Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 23 7-124 7-130 C-021 C-015


Huisnaam in: 1729
Gebruik:
Naam: de dolfijn
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 23, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 23
ten oostenGrote Bredeplaats 25
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 21
ten noordenNoorderhaven 26


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0088r van 12 feb 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 23Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat]eeuwige rente uit het huis
 
koperN. N. 0-00-00 GG
huurderFoppe Aerns
protesteert vanwege een vorderingJelle Sickesbiersteker
protesteert vanwege een reversaalEbel Walinghs
protesteert vanwege een hypotheekMeuwis PietersFraneker
naastligger ten oostenHendrick Jansen Bommel
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenEme Baukes
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)de erfgenamen van wijlen Hendrick Pieters CrolFraneker
verkoper (gesuccumbeerde)Foppe Aerns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Hendrick Pieters Crol te Franeker en ten achterdele van Foppe Aerns om zodoende 75 CG schuld in te lossen en 11 CG kosten, een eeuwige rente uit een huis nz. Voorstraat waar Foppe Aerns nu in woont. Ten O. Hendrik Jans Bommel, ten W. Eme Bauckes.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0138v van 21 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 23Grote Bredeplaats NZ [staat: voorstraat NZ bij de vismarkt]huis met een vrije in- en uitgang van de steeg; tussen Mary Jan Dircx en de kamer van Appolonia Jans en het huis van Ane Bauckes
 
koperPaulus Antoni predikant, gehuwd met990-00-00 GG
koperReynsck Tziercx
verpachter grondde stad Harlingen of de geestelijke1-04-00 CG
protesteert vanwege een vorderingAnna, weduwe van
protesteert vanwege een vorderingwijlen Jelle Sickes
protesteert vanwege een vorderingMeuwis PieterskistmakerFraneker
trekt zijn protest inMeuwis PieterskistmakerFraneker
protesteert vanwege een hypotheekPyts Jansen
protesteert vanwege een reversaalIbel Walinghs
naastligger ten oostenHendrick Jansen Bommel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEne Bauckes
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Dircx
naastligger ten westenAppolonia Jans
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven [staat: nieuwe haven]
verkoperFoppe Aernts, gehuwd met
verkoperNies Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Anthoni, minister ecclesie te Huizum x Reinsck Tzircx kopen huis aan de noordzijde van de Voorstraat bij de fischmerct. Met alles wat er bij hoort exempt den stock ende bord voor wtsteekende ende tgeene den inwoner soe van winckel als andersins daer in gemaeckt heeft twelck den vercopers met den huysman daerwt sullen moegen neemen. Met een steeg strekkende noordwaarts tot achteren aan de nieuwe haven. Ten O. Hendrik Jan Bommel, ten W. Ane Bauckes. Vrije in- en uytgang vanden steyge westwaarts, tusschen Mary Jan Dircks ende Appolonia Jans olde camer, en Ane Bauckes huysinge. Grondpacht 24 st aan de geestelijken of de Stad. Gekocht van Foppe Aernts x Nies Jans, voor 990 GG.


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0340v van 16 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Tierx


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0345v van 13 feb 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0384v van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis of kamer van Albert timmerman


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0384v van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0002v van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 23Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de Blauwe Trappen]huis
 
koperJan Dolphijn, gehuwd met1200-00-00 GG
koperAntie Scheltes
verpachter grondde stad Harlingen of de geestelijke1-04-00 CG
bewonerJan Dolphijn c.u.
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Henrick Bommel
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenEme Bauckes
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Dircx
naastligger ten westenAplonis Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Paulo AnthonypredikantBeilen
verkoper van 1/2Tierck Pauli, voor hemzelf en rechthebber van
verkoper van 1/2Godefridus Pauli, recht door koop verkregen van zijn broer
verkoper van 1/2Gerardo Pauli
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dolphijn, kruidenier x Antie Scheltes. Grondpacht 24 st aan de Kerk of de Stad. Gekocht van Paulo Anthony, predikant te Beilen, voor 1/2 en vanTierck Pauli, zoon en rechthebbende van Godefrido Pauli en zijn broer Gerardo Pauli voor 1/2, voor 1200 gg.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0003r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende plaats van Jan Dolphijn c.u.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0058r van 19 jan 1617 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 23achterGrote Bredeplaats NZ [staat: achter en ten noorden van het huis van Jan Dolphijn]kamer
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondN. N. 0-07-00 CG
huurderWillem Jacobs visjager
naastligger ten oostende verkoper Martien Floris, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Enno Bauckes
naastligger ten zuidenJan Dolphijn
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Apolonia Knippers
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Martien Floris, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Enno Bauckes
verkoper q.q.Jan Jansen, curator divisionisMakkum
verkoper q.q.Willem Stienston, curators divisionis overpasteibakker
verkoper van 1/2de nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes, weduwnaar van
verkoper van 1/2wijlen Griet Jans


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064v van 9 feb 1617 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 23achterGrote Bredeplaats NZ [staat: recht achter het huis van Jan Dolphijn]kamer
 
koper provisioneelWybe Ipes 115-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*Jan Dolphijn
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 23Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen aan de NZ van het diept]huis
 
kopermr. Goucke Gerliffs, gehuwd metchirurgijn1850-00-00 GG
koperFoockel Feddes
verpachter grondde stad Harlingen of de kerk1-04-00 CG
toehaakeen Jacobusstuk en een rijksdaalder in specie
huurder voor 5 jarenGoucke Gerliffs chirurgijn88-00-00 GG
naastligger ten oostenwijlen Hendrick Bommel
naastligger ten zuiden
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenEne Bauckes
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Dircks
naastligger ten westende oude kamer van Apolonia Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Scheltes, broeder van
verkoperAntke Scheltes, gehuwd met
verkoperJan Dolphijn uitlandig te Kopenhagen


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmr. Goucke Gerfliffs


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0071r van 7 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmr. Goucke Gerliffs c.u.chirurgijn


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0055r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Gaucke Gerliffs


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0085r van 12 mei 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0108v van 2 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmr. Fedde Goukes


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195v van 14 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRinske Salverda


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0090v van 7 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Dina Tiebbes


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-124Grote Bredeplaats 23huis
eigenaarDina Tiebbes cum soc.
gebruikervroedsman Wiertsma
huurwaarde52-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-08-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0306r van 14 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTrijntie Popta, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Douwe Jansen


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-124Grote Bredeplaats 23huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Cornelis
huurwaarde52-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0134v van 1 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 23Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] naast de Blauwe trappenhuis
 
koperJacob Wessels, gehuwd metwijdschipper900-00-00 CG
koperPytie Jans van Sloten
verpachter grondde stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jacob Kuik
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenJacobus Groenewold c.u.
naastligger ten noordendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven
verkoperAnne Jansen Huidekoper c.u.koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wessels (Sluis), wijdschipper x Pyttie Jans van Sloten koopt huis c.a. nz. Voorstraat naast de Blauwe Trappen. Ten O. Jacob Kuik, vroedsman, ten W. Jacobus Groenewold, ten Z. die straat, ten N. een doorgaande steeg waarlangs dit huis een vrij in- en uitgang etc. heeft naar en van de Noorderhaven. Gekocht van Anne Jansen Huidekoper, voor 900 cg. en 1 ducaat.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-124 Grote Bredeplaats 23huis
eigenaarJacob Wessels
gebruikerJacob Wessels
huurwaarde52-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-13-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0035v van 5 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHyke Douwes
naastligger ten zuidenJan Douwes


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0247r van 13 mrt 1729 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 23Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat naast de blauwe trappen]huis genaamd de Dolfijn
 
aanhandelaarburgemeester Pier Jarigs Bretton, gehuwd met0-00-00 CG
aanhandelaarHendrikje Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostenJan Jacobs Cuik mr. bakker
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat en diept]
naastligger ten westenJacob Groenewolt cum sorore
naastligger ten noordendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven
verwandelaarJacob Wessels Sluis, gehuwd metwijdschipper
verwandelaarPytje Jans van Slooten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Jarigs Bretton, burgemeester x Hendrikje Jans doet wandelkoop met Jacob Wessels Sluis, wijdschipper x Pytie Jans van Slooten, waar bij de 1ste overdraagt een mooi huis zz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen met ten O. en Z. Jan Nollides, ten W. ds. Botterweg, ten N. die straat en diept. De zolder boven het achterste keukentje is en blijft echter van Nollides. De 2e draagt over een huis nz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen, 'de Dolfijn', met ten O. Jan Jacobs Kuik, ten W. Jacobus Groenewold, ten Z. de Voorstraat en diept, ten N. een doorgaande steeg waarlangs het huis vrij in- en uitgang etc. heeft van en naar de Noorderhaven. Jacob Wessels Sluis krijgt daarbij 490 cg toe.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0329r van 3 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgemeester Pier Jarigs Bretton


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-124 Grote Bredeplaats 23huis
eigenaarburgemeester Britton
gebruikerburgemeester Britton
huurwaarde52-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-13-06 CG
opmerking[in het kohier genummerd als 7-125]


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0164r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Pier Bretton


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0143v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Pier Bretton


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0158v van 12 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTeunis Arjens Blok


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-124 Grote Bredeplaats 23Benjamin Schaaf, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-124 Grote Bredeplaats 23huis
eigenaarburgemr. Bretton
gebruikerhopm. Schaaf
huurwaarde52-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-09-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0068r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgerkolonel B. Schaaf


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0227r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSyds Schaaf


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0152v van 28 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Gelinde


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0259v van 5 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHyltje Schaaff


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0292v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 23achterGrote Bredeplaats NZ [niet vermeld]stuk grond of tuin
 
koperHiltje Schaaff, minderjarige nagelaten dogter van1300-00-00 CG
koperwijlen mr. Syds Schaaff J.U.D.advocaat Hof van Friesland
koper q.q.burgemeester Syds Schaaff
koper q.q.Minne Cl. Blok
huurderHarmanus Betzou
huurderGosling Piekes mr. schoenmaker
huurderPhilippina Philippus
naastligger ten oostenHendrik van der Mey
naastligger ten zuidenHiltje Schaaff
naastligger ten westende verkoper Jurjen Okkes van der Stock c.u.koopman
naastligger ten noordende weduwe van Teunis Anthony
verkoperJurjen Okkes van der Stock, gehuwd metkoopman
verkoperGeertje Douwes


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0314v van 3 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenS. Schaaff
naastligger ten zuidenR. Blok


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0030r van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenjuffrouw Hiltje Schaaff


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0086r van 19 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHiltje Schaaff


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0065v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendr. Henricus Jans Westra


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0069r van 14 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendr. Henricus Jans Westra


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0041r van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenElisabeth van Bachum, gehuwd met
naastligger ten zuidenCornelis Folkertsma


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0147r van 6 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 23Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] wijk C-021stuk grond of tuin
 
koperSybrand Feykes Kamsma, gehuwd met2200-00-00 CG
koperRoukjen Eyses Faber
bewonerG. Akkringakoopman
naastligger ten oostenG. Piekenga
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van H. Gonggrijp
naastligger ten noordenPeysel bakker
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
verkoperdr. H. J. Westra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feykes Kamsma x Roukjen Eises Faber kopen huis wijk C-021. Ten W. wd. H. Gonggrijp, ten O. G. [Gosling] Piekenga, ten Z. de straat, ten N. bakker Peysel. Met vrije in- en uitgang door een steeg, uitlopende bij bakker Peysel op de Noorderhaven en een vrije in- en uitgang door een steeg achter Gonggrijp langslopende. Gekocht van dr. H. Westra.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-130 Grote Bredeplaats 23S Kamsma5-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0149v van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg waar koper alleen vensterslag geniet
naastligger ten westenS. Kamsma procureur


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-021Grote Bredeplaats 23Atze Lubberts Bakker... Pieters en Mink Atzes Ferwerda; BS huw 1829, huw 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk C-021, 30; eigenaar en gebruiker van wijk G-278, winkelier, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Gorredijk en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-021Grote Bredeplaats 23Sybrand Feykes Camsma... Kamsma, geb 22 okt 1789, ged 15 nov 1789 Grote Kerk HRL; wed. S.K. eigenaar en gebruiker van wijk C-021, uitdraagster, 1814. (GAH204); acob Blesma ende Antje Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-021Grote Bredeplaats 23S Kamsma wedS Kamsma weduitdraagster


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 520Grote Bredeplaats 23wed. Sijbrand KamsmaHarlingenuitdraagsterhuis en erf (162 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-021Grote Bredeplaats 23Froukje Eises Faber, overleden op 3 december 1833Voorstraat C 21, wed. Sybrand Feikes Kamsma, moeder van Catharina-Petronella, winkeliersche en Anna Sybrands Kamsma, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-021Grote Bredeplaats 23Anna Sibrands Kamsma... eyses (Faber); BS ovl 1840; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse in manufakturen, wijk C-021; VT1839; geb 22 okt 1789, ged 15 nov 1789 Grote Kerk HRL, dv Sibrand Feikes Kamsma en Roukje Eyses ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-021Grote Bredeplaats 23Catharina Petronella Kamsma... ongehuwd, dv Sijbrand K, en Boukje Faber; BS ovl 1845; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-021; VT1839; geb 12 feb 1788, ged 9 mrt 1788 Grote Kerk HRL, dv Sibrand Feikes Kamsma en Roukje Eises ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-021BreedeplaatsAnna Kamsma49 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, winkelierse in manufactn.
C-021BreedeplaatsCatharina Kamsma50 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-021BreedeplaatsCatharina Kamsma19 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-021Grote Bredeplaats 23Anna Kamsma, overleden op 26 juli 184050 jr, naaivrouw/koopvrouw, overleden Voorstraat C 21, ongehuwd, zuster van Catharina Kamsma, koopvrouw. Saldo fl. 152,12. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 23Leeuwarder Courant 11 juniJ.J. van DIJK,
Heeren en Dames Kapper te Harlingen,
verwittigt door deze dat hij is verhuisd uit de Hoogstraat naar de Voorstraat, bij de blaauwe Trap, wijk C, no. 21.
Alsmede dat hij wederom heeft ontvangen een fraai assortiment fijne Fransche PARFUMERIEN, KAM- en SCHUIJERWERKEN, en verder alles wat tot zijn vak behoort.
Recommandeert zich tot het vervaardigen van alle soorten van NATURELS, PARUIKEN, TOUPETS METALLIQUE, TOUREN, BANDEAUX, zoo wel Tulle Chevelu als andere, benevens alle soorten van DAMES KRULLEN, tot den civielsten prijs.
De SALON is ingericht tot KAPPEN en HAARSNIJDEN.


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 22 van 21 apr 1847
adressoortbedraggebruik
C-021Grote Bredeplaats 23provisionele en finale toewijzingfl. 1365huis aan de noordkant van de Voorstraat bij de Groote Breedeplaats, C-021
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperJan Sytzes van Dijk


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-021Grote Bredeplaats 23Sytse Jans van Dijk... van Dijk; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, huw 1834, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-021; gebruiker van wijk F-168, paruikmaker; eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); S.J. v. D. en Helena ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
C-021Grote Bredeplaats 23Helena A Bakker... Medemblik, ovl 29 mei 1862 HRL, huwt met Sijtse Jans van Dijk op 16 dec 1810 HRL, komt van HRL, ovl wijk C-021, woonde in 1812 te HRL, dv Age Heeres B., en Antje Raap; huw Grote Kerk HRL 1810, bs 1812 overlijdens, ovl ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 520C-021 (bij de blauwe trappen)Jan S. van Dijkwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 520C-015 (Voorstraat)Hendrik Husselmanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 520Grote Bredeplaats 23 (C-015)Allert van der Meerwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote Breedeplaats 23W. Noordbeekjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 3
slagerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 23 Martinus de Wittuinman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 23M. de Wittuinman
Grote Bredeplaats 23aA.D.Barendregtpredikant


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 23M. de Wit101Bloemenmag.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 23Bloemenmag. Floralia593Fa. M. de Wit


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 23M. de Wit593Bloemenmag.


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 23, HarlingenGrote Bredeplaats 23T. de Groottimmerman, aannemer


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsJ.C. Bakker798Winkelier


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Bredepl.Tj. Lichtendahl J.Wzn.434Vis-, garnalen- en mosselh. (b.g.g. boodsch.d.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Bredepl.Tj. Lichtendahl434(b.g.g.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsJ.C. Bakker798Winkelier


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsT. de Groot593Timmerm., aann.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 23A. (Abraham) v.d. Peijl


2013 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 520Grote Bredeplaats 23
  terug