Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 188-141 8-153 F-092F-094


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 18
ten oostenGrote Ossenmarkt 20
ten zuidenZuiderhaven 51
ten westenGrote Ossenmarkt 16
ten noordende Grote Ossenmarkt


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Ossenmarkt 18naamloze steeg ten westen


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 mrt 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0187v van 16 nov 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZ [staat: op het westeinde van de Schritsen aan de ZZ van de Bredeplaats]704‑00‑00 GGhuis
koperSibrandt Feyes
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Fransen
naastligger ten zuidenHeere Reins
naastligger ten westenHarmen Synes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: straat en Bredeplaats]
verkoperAnne Dircksen, gehuwd met
verkoperIdtie Roeleffs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Sibrandt Feyes koopt een huis op het westeinde v.d. Schritsen, zz. Bredeplaats [Grote Ossenmarkt] aldaar. Ten O. wd. Jan Fransen, ten W. Harmen Sijnes, ten Z. Heere Reins, ten N. de straat en Bredeplaats. Gekocht van Anne Dircksen x Idtie Roeloffs, voor 704 gg.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0225v van 30 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenCleys Bartels Lanting


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0093v van 20 sep 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Schritsen]800‑00‑00 GGhuis, ledige plaats en loods
koperoud burgervaandrig Claes Jansen Sanstra, gehuwd met
koperMaria van Zijll
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenTrijntie Cleyses
naastligger ten zuidende ledige plaats van burgemester Pybe Oedses
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenburgemeester Jan Ruyrdts Sanstra
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: straat en bredeplaats of koemarkt]
verkoperoud burgemeester Bartel Kleysen Lanting c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jansen Sanstra, oud-vaandrig x Maria van Zijll koopt huis zz. Schritsen, met een ledige plaets en loods erachter. Ten O. Trijntie Cleysen, ten W. burgemeester Jan Ruyrdts Sanstra en een steeg, ten Z. de ledige plaets van burgemeester Pybe Oedses, ten N. de straat en Grote Breedeplaets of Koemarkt (zz. Ossenmarkt?). Gekocht van Bartel Cleysen Lanting, oud-burgemeester en nu mede-raad ter Admiraliteit, voor 800 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241r van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025ra van 12 jan 1668 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]676‑16‑00 GGhuis met plaats en kamer erachter
koper provisioneelJan metselaar
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenTrijn Cleises
naastligger ten zuidenhet koolstek van de weduwe van burgemeester Pybo Oedses
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperwijlen burgemeester Claas Sanstra


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0254v van 11 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBeerent Stint


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0397v van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenmr. Beern Stint


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0010v van 6 nov 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Beern Stint


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0084r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZ365‑00‑00 CGhuis met de kamer erachter
koperCornelis Jansen van der Burgh, gehuwd metmr. gleibakker
koperFokeltie Jans
verpachter grondde erfgenamen van wijlen burgemeester Bartel Cleisen Lantingh 2‑02‑00 CG
verpachter grondhet nagelaten zoontje van Broer Jansen mr. chirurgijn0‑18‑00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen metselaar
naastligger ten zuidenhet koolstek van Grettinga bouwmeester
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenGerben Ritskes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperGeertie Arjens voor haar kinderen, weduwe vanmoeder van het aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam
verkoperwijlen Jan Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen v.d. Burg, mr. gleibakker x Fokeltie Jans koopt huis met een camer erachter, zz. Ossenmarkt. Ten O. metselaar Jan Jansen, ten W. een openbare steeg en Gerben Ritskes, ten Z. de bouwmeester Hermannus Grettinga en een koolstek, ten N. de straat. Gekocht van Geertie Arjens, moeder van het Aelmoezeniers Weeshuis te A`dam wv Jan Minnes.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0132v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Jan houtmeter


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0396r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Jansen van den Burgh


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0293v van 26 apr 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenCornelis Jansen van der Burg mr. gleibakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-141Grote Ossenmarkt 18huis
eigenaarCornelis Jansen
gebruikerFocke IJsbrandts
gebruikernu Sipke Reins cum soc.
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-141Grote Ossenmarkt 18huis
eigenaarCornelis Jans
gebruikerGerryt Hendrix
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑7‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0201v van 3 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis c.s.gleibakker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-141Grote Ossenmarkt 18huis
eigenaarwed. Cornelis Jans
gebruikerGerrit Hendriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0302v van 19 jan 1727 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]1100‑00‑00 GGgrondpacht van 0-18-00 CG
koperDirk Huigens winkelier
koperFrans Pyters Huidekoper winkelier0‑18‑00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Fokeltje Jans, weduwe van
eigenaar perceelwijlen Cornelis Janzengleibakker
verkoper q.q.Jacob Velthuis, gecommitteerdemr. brouwer
verkoper q.q.Willem Bouwes Westerhoff, gecommitteerden uitwinkelier
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoperde kinderen van wijlen Jan de Grootmr. chirurgijn en havencherger


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0041r van 26 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZ300‑00‑00 CGhuis met kamer erachter
koperLiesbeth Cornelis van der Burg, gehuwd met
koperAllert Harmens Burkhof mr. bontwever
verpachter grondde erfgenamen van wijlen burgemeester Lanting 2‑02‑00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Broers 0‑18‑00 CG
bewoner deelFokeltje Jans, weduwe van
bewoner deelwijlen Gerryt Hendrix
naastligger ten oostenYde Pyters
naastligger ten zuidenJan Aukes Backer koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJanke Broers
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperFokeltje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Jansen van der Burgh


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0346r van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZ350‑00‑00 GGhuis
koperJan Gerryts, gehuwd mettimmerman
koperTettje Yddes
huurderBeernt Jans mr. wever50‑00‑00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Bartel Cleisen Lanting 2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenYde Pieters schipper
naastligger ten zuidenJan Aukes Bakker koopman
naastligger ten westenJanke Broers
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperElisabet Cornelis van der Brugh, gehuwd met
verkoperJacob Arentswinkelier


1735 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Ossenmarkt 18 (noordgevel), HarlingenGrote Ossenmarkt 18 (noordgevel)( I ) I ) C C X X X V'Alternatieve Romeinse schrijfwijze, waarin ( I ) = M, I ) = D, dus er staat
MDCCXXXV = 1735.
Dit huis heet wel 'huis met de gouden letters'.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-141Grote Ossenmarkt 18huis
eigenaarJakle Broers
gebruikerWatse Pyters cum soc.
huurwaarde53‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑16‑10 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0053v van 4 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Gerrits


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0096r van 7 mrt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZ2450‑00‑00 CGhuis
koperJurre Hendriks, gehuwd metsmakschipper
koperTeuntie Hessels
naastligger ten oostenYede Pieters
naastligger ten zuidenJan Aukes Backer
naastligger ten westenJan Michiels
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperJan Gerryts, gehuwd metmr. timmerman
verkoperTettie Yedes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-141 Grote Ossenmarkt 18Jan Holkes, bestaande uit 4 personen04‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-141Grote Ossenmarkt 18huis
eigenaarJan Michiels
gebruikerJan Holkes cum soc.
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑07‑04 CG


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0260r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZ1700‑00‑00 CGhuis
koperJan Feddema, gehuwd metstadsschrijf- en rekenmeester
koperWeemeltje Brens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
verkoperEvert Bevamr. reidmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Feddema, stads schrijf- en rekenmeester x Weemeltje Brons koopt een huis zz. Ossenmarkt, door meerdere gezinnen bewoond, met vrij in- en uitgang en op- en afslag door een brede steeg ten W. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van Evert Beva, mr. reidmaker.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0005v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0267r van 9 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZ850‑00‑00 GGhuis
koperEvert Beva mr. reidmaker
huurder voorkamerN. N. 15‑00‑00 CG
huurder achterkamerSymen Hendriks 27‑00‑00 CG
huurder bovenvoorHendrik Minnes c.u.22‑00‑00 CG
huurder bovenachterde weduwe van Gerben Minses 18‑00‑00 CG
naastligger ten oostenYede Pyters
naastligger ten zuidenAuke Bakker
naastligger ten westende weduwe van Jan Migchiels
naastligger ten westenbrede steeg
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper q.q.vroedsman Take Stephanus, curator overkoopman
verkoperTrijntje Jurres minderjarig kind
verkoperHendrikje Jurres minderjarig kind, voorkinderen van
verkoperDettje Doedes, gehuwd met te Amsterdam
verkoperSimon Willems, eerder weduwe van te Amsterdam
erflaterwijlen Jurre Hendriksschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva, mr. reidmaker, biedt 850 GG. Wordt geveild door de curator over Trijntje en Hendrikje Jurres, minderjarige voorkinderen van Dettje Doedes nu vv Simon Willems wonende te Amsterdam, bij haar wl eerste man schipper Jurre Hendriks, een huis zz Ossenmarkt met vrije uitgang in een wijde steeg ten westen. Ten O. Yede Pyters, ten Z. Auke Bakker, ten W. een wijde steeg, ten N. de Ossenmarkt. Geen grondpacht.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0066v van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Hoornstra


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0152v van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. J. Feddema


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0204r van 29 jun 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZ450‑00‑00 GGhuis
koperYpe Feddema klerk
naastligger ten oostenYde Hoornstra koopman
naastligger ten zuidenoud burgemeester H. R. Binksma
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper q.q.Ype Feddema, curator overklerk ter secretarie
verkoperWemeltje Brens, weduwe van
verkoperwijlen Jan Feddemastadsschoolmeester en organist
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Feddema, gezworen klerk en procureur postulant koopt een huis zz. Osmerkt. Ten O. koopman Yede Hoornstra, ten Z. oud burgemeester H.R. Binksma, ten W. de steeg, ten N. de Osmarkt. Geen grondpacht. Gekocht van Ype Feddema, gezworen klerk ter secretarie en procureur postulant qq. en Wemeltje Brens wv stads schoolmeester en organist Jan Feddema voor 450 GG.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0047v van 13 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFeddema secretaris


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0101r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFeddema secretaris


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0263r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZ911‑15‑00 CGhuis
koperAlbert Jans, gehuwd metbalkvlotter
koperWopke Djoerds balkvlotter
naastligger ten oostenYde Hoornstra koopman
naastligger ten zuidenHarmen Mulder
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper q.q.Gerbrandus Pettinga, curatorkoopman
verkoper q.q.Sikke Popta, curatoren overmr. chirurgijn
verkoperde boedel van Ype Feddema, gehuwd metsecretaris van Harlingen
verkoperWillemina Alida Zeylstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubert Jans en Wopke Djoerds, balkvlotters, kopen een huis zz. Grote Ossenmarkt, laatst bewoond door wd. Ype Feddema. Ten O. koopman Yede Hoornstra, ten Z. Harmen Mulder, ten W. de steeg, ten N. de Ossemerkt. Gekocht van (de curatoren over de gerepudieerde boedel van wl.) stadssecretaris Ype Feddema x Willemina Alida Zeylstra, voor 900 cg 15 st.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0269r van 3 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZ1111‑15‑00 CGhuis
koperLeendert Stelwagen mr. chirurgijn en vroedmeester te Dokkum
huurderWillemina Alida Zeylstra
huurderwijlen Ype Feddema
naastligger ten oostenYede Hoornstra
naastligger ten zuidenHarmen Mulder
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperHuibert Jansbalkvlotter
verkoperWopke Joerdsbalkvlotter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLeendert Stelwagen, mr. chirurgijn en vroedmeester te Dokkum, koopt een huis zz. Grote Ossenmarkt, laatst bewoond door Willemina Zeilstra wv Ype Feddema, stadssecretaris. Geen grondpacht. Ten O. koopman Yede Hoornstra, ten Z. Harmen Mulder, ten W. de steeg, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van de balkvlotters Huibert Jans en Wopke Joerds voor 1111 cg 15 st.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0195r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-153, pag. 174Grote Ossenmarkt 18Pieter Tetrode0‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-092Grote Ossenmarkt 18Jacob Jacobs Oosterbaan... in 4e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; eigenaar en gebruiker van wijk F-092, zonder beroep, 1814. (GAH204); houthandelaar 18e eeuw; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-092Grote Ossenmarkt 18Jacob Oosterbaan Jacob Oosterbaan zonder beroep


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 73 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-092Grote Ossenmarkt 18Fennegina Jansen Hut, overleden op 3 december 1821dochter van afwezige Jan Jans Hut, stuurman (op reis naar Oostzee, Ossenmarkt F 92) en Aaltje Arends Ruiter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 171 en 175 van 19 dec 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-092Grote Ossenmarkt 18provisionele en finale toewijzingfl. 559huis F-092
 
verkoperJan Freerks Hoekstra
verkoperJan Huidekoper
koperRuurd Tuininga


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 15 van 26 mrt 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-092Grote Ossenmarkt 18koopaktefl. 860huis F-092, genaamd de Gouden Letters
 
verkoperRuurd Lourens Tuininga
koperDirk Krayer (te Amsterdam)
koperWypkje Ottes (te Amsterdam)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1464Grote Ossenmarkt 18Dirk KraaijerzeekapiteinAmsterdamhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-092Grote Ossenmarkt 18Elisabeth de Jodeoud 47 jaar, geb Woldrichem en wonende te HRL. 1839, wijk F-092; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-092Grote Ossenmarkt 18Rinkje Otterkampoud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-092; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-092OssemarktElisabeth de Jode47 jgeenWoldrichemgezin 1, v, protestant, weduwe
F-092OssemarktIJsbrant van der Meer27 jWerkendamgezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-092OssemarktJan van der Meer21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-092OssemarktAnthoon van der Meer18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-092OssemarktPieter van der Meer16 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-092OssemarktWillem van der Meer12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-092OssemarktDientje van der Meer9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-092OssemarktRinkje Otterkamp43 jnaaisterHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
F-092OssemarktPieter Broersma16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-092OssemarktOtto Broersma14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-092Grote Ossenmarkt 18Ymkje Houtsma... A-035; VT1839; geb 30 sep 1790, ged 19 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Jan Houtsma en Petronella ... (alles)


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2316 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-092Grote Ossenmarkt 18Auke Tjerks Zwanenburg, overleden op 10 oktober 1851zoon van Tjerk Zwanenburg, winkelier (Ossenmarkt F 92) en Teetske Tuininga, broer van minderjarige Jan, Wemeltje, Ruurd, Johannes, Hiltje en Petrus Tjerks Zwanenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1464Grote Ossenmarkt F-092Hendrik Burgerdijkwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1464Gr. Ossenmarkt F-094Casper de Haanwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1464Grote Ossenmarkt 18 (F-094)Casper de Haanwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Ossenmarkt 18 Jan T. Stienstraexportslagersknechtf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 18J. Stienstramelktapper
Groote Ossenmarkt 18aG. de Haan-


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20412
Grote Ossenmarkt 18Auke Stienstra


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Ossenmarkt 18F. (Fedde) de Vries


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 18rijksmonument 20381
  terug