Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 98-129 8-140 1/2F-113F-107


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 9
ten oostenGrote Ossenmarkt 11
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 7


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0155v van 8 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJurjen Groenwolt kapitein


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 11vGrote Ossenmarkt 9Jurien Groenewolt, kapitein, absentf. 12000-00-00


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0016ra van 10 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJurrien Groenwolt kapitein


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0262v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGroenwolt kapitein


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036r van 9 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJurjen Groenwolt kapitein


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Groenewolt kapitein


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0397r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Ritske Pytters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-129Grote Ossenmarkt 9huis
eigenaarGerben Ritskes erven
gebruikerbootsman Jan cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-129Grote Ossenmarkt 9huis
eigenaarLysbeth Jansen Ros
gebruikerJacob Engels
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑10‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0217v van 14 jan 1725 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Groenewold kapitein


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-129Grote Ossenmarkt 9huis
eigenaarLijsbeth Jansen
gebruikerJacob Arents cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-129Grote Ossenmarkt 9huis
eigenaarJacob Arents
gebruikerJacob Arents cum soc.
huurwaarde41‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑16‑10 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0150r van 2 dec 1736 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Groenewolt kapitein


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-129 Grote Ossenmarkt 9wed. Jacob Arends, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg0heeft 1 weeverknegt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-129Grote Ossenmarkt 9huis
eigenaarJacob Arends
gebruikerJacob Arends cum soc.
huurwaarde41‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑09‑00 CG


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0056v van 15 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0056v van 15 nov 1772 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 9Grote Ossenmarkt NZ991‑07‑00 GGwoning en bleek
koperde Lutherse Gemeente
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenJacob Pieter Nieuwboer
naastligger ten westenJacob Pieter Nieuwboer
naastligger ten noordenkolonel Jan de Reus
verkoperJanke Groenewoud, gehuwd met
verkoperDavid Griffinkurkesnijder


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0132r van 21 jun 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Lutherse Gemeente: kerkvoogdij


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0192v van 24 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Lutherse Gemeente: diaconie


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0210r van 14 mrt 1790 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Sas c.s.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0081r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Lutherse Gemeente


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0007r van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Lutherse Gemeente


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0157r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Lutherse Gemeente


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0353v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente e.a.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-140, pag. 173Grote Ossenmarkt 9Jan Anthony2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-113Grote Ossenmarkt 9Johannes Adams Snijder... Maria Madalena Bernharten; BS huw 1816, huw 1819, ovl 1826, ovl 1838, regattdv1826093; gebruiker van wijk F-113, gegagimenteerd; eigenaar is Luth. Gemeente, 1814. (GAH204); Johan Adam Schneider, ged 16 nov 1754, staat ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-113Grote Ossenmarkt 9Lutherse Gemeente Johannes Adam Snijder gegagimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1432Grote Ossenmarkt 9Evangelische Luthersche GemeenteHarlingenhuis en erf (64 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-113OssemarktItske Tichelaar66 jMidlumv, protestant, weduwe
F-113OssemarktBauke de Jong24 jFranekerm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 305 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-113Grote Ossenmarkt 9Tjaltje Fransen Kievit, overleden op 2 september 184257 jr, geboren Franeker, overleden Ossenmarkt F 113, weduwe, moeder van Jan, metselaar, Rinske (vrouw van Johannes D. van der Pol, winkelbediende Heerenveen) en Frederik Reinders, metselaar Amsterdam. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-113Grote Ossenmarkt 9Elisabeth Watses Nauta... N, en Lutske Sikkes Schaafsma; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1827, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk F-113, 323; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-113Grote Ossenmarkt 9Evert Hendriks Postma... Strootman en Elisabeth Johanna Schaffenraad; BS huw 1827, ovl 1874, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk F-113, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1432Zuiderhaven F-003Harm Harms Kokwoonhuis
Sectie A nr. 1432Grote Ossenmarkt F-113Evangelisch Lutherse Gemeentewoonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-113Grote Ossenmarkt 9Wytske Annes de Vries... Kerk HRL 1805, BS ovl 1813, huw 1827, huw 1841, ovl 1840, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-085, wijk F-113, wijk H-176, wijk I-019; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-225; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1432Gr. Ossenmarkt F-107Herst. Evang. Luth. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1432Grote Ossenmarkt 9 (F-107)Evang. Lutherse Gemeentewoonhuis
  terug