Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 325-0815-0815-080G-187G-234


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 32
ten oostenGrote Kerkstraat 36
ten westenGrote Kerkstraat 30
ten noordende Grote Kerkstraat
ten noordende Grote Kerkstraat
ten noordenGrote Kerkstraat 36
ten noordende Grote Kerkstraat
ten noordenGrote Kerkstraat 30


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 32naamloze steeg ten zuiden


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0229v van 21 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 32Kerkstraat786‑12‑00 gghuis met de achterwoning en ledige plaats en het eigendom van een halve steeg ten zuiden
koperEelck Symens, weduwe van
koperwijlen Minse Cornelis bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg waarvan mede eigendom
naastligger ten zuidenSymen Wouters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGeert Jans bakker
verkoper van 1/2Sibrando Abeli, weduwnaar en enige erfgenaam vanoud predikant
verkoper van 1/2wijlen Trijncke Agges
verkoper van 1/2hun dochter Wickien Sibrandi, gehuwd met
verkoper van 1/2Pybe Bauckes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0063r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 32Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]839‑00‑00 gghuis met de plaats, zomerhuis en een kamer erachter
koperJan Willems c.u.grafmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidoostenWillem Stoffels rogstorter
naastligger ten zuidwestenN. N.
naastligger ten noordwestenJan Jochoms glasmaker
verkoper q.q.Jan Tuenis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems, grafmaker, koopt een huis, plaets, zomerhuis en een camer erachter, zz. Kerkstraat. Ten Z.O. rogstorter Willem Stoffels, ten N.W. glazenmaker Jan Jochems. Grondpacht 15 st aan de Stad. Gekocht van Jan Thones in qlt. voor 839 gg.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0080v van 27 aug 1643 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 32Grote Kerkstraat ZZ200‑00‑00 cg1/4 huis
koperJan Teunis
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 cg
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidoostenWillem Stoffels
naastligger ten zuidwestenN. N.
naastligger ten noordwestenJan Jochums
verkoperMinse Claes c.u.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0080v van 27 aug 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 32Grote Kerkstraat ZZ160‑00‑00 cg1/4 huis
koperJan Teunis
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 cg
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidoostenWillem Stoffels
naastligger ten zuidwestenN. N.
naastligger ten noordwestenJan Jochums
verkoperMinse Claes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Teunis koopt 2/4 van een huis in de Grote Kerkstraat. Ten Z.O. Willem Stoffels, ten N.W. Jan Jochems. Gekocht van Minse Claes, het ene 1/4 voor 160 cg., en het andere 1/4 voor 200 cg., met een rijksdaalder in specie en nog een koralenketting met een stuk goud er aanhangende.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0135v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 32Grote Kerkstraat ZZ225‑00‑00 gghuis met een tuin
koperAeffke Poulus, weduwe van
koperwijlen Poulus Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostende heer Matthijs van Idsinga
naastligger ten zuidende ? Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten westenJacob IJsbrandts mr. kleermaker
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJan Jansen Grafsmamr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeffke Poulus wv Poulus Hendrix, koopt huis en tuin zz. Grote Kerkstraat. Ten O. Matthijs van Idsinga, ten Z. de diaconiekamer, ten W. mr. kleermaker Jacob IJsbrandts, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van Jan Jansen Grafsma, voor 225 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-081Grote Kerkstraat 32huis
eigenaarAeffke Poulus
gebruikerAeffke Poulus
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0270r van 11 okt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 32achterTiepelstegen OZ150‑00‑00 cghuis
koperDirck Jansen Tijhoft c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
toehaakeen zilveren lepel van 6-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Ids Fockes c.s.
naastligger ten zuidenMichiel Jansen
naastligger ten westenTiepelstegen
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkoperDirk Sytses c.u.voorganger in de Westerkerk


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-081Grote Kerkstraat 32huis
eigenaarAeffke Poulus
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑3‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0045v van 16 apr 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 32achterTiepelsteeg OZ150‑00‑00 cghuis
koperHendrick Eibers Koitker
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelMichiel Jansen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende tuin van Ids Fockes c.s.
naastligger ten zuidenMichiel Jansen
naastligger ten westenTiepelsteeg
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkoperDirck Jansen Tijhoff c.u.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-081Grote Kerkstraat 32huis
eigenaarAaffke Paulus
gebruikerAaffke Paulus
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-081Grote Kerkstraat 32huis
eigenaarHendrik Paulus
gebruikerHendrik Paulus
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-081Grote Kerkstraat 32huis
eigenaarHendrik Poulus
gebruikerHendrik Poulus
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-081, fol. 88vGrote Kerkstraat 32Hendrik Poulus , bestaande uit 3 volwassenen en 0 kinderenhovenier29:9:00 cg4:18:00 cgvan gemeen bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-081Grote Kerkstraat 32huis
eigenaarHendrik Paulus
gebruikerHendrik Paulus
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-081Grote Kerkstraat 32huis
eigenaarHendrik Paulus
gebruikerHendrik Paulus
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-080Grote Kerkstraat 32huis
eigenaarMeille Reinders
gebruikerMeille Reinders
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-080Grote Kerkstraat 32huis
eigenaarMeile Reynders wed.
gebruikerMeile Reynders wed.
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0076r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 32Grote Kerkstraat ZZ165‑00‑00 cg1/2 huis
koperAntje Meiles, gehuwd met
koperHans Claases varensgezel
eigenaar van 1/2Hans Claases c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gompert Salomons
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen D. Venema c.s.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Bakker
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuyk, curator over
verkoperde nagelaten boedel van Hendrik Meiles


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0035v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 32achterTiepelsteeg WZ wijk G-167148‑00‑00 cghuis
koperPieter Aukes, gehuwd met
koperRoelofke van Dijk
huurderde weduwe van wijlen Pieter Aukes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenarmvoogdij
naastligger ten westenJ. Steenbrink
naastligger ten noordenHans Claases
verkoperAlbert Bolmankoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-080 , pag. 110Grote Kerkstraat 32Hans Claasen 1‑10‑00 cghuis


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Hinke Jansgeb 1754 ... , ovl 10 okt 1812 HRL, huwt met Dirk Wetzen, ovl wijk G-187; BS ovl 1812, ovl 1853


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Hans Klaas van der Molen... van HRL. op Franeker en wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1814, ovl 1856, ovl 1859; eigenaar van wijk G-187; gebruiker Meile H. vd Molen vrouw; medegebruiker Pieter Gerrijts Keyl, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Meile Hanses van der Molen... BS huw 1812, huw 1819, huw 1840, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-191; vrouw MHvdM gebruiker van wijk G-187; medegebruiker Pieter Gerrijts Keyl, varensgesel; eigenaar is Hans Kl. vd Molen, 1814. (GAH204); geb 04 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Pieter Gerrits Kreil... zv Gerrit Heers en ... ; BS huw 1811, huw 1812, huw 1814, ovl 1826, ovl 1848; gebruiker van wijk G-187, varensgesel, medegebruiker is Meile H. v. d. Molen vrouw, eigenaar is Hans Kl. v. d. Molen, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-187Grote Kerkstraat 32Hans Klazes van der Molenvrouw Meile H van der Molen
G-187Grote Kerkstraat 32Hans Klazes van der MolenPieter Gerryts Krijlvarensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1625Grote Kerkstraat 32 Meile Molen en mede eig.Harlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Geertje Thijsen Zwolstra... ovl 19 jul 1865 HRL, huwt met Meile Hansen vd Molen op 25 nov 1810 HRL, komt van HRL, N.H., ovl wijk G-187, dv Thijs Z, en Symentje ... (Riens); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-191; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Pietje Meyer... HRL, huwt met Jan Dijk op 9 jun 1814 HRL, huw.afk. 29 mei en 5 jun 1814, wasvrouw in 1851, N.H., ovl wijk G-187, dv Auke M, en Wietske van Akkeren; BS huw 1814, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-190; oud 48 jaar, geb ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-187Grote KerkstraatMeile van der Molen56 jschoenmakersknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
G-187Grote KerkstraatGeertje Zwolstra53 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
G-187Grote KerkstraatAafke van der Molen22 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-187Grote KerkstraatPietje Meyer48 jnaaisterHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-187Grote KerkstraatJacoba van Akkeren20 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Jelle Dijkstrageb 1792 Haskedijken, ovl 9 mrt 1879 HRL, huwt met Neeltje Knossen, DG, spekslager in 1851, wonende te HRL. 1842, zv Jan D, en Grietje ... ; BS huw 1842, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk G-187


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Neeltje Sjierks Knossengeb 1790 Jutrijp, ovl 26 feb 1853 HRL, huwt met Jelle Dijkstra, N.H., wonende te HRL. 1842, dv Sjierk K, en Akke Pieters Krolis; BS huw 1842, ovl 1853 bev.reg. HRL 1851 wijk G-187


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1625Kerkstraat G-187Jan Fokkes Miedema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1625Kerkstraat G-234 Thijs van der Molen en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1625Grote Kerkstraat 32 (G-234)Dominicus Ettemawoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Grote Kerkstraat 32Dominicus Ettema


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkstraat 32 Dominicus Ettemamelktapperf. 700f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 32D. Ettemamelktapper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 32T.A. (Theodorus) Ettema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 32rijksmonument 20464  terug