Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 46
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Grote Kerkstraat 465-087 5-087 G-179G-227


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 46
ten zuidenKerkpad 1
ten westenhet Kerkpad
ten noordende Grote Kerkstraat


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0179r van 31 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Jan Folckerts c.u.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0190r van 28 aug 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 46bij de kerk, strekken van voren zuidwaarts tot aan het huis van de riedmaker380‑00‑00 GGhuis
koperAnsck Aesges Phelten, weduwe van
koperwijlen mr. Andries Burghart
verpachter grondN. N. 0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenals bewoner N. N. riedmaker
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoperJan Folckerts, gehuwd met
verkoperLijsbet Aerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnsck Aesges Phelten wv mr. Andries Burghart, koopt een huis omtrent de kerk, strekkende van voor zuidwaarts tot aan de rietmaker. Ten O. het kerkhof, ten W. en N. de straten. Grondpacht 7 st. Gekocht van Jan Folckerts x Lijsbet Aerts voor 380 gg.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0376v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 46Grote Kerkstraat ZZ [staat: bij de kerk]380‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondN. N. 0‑07‑00 CG
protesteert vanwege een reversaalJan Folckerts
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Nicolaus Jacobaeus, geauthoriseerde curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Ansck Aesges Phelten, weduwe van
verkoperwijlen mr. Andries Burchart


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386r van 7 feb 1624 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 46aan het kerkhof370‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondN. N. 0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoperN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0068r van 14 jul 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0138r van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 46Grote Kerkstraat ZZ [staat: noordwest van het kerkhof en aan het rooster of opgang daarvan strekkende zuidwaarts]350‑00‑00 GGhuis
koperJan Anskes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAernt bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperEvert Ruerdtsen c.u.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0260r van 4 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Auckes


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0154r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 46Grote Kerkstraat ZZ [staat: aan het kerkhof]400‑00‑00 GGhuis
koperJoost Jansen, gehuwd met
koperAnsk Jans
naastligger ten oostenhet kerkhof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat naar de predicandts[hof]]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperde gecommitteerde [crediteuren] van Jan Anskes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 13rGrote Kerkstraat 46Joost Jansenf. 500-00-00


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0027va van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoost Jansen mr. schoenmaker


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0239r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoost Jansen


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0204r van 12 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoost Jansen* schoenmaker


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0341v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoost schoenmaker


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0083v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe Lolckjen Claeses


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0240r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 46Grote Kerkstraat ZZ [staat: aan het groot kerkhof rooster]144‑00‑00 GGhuis en erf
koperJan Foppes, gehuwd metmr. bakker
koperHylkjen Sjoerds
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamers van Grytje Wytses0‑07‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten zuidende kamers van Grytje Wytses
naastligger ten westende straat naar het huis bewoond door Boekholt predikant
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoperLolk Clases, weduwe van
verkoperwijlen Joost Jansenmr. schoenmaker
verkoperAucke Joostesschoenmaker


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0018v van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Fransen


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0105v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Fransen


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0208v van 18 feb 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Sioerdts mr. sigarenmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-087Grote Kerkstraat 46huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerWillem Laen cum soc.
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0003v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jan Foppes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-087Grote Kerkstraat 46huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerWillem Laen cum soc.
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-087Grote Kerkstraat 46huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerSjoerd Johannes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-087Grote Kerkstraat 46huis
eigenaarJanke Johannes
gebruikerwed. Sjoerd Johannes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-087 Grote Kerkstraat 46Allert Crol, bestaande uit 4 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-087Grote Kerkstraat 46huis
eigenaarYmke Johannes cum soc.
gebruikerYmke Johannes cum soc.
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0064v van 19 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Allert Krol


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0207v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Allert Krol


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0035v van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 46Grote Kerkstraat ZZ [staat: aan het groot kerkhof]350‑00‑00 GGhuis
koperCornelis Beitsegat koemelker en wagenaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten zuidenAbraham Hansen
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperAbraham Tjallings, erfgenaam van zijn vrouwmr. schoenmaker
verkoperwijlen Francijntje Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Beitsegat, koemelker en wagenaar, koopt een huis aan het groot kerkhof. Ten O. het groot kerkhof, ten Z. Abraham Hansen, ten W. het Kerkpad, ten N. de [Grote] Kerkstraat. Grondpacht 14 st aan de Stad.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0235r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 46Grote Kerkstraat ZZ [staat: aan het groot kerkhof]105‑00‑00 GGhuis
koper van 1/3Jan Bolman koopman
koper van 1/3Doeke Fenema mr. verver en glasmaker
koper van 1/3Dirk Cornelis Wetzen koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis ten zuiden0‑07‑00 CG
bewonermilitairen
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten zuidenAbraham Hansen
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJan Cornelis Beidschat meerderjarige vrijgezelwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper op Amsterdam
verkoperTaetske Beidschat, gehuwd met
verkoperDouwe Tjeerds, erfgenamen vanhuistimmermansknecht
erflaterwijlen hun vader Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, koopman, mr. verver en glasemaker Doeke Venema, en koopman Dirk Cornelis Wetzens kopen in compagnie huis aan het groot kerkhof, thans door militairen bewoond. Ten O. het groot kerkhof, ten Z. Abraham Hansen, ten W. het Kerkpad, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 14 st aan de Stad, waarentegen 7 st ontvangen wordt van de naastligger ten zuiden. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van herbergier en wagenaar Cornelis Jansen Beidschat, voor 150 gg.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0113r van 17 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk C. Wetzens c.s.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0166r van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk C. Wetsen c.s.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0162r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 46Grote Kerkstraat ZZ [staat: groot kerkhof WZ]16‑00‑00 GG1/3 huis
koper van 1/2de weduwe van Jan Bolman
koper van 1/2Doeke Venema mr. verver
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis ten zuiden0‑07‑00 CG
huurderAte Minnes c.u. en c.s.
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten zuidenEvert Jans
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.vroedsman Sibren Pieters Molenaar, executeur
verkoper q.q.Willem de Boer, executeurs vankoopman
verkoperde nagelaten boedel van wijlen Dirk Wetzens


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0329r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 46Grote Kerkstraat ZZ [staat: groot kerkhof]9‑00‑00 GG1/4 huis
koperJohannes Alberts trekveerschipper op Franeker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
huurderJohannes Bakker c.u.0‑08‑00 CG
huurder voorste gedeelteYep Bernardus c.u.0‑08‑00 GG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten zuidenAbraham Hansen
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper van 1/2Elsa Dorothea Bril, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Voskoopman te Pekela
verkoper van 1/2Hermana Bril, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen D. Wytsma
erflaterwijlen Anna Chr. Bril, weduwe van
erflaterwijlen Jan Bolman


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0273v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 46groot kerkhof WZ240‑00‑00 CGhuis
koperEvert Jans Lindeboom, gehuwd met
koperGrietje Jurres
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
huurderGerrit Oudeboon
huurderWillem Dirks c.u.schoorsteenveger
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten zuidenEvert Jans Lindeboom
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperAlbert Bolmankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jans Lindeboom x Grietje Jurres


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-087, pag. 111Grote Kerkstraat 46E Lindeboom1‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-179Grote Kerkstraat 46Anthony Johannes Beuker... BS Franeker ovl 1822, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1818, huw 1826, ovl 1828, ovl 1837; gebruiker van wijk G-179, metzelknegt; medegebruiker Ph. J. van der Sande, sjouwer; eigenaar is Evert Lindeboom wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-179Grote Kerkstraat 46Evert Lindeboom... wed. E.L. eigenaar en gebruiker van wijk G-178, baardscheerdersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-179, gebruikers zijn Anthonij Beuker, metzelknegt en Ph. S. v. d. Sande, sjouwer, 1814. (GAH204); Hendericus ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-179Grote Kerkstraat 46Philippus Jacobus van der Sande... Berting op 30 dec 1813 HRL, gescheiden op 12 okt 1815 HRL, werkman; BS huw 1815; gebruiker van wijk G-179, sjouwer; medegebruiker Anthonij Beuker, metzelknegt; eigenaar is Evert Lindeboom wed., 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-179Grote Kerkstraat 46Evert Lindeboom wedAnthony Beuker metzelknegt
G-179Grote Kerkstraat 46Evert Lindeboom wedPh J van der Sande sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1649Grote Kerkstraat 46Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis (54 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 62 en 66 van 21 mrt 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-179Grote Kerkstraat 46provisionele en finale toewijzingfl. 3902 woningen onder een dak aan het Kerkpad en Groote Kerkhof G-178 en G-179
 
verkoperHendrik Witte
koperTiemen Ruurds Schaap
koperJohannes Schuur


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-179Grote Kerkstraat 46Woning naast G-178 aan het Kerkpad, bij de nieuwe kerk. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-179KerkpadAlbert Jacobs van Eeken26 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-179KerkpadSara Kindermans26 jFranekerv, protestant, gehuwd
G-179KerkpadBregtje van Eeken1,5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-179KerkpadBaukje van Eeken3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 339 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-179Grote Kerkstraat 46Hieke Dirks Kuiper, overleden op 21 november 18448 jr, geboren Heerenveen, overleden Kerkstraat G 179, dochter van Dirk Jans Kuiper, gruttersknecht en Pietertje de Groot, zuster van minderjarige Rinske, Sytske, Antje, Jan en Catharina Dirks Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-179Grote Kerkstraat 46Antje Douwes van Goor, overleden op 4 november 1848(Certificaat van onvermogen), 72 jr, geboren Dokkum 7/9/1776, overleden Kerkstraat G 179, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-179Grote Kerkstraat 46Grietje Feddes de Wit... HRL, huwt met Pieter Johannes vd Heide op 24 jan 1828 HRL, huw.afk. 13 en 20 jan 1828, N.H., ovl wijk G-179, dv Fedde Rientses dW, en Jeltje Ales vd Wal; BS huw 1828, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-064, 170, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1649Kerkpad G-179Durk de Witwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1649Kerkpad G-227Dirk de Witwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 46L. (Lambertus) Raaijmakers
  terug