Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 33
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 337-118 7-125 C-026C-020


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 33
ten oostenGrote Bredeplaats 35
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 31
ten noordenRinnertspijp 1


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Bredeplaats 33Rinnertspijp ten westen


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 33, HarlingenGrote Bredeplaats 33, HarlingenGrote Bredeplaats 33, Harlingen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0123r van 27 aug 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 33Grote Bredeplaats NZ [staat: rinnertspijp OZ]1071‑00‑00 GGhuis
koperThonis Jansen, gehuwd metkoekebakker
koperJantyen Hendricx
naastligger ten oostenTyepcke Jansen
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenSybe Oenes
verkoperJeesck Tyepckes, weduwe van
verkoperwijlen Symon Jansen
verkoperUulck Tyepckes, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Pyeters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThonis Jans, koekebakker x Jantyen Hendricx kopen een huis op de Rinnertspijp. Ten O. Tyepke Jans, ten Z. de straat, ten W. de pijp, ten N. Wybe Oenes. Geen grondpacht. Gekocht van Jeesck Tyepckes wv Symon Jansen en Ulck Tyepckes wv Cornelis Pieters, voor 1071 GG.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0201v van 30 mrt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjepcke Jans brouwer


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0530v van 7 dec 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 33Grote Bredeplaats NZ hoek Rinnertspijp OZ1071‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenJan Tiepckes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noorden*de kamer van Sybe Oenes
verkoperTonys Janssen voor zijn kind, weduwnaar vanbakker
verkoperwijlen Jantien Hendricx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTen verzoeke van Tonys Janssen backer voor 1/2, en als vader en legitima administrator over zijn kind bij zijn wijlen vrouw Jantien Hendricx voor 1/2, ter afdoening van schulden verkoopt hij een huis op de hoek van Rinnertspijp aan de noordzijde van het diept. Ten O. Jan Tiepckes, ten Z. het diept, ten W. de pijp, ten N. Sybe Oenes.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0016v van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende koper Hendrick Hendricx c.u.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343r van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Simons


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0370v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0014v van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReiner Hansen


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0153r van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRomcke Greolts


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0151v van 30 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0151v van 30 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 33achterRinnertspijp OZ150‑00‑00 GGkamer
aanhandelaaroud burgemeester Laes Laesen
naastligger ten oostenoud burgemeester Laes Laesen
naastligger ten zuidenTiaerd Sioerds
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenoud burgemeester Laes Laesen
verwandelaarAntie Sibes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaes Laesen, oud-burgemeester doet een wandelkoop met Antie Sibes. Antie Sibes wandelt uit haar camer op de Rinnertspijp met ten O., Z. en N. het huis van Laes Laesen. Laes Laesen wandelt uit een camer op dezelfde Rinnertspijp met ten O. en N. hemzelf, ten Z. Tiaerd Sioerdts. Geen grondpacht. Laes Laesen betaalt 150 gg bij.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0242r van 10 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tierd Sioerdts


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0220v van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFedde Tjeerds
naastligger ten westenRinnertspijp


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0013r van 3 apr 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRuth Brouwer


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 13vGrote Bredeplaats 33Fedde Tieerts, koopmanf. 45000-00-00 (35000+10000)


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0055va van 19 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Dominicus Lantingh


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0058ra van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFedde Tjerts
naastligger ten westenRinnertspijp


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0217r van 3 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerdts


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0251r van 25 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten oostenwijlen Fedde Tjeerds


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0289r van 15 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds
naastligger ten westenRinnertspijp


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0289r van 15 sep 1689 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 33achterRinnertspijp OZ3880‑00‑00 CGgortmakerij
koperSymon Jobs, gehuwd met te Sint Jacobiparochie
koperTjetske Willems, gesterkt met schoonvader en vader
koperWillem Bartouts te Sint Jacobiparochie
toehaakdrie gouden ducatons
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Pyters Valcks
naastligger ten zuidenhet eerste in deze akte verkochte perceel
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenWiltetus Jelgersma
verkoperburgervaandrig Hessel Lourens Asperen, gehuwd metgortmaker
verkoperTrijntie Broers


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0323v van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinnertspijp, de straat op de


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0092v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt Middagten
naastligger ten westenRinnertspijp


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0093v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis uit de vorige akte van Enog van Ripperts


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0185r van 19 nov 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEnog van Ripperts koopman


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0065v van 9 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Middagten koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-118Grote Bredeplaats 33huis
eigenaarAntie Sybes
gebruikerAntie Sybes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-118Grote Bredeplaats 33huis
eigenaarAntie Sybes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑10‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-118Grote Bredeplaats 33huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerCornelis Annes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
opmerkingIn dit register vermeld als 7-117


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0141v van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinnertspijp


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-118Grote Bredeplaats 33huis
eigenaarvroedsman Jelgersma
gebruikerPyter Jenties cum soc.
huurwaarde29‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑10 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0203r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 33Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] op de Rinnertspiep1600‑00‑00 CGhuis en steede
koperFoekjen van der Sluis, weduwe van te Arum
koperwijlen Augustus Braak
huurderRintie Clases
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Eelke Douwes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenRinnertspijp [staat: steeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWopke Clases Knoopkoopman te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJuffer Foekjen van der Sluis wv den heer Augustus Braak, woonachtig te Arum, koopt een huis en steede c.a. aan de Voorstraat op de Rinnertspijp. Ten O. erven Eelke Douwes, ten Z. de Voorstraat, ten W. de openbare steeg. Gekocht van koopman Wopke Clases Knoop te Bolsward voor 1600 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-118Grote Bredeplaats 33huis
eigenaarburgemr. Jelgersma
gebruiker
opmerkingledig


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0218v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinnertspijp


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0065v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 33Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] hoek Rinnertspijp999‑19‑00 CGhuis
koperGijsbert Wildschut koopman
huurderTrijntje Altena
naastligger ten oostenBastyaan Bicker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenBastyaan Bicker
verkoperElisabeth van Braak, gehuwd met
verkoperDirk Wildschutkoopman


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0172r van 6 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 33achterRinnertspijp OZ320‑00‑00 CGwoning met een oud gorthuis
koperGijsbert Wildschut koopman
huurderYpe Willems
naastligger ten oostenNeeltje Pyters Boterkoper
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Jelgersma
verkoper q.q.Bastiaan Bikker, curator over
verkoperNeeltje Pyters Boterkoper


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0139r van 28 mei 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSeerp Wilschut
naastligger ten westenSimon Wildschut


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0106r van 8 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenS. Wildschut


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0119r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinnertspijp


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0164r van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Gijsbert Wilschut


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0098v van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinnertspijp


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0239r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Wildschut


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0173r van 29 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wildschut


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-125, pag. 154Grote Bredeplaats 33Symon Haantjes0‑10‑00 cg


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51002 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 142 van 28 okt 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-026Grote Bredeplaats 33koopaktefl. 457huis C-026 en pakhuis C-171
 
verkoperJohanna Maria van Steenwijk
koperJacob van der Straten (gehuwd met Margaretha Fontein)


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0078v van 18 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0078v van 18 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 33Grote Bredeplaats NZ [staat: Rinnertspijp wijk C-026]4571‑00‑00 CGhuis
koperJacob van der Straaten, gehuwd metcolonel ter zee
koperMargaretha Fontein
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohanna Maria van Steenwijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob van der Straaten, ridder en kolonel ter zee bij de Franse Keizerlijke Marine x Margaretha Fontein koopt (a) fraai huis, op de Rinnertspijp, wijk C-026. Gekocht van Johanna Maria van Steenwijk voor (a+b) 5571 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-026Grote Bredeplaats 33J.L. van der Straateneigenaar en gebruiker van wijk C-026, colonel ter zee, 1814. (GAH204)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Bredeplaats 33 J.A. van der Straatenfl. 6


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-026Grote Bredeplaats 33J A van der Straaten J A van der Straaten colonel ter zee


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 116 van 9 okt 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-026Grote Bredeplaats 33koopaktefl. 25in huis C-026 en pakhuis C-141
 
verkoperJacob Adriaan van der Straten
verkoperMargaretha Fontein
koperJacob Smidt
koperAnna Helena Grote


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 537Grote Bredeplaats 33Jacob SmithschreinwerkerHarlingenhuis en erf (182 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 331 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-026Grote Bredeplaats 33Jacob Smidt, overleden op 20 april 1835schrijnwerker Voorstraat C 26, man van Anna-Helena Grote, vader van Aaltje, Maria, Jan, boekhouder Amsterdam en minderjarige Sara Jacobs Smidt. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 360 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-026Grote Bredeplaats 33Anna Helena Grote, overleden op 19 september 1835Voorstraat C 26/171, moeder van Jan, kantoorbediende Amsterdam, Maria, winkelierster, Aaltje, idem en minderjarige Sara Smidt (voogd is broer Jan). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 199 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-026Grote Bredeplaats 33Aaltje Smidt, overleden op 12 september 1837Voorstraat C 26, zuster van Jan, kantoorbediende Amsterdam, Maria, winkelierster in droge gist en Sara Smidt, idem. Saldo fl. 711,40. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 537Grote Bredeplaats 33 Hendrik SnijderHarlingenhet voorhuis verandert en vertimmerd tot een aanzienelijke tabakswinkel


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-026VoorstraatPhilippus R Snijder22 jtabaksfabrikantHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 537Rinnertspijp C-026Hendrik Reinier Snijderwoonhuis


1878 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 259, 275 en 281 van 23 okt 1878
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-026Grote Bredeplaats 33provisionele en finale toewijzing en gunningfl. 4325huis C-026
 
verkoper Philippus Reinier Snijder (voor zich en q.q.)
koperPetrus Lodewijk Mirande


1878 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 312 van 11 dec 1878
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-026Grote Bredeplaats 33koopaktefl. 4000huis met erf en bleek C-026
 
verkoperPetrus Lodewijk Petrusz Mirande
koperWillem Witteboer


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 537Voorstraat C-020Willem Witteboerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4164Grote Bredeplaats 33 (C-020)Alida J. van der Meerwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote Breedeplaats 33A. van der Meerjongens: 0, meisjes: 2
vrouwen: 0
hoedenmaakster


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Bredeplaats 33 Sijbe Haringazetschipperf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 33R. Haagsmakuiper


2001 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4164Grote Bredeplaats 33
  terug