Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 217-1257-1257-131C-020C-014


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 21
ten oostenGrote Bredeplaats 23
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 19
ten noordenNoorderhaven 24


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Bredeplaats 21naamloze doorlopende steeg ten westen


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 21, Harlingen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0088r van 12 feb 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEme Baukes


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0138v van 21 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEne Bauckes
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Dircx
naastligger ten westenAppolonia Jans


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0340v van 16 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0340v van 16 jan 1603 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: op het oude blokhuis]00‑00‑00 cgwoonhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenCornelis Tierx
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westende brouwerij van Hendrick Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Gabbe Dirx, geauthoriseerde curator ad actum divisionis
verkoper q.q.Adam Hermans, geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
verkoper van 1/5de nagelaten weeskinderen van wijlen Sytse Janssen Gruys
verkoper q.q.Arnoldus Foppes, geauthoriseerde curator ad actum venditionis over
verkoper van 1/5de nagelaten weeskinderen van wijlen Hans Janssen Gruys
eigenaarHendrick Jansen Bommel
eigenaarJan Janssen te Makkum
eigenaarIme Bauckes n.u.
erflaterwijlen Apolonie Hendricx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Gabbe Erix en Adriaen Hermans als curatoren en voormombers over) de nagelaten weeskinderen van Sytse Janssen Greus voor 1/5, en (Arnoldus Foppes als curator over) de nagelaten weeskinderen van Hans Janssen Gruys voor 1/5, (b) een huis op het Old Blockhuis. Ten O. Cornelis Tiercx?, ten W. de brouwerij die nu nog gebruikt wordt door Hendrick Janssen. Grondpacht 7 st aan de Stad.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0345v van 13 feb 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0345v van 13 feb 1603 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: op het oude blokhuis]823‑00‑00 gghuis met 3 kamers daarachter
koper provisioneelIme Bauckes
bewonerJurriaen Ulrichsherbergier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)de erfgenamen van wijlen Apolonie Hendricx


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0002v van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEme Bauckes
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Dircx
naastligger ten westenAplonis Jans


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenEne Bauckes
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Dircks
naastligger ten westende oude kamer van Apolonia Jansen


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de brede plaats]00‑00‑00 cghuis daer de Hopcorff uutsteeckt
koper provisioneelN. N. de Hopkorf
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
bewonerBonte Ypkes
naastligger ten oostenmr. Goucke Gerfliffs
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende brouwerij in het tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBaucke Enis
verkoperGeertie Enis
verkoper q.q.Boldewijn Jansen, curator ad actum venditionis over
verkoperGrietie Enis
erflaterwijlen Ene Bauckes, gehuwd met
erflaterwijlen Grietie Jansen
verkoper q.q.Floris Pieters, bestevader en tutor legitimus over
verkoperde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris, gehuwd met
verkoperwijlen Ene Bauckes
verkoperBonte Ypkes, vader en legitimus tutor over
verkoperzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de Bredeplaats aan de Voorstraat]1710‑00‑00 gghuis daer den Hopcorff uutsteeckt
koper provisioneelN. N. de Hopkorf
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0128v van 11 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostensteeg


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0143r van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostensteeg


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0121v van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hanses


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0055r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat naast de blauwe trappen]1725‑07‑00 gghuis daar de Vergulden Hopcorff uytsteeckt
koperoud burgerhopman Hoyte Hoytes c.u.de Vergulde Hopkorf
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
bewonerDoetie Jans*, weduwe van
bewonerwijlen Jan Soet
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Gaucke Gerliffs
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFrans Dircks brouwer
verkoperDoetje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hanssen Soet


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0014v van 12 feb 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 21achterachter het huis van Hoite Hoites205‑00‑00 ggkamer
koperHoite Hoites koopman
naastligger ten oostende weduwe van wijlen mr. Fedde Gouckes
naastligger ten zuidenHoite Hoites koopman
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Frans Dirks


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195v van 14 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]2000‑00‑00 gghuis
koperIsack Groenewout
huurderHoyte Hoytes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenRinske Salverda
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenHein Fransen Fisscher
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Hoyte Hoytes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsack Groenewout koopt een heerlijk huis bij de Blauwe Trappen, nz. Voorstraat. Ten Z. die straat, ten O. Rinske Salverda, ten W. Hein Fransen Visscher, ten N.? Gekocht van de crediteuren van Hoyte Hoytes, voor 2000 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 14rGrote Bredeplaats 21Isaack Groenewolt, kapiteinf. 3000-00-00


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0090v van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jurjen Groenwolt kapitein


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0101v van 9 mei 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0396v van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Ysack Groenewolt


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jurjen Groenewolt kapitein


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0075r van 9 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWiltie Wattinga


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-125 , folio 142Grote Bredeplaats 21huis
eigenaarSaepke Ysaax erven
gebruikerSaepke Ysaax erven
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-125 , folio 93rGrote Bredeplaats 21huis
eigenaarSaepke Ysaax erven
gebruikerSaepke Ysaax erven
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑10‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0134v van 1 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacobus Groenewold c.u.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-125 , folio Grote Bredeplaats 21huis
eigenaarJacob Groenewolt
eigenaarAntje Groenewolt
gebruikerJacob Groenewolt
gebruikerAntje Groenewolt
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0247r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Groenewolt cum sorore


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-125 , folio 93vGrote Bredeplaats 21huis
eigenaarJacob Groenewout
eigenaarAntie Groenewout
gebruikerHarryt Eeuwes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
opmerking[vermeld als 7-126]


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0148v van 22 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester P. Bretton
naastligger ten zuidenJacobus Groenewoud


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-125Grote Bredeplaats 21wed. Jan Broers, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0034v van 12 apr 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg, waarin het verkochte een vrij in- en uitgang heeft


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-125 , folio 93vGrote Bredeplaats 21huis
eigenaarJacob Groenewold
eigenaarAntie Groenewold
gebruikerwed. Jan Broers
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-125, fol. 131rGrote Bredeplaats 21Broer Fongers cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 1 kindscheepstimmermansknegt11:13:00 cg2:0:00 cgbestaet geringh


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0068r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]428‑00‑00 gg4/5 huis
koperSara Groenewoldt, weduwe van
koperwijlen dr. Crytenburg
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
huurder benedenJetske van Theeken 48‑00‑00 cg
huurder achterkamerSjoerd Wessels 18‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgerkolonel B. Schaaf
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenTheunis Block
verkoper en erfgenaam van 1/5Antje Scheltema, gehuwd met
verkoper en erfgenaam van 1/5burgemeester Harmanus Siccama
verkoper en erfgenaam van 1/5meerderjarig vrijgezel Claes Groenewold te Leeuwarden
verkoper en erfgenaam van 1/5Janke Groenewold, gehuwd met te Rijswijk
verkoper en erfgenaam van 1/5David Griffen te Rijswijk
verkoper en erfgenaam van 1/5Pieter Scheltemawinkelier
verkoper en erfgenaam van 1/5Jacobus Groenewold te Sottrum


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0141v van 10 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen B. Schaaf
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen dr. Crytenburg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-125 , folio 94vGrote Bredeplaats 21huis
eigenaarSara Groenewold erven
gebruikerJetske van Teeken
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-125 , folio 94vGrote Bredeplaats 21huis
eigenaarSara Groenewold erven
gebruikerWytse Johannes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0165v van 16 feb 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSara Groenewold


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0227r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]780‑00‑00 cghuis
koperWytze Johannis, gehuwd metmr. schoenmaker
koperHiltje Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
huurderWytze Johannis 70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSyds Schaaf
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan Gelinde
verkoperJanke Groenewoud, gehuwd met
verkoperDavid Griffin, als mede erfgename van haar zuster
erflaterwijlen Sara Groenewoud
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytze Johannes x Hiltje Hendriks koopt huis nz. Grote Bredeplaats bij de Blauwe Trappen. Ten O. Syds Schaaff, die een vrije in- en uitgang heeft langs het steegje achter dit huis, zijnde de steeg ten W., ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de Voorstraat., ten N. Jan Gelinde. Gekocht van Janke Groenewoud x David Griffin, als mede-erfgenaam van haar zuster Sara Groenewoud. Zie ook bij Noorderhaven 24.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-131 , folio 158vGrote Bredeplaats 21huis
eigenaarWytse J. de Kok wed.
gebruikerWytse J. de Kok wed.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0222v van 5 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Syds Schaaff


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0300v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0244r van 30 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Teunis Anthony
naastligger ten zuidenS. Schaaf q.q.
naastligger ten zuidenM. Blok q.q.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0200r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenS. Schaaff q.q.
naastligger ten zuidenMinne Blok q.q.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-131 , folio 158vGrote Bredeplaats 21huis
eigenaarWytse Johannes de Kok wed.
gebruikerWytse Johannes de Kok wed.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-131 , folio 158vGrote Bredeplaats 21huis
eigenaarWytze de Kok wed.
gebruikerWytze de Kok wed.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg
grondpacht vanWytze de Kok [wed.]
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑12 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0186r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. Westra q.q.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0030r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Westra
naastligger ten zuidendr. Westra


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0030r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Westra
naastligger ten zuidendr. Westra


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-140, pag. 115Grote Bredeplaats 21wed. H. Gongrijp
7-140, pag. 115Grote Bredeplaats 21Claas Rommerts , 24 jaar, gehuwdinwooning


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0147r van 6 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen H. Gonggrijp


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-131 , pag. 155Grote Bredeplaats 21W. de Kock wed. en erven4‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Rommert Klases Overdijkgeb 1809 HRL, ovl 11 dec 1813 HRL; wijk C-020; zv Klaas O, en ... ; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Harmen Joostes Gonggrijp... wijk C-015, gebruiker is J.C. Metzlar, beroep onleesbaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-020, winkeliersche, medegebruiker is Klaas Overdijk, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester ontv. van Jan W. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Klaas Rommerts Overdijk... huwt met Wytske Hinnes, kind: Hendrikje O, geb 1791 Almenum/Tzummarum; BS ovl 1864; gebruiker van wijk C-020; eigenaar en medegebruiker H. Gonggrijp wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-009, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Bredeplaats 21wed. H. Gonggrijpfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-020Grote Bredeplaats 21wed H Gonggrijpwed H Gonggrijpwinkeliersche


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 117 van 3 jul 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-020Grote Bredeplaats 21koopaktefl. 900huis C-020
 
verkoperAafke Wytzes de Kok
koperJohannes Conrad Metzler


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 142 van 30 dec 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-020Grote Bredeplaats 21koopaktefl. 1000huis C-020
 
verkoperHendrik Jans Smith
koperLouwrens Jans Nak


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 96 van 24 okt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-020Grote Bredeplaats 21koopaktefl. 1200huis C-020
 
verkoperLourens Jans Nak (gehuwd met Maria Helmer)
koperSikke Wytzes Westra (te Achlum)
cessionarisHendrik Jans Smith


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 517Grote Bredeplaats 21Sikke Westra leerlooijerAchlumhuis en erf (105 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Abe Thomas van Slooten... bruidegom, 1819, id. bij D.H. de Boer en M.B. Oorthuis, schipper, schoonbroeder bruid. 1820, ovl wijk C-020, koopman in 1865, zv Thomas vS, en Sipkje Wyma; BS huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Bartle Jacobs Noorman... ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-270, 282; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk C-020; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Froukje Folkerts de Jong... BS huw 1826, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-270, 282; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-020; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-020Grote Bredeplaats 21B H Noorman stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 38 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-020Grote Bredeplaats 21Jacob Bartels Noorman, overleden op 18 januari 1839zoon van Bartel Jacobs Noorman, kleermaker (Brede Plaats C 20) en Froukje Folkerts de Jong, broer van minderjarige Folkert, Hendrikus en Willem Bartels Noorman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 98 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-020Grote Bredeplaats 21Folkert Bartles Noorman, overleden op 1 juli 18397 jr, overleden Bredeplaats C 20, zoon van Bartle Noorman, mr. kleermaker en Froukje de Jong, broer van minderjarige Henderikus en Willem Bartles Noorman. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-020BreedeplaatsBartele Noorman35 jkleermakerHarlingenm, protestant, gehuwd
C-020BreedeplaatsFrouwkje de Jong38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-020BreedeplaatsHenricus Noorman4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-020BreedeplaatsWillem Noorman2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 517Grote Bredeplaats 21 Hendrik KonstHarlingenaanmerkelijk verfraaid en verbeterd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 29 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-020Grote Bredeplaats 21Sophia Hendrika Jans Olivier, overleden op 5 februari 18462 jr (geboren 16/3/1844), overleden Gr. Bredeplaats C 10/20, dochter van Jan Adams Olivier, korfmaker en Wiebkje Hendriks Eriks, zuster van minderjarige Willem, Adam, Aaltje en Sjoukje Jans Olivier. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 575 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-020Grote Bredeplaats 21Jannetje Kikkert, overleden op 6 december 184649 jr, geboren Texel 25/7/1797, overleden Grote Bredeplaats C 20, laatst vrouw van Heere Ages Bakker, timmerman, moeder van minderjarige Reyer-Kikkert en Jietske Jans Veenstra (voogd is stiefvader Heere). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Sjoukje van der Werfgeb 1789 prov, DG, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-020, supp wijk E-317


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Sytske Cornelis Zijlstra... dv Cornelis Z, en Jetske Aarts; BS huwafk. en huw 1811, bsfrFR1857 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-020, 204; geb 20 mrt 1790, ged 13 apr 1790 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Dirks Zijlstra en Jetske ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 517Grote Breedeplaats C-020Johanna van Ghert wed. A. de Boer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 517Voorstraat C-014 Petrus Lodewijk Mirande Pzn.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 517Grote Bredeplaats 21 (C-014)Laas Wijnaldawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 21S. Bruinsmamelktapper
Groote Breedeplaats 21aG. Kosterstucadoor


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 21R. (Ruurd) Smeding


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 21rijksmonument 20360


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 517Grote Bredeplaats 21


2023
0.13293313980103


  terug