Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 34(niet bekend)(niet bekend)G-186G-233


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 34
ten oostenGrote Kerkstraat 36
ten zuidenBorstelsteeg 3
ten westenBorstelsteeg 1
ten noordenGrote Kerkstraat 36


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 34naamloze steeg ten noorden


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0186r van 20 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0016v van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Lubbers c.u.Leeuwarden


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0056r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ136‑21‑00 GGdwarskamer
koperFrans Hendricks c.u.linnenwever
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Piters
naastligger ten zuidende hof van proclamant Frans Hendricks linnenwever
naastligger ten westende kamer van burgemeester Rinnert Oedses
naastligger ten noordenhet grote huis gekocht door Willem Stoffels c.u.
verkoper q.q.oud burgervaandrig Sibrand Hessels, procuratiehouder van
verkoperNeeltie Cornelis, dochter en erfgenaam van
erfgenaamwijlen Cornelis Jobs te Utrecht


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFrans Hendricks


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0002r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ achter het grote huis en plaats van Neeltie Cornelis, in of bij de200‑00‑00 GGhuis met een weefwinkel erin en een hof ten zuiden
koperTeunis Jacobs c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Piters
naastligger ten zuidenhet domineeshuis
naastligger ten westende kamer van burgemeester Rinnert Oedses
naastligger ten noordenhuis en plaats van Neeltie Cornelis
verkoperFrans Hendrix c.u.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 12rGrote Kerkstraat 34Isbrandt Jansen, modderleiker (stads -)f. 0-00-00


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117v van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendwarskamer bewoond door IJsbrandt Jans


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0283v van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ in een steeg [staat: in een zijsteeg van de Kerkstraat]90‑00‑00 GGwoning
koperJan Martens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 CG
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten zuidenIds Fockes
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan Martens c.u.
verkoperGertie Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Auckes


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0048r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat achter het huis van Dirk Aenties71‑00‑00 GGhuis met plaatske en tuintje terzijde
koperHendrik Pytters, gehuwd met
koperAntie Marus
verpachter grondJan Jansen 0‑03‑00 CG
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten zuidenIds Fockes
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordenDirk Aenties
verkoper q.q.Cornelis Taevis, hypothecaire crediteur vanmr. bakker
verkoperJans Jacobs, gehuwd metschuitschipper te Groningen
verkoperAntie Jacobs te Groningen


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0247r van 3 feb 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ in een steegje73‑03‑00 CGwoning, tuintje en plaatsje
koperCornelis Taeves mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 CG
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten zuidenIds Fockes
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordensteegje
verkoperHendrik Pytters


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037r van 22 jan 1719 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ in een steegje60‑00‑00 CGkamer
koper door niaarBeernt Hendricks bontwever
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 CG
geniaarde koperDirk Sytses c.u.
naastligger ten oostenwijlen Jan Ydes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBeernt Hendrix
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperBouwe Willemsmakelaar


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0065v van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0359v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ achter in een steegje141‑00‑00 GGhuis
koperGijsbertus Wildschut koopman
huurderFeite Arjens 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBeern Hendrix
naastligger ten oostenMarijke Lammerts
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenMarijke Lammerts
naastligger ten noordensteeg
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0114r van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWildschut koopman


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0249r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ achter het huis van mr. knoopmaker Jacob Dirks door een steegje in te gaan576‑05‑00 CGwoning
koperHaye Pyters oud mr. blauwverver
naastligger ten oostenBeernt Hendriks bontwever
naastligger ten zuidenHendrik Egberts
naastligger ten westenGijsbert Wildschut bontreder
naastligger ten noordenJacob Dirks mr. knoopmaker
verkoperGijsbert Wildschutbontreder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaye Pyters, oud-mr. bontwever, koopt een nieuwe woning, achter het huis van Jacob Dirks, mr. knoopmaker, zz. Grote Kerkstraat, en door een steegje in te gaan. Ten O. bontwever Beernt Hendriks, ten Z. bontwever Hendrik Egberts, ten W. de verkoper en anderen, ten N. Jacob Dirks. Gekocht van Gijsbert Wildschut, bontreder, voor 576 cg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0043r van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Keimpe Tjeerds


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0013r van 20 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ tussen de brug en kerkhof in een steeg430‑00‑00 GGhuis en tuin
koperCornelis Jacobus Wetsens, vader vanwinkelier
koperDirk Cornelis Wetsens winkelier
huurderGerryt van Beek
naastligger ten oostenBeerend Verlage
naastligger ten zuidenHendrik Egberts
naastligger ten westenAntje Keimpes Feerdijk
naastligger ten noordenBaarent Ysaaks
verkoperAntje Keimpes Feerdijk, gehuwd met
verkoperRein Gerbranda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobus Wetsens en zijn zoon Dirk Cornelis Wetsens kopen (a) een huis met tuin zz. Grote Kerkstraat tussen brug en kerkhof, in te gaan in een steeg. Ten O. Beerend Verlaage, ten Z. Hendrik Egberts, ten W. perceel b, ten N. Baarent Ysaaks. Als huurders bewoond door Gerryt van Beek c.u. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Ceimpes Feerdijk x koopman Rein Gerbranda, voor 430 gg (voor a en b).


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0123v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Borstelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste in deze akte verkochte huis


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0123v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ tussen de brug en kerkhof in een steeg in te gaan800‑00‑00 CGhuis en hof
koperBarend Izacs joods koopman
bewonerJacob Blesma c.u.
naastligger ten oostenBerend Verlage
naastligger ten zuidenHendrik Egberts
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenBarend Izacs joods koopman
verkoperCornelis Jacobus Wetzenswinkelier
verkoperDirk Cornelis Wetzenswinkelier


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0234r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Steenbrink


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0231r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ183‑00‑00 CGhuis
koperJan Steenbrink koopman
huurderZaake Meinderts
naastligger ten zuidenArend Bartling
naastligger ten oostenHans Claasen
naastligger ten noordenHans Claasen
naastligger ten westenN. N.
verkoper q.q.Levy Jacobs, gelastigde vanjoods koopman
verkoperde erfgenamen van wijlen Gomperts Salomon


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0341r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Borstelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis wijk G-186


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0341r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat wijk G-186175‑00‑00 CGhuis
koperWybe Salomons schipper te de Leye
huurderJacob Jelles
naastligger ten oostenHans Klaasen
naastligger ten zuidenArend Bertling
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHans Klaasen
verkoperJan Steenbrinkkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Salomons, schipper koopt (a) huis zz. Grote Kerkstraat, Wijk G-186. Ten O. en N. Hans Claasen, ten W.?, ten Z. Arend Bartling. Gekocht van Jan Steenbrink.


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Ane Oepkes Zomergeb 5 jan 1804 HRL, ovl 1 jul 1813 HRL; wijk G-186, ged 24 jan 1801 HRL, zv Oepke Z, en Klaaske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Arend Hendriks Bartling... 1814. (GAH204); id. van wijk G-185; gebruiker Bernardus Witte, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-186; gebruiker P. van der Stok vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-197; gebruiker is Asmus Feddes wed., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Pieter Okkes van der Stok... huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1814; vrouw P. vdS. gebruiker wijk G-186; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); P.O. vdS. van HRL. en Trijntje Harmens Smith van Arum, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-186Grote Kerkstraat 34A Bartling ervenP van der Stok vrouw


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1629Grote Kerkstraat 34Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis en erf (53 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-186Grote Kerkstraat 34Huizinge in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-186Grote KerkstraatWybe J Feenstra64 jschippersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
G-186Grote KerkstraatAntie S Krol53 jDokkumv, protestant, gehuwd
G-186Grote KerkstraatAntie S Vink18 jLeekv, protestant, ongehuwd
G-186Grote KerkstraatGeertje Feenstra10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Antje Sybes Krol... HRL 1851 wijk G-026, 176, 184, supp wijk G-402; oud 53 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-186; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Wybe Jochems Feenstra... HRL 1851 wijk G-026, 176, 184; oud 64 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-186; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1629Kerkstraat G-186Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3834Kerkstraat G-233Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1881 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
vermeld alsgeschat adresbericht
G-186Grote Kerkstraat 34Een huis met erf . Finaal verkocht op 30 dec 1881 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 488.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4455Grote Kerkstraat 34 (G-233) (Onbekend)onbekend


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 34D. Monsmaventer
  terug