Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 257-1237-1237-129C-022C-016


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 25
ten oostenGrote Bredeplaats 27
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 23
ten noordenNoorderhaven 28


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 25, Harlingen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0088r van 12 feb 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Jansen Bommel


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0138v van 21 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Jansen Bommel


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0384v van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: achter het huis van de Hollandsche Daler]550‑00‑00 ggdrie kamers of huis
koperHendrick Janssen, gehuwd met
koperGryet Ockes
naastligger ten oostenClaes Thonys
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhuis of kamer van Albert timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperNeeltien Coenerts, weduwe van
verkoperwijlen Abbe Watses, met consent van
verkoperCoenert Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jansen x Gryet Ockes kopen drie kamers of een huis achter het huis vande hollantsche daler. Ten O. Claes Tonys, ten W. timmerman Albert. Geen grondpacht. Gekocht van Neeltien Coenerts wv Abbe Watses, geassisteerd met Coenert Abbes, voor 551 GG.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0486v van 30 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25westGrote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]705‑00‑00 gghuis met alle gereedschappen vandien
koperAndries Jacobs, gehuwd metschipper
koperSijke Jouckes
bewonerClaes Rompckeskuiper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Coenert
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Oostreechs
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Tonis Symons de Wayer, curator bonorum
verkoper q.q.Pyter Gerryts, curatores bonorum overmoutmaker
verkoperhet sterfhuis van wijlen Hendrick Jansen Bommel, gehuwd met
verkoperwijlen Griet Ockes, met consent van
verkoperJan Jansen te Makkum
verkoperGerryt Roeleffs, gehuwd met
verkoperFeyck Wybes, bloedverwanten van
verkoperhet laatst gestorven kind van wijlen Hendrick Jansen Bommel c.u.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0002v van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Henrick Bommel


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0003r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis waar de Hollandse Daalder uitsteekt


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0003r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25achterAchter het huis waar de Hollandse Daalder uitsteekt200‑00‑00 ggkamer
koperJan Dolphijn, gehuwd met
koperAntie Scheltes
naastligger ten oostenClaes Thoenis
naastligger ten zuiden*het huis waar de Hollandse Daalder uitsteekt de Hollandse Daalder
naastligger ten westende plaats van Jan Dolphijn c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperInne Bauckes, gehuwd met
verkoperMarijthen Floris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dolphijn x Antie Scheltes kopen een kamer achter het huis daer de hollantsche daler wtsteeckt. Geen grondpacht.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0006v van 12 nov 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Geerts c.u.
naastligger ten noordeneen vrije steeg van de Voorstraat naar de haven


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0006v van 12 nov 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Geerts c.u.
naastligger ten noordeneen vrije steeg van de Voorstraat naar de haven


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Hendrick Bommel


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen aan de NZ van het diept]00‑00‑00 cgkamer
kopermr. Goucke Gerliffs, gehuwd metchirurgijn
koperFoockel Feddes
naastligger ten oosten*[steeg waarlangs] vrij in- en uitgang vaar de Voorstraat en de haven
naastligger ten oostenClaas Toenis
naastligger ten zuiden*het huis daer de Hollandsche Daler uytsteeckt de Hollandse Daalder
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Scheltes, broeder van
verkoperAntke Scheltes, gehuwd met
verkoperJan Dolphijn uitlandig te Kopenhagen


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis daer de Hollantsche Dalers uutsteecken, van mr. Goucke Gerliffs*


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25achterGrote Bredeplaats NZ [niet vermeld]00‑00‑00 cgwoning of twee kamers
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Toenis
naastligger ten zuidenhet huis daer de Hollantsche Dalers uutsteecken, van mr. Goucke Gerliffs* de Hollandse Daalders
naastligger ten westenhuis of kamers van Albert timmerman
naastligger ten noordenTrijn, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Cornelis Hanckes
verkoperBaucke Enis
verkoperGeertie Enis
verkoper q.q.Boldewijn Jansen, curator ad actum venditionis over
verkoperGrietie Enis
erflaterwijlen Ene Bauckes, gehuwd met
erflaterwijlen Grietie Jansen
verkoper q.q.Floris Pieters, bestevader en tutor legitimus over
verkoperde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris, gehuwd met
verkoperwijlen Ene Bauckes
verkoperBonte Ypkes, vader en legitimus tutor over
verkoperzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van mr. Gouke


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25achter[niet vermeld]311‑00‑00 ggtwee kamers aan elkaar
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Toenis
naastligger ten zuidende kamer van mr. Gouke
naastligger ten westenhuis of kamers van Albert timmerman
naastligger ten noordenTrijn Cornelis
verkoperN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0071r van 7 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]950‑00‑00 gghuis
kopermr. Goucke Gerliffs, gehuwd metchirurgijn
koperFoockel Feddes
naastligger ten oostenHendrick Atis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Goucke Gerliffs c.u.chirurgijn
naastligger ten noordenmr. Goucke Gerliffs c.u.chirurgijn
verkoper q.q.Siuerdt Tyebbes Popta, crediteur
verkoper q.q.Jurian Scheltis, crediteur
verkoper q.q.Aebe Cornelis, crediteuren van
verkoperSijcke Jouckes
tekst in de margeAlle handen affgewesen ende 't gewijsde gereserveert tot vertoninge van 't coopbrieff, den 28en may 1625.
tekst in de margeToegewesen, naer dat den qualiteyt in voegen als volght verandert was, als dat Martyen Adriaens den weduwe van Adriaen Graft, Siuerd Tyebbeszn. Popta tot Harlingen, Elisabeth Willems den weduwe van Jacob Jacobs tot Doccum, Sibrant Sytses als curatoren in plaats van Aucke Ennes over Eelckyen Feddes nagelaten weeskynt, ende heeren Pouuels Janszn. voor haer selven ende van wegen d'andere geinteresseerden crediteuren van Sijcke Jouckes hebben vercoft ten overstaen van Orck van Doyem, raad ordinaris inden hove van Frieslant ende bij den selven hove tot desen verordineerde commissaris, aen mr. Joucke Gerliffs ende Foockel Feddes, echteluyden, seeckere huysinge etc. den 12e july 1628.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0092r van 28 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van de Hollandsche Daler, van mr. Goucke Gerlofs, gehuwd met
naastligger ten zuidenFoockel Feddes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0092r van 28 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25achterGrote Bredeplaats NZ [niet vermeld]160‑21‑00 ggkamer, staande achter het huis van de Hollantsche Daler
kopermr. Goucke Gerlofs, gehuwd met
koperFoockel Feddes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Teunis
naastligger ten zuidenhet huis van de Hollandsche Daler, van mr. Goucke Gerlofs, gehuwd metde Hollandse Daalder
naastligger ten zuidenFoockel Feddes
naastligger ten westenhet huis van Albert timmerman
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jeroen Joostes
verkoperJan Dircks, gehuwd met
verkoperOrsel Hendricks


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0064r van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van mr. Gauke Gerliffs


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0186r van 2 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende koper Feddo Gaveri Boomgaerden c.u.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0108v van 2 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]1700‑18‑00 gghuis en bakhuis
koperPyter Martens Moy c.u.
naastligger ten oostende eigenaars van het huis van Hendrick Atses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Fedde Goukes
naastligger ten noordenmr. Fedde Goukes
verkoperDieucke Gouckes, gehuwd met
verkoperHuybert Pouwels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Martens Moy c.u. kopen een huis en bakhuis bij de Blauwe Trappen. Ten O. Hendrick Atses, ten W. mr. Fedde Goukes. Geen grondpacht. Gekocht van Dieucke Goukes x Huybert Pouwels voor 1700 gg. 14 st.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0207v van 10 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen mr. Fedde Gouckes


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0125v van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Martens Moy
naastligger ten noordenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0125v van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Martens Moy
naastligger ten noordenN. N.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 14rGrote Bredeplaats 25Vinckelbosch, kapiteinf. 7000-00-00


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0129v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmedekoper Finkelbosch


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0021r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Vinckelbos kapitein
naastligger ten noordenN. N.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0021r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Vinckelbos kapitein
naastligger ten noordenN. N.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0090v van 7 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] tussen Vismarkt en de blauwe trappen610‑00‑00 gghuis en pakhuis daarachter
koperJacob Jansen Kuik, gehuwd metmr. bakker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jelle Jochems
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenhet huis van Dina Tiebbes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sibrandt Kingma
verkoper van 1/3Antie Jans Finkelbos, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Jansen Trompetter
verkoper van 1/3Cornelis Finkelbos
verkoper van 1/3Antie Bentes, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jan Finkelbos nom.filia
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Kuik, mr. bakker x Lijsbeth Lubberts koopt een huis c.a. met een pakhuis erachter, nz. Voorstraat, tussen de Vismarktspijp en de Blauwe Trappen. Ten O. Jelle Jochems en een doorgaande steeg, ten W. Dina Tiebbes (Dreyer), ten Z. die straat, ten N. erven Sibrant Kingma. Het huis heeft een plaets met put en back en vrij mede-gebruik v.d. steeg, zowel zuid- als noordwaarts. Gekocht van Antie Jans Finkelbos x Jan Jansen Trompetter, voor 1/3, Cornelis Finkelbos, voor 1/3, en Antie Bentes wv Jan Finkelbos, voor 1/3, voor 610 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-123 , folio 142Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarJacob Jansen Kuik
gebruikerJacob Jansen Kuik
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-123 , folio 93rGrote Bredeplaats 25huis
eigenaarde vroedsman Kuik
gebruikerde vroedsman Kuik
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0113r van 22 jun 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0113r van 22 jun 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0134v van 1 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jacob Kuik


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-123 , folio Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarJan Jacobs Cuik
gebruikerJan Jacobs Cuik
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0247r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jacobs Cuik mr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-123 , folio 93vGrote Bredeplaats 25huis
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
opmerking[vermeld als 7-124]


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0164r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] bij de blauwe trappen2400‑00‑00 cghuis, bakkerij en pakhuis
koperFreerk Alkes, gehuwd metmr. bakker te Franeker
koperAuckien Synes te Franeker
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenoud burgemeester Pier Bretton
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Eelke Douwes
verkoperJan Jacobs Kuikmr. bakker


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0143v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]2100‑00‑00 cghuis en bakkerij met een pakhuis erachter
koperHarmen Hendriks, gehuwd metmr. bakker te Wijnaldum
koperYtje Hendriks te Wijnaldum
naastligger ten oostenOtte Aukes c.s.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenburgemeester Pier Bretton
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Eelke Douwes
verkoperFreerk Alkes, gehuwd metmr. bakker
verkoperAukjen Synes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-123Grote Bredeplaats 25Harmen Hendriks, bestaande uit 5 personen25‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0039v van 28 jun 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Hendriks
naastligger ten noordenHarmen Hendriks


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0039v van 28 jun 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Hendriks
naastligger ten noordenHarmen Hendriks


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-123 , folio 93vGrote Bredeplaats 25huis
eigenaarHarm. Hendrix
gebruikerHarm. Hendrix
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-123, fol. 130vGrote Bredeplaats 25Harmen Hendryks cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 3 kinderenbakker, mr.40:0:00 cg6:13:00 cgbestaet reedelijk


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-123 , folio 94vGrote Bredeplaats 25huis
eigenaarHarm. Hendriks
gebruikerHarm. Hendriks
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0006r van 25 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-123 , folio 94vGrote Bredeplaats 25huis
eigenaarHarm. Hendriks
gebruikerHarm. Hendriks
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-129 , folio 158vGrote Bredeplaats 25huis en bakkerij
eigenaarHarm. Hendriks
gebruikerHarm. Hendriks
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0259v van 5 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat]1027‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperHendrik H. van der Mey, gehuwd met
koperEelkjen Zeeman
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Auke Ottes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHyltje Schaaff
naastligger ten noordenJan Trompetter koopman
verkoper q.q.Dirk Vellinga, curatorkoopman
verkoper q.q.Lourens Coster, curatoren overmr. slager
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Harmen Hendriks, gehuwd metmr. bakker
verkoperwijlen Ytie Hendriks


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0268v van 9 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkoper Hendrik van der Mey, gehuwd met
naastligger ten zuidenEelkje J. Zeeman


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0030r van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat]2700‑00‑00 cghuis en bakkerij
kopervroedsman Albert Gonggrijp mr. bakker
naastligger ten oostenT. L. Coster
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenjuffrouw Hiltje Schaaff
naastligger ten noordenJan Trompetter koopman
verkoperHendrik van der Mey, gehuwd metmr. bakker
verkoperEelkjen Joosten Zeeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Gonggrijp, mr. bakker koopt huis en bakkerij nz. Voorstraat. Ten oosten een doorlopende steeg mandelig met Saake Jacobs en J. Trompetter en ten westen ook een steeg. Ten O. Saake Jacobs en Teunis L. Coster, ten Z. de Voorstraat, ten W. Hiltje Schaaff, ten N. Jan Trompetter. Gekocht van mr. bakker Hendrik v.d. Mey x Eelkjen Joosten Zeeman.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0086r van 19 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25Voorstraat NZ tussen de Vismarkt en de Grote Brede plaats2325‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperCornelis van Velsen, gehuwd metmr. bakker
koperGeertje Jans Gonggrijp
naastligger ten oostenSaake Jacobs
naastligger ten oostenTeunis L. Coster
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHiltje Schaaff
naastligger ten noordenJan Trompetter
verkoperHarmen Jansensubstituut bierdrager
verkoperTjietske Claasen Backer, gehuwd met
verkoperCornelis Ennes Wygarogmolenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis van Velsen, mr. bakker x Geertje Jans Gonggrijp koopt huis en bakkerij nz. Voorstraat, tussen Vismarkt en Grote Bredeplaats, voorheen bewoond door mr. bakker Albert Gonggrijp. Ten O. een doorgaande steeg, mandeelig met Saake Jacobs en Jan Trompetter, uitgaande naar de Voorstraat en de Noorderhaven. Ten O. Saacke Jacobs en Teunis L. Coster, ten Z. de Voorstraat, ten W. Hiltje Schaaff, ten N. Jan Trompetter. Gekocht van substituut-bierdrager Harmen Jansen en Tjietske Claasen Backer x rogmolenaar Cornelis Ennes Wyga.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-129 , folio 158vGrote Bredeplaats 25huis
eigenaarCornelis van Velsen
gebruikerCornelis van Velsen
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0065v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat], tussen Vismarkt en916‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperGosling Piekinga, gehuwd met
koperPhillippina Philippus Pirot
naastligger ten oostensteeg vd haven naar de Voorstraat
naastligger ten oostenSake Jacobs
naastligger ten oostenTheunis Louwrens
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westendr. Henricus Jans Westra
naastligger ten noordenJan Trompetter
verkoperCornelis van Velsen, gehuwd metmr. bakker
verkoperGeertje Jans Gonggrijp


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-129 , folio 158vGrote Bredeplaats 25huis
eigenaarGosling Piekinga
gebruikerAnske Alles
huurwaarde100‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal95‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑05‑06 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-138, pag. 115Grote Bredeplaats 25Gijsbert J. de Boer, 32 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0282v van 14 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0147r van 6 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenG. Piekenga


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-129 , pag. 155Grote Bredeplaats 25Gosling Piekinga 5‑00‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0149v van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] wijk C-022 tussen de Vismarkt en Grote Bredeplaats1050‑00‑00 cghuis
koperHendrik Heins koopman te Zaandam
huurderJacob Bijmhoelt c.u.
naastligger ten oostensteeg naar Noorderhaven [staat: haven] en Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten oostenSake Jacobs
naastligger ten oostenJohannes Melchers
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westensteeg waar koper alleen vensterslag geniet
naastligger ten westenS. Kamsma procureur
naastligger ten noordenP. Tjallingi
verkoperGosling Piekengakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Heins, koopman te Zaandam, koopt een huis C-022 aan de Voorstraat tussen Vismarkt en Grote Bredeplaats zoals het door Jacob .. c.u. als huurders bewoond wordt. Geen grondpacht. Ten O. Johannes Melcherts, Zake Jacobs en een mandelige steeg naar Voorstraat en Noorderhaven, ten W. wd. S. Kamsma en een steeg, ten N. P Tjallingii. Gekocht van koopman Gosling Piekenga voor 1050 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25H Welborengebruiker wijk C-022, bakker; eigenaar is Johannes Hanekamp, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25Johannes Hanekamp... 1822, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1860, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069, wijk G-085; eigenaar van wijk C-022, gebruiker is H. Welboren, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-035, broekmaker, eigenaar is A. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Bredeplaats 25Johs. Hanekampfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-022Grote Bredeplaats 25Johannes HanekampH Welborenbakker


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 127 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-022Grote Bredeplaats 25Willem Hendrik Johannes Hanekamp, overleden op 21 april 1822kantoorbediende, zoon van Johannes Hanekamp, koopman (Voorstraat C 22) en Lammina Huisinga, broer van Josina, Anna en minderjarige Lambertus, Johannes en Catharina Johannes Hanekamp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 521Grote Bredeplaats 25Johannes Hanekamp winkelierHarlingenhuis en erf (169 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25Joannes Hanekampgeb 27 jan 1810 HRL, huwt met Janke Park, (gk), Rooms Katholiek, vest. 12 jan 1852 vanuit Amsterdam, A 26 mei 1859 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 250; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25Lammigje Huizingaoud 67 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-022Grote Bredeplaats 25J Hanekamp stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-022BreedeplaatsJohannes Hanekamp67 jwinkelierLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd
C-022BreedeplaatsLammigje Huizinga67 jGroningenv, rooms katholiek, gehuwd
C-022BreedeplaatsJohannes Hanekamp29 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-022BreedeplaatsCatharina Hanekamp25 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 521Grote Bredeplaats 25Johannes Hanekamp60 gl.3.00 gl.5.000 gl.1.00 gl.1.00 gl.


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49040 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 152 van 16 okt 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-022Grote Bredeplaats 25koopaktefl. 1300huis bij de blauwe trappen C-022
 
verkoperJohannes Hanekamp
verkoperLammina Huizinga
koperJohannes Gerhardus Nicolaas Termeer


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 848 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-022Grote Bredeplaats 25Catharina Elisa Johannes ter Meer, overleden op 6 februari 18481 jr (geboren 27/1/1847), overleden Voorstraat C 22, dochter van Johannes Gerhardus Nicolaas ter Meer, winkelier en Catharina Hanekamp, zuster van minderjarige Johannes-Gerhardus-Nicolaas en Lamina-Elisa Johannes ter Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 521bij de blauwe trappen C-022Tamme Stuul woonhuis


1875 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50052 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 218 van 30 dec 1875
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-022Grote Bredeplaats 25koopaktefl. 3000huis met bakkerij aan de Voorstraat bij de blauwe trappen C-022 kad A-521
 
verkoperTeves Jans Teves
koperYzaak Philip de Haan


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3953Voorstraat C-016 Pieter Willems woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5229Grote Bredeplaats 25 (C-016)Pieter Willemswoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote Breedeplaats W.P. Darteejongens: , meisjes:
vrouwen:
suikerwerker


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 25B. Vijverbanketbakker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 25A. (Anne) Wouda


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 25rijksmonument 20361


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5229Grote Bredeplaats 25


2023
0.11275506019592


  terug