Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 168-140 8-152 F-093F-095
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 168-140 8-152 F-094F-095


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 16
ten oostenGrote Ossenmarkt 18
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 14
ten noordende Grote Ossenmarkt


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Ossenmarkt 16naamloze steeg ten oosten


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 16Grote Ossenmarkt ZZ [staat: westeinde van de Schritsen]502‑14‑00 GGhuis
koperPieter Ryoerdts
eerdere bewonersterfhuis van Romcke Wybesveerschipper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe van Romcke Wybesveerschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild, (a) ten verzoeke van wd. veerschipper Roucke Wybes, een huis opt westeind van de Schritsen, onlangs provisioneel gekocht door Pieter Ryoerdts voor 502 gg 14 st.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0187v van 16 nov 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Synes


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0072v van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuisman Tieerd Jansen


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0225v van 30 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 16Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Bredeplaats of Beestenmarkt ten westen van de Schritsen]700‑00‑00 GGhuis
koperJan Rioerdts Sanstra
koperAefke Cleyses Lanting
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenCleys Bartels Lanting
naastligger ten zuidenHendrick Onnes
naastligger ten westenJan Pieckes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Bredeplaats of markt]
verkoperhuisman Tiaerd Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ruurds Sanstra, oud-burgemeester x Aeffke Cleyses Lanting koopt een huis op de Breedeplaats of Beestenmarkt ten W. v.d. Schritsen. Ten O. een openbare steeg en Cleys Bartels Lanting, ten W. Jan Pieckes, ten Z. Hendrick Onnes, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Tiaerd Jansen, huisman, voor 700 gg.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0093v van 20 sep 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenburgemeester Jan Ruyrdts Sanstra


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0119r van 21 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Jan Ruierdts Sanstra


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241r van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241r van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 16Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]142‑00‑00 CGgrondpacht van 4 GG uit 3 huizen
koperburgervaandrig Iske Taakes Jelgersma te Franeker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van oud burgemeester Jan Sanstra2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarten Clasen te op Franeker-reks endt ?
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIske Taakes Jelgersma te Franeker koopt 4 gg grondpacht uit drie huizen zz. Ossemarkt: oud burgemeester Jan Sanstra 1 1/5 gg, Sipke Heeres 1 gg, Thijs Jansen 1 1/2 gg. Gekocht van Marten Clasen wonende op Franeker-reks? endt voor 142 cg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0254v van 11 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 16Grote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]450‑00‑00 GGhuis
koperJurjen Groenwolt kapitein
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBeerent Stint
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma
naastligger ten westende weduwe van wijlen Dirck Sipkes
naastligger ten noordenOssenmarkt
verkoperTjerck Jansen Sanstra, gehuwd met
verkoperMaycke Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKapt. Jurjen Groenewolt koopt een heerlijk huis zz. Ossenmarkt. Ten O. Berent Stint en een steeg, ten W. wd. Dirck Sipkes, ten Z. Claes Rinties Botsma, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Tjerck Jansen Sanstra x Maycke Bouwes.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0002ra van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurjen Groenewolt


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0397v van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 16Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]320‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Jansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
huurder voor 1 jaarHeere Wouters 20‑00‑00 CG
huurder voor 1 jaarAntie Joannes 10‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenmr. Beern Stint
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperde erfgenamen van wijlen Jurjen Jansen Groenewolt, gehuwd metkapitein
verkoperwijlen Aeltie Ritskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen [v.d. Burgh] koopt een huis zz. Grote Ossenmarkt. Ten O. mr. Beern Stint en een steeg, ten W.?, ten Z. Claes Rinties Botsma, ten N. de straat. Gekocht van erven kapt. Jurjen Jansen Groenewolt.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0010v van 6 nov 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 16Grote Ossenmarkt ZZ600‑00‑00 CGhuis met nog een kamer erachter
koperGerben Ritskes, gehuwd metmr. beeldhouwer
koperHincke Pytters
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
toehaakeen gouden ducaat voor de vrouw van de verkoper
naastligger ten oostenmr. Beern Stint
naastligger ten zuidenClaes Rinties
naastligger ten westenBeert Gerrits
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperCornelis Jansen c.u.mr. gleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Ritskes, mr. beeldhouwer x Hincke Pytters koopt huis met een kamer erachter, zz. Ossenmarkt. Ten O. mr. Beern Stint, ten W. Heert Gerrits, ten Z. Claes Rinties, ten N. de straat. Medegebruik van de steeg ten O. Gekocht van Cornelis Jansen [v.d. Burgh] mr. gleibakker.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0084r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenGerben Ritskes


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0293v van 26 apr 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 16Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]375‑00‑00 CGhuis
koperJanke Broers ongehuwde dochter
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenCornelis Jansen van der Burg mr. gleibakker
naastligger ten zuidenpakhuis en keuken van Bosma koopman
naastligger ten westende weduwe van Beert Gerrits
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperGerben Ritskes, gehuwd metbeeldhouwer en gleibakker
verkoperHinke Pytters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-140Grote Ossenmarkt 16huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerHarmen Harmens
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-140Grote Ossenmarkt 16huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerHarmen Harmens cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan15‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-140Grote Ossenmarkt 16huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerAnne Taekes cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0041r van 26 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJanke Broers


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0346r van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJanke Broers


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-140Grote Ossenmarkt 16woning
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerOkjen Sjoerds cum soc.
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0053v van 4 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 16Grote Ossenmarkt ZZ750‑00‑00 CGhuis
koperJan Michiels, gehuwd met
koperBaukjen Gerrits
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Gerrits
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFijke Douwes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Trijntie Hoytes


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0096r van 7 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Michiels
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-140 Grote Ossenmarkt 16Pieter Daniels, bestaande uit 8 personen, insolvent00‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0058v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Micchiels


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-140Grote Ossenmarkt 16woning
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerPieter Daniels
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0168v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Migchiels


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0260r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijde steeg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0005v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 16Grote Ossenmarkt ZZ315‑00‑00 GGhuis
koperMaryke Jans, gehuwd met
koperDirk Cornelis timmerman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSybrand Feytama
naastligger ten westenJacob Pytters
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperBaukjen Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Migchiels


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0267r van 9 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jan Migchiels
naastligger ten westenbrede steeg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0103v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Cornelis


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0218v van 16 sep 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Cornelis c.u.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0152v van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 16Grote Ossenmarkt ZZ302‑00‑00 GGhuis
koperJan Ymes de Groot, gehuwd metscheepstimmerman
koperLijsbeth Cornelis
huurderPieter Roorda c.u. en c.s.
naastligger ten oostenmr. J. Feddema
naastligger ten westenS. Wybenga
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
naastligger ten zuidenN. N.
verkoper van 1/4Marijke Jans, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Dirk Cornelis Zijlstra
verkoper van 1/4Cornelis D. Zijlstrahavenmeester
verkoper van 1/4Zytske Dirks Zijlstra, gehuwd met te Almenum
verkoper van 1/4Jan Cornelis van der Meulen te Almenum
verkoper van 1/4Maartje Dirks Zijlstra, gehuwd met
verkoper van 1/4vroedsman Sybren Pieters Molenaar
erflaterwijlen Dirk Cornelis Zijlstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ymes de Groot, scheepstimmerman x Lijsbeth Cornelis koopt een huis zz. Ossenmarkt, door meerdere gezinnen bewoond. Ten O. mr. J. Feddema, ten W. S. Wybenga, ten N. de straat. De achter en de bovenkamer van het huis hebben vrij in- en uitgang in de steeg ten O. Gekocht van (Marijke Jans wv Dirk Cornelis Zijlstra voor 1/4, Zijtske Dirks- x Jan Cornelis v.d. Meulen, houtmolenaar onder Almenum, voor 1/4, Maartje Dirks- x Sybren Pieters Molenaar, vroedschap, voor 1/4 en Cornelis Dirks Zijlstra, havenmr., ook voor 1/4, als) de gezamenlijke erven van Dirk Cornelis Zijlstra, voor 302 gg.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0095v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Yemes


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0204r van 29 jun 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0263r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0269r van 3 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-160 , pag. 132Grote Ossenmarkt 16Marten Dirks, 38 jaar, gehuwd
8-160 , pag. 132Grote Ossenmarkt 16Yeme Groot


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0195r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 16Grote Ossenmarkt ZZ401‑05‑00 CGhuis
koperMarten Dirks, gehuwd metvarensgezel
koperAntje Sijes
huurderMarten Dirks varensgezel
huurderAntje Sijes
huurderYme de Groot c.u.
huurderGadske Heeres
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenmejuffrouw weduwe P. Tetrode
naastligger ten westenmejuffrouw weduwe P. Tetrode
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperElisabeth Cornelis van der Meulen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Yemes de Groot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Dirks, varensgezel x Antje Sijes kopen een huis zz. Osmarkt. Huurders van de voorkamer zijn de kopers, van de achterwoning Yme de Groot, van de voorbovenkamer Gadske Heeres. Geen grondpacht. Ten O. een steeg, ten Z. en W. mej. wd. P. Tetrode, ten N. de Ossemerkt. Gekocht van Elisabeth Cornelis van der Meulen wv Jan Yemes de Groot, voor zichzelf en als erfgenaam ex testamento van haar mans nalatenschap, voor 401 cg 5 st.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-152, pag. 174Grote Ossenmarkt 16Marten Dirks2‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-093Grote Ossenmarkt 16Harmanus Jansgebruiker van wijk F-093, varensgesel, eigenaar is Marten de Groot, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-093Grote Ossenmarkt 16Marten Dirks de Groot... 1886; eigenaar van wijk A-178, medegebruiker Claas Jans wed., gealimenteerd 1814. (GAH204); id. van wijk F-093, gebruiker is Harmanus Jans, varensgezel, 1814. (GAH203); M.D.G. eigenaar van perceel nr. 79A te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-093Grote Ossenmarkt 16Marten de Groot Harmanus Jans varensgesel
F-094Grote Ossenmarkt 16Marten de Groot Marten de Groot zoutmeter


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 167 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-094Grote Ossenmarkt 16Berber Jans Plengnath, overleden op 13 september 1822vrouw van Bruin Klazes Roorda, modderleiker (Ossenmarkt F 94), geen kinderen, zuster van Martje Jans Plengnath, schoolhouderse (vrouw van Jan Minnes Minnema, varensgezel). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1463Grote Ossenmarkt 16Marten Dirks de GrootarbeiderHarlingenhuis (60 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 feb 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
F-094Grote Ossenmarkt 16Huizinge met annexen aan de Ossemarkt, huurders de weduwe, kuipers en anderen. Finaal verkocht op 27 feb 1833 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-093Grote Ossenmarkt 16Elisabeth Pietersoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-093; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-093Grote Ossenmarkt 16Louisa Plantinga... van Getzen, N.H., ovl wijk H-239, dv Jan P, en Ruurdje Wiggelhuisen; BS ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-093, 334, wijk I-026; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk schip; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-093Grote Ossenmarkt 16Sipke T Draismaoud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-093; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-094Grote Ossenmarkt 16Antje Klases de Vries... N.H., dv Klaas Heeres dV, en Dirkje Willems de Vries; BS huw 1832, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, 149; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-094Grote Ossenmarkt 16Pieter Ates de Boer... Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, ovl 1843; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-094Grote Ossenmarkt 16Ulbe Hendriks Ringsma... zv Hendrik Ulbes R, en Antje Frantzen Ludinga; BS huw 1832, huw 1839, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-094; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-094Grote Ossenmarkt 16P A de Boer stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-094Grote Ossenmarkt 16Willem Rikse, overleden op 17 april 183941 jr, bakker, geboren Arnhem, overleden Ossenmarkt F 94, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 17) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-093OssemarktSipke T Draisma65 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
F-093OssemarktElisabeth Pieters30 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-094OssemarktPieter A de Boer39 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-094OssemarktTjietske Tadema38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-094OssemarktAte de Boer15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-094OssemarktCarst de Boer14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-094OssemarktLucas de Boer12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-094OssemarktTaeke de Boer9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-094OssemarktHillebrandus de Boer7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-094OssemarktSybrand de Boer4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-094OssemarktWillem Frederik de Boer2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-094OssemarktCatharina de Boer7 wHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-094OssemarktUlbe H Ringsma41 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
F-094OssemarktAntie de Vries41 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-094OssemarktHeere K de Vries37 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-094Grote Ossenmarkt 16Catharina H. de Boer, overleden op 9 augustus 1840H.=Hillegonda, 10 mnd, overleden Grote Ossenmarkt F 94. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 108) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-093Grote Ossenmarkt 16Rinkje van der Veergeb jan 1791 Hindeloopen, huwt met Klaas deuze, (gk), N.H., vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, wijk F-005, 93, supp wijk H-275


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-094Grote Ossenmarkt 16Herre de Vries... Jetske Schuitmaker, knecht en werkman in 1851, Nederlands Hervormd; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, 149; oud 37 jaar, (vnm: Heere K. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-094Grote Ossenmarkt 16Tjietske Karsten Tadema... A-127, wijk E-214, wijk F-006, 93307, supp wijk C-236; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-094Grote Ossenmarkt 16Wytse Hettemageb 6 sep 1796 Murmerwoude, huwt met Wytske Schors, rogmolenaar in 1851 N.H., Vst 3 jun 1852 uit Wymbritseradeel, A 7 mrt 1859 Leeuwarden zegge Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, wijk G-274, wijk H-185, supp wijk F-387


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 47 en 51 van 2 apr 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-094Grote Ossenmarkt 16provisionele en finale toewijzingfl. 505huis aan de Ossenmarkt F-094
 
verkoper Pieter Ates de Boer (voor zich en q.q.)
koperPieter van Getzen


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1463Grote Ossenmarkt F-094wed. Pieter van Getzenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3571Gr. Ossenmarkt F-095Rommert Faberwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3571Grote Ossenmarkt 16 (F-095)Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Ossenmarkt 16 Otto H.M. Kosterbootwerkerf. 600f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 16G. Boasbootwerker


1938 - variabron: Raadsvergadering 19 december
adresgegevens
Grote Ossenmarkt 16Onbewoonbaar verklaard


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-30820
Gr. Ossenmarkt 16Kerst Johannes Galema


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Ossenmarkt 16F. (Fredrik) Bakker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 16rijksmonument 20380
  terug