medegebruiker is Coert Duman wed., 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Bredeplaats 20Wed C. Dumanfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-055Grote Bredeplaats 20Coert Duman wedCoert Duman wedschoenverkoopster
E-055Grote Bredeplaats 20Coert Duman wedPieter Lanting ijkmeester


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 72 van 25 mrt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-055Grote Bredeplaats 20provisionele en finale toewijzingfl. 806huis aan de Voorstraat E-055
 
verkoperKnierke Duman
verkoperGrietje Duman
verkoperJohannes Bekius
koperFrans Muller


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1170Grote Bredeplaats 20Frans MullerschoenmakerHarlingenhuis (147 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Frans Muller... aldaar 1809; oud 50 jaar, geb Stokstra, Oostenrijk, (!), en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk E-055; VT1839; F.M. eigenaar van perceel nr. 1170 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 471, huis, 147 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Grietje de Groot... Wiersma, (ook: Wijnsma); BS huw 1824, ovl 1825 1873 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-023, 51, wijk E-055; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk C-048; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Jelle de Jong... zv Pieter dJ, en Trijntje Jelles vd Zee; BS huw 1822, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-023, 51, wijk E-055; oud 43 jaar, (vnm: Jelke), geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-048; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-055Grote Bredeplaats 20F Mulder stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-055VoorstraatFrans Muller50 jschoenmakersbaasStockerau [Stokstra in Oom, rooms katholiek, gehuwd
E-055VoorstraatSytske Oostra31 jDokkumv, protestant, gehuwd
E-055VoorstraatWillem Muller14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-055VoorstraatFrans Muller8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-055VoorstraatVolkert Muller18 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-055VoorstraatWilhelmina Muller16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-055VoorstraatTheresia Muller6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-055VoorstraatMaria Muller2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-055VoorstraatMietje de Boer18 jEerzumazijlv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 33 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-055Grote Bredeplaats 20Frans Muller, overleden op 6 februari 184252 jr, schoen/laarzenmaker, geboren Strockerau, overleden Bredeplaats/Voorstraat E 55, wednr. Henrietta Hamburg, man van Sietske Oostra, bedrijvende een schoen/laarzenmakerij, vader van minderjarige Henrietta en Willem (uit 1e huwelijk: voogd is Johannes Damen, deurwaarder) en minderjarige Frans, Theresia, Maria en Folkert Franzes Muller (uit 2e huwelijk). (in tafel 9/2) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 295 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-055Grote Bredeplaats 20Folkert Ypes Oostra, overleden op 10 december 1842overleden Voorstraat E 55, vader van Sietske (wed. Frans Muller), schoenmakersche, Helena (vrouw van Hermanus Henricus Lichtendal, hoedenmaker Franeker) en Ype Folkerts Oostra, koperslager Dokkum. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Gerrit Klases de Vries... in 1853, zv Klaas dV, en Tetje Dirks Overdijk, DG; BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-055; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-051; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Pietje Cornelis de Groot... N.H., ongehuwd, ovl wijk E-051, dv Cornelis dG, en Jeltje Wijnsma; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk E-055; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakkerse, wijk E-051; VT1839; geb 30 may 1794, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Sytske Folkerts Oostra... ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk C-042; oud 31 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-055; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1170Voorstraat E-055Johannes Schragewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1170Voorstraat E-048Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis


1895 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
vermeld alsgeschat adresbericht
E-055Grote Bredeplaats 20Winkelhuis met afzonderlijke bovenwoning, plaats en steeg op besten stand aan de Voorstraat, bij de Groote Breedeplaats, in huur bij I., Bleeker c.s.. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1170Grote Bredeplaats 20 (E-048)Johanna C. Schragewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 20G. Fabersmid
Groote Breedeplaats 20aJ. Leistrakleermaker


1934 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 04-09-1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 20, HarlingenGrote Bredeplaats 20Kl. ZijlstraGroentehal


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsK. Zijlstra189Aardapp.h.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 20K. Zijlstra704Aardapp.h.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsK. Zijlstra704Aardapp.h.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsK. Zijlstra704Aardapp.h.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 20K. (Klaas) Zijlstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 20beeldbepalend pand5 van 10
  terug