Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 105-059 1/25-053 F-175F-166


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 10
ten oostenGrote Kerkstraat 12
ten zuidenGrote Kerkstraat 8
ten westenGrote Kerkstraat 6
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 10naamloze steeg ten westen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0169v van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYbel Sybrandts


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0278v van 13 dec 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Ybel Sybrens


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0317r van 6 jun 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIbel Sybrants


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0198v van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten oostenTiaard Jouckes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0295r van 19 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiaard Jouckes brouwer


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0301r van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiaard Jouckes brouwer


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0120r van 29 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 10Grote Kerkstraat715‑00‑00 GGhuis, strekkende van voor tot aan het huis van Jan Jacobs
koperHidde Nannis, gehuwd met
koperTrijn Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
verpachter grondAuk voor haar en haar kinderen0‑14‑00 CG
verpachter grondwijlen Lykle Harings
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Jan Jacobs0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenLambert Jans wieldraaier
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiaerd Jouckis brouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRippert Agges, gehuwd met
verkoperBauk Thomas


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0039r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en brouwerij van Tiaerd Jouckes


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0167r van 11 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Nannes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0007r van 20 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiaard Jouckes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020r van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025r van 29 jan 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 10Grote Kerkstraat ZZ715‑00‑00 GG1/3 huis
koperN. N.
naastligger ten oostenGerryt Claeses Groes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiaard Jouckes Swaentie brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperClaes Hiddes
verkoper q.q.Rioerdt Nannes, curator
verkoper q.q.Lieuwe Eeckes, curatoren over
verkoperhet jongste weeskind van Hidde Nannes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0137v van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en brouwerij van Bartel Cleysen


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0031v van 10 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0216v van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBaucke Tjerx brouwer


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0027v van 3 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 6rGrote Kerkstraat 10Baucke Sierxf. 500-00-00


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0027v van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Pieter Pieters Oldaens


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052r van 21 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 0, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 10huis
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerwed. Lieuwe Martens
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 10huis
eigenaarvrouw Widenbrugh
gebruikerwed. Lieuwe Martens
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑5‑1720


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0022r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0022r van 9 jan 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 10Grote Kerkstraat ZZ [staat: Heiligeweg of Turfhaven]715‑00‑00 GGpakhuis
koperHarmen Agama, gehuwd met
naastligger ten oostenPieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenhet huis het Zwaantje het Zwaantje
naastligger ten westenYbeltie Cornelis
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperPieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0154r van 9 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Agema


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-059 Grote Kerkstraat 10Jan Tjeerds, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
5-059 /2Grote Kerkstraat 10Jan Gerrits, bestaande uit 7 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059 /2Grote Kerkstraat 10huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0272v van 13 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgerhopman Agema


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0205v van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlbartus de Haas c.s.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0210r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 10Grote Kerkstraat ZZ650‑00‑00 GGhuis
kopervroedsman Albartus de Haas
koperAge de Haas executeur
naastligger ten oostenR. Gerbranda
naastligger ten zuidenJ. Eelkoma
naastligger ten westenS. Backer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.Evert Wiarda, executeurmr. zilversmid
verkoper q.q.Age Agema, executeurs vanmr. steenhouwer
verkoperde boedel van wijlen oud burgerhopman Harmen Agema, gehuwd met
verkoperwijlen Janke Tjeerds van der Form
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbertus de Haas, vroedschap en Age de Haas, executeur, kopen huis, door 5 gezinnen bewoond. Ten O. Rein Gerbranda, ten W. Simon F. Bakker, ten Z. J. Eelcoma, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van wl. Harmen Agema x wl. Janke Tjeerds v.d. Form.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0205v van 21 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAge de Haes


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0214r van 16 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlbartus de Haes c.s., gehuwd met
naastligger ten noordenAntje Thomas Meyer


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002v van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Albartus de Haas c.s.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0059r van 22 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAge de Haas


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 10Grote Kerkstraat ZZ196‑07‑00 GG1/2 huis
kopervroedsman Albartus de Haas
eigenaar van 1/2vroedsman Albartus de Haas
naastligger ten oostenJan Brugman
naastligger ten zuidenAlbartus de Haas
naastligger ten westenPieter Wytses Blok
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
huurder benedende weduwe van Dirk Hessels 30‑00‑00 CG
huurder achter opkamerBeernd koordewerker0‑06‑00 CG
verkoper q.q.vroedsman Albartus de Haas, curator
verkoper q.q.Ekko Frieseman, curatoren overkoopman
verkoperde minderjarige Beatrix de Haas
verkoperde minderjarige Berber de Haas
verkoperde minderjarige Simon de Haas
verkoperde minderjarige Janke de Haas
erflaterwijlen stadsmajoor Age de Haas, gehuwd met
erflaterwijlen Dirkje Sopingius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbartus de Haas, vroedschap koopt 1/2 van een huis, waarvan hij al de 1/2 bezit Ten O. Jan Brugmans, ten W. Pieter Wytses Blok, ten Z. de koper, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van erven wl. Age de Haas x Dirkje Sopingius, voor? Zie bij Heiligeweg nr. 9.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0011v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0161r van 4 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sybrens


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0302v van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTaeke Stephany


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0352v van 23 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenT. Stephany


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-055, pag. 74Grote Kerkstraat 10Tonco Baukes, 22 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-053, pag. 108Grote Kerkstraat 10T S Stephany0‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 10Gerben Andries de Leeuw... HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis zv Jan dL, en Hijke Bolta; BS huw 1812; gebruiker van wijk F-175, medegebruiker is Hendrik Eebeles, sjouwer, eigenaar is T.S. Stephanij erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 10Hendrik Ebelesgebruiker van wijk F-175, sjouwer; eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 10Taeke Stephanus Stephani... id. van wijk F-162; gebruiker H. Tamboezer, commies, en Jan Tamboezer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-175; gebruikers Gerbrandus de Leeuw, Hendrik Eebeles, sjouwer, 1814. (GAH204); vroedsman in 1784; ontvangt van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-175Grote Kerkstraat 10T S Stephany ervenGerbrandus de Leeuw
F-175Grote Kerkstraat 10T S Stephany ervenHendrik Ebeles sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1045Grote Kerkstraat 10erven Taeke StephanyHarlingenhuis (65 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 10Fokje de Jageroud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 10Jan Tamboezer... bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk F-215, wijk G-263; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 10Johanna Dirks Steenstrageb 1797 HRL, ovl 20 mei 1864 Franeker, huwt met Aebe Oenes Sijbesma, wonende te Franeker, dv Dirk Martens S, en Doetje Johannes; BS Franeker ovl 1864; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 10Oebe O Siebesmaoud 29 jaar, geb Dongjum en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 10Sjoerd Schuitemaoud 50 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-175; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 10Tetje Schoumanoud 48 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-175Grote Kerkstraat 10Grietje Altes, overleden op 7 april 18391 mnd, overleden Kerkstraat F 175. (CzOG nr. 7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-175Grote KerkstraatJan H Tamboezer40 jgeenHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-175Grote KerkstraatJetske Zwering20 jKoudumgezin 1, v, protestant, gehuwd
F-175Grote KerkstraatSjoerd Schuitema50 jscheepstimmermanDokkumgezin 2, m, protestant, gehuwd
F-175Grote KerkstraatTetje Schouman48 jLemmergezin 2, v, protestant, gehuwd
F-175Grote KerkstraatHiltie Schuitema16 jnaaisterDokkumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-175Grote KerkstraatOebe O Siebesma29 jDongjumgezin 3, m, protestant, gehuwd
F-175Grote KerkstraatJohanna Steenstra42 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
F-175Grote KerkstraatFokje de Jager41 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-175Grote KerkstraatWillem de Jager16 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-175Grote Kerkstraat 10Johannes Knoop, overleden op 8 mei 184115 mnd, overleden Kerkstraat F 175. (CzOG nr. 46) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-175Grote Kerkstraat 10Geertje van der Vlies, overleden op 15 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 18 mnd, geboren Struiten?, overleden Kerkstraat F 175. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-175Grote Kerkstraat 10Johannes de Jong, overleden op 23 september 1846(Certificaat van onvermogen), 2 1/2 jr (geboren 17/1/1844), overleden Kerkstraat F 175. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 10Gatske Jans Visser... de nm vd moeder Eeke Jans Koen; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-237, 250, wijk F-175, supp wijk H-266; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-224; VT1839; geb 18 sep 1788, ged 14 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 10Riemke Jans Scheer... dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1811w. afk, hu, huw 1833, ovl 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-175, wijk G-115, 117, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3628*Kerkstraat F-166Wed. en erven Hendrik van der Werfwoonhuis
Sectie A nr. 3628*Kerkstraat F-167Wed. en erven Hendrik van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4262Grote Kerkstraat 10 (F-166)Elias R. Paiswoonhuis


1906 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 10 (in particulier bezit), HarlingenGrote Kerkstraat 10 (in particulier bezit)Pais, R A;Pais RDE EERSTE STEEN
GELEGD DOOR
R.A. en R. PAIS
7 AUG. 1906'


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkstraat 10 Elias Paismanufacturierf. 2000f. 1800


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 10, HarlingenGrote Kerkstraat 10P.J. Oosterlingmeubelen


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 10, HarlingenGrote Kerkstraat 10P.J. Oosterlingmeubelen, gordijnen, bedden en matrassen


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 10P.J. Oosterling558Meubil., rep.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.P.J. Oosterling701Woninginr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.P.J. Oosterling701Woninginr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.P.J. Oosterling701Woninginr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 10P.J. (Petrus) Oosterling
  terug