Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 20 6-147 6-147 E-055 E-048


Huisnaam in: 1606
Gebruik:
Naam: het blauwe kruis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 20, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 20
ten oostenGrote Bredeplaats 22
ten westenGrote Bredeplaats 18
ten noordende Grote Bredeplaats


aangrenzende stegensteeg
Grote Bredeplaats 20naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0002r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBente Pybes


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0431v van 23 dec 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende stad Harlingen


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBente Pybes


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0530r van 30 nov 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022v van 31 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Ydes Feytema


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0162r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJacob Edes


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0082v van 3 mrt 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende verkoper Nanne Rinses c.u.mr. kuiper


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0172v van 23 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Rinse kuiper


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0140v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Nanningh Rinses


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0140v van 20 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 20Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis met een steeg ten westen en een ledige plaats met een loods daarachter
 
koperMeinert Willems, gehuwd metmr. kuiper1682-14-00 GG
koperFijcke Douues
toehaakeen gouden ducaton
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Fransiscus Hoitinga
naastligger ten oostenWopke Jansen
naastligger ten zuidenAugustinus Pyters c.u.brouwer
naastligger ten westende weduwe van Fecke?/Freerck? Hessels
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aeltie Stoffels
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperAugustinus Pyters c.u.brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeinert Willlems, mr. kuiper x Feycke Douues kopen een huis met een steeg ten westen, ledige plaats en loods daar achter, zz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen. Ten O. wd. oud burgemeester Fansicus Hoitinga en Wopke Jansen, ten Z. verkopers' huis in de Vijverstraat [Hondenstraat], ten W. wd. Fecke Hessels en erven Aeltie Stoffels. Geen grondpacht. Gekocht van Augustinus Pyters brouwer c.u., voor 1682 GG 14 st.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0260r van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis en kamer van Marten Pieters mr. kuiper


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 20Grote Bredeplaats ZZ [staat: voorstraat ZZ bij de blauwe trappen]huis met steeg
 
koper provisioneelHendrik Harmens koopman600-07-00 GG
huurderWouter Sipkes mr. kuiper74-04-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Goslings
naastligger ten zuidenPytter Sjoerds brouwer
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: voorstraat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente diaconie


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 20Grote Bredeplaats ZZ [staat: bij de blauwe trappen]huis
 
koper provisioneelHendrik Harmens koopman600-07-00 GG
huurderWouter Sipkes mr. kuiper74-04-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Goslings
naastligger ten zuidenPytter Sjoerds
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: voorstraat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente diaconie


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-147Grote Bredeplaats 20huis
eigenaards. Botterwegh
gebruikerPier Jarigs
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-147Grote Bredeplaats 20huis
eigenaards. Botterwegh
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-2-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0036v van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendr. Butterwegh


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-147 Grote Bredeplaats 20huis
eigenaards. Botterweg
gebruikerJohannes Jacobs cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0247r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westends. Fredericus Butterweg


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0091v van 20 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFredericus Boterwegh predikant


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-147 Grote Bredeplaats 20huis
eigenaards. Boterwegh
gebruikerRiemke Martens
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-147 Grote Bredeplaats 20huis
eigenaards. Boterwegh
gebruikerRiemke Martens
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0204r van 10 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteegje waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenGerben Ates


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0205r van 10 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 20Grote bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de Blauwe trappen]huis
 
koperGerben Ates 650-07-00 GG
naastligger ten oostenJan Eriks
naastligger ten zuidende weduwe van burgemeester Nollides
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Nollides
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoper van 3/8dr. Bernhardus Johannes Swalueadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 3/8dr. Alexander Otto Swalueadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/12Jan Carolus Kutschoud bouwmeester
verkoper van 1/12Amelia Johanna Kutsch, gehuwd metTjalleberd
verkoper van 1/12Petrus BrouwerpredikantTjalleberd
verkoper van 1/12Carolus KutschpredikantMakkum
erflaterwijlen Fredricus Botterwegh, gehuwd metpredikant
erflaterwijlen juffrouw Josine de Lespierre
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Ates koopt een huis zz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen. (Met beschrijving.). Het huis ten W. heeft vrij gebruik van de steeg die aan dit gekochte huis behoort, en het huis ten O. heeft het gebruik van de steeg om over de ledige plaets turf en hout op te slaan. Ten W. Jan Eriks [Jongma], ten O. en Z. wd. Nollides en te N. de straat. Gekocht van dr. Bernardus Johannes- en Alexander Otto Swalue, beiden mede-advocaten bij het Hof van Frl., samen voor 3/4 en Jan Carolus Kutsch, oud-burgemeester te Leeuwarden, Amalia Johanna Kutsch X ds. Petrus Brouwer te Tjallebert en ds. Carolus Kutsch te Makkum, samen voor 1/4, als erven ds. Fredericus Botterwegh X Josina de Lespiere, voor 650 gg.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0154v van 3 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerryt Gerryts metselaar


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0032r van 22 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Johannes Nollides


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004ra van 12 dec 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 20Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis
 
koper provisioneelC. Taekes 507-00-00 GG
huurder gedeelte van het huisAge Alberts mr. schoenmaker54-00-00 CG
huurder achterkamerWybe Lieuwes 22-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. Mecima
naastligger ten zuidenJ. Nollides
naastligger ten westenJurjen Okkes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperGerben Gerrits, broer van
verkoperFongerke Gerrits


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0079r van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Nollides


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0131r van 21 jun 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 20Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat] tussen Vismarktpijp en blauwe trappenhuis
 
koperCoert Hendriks Duman, gehuwd metmr. schoenmaker900-00-00 CG
koperTrijntie Jans
huurderAge Alberts mr. schoenmaker
huurder beneden achterSipke 20-00-00 CG
huurder boven voorHarmen Jans 22-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. Mecima c.u.
naastligger ten zuidenJ. Nollides
naastligger ten westenJohannes van Pruissen
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat
verkoperSara Jans, gehuwd met
verkoperBaarnd Jans Vissergrootschipper
verkoperHylke Sybes, gemachtigde vanherbergier
verkoperBaarnd Jans Visser
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Hendriks Duman, mr. schoenmaker x Trijntje Jans koopt een huis zz. Voorstraat, tussen Vismarktspijp en Blauwe Trappen. Ten O. Johannes Mecima, ten W. Johannes van Pruisen, ten Z. J. Nollides, ten N. de straat. Het huis heeft vrij mede-gebruik van de steeg ten O., evenals het huis ten O. Gekocht van Sara Jans x Barend Jans Visser, grootschipper, voor 900 cg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0181r van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCoert Duman


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0372v van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCoert Duman


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0350r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCoert H. Duman


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0001r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCoert Duman mr. schoenmaker


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0027r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCoert Duman
naastligger ten oostenvrije steeg


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0096v van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCoert Duman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-147 Grote Bredeplaats 20Coert Duman


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0180v van 17 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenC. Duman mr. schoenmaker


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0301v van 15 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenCoert Duman


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0173r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenC. Duman schoenmaker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-147 Grote Bredeplaats 20Coert Duman3-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Coert Hendriks Duman... 1764, ook huwt met Janke Sietses Bakker (?), kapitein der turfdragers- en meetsters 1809-1811, ovl wijk E-055, mr schoenmaker 1812, kinderen: Knierke D, geb 1766 HRL, Grietje D, geb 1781 /83 HRL, zv Jan Hendriks en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Pieter Lanting... van het Weeshuis wegens verkogte 45 vragten kley aan P.L., 10 feb 1784. (GAH1115); gebruiker van wijk E-055, ijkmeester, eigenaar en medegebruiker is Coert Duman wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-055Grote Bredeplaats 20Coert Duman wedCoert Duman wedschoenverkoopster
E-055Grote Bredeplaats 20Pieter Lanting ijkmeester


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 72 van 25 mrt 1829
adressoortbedraggebruik
E-055Grote Bredeplaats 20provisionele en finale toewijzingfl. 806huis aan de Voorstraat E-055
 
verkoperKnierke Duman
verkoperGrietje Duman
verkoperJohannes Bekius
koperFrans Muller


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1170Grote Bredeplaats 20Frans MullerHarlingenschoenmakerhuis (147 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Frans Muller... aldaar 1809; oud 50 jaar, geb Stokstra, Oostenrijk, (!), en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk E-055; VT1839; F.M. eigenaar van perceel nr. 1170 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 471, huis, 147 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Grietje de Groot... Wiersma, (ook: Wijnsma); BS huw 1824, ovl 1825 1873 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-023, 51, wijk E-055; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk C-048; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Jelle de Jong... zv Pieter dJ, en Trijntje Jelles vd Zee; BS huw 1822, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-023, 51, wijk E-055; oud 43 jaar, (vnm: Jelke), geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-048; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-055Grote Bredeplaats 20F Mulder stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-055VoorstraatFrans Muller50 jStockerau [Stokstra in Oom, rooms katholiek, gehuwd, schoenmakersbaas
E-055VoorstraatSytske Oostra31 jDokkumv, protestant, gehuwd
E-055VoorstraatWillem Muller14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-055VoorstraatFrans Muller8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-055VoorstraatVolkert Muller18 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-055VoorstraatWilhelmina Muller16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-055VoorstraatTheresia Muller6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-055VoorstraatMaria Muller2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-055VoorstraatMietje de Boer18 jEerzumazijlv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-055Grote Bredeplaats 20Frans Muller, overleden op 6 februari 184252 jr, schoen/laarzenmaker, geboren Strockerau, overleden Bredeplaats/Voorstraat E 55, wednr. Henrietta Hamburg, man van Sietske Oostra, bedrijvende een schoen/laarzenmakerij, vader van minderjarige Henrietta en Willem (uit 1e huwelijk: voogd is Johannes Damen, deurwaarder) en minderjarige Frans, Theresia, Maria en Folkert Franzes Muller (uit 2e huwelijk). (in tafel 9/2) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-055Grote Bredeplaats 20Folkert Ypes Oostra, overleden op 10 december 1842overleden Voorstraat E 55, vader van Sietske (wed. Frans Muller), schoenmakersche, Helena (vrouw van Hermanus Henricus Lichtendal, hoedenmaker Franeker) en Ype Folkerts Oostra, koperslager Dokkum. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Gerrit Klases de Vries... in 1853, zv Klaas dV, en Tetje Dirks Overdijk, DG; BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-055; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-051; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Pietje Cornelis de Groot... N.H., ongehuwd, ovl wijk E-051, dv Cornelis dG, en Jeltje Wijnsma; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk E-055; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakkerse, wijk E-051; VT1839; geb 30 may 1794, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-055Grote Bredeplaats 20Sytske Folkerts Oostra... ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk C-042; oud 31 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-055; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1170E-055 (Voorstraat)Johannes Schragewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1170E-048 (Voorstraat)Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
E-055Grote Bredeplaats 20Winkelhuis met afzonderlijke bovenwoning, plaats en steeg op besten stand aan de Voorstraat, bij de Groote Breedeplaats, in huur bij I., Bleeker c.s.. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1170Grote Bredeplaats 20 (E-048)Johanna C. Schragewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 20G.Fabersmid
Groote Breedeplaats 20aJ.Leistrakleermaker


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 20, HarlingenGrote Bredeplaats 20Kl. ZijlstraGroentehal


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsK. Zijlstra189Aardapp.h.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 20K. Zijlstra704Aardapp.h.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsK. Zijlstra704Aardapp.h.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsK. Zijlstra704Aardapp.h.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 20K. (Klaas) Zijlstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 20beeldbepalend pand5 van 10
  terug