Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 225-0545-0545-047F-169F-160


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 22
ten oostenGrote Kerkstraat 24
ten zuidenHeiligeweg 19
ten zuidenHeiligeweg 24
ten westenGrote Kerkstraat 20
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 22naamloze steeg ten noorden


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0392v van 29 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBaltus boendermaker


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0183v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordwestenhendrick boendermaker


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0052v van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordwestenHendrick boendermaker


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0068v van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0074r van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0115v van 14 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordwestenHendrick boendermaker


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0008v van 10 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordwestenFreerck Hanses smid


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0048v van 21 okt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordwestende weduwe van wijlen Hendrick boendermaker


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0162r van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Vosma


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0120r van 25 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Hendrix Vosma


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordwestenWillem Vosma koopman


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordwestenN. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0170r van 4 sep 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Vosma


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0043va van 27 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Vosma


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0065v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 22Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerckstraet]170‑00‑00 cghuis
koper door niaarFreerck Jans mr. stoeldraaier
geniaarde koperReyner Hendrixsmr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderVrouck Clases winkelier
naastligger ten oostenmr Gerryt Vossinga chirurgijn
naastligger ten zuidenvaandrager Arjen Arjens Altena c.s.
naastligger ten westenvaandrager Arjen Arjens Altena c.s.
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJan Willems Vosma, en
verkoperJohannes Willems Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Jansen, mr. stoeldraaier, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mr. metselaar Reyner Hendrix, een huis zz. Grote Kerkstraat. Ten O. chirurgijn mr. Gerryt Vossinga, ten W. en Z. vaandrager Arjen Arjens Altena, ten N. die straat. Gekocht van Jan- en Johannes Willems Vosma, voor 170 cg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004va van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordwestende weduwe van wijlen Freerk Jansen* stoeldraaier
naastligger ten noordwestende weduwe van wijlen Freerk Jansen* stoeldraaier


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 22Grote Kerkstraat ZZ130‑00‑00 gghuis
koperGijsbert Jacobs stoelmaker
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderDirk Wyaarts c.u.stoelmaker
naastligger ten oostenMarten Rosee zeefmaker
naastligger ten zuidenvroedsman Arjen Altena c.s.
naastligger ten zuidenAntie Ritskes vroedvrouw
naastligger ten westenAntie Ritskes vroedvrouw
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperAntie Ritskes, weduwe vanvroedvrouw
verkoperwijlen Freerk Jansenstoelmaker


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0196v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGijsbert Jacobs


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-054 , folio 97Grote Kerkstraat 22huis
eigenaarGijsbert Jacobs
gebruikerGijsbert Jacobs
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-054 , folio 63rGrote Kerkstraat 22huis
eigenaarGijsbert Jacobs
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0240v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 22Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug40‑00‑00 cghuis
koperPhilippus Andries Bosch, gehuwd met
koperGrietie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Rozee
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJeremias Jacobs
naastligger ten noordenstraat
verkoper q.q.Bartoldus Lantingh q.q., rentmeester vanrentmeester
verkoperde stad Harlingen
verkoper q.q.Johannes Willems Vosmakoopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-054 , folio Grote Kerkstraat 22huis
eigenaarPhilippus Bostijn
gebruikerHarmen Jans
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑13‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0226r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordwestenPhillipus Bos
naastligger ten noordwestenPhillipus Bos


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-054 , folio 63vGrote Kerkstraat 22huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerJacob Dirks cum soc.
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-054 , folio 63vGrote Kerkstraat 22huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerBeernt Samuels cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-054 , folio 64vGrote Kerkstraat 22huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerBeernd Samuels c.s.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-054 , folio 64vGrote Kerkstraat 22huis
eigenaarYede Tjeerds
gebruikerBeernd Samuels c.s.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0146v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 22Grote Kerkstraat ZZ230‑00‑00 cghuis
koperHendrik Sybrens Hoedtje mr. timmerman
huurderDavid Ras c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRein Gerbranda
naastligger ten zuidenRein Gerbranda
naastligger ten westenJacob Jeremias
naastligger ten noordenKerkstraat
verkoper q.q.burgerkolonel Jan de Reus, geauthoriseerde administrator over
verkoper van 1/3 van 1/2de goederen van Johanna Bos te Doornik
verkoper van 1/3 van 1/2Lucas Bosarbeider
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gelastigde vannotaris
verkoper van 1/3 van 1/2Christoffel Bosgarentwijnder te Leeuwarden
erflaterwijlen Philippus Bos
verkoper van 1/5 van 1/2Abraham Cornelis Beitzegathoutmolenaar te Almenum
verkoper q.q.Sikke Ennes de Vries, gelastigde van
verkoper van 1/5 van 1/2Sybrand Teunishoutmolenaar buiten Groningen
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gelastigde vannotaris
verkoper van 1/5 van 1/2Cornelis Jansen Beitzegat, en vankoemelker en voerman
verkoper van 1/10 van 1/2Gryttje Pieters, weduwe van
verkoper van 1/10 van 1/2wijlen Pyter Poulus, en van
verkoper van 1/10 van 1/2Wikje Pyters, gehuwd met te Dokkum
verkoper van 1/10 van 1/2Gerryt Ulbes Buwalda, en vanmolenmaker te Dokkum
verkoper q.q.huisman Jan Aeaebles, als curator over te Wijnaldum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Eaeble Jacobs Beitzegat
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Antje Jacobs Beitzegat, en van
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Hycke Jacobs Beitzegat, gehuwd met te Firdgum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2huisman Eeltje Jacobs, en van te Firdgum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Trijntje Jacobs Beitzegat, gehuwd met te Vrouwenparochie
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2huisman Gerben Jansen Doctor, en van alle kinderen van te Vrouwenparochie
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat te Berlicum
erflaterwijlen Gryttje Cornelis Beitzegat, gehuwd met
erflaterwijlen Philippus Bos


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0175r van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 22Grote Kerkstraat ZZ228‑00‑00 cghuis
koperYede Tjeerds winkelier
huurderDavid Ras c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRein Gerbranda
naastligger ten zuidenRein Gerbranda
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Jeremias
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.Robijn Arjens, curatorkoopman
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curatoren overnotaris
verkoperde geabandonneerde boedel van Hendrik Sybrens Hoedtje, gehuwd metmr. timmerman
verkoperEva Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYede Tjeerds, winkelier, koopt een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. en Z. Rein Gerbranda, ten W. wd. Jacob Jeremias, ten N. die straat. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van mr. timmerman Hendrik Sybrens Hoedtje x Eva Alberts, voor 228 gg.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0008v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostenYde Tjeerds [staat: Pytters]


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0207r van 5 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYede Tjeerds
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0207r van 5 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYede Tjeerds
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0118r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYede Tjeerds


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0181r van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenIede Tjeerds koopman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-047 , folio 111vGrote Kerkstraat 22huis en bakkerij
eigenaarYede Tjeerds
gebruikerRoelof van Dijk
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: lasten05‑10‑00 cg
huurwaarde totaal54‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑18‑02 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0105v van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 22Grote Kerkstraat ZZ900‑00‑00 cghuis
koperJilt Reinders, gehuwd metmr. bontwerker
koperSimkie Jans
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderRoelof van Dijk c.u.
eerdere huurderPieter Raussen c.u.mr. kleermaker
eerdere huurderPiettie Warners
naastligger ten oostenYede Tjeerds
naastligger ten zuidenJohannes Alberts
naastligger ten westenRomke Sytzes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperYede Tjeerds, gehuwd met
verkoperTjepkie Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJielt Reinders, mr. bontwever x Simkien Jans [Schoone] kopen een deftig huis in de Kerkstraat, nu gehuurd door mr. bakker Roelof van Dijk c.s., eerder bewoond door mr. kleermaker Pieter Raussen c.u. en tot mei 1773 door Piettie Warners. Ten O. de verkopers, ten Z. Joh. Alberts, ten W. Romke Sytzes, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Yede Tjeers, koopman x Tjepkie Sjoerds, voor 900 CG.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0240r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJielt Reins
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0240r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJielt Reins
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-047 , folio 111vGrote Kerkstraat 22huis
eigenaarJiellert Reins
gebruikerJiellert Reins
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-047 , folio 111vGrote Kerkstraat 22huis
eigenaarJielt Reins
gebruikerJan Botes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
grondpacht vanJielt Reins
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0170v van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJyldert Reins


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0254r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Jans


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0140r van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJielt Reins
naastligger ten noordenKerkstraat


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0140r van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJielt Reins
naastligger ten noordenKerkstraat


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0337v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 22Grote Kerkstraat ZZ bij de Kerkbrug, wijk F-169250‑00‑00 cghuis
koperJohannes Bader koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRoelof van Dijk
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen J. Lauer
naastligger ten noordenKerkstraat
verkoperJielt Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Bader, koopman, koopt een huis wz. Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug, wijk F-169. Ten O. Roelof van Dijk, ten Z. N.N., ten W. wd. J. Lauer, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Jielt Reins, voor 250 CG.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-047 , pag. 107Grote Kerkstraat 22Johannes Bader 2‑10‑00 cghuis


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-169Grote Kerkstraat 22Johannes Baardageb 1756 ... , ovl 28 jul 1812 HRL; wijk F-169, winkelier; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-169Grote Kerkstraat 22Broer S Broersma... van wijk A-221; gebruiker is Ate H. vd Velde, sjouwer, gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk F-169; gebruiker Jan Anthonij wed., gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk F-223, tevens gebruiker, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-169Grote Kerkstraat 22Jan Anthonijovl voor 1815; wed. J.A. gebruiker van wijk F-169, gealimenteert; eigenaar is B. Broersma, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-169Grote Kerkstraat 22B Broersmawed Jan Anthonij gealimenteerd


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 241 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-169Grote Kerkstraat 22Jan Broers Broersma, overleden op 2 mei 1828sjouwerman Grote Kerkstraat F 169, verdronken bij omslaan jol, zoon van wijlen Broer Jans Broersma, in leven timmerman en wijlen Maaike Eedes Jansma, broer van Pierkje, dienstmeid en minderjarige Jikke en Rinske Broes Broersma (voogd is Jan Walings Faber, winkelier). Saldo fl. 256,75. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1019Grote Kerkstraat 22erven Broer Broersma Harlingenhuis en erf (77 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-169Grote Kerkstraat 22Pierkje Broersmaoud 35 jaar, geb en. wonende te HRL. 1839, wijk F-169; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-169Grote Kerkstraat 22Rinske Broersma... Eedes Jansma; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1856; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-169; VT1839; geb 14 mrt 1809, ged 3 apr 1809 Grote Kerk HRL, dv Broer Jans Broersma en Maaike AEdes ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-169Grote Kerkstraat35 jgeenHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-169Grote Kerkstraat29 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-169Grote Kerkstraat 22Popkje Jager, overleden op 7 mei 1848(Certificaat van onvermogen), 5 mnd (geboren 4/12/1847), overleden Heiligeweg F 169. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2470 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-169Grote Kerkstraat 22Jiskje Broersma, overleden op 16 mei 1852Grote Kerkstraat F 169, zuster van Pierkje, arbeidster en Renske Broersma. Saldo fl. 200,60. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1019Kerkstraat F-169Frans Britsel & zoon woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3622Kerkstraat F-160 Isaac de Vries woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3622Grote Kerkstraat 22 (F-160)Izaak de Vrieswoonhuis


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 22J. Severein201Bierhandelaar


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 22J. Severein201Bierh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 22J. Severein201Bierh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 22J. Severein201Bierh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 22J. Severein201Bierh.


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 22J. Severein201Bierh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 22P. (Pieter) Postma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 22beeldbepalend pand4 van 10


2023
0.11961007118225


  terug