Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 238-1228-1238-134F-120F-114


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 23
ten oostenGrote Ossenmarkt 25
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 21


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0316v van 26 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNeeltie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Take


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0032v van 4 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 23Grote Ossenmarkt NZ [staat: ten noorden van de Bredeplaats ten westeinde van de Schritsen]0‑00‑00 ggschuur met plaats voor en achter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende schuur van Jan Johannes
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westende schuur van Douwe Oenis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLolck Yskes, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Hero Jans, als moeder over haar zoon
verkoperJan Heris


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0036r van 9 jan 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 23Grote Ossenmarkt NZ [staat: ten noorden van de Bredeplaats ten westeinde van de Schritsen]79‑00‑00 ggschuur met plaats voor en achter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende schuur van Jan Johannis
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westende schuur van Douwe Oenis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0091r van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 23ten westen van de schuur van Tamme174‑14‑00 ggschuur en plaats
koperJan Luyties c.u.smid
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende schuur gebruikt door wijlen Tamme paerdeberider
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis nagelaten door wijlen Heere Jansen
eerdere eigenaarwijlen Heere Jansen
eerdere eigenaarde vader van Jan Johannes
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Johannes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180r van 10 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 23Grote Ossenmarkt NZ [staat: de brede straat achter de Vijverstraat]00‑00‑00 cgschuur en ledige plaats daarachter
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Hans Harmens de Vries
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde gezamelijke crediteuren van Jan Luytiens


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0247r van 16 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 23achterLange pijp (tegenover de) achter de kamer van de kopers in een steeg, tussen de kamers van Alewijn Pybes en Sybren Bouwes in te gaan260‑20‑00 ggkamer, loods en plaats
koperGerloff Ymes c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostende weduwe Gerlske
naastligger ten zuidenGerloff Ymes c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten westenmr. Jan Carsten Ross
naastligger ten noordenPothondjessteeg [staat: hierboven genoemde steeg]
verkoper q.q.Jan Sybrants Pauw, oom van, en curator overgrootschipper
verkoperHendrick Doorntie vertrokken naar Indie
verkoperKeympe Bouwesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 6) Gerlof Yemes, mr. scheepstimmerman, koopt een camer, loods en plaets achter zijn eigen huis, in een steeg tegenover de Lange Pijp, en in te gaan tussen de camers van Alewijn Pybes en Sybe Bouwes. Ten O. een wd. Gerlske, ten Z. de proclamanten, ten W. mr. Jan Carsten Ross, ten N. die steeg. Geen grondpacht. Gekocht van grootschipper Jan Sybrandts Pauw, als oom en curator over Hendrick Doorntie die naar Indie vertrokken is, en van scheepstimmerman Keimpe Bouwes, voor 260 gg 20 st.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0364r van 6 sep 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerloff Ymes


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0230r van 10 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerlof Ymmis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-122 , folio 158Grote Ossenmarkt 23huis, houthuis en werf
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerClaes Gerloffs
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-122 , folio 104rGrote Ossenmarkt 23huis, houthuis en werwen
eigenaarClaes Gerlofs
gebruikerClaes Gerlofs
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingaen de Boode Ruwel betaelt


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0115r van 14 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Gerlofs


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0118r van 12 okt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Gerloffs koopman


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152v van 6 dec 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Gerlofs koopman


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0183v van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 23Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]570‑00‑00 gghuis
koperHarmen Wassenaar, gehuwd met
koperSytske Auckes
naastligger ten oostenGerrit Tiallinghs
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenKeimpe Pyters
naastligger ten noordenPothondjesteeg
verkoper van 1/6Trijntie Claeses, gehuwd met
verkoper van 1/6oud Hopman Sytse Vos
verkoper van 1/6Sara Jillis, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Swerus Clasen
verkoper van 1/6Wopkjen Claeses meerderjarige dochter
verkoper van 1/6Jan Claeses
verkoper van 1/6Lijsbeth Claeses
verkoper van 1/6Gerlof Claeses
erflaterwijlen Claes Gerlofskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Wassenaar x Sytske Auckes koopt een huis nz. Ossenmarkt. Ten O. Gerrit Tjallings, ten W. Keimpe Pyters, ten Z. die straat, ten N. de Pothondjessteeg. Vrij in- en uitgang in die steeg. Gekocht van Trijntje Clases x Sytse Vos, oud-burgerhopman, voor 1/6, Sara Gilles wv Sybren Clases, voor 1/6, Wopkje- en Jan Clases, elk voor 1/6, en Lijsbeth- en Gerlof Clases elk voor 1/6, als erven van Claas Gerlofs, voor 571 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-122 , folio Grote Ossenmarkt 23huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerHessel Harmens dogters
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑06‑08 cg
opmerking[voor de tweede keer vermeld als 8-121]
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-122 , folio Grote Ossenmarkt 23huis
eigenaarHarmen Wassenaer
gebruikerHarmen Wassenaer
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Wassenaer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-123 , folio 104vGrote Ossenmarkt 23huis
eigenaarHarmen Wassenaar
gebruikerHarmen Wassenaar
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0209r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 23Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt] van de straat tot achter Pothondtjesteeg981‑14‑00 gghuis
koper door niaarAntonius Gerardi Wijngaarden, gehuwd met
koper door niaarJeltie Heeres
geniaarde koperPieter Andrys, gehuwd metwinkelier
geniaarde koperGryttie Harmens Speltiewinkelier
naastligger ten oostenGerryt Tiallings
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenals bewoner Augustinus Mokkema
naastligger ten noordenPothondtjesteeg
verkoperSytske Aukes voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Wassenaarhofmeester op het Prinsenjacht


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-123Grote Ossenmarkt 23Tjerk Heeres, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-123 , folio 105rGrote Ossenmarkt 23huis
eigenaarAnthoni Gerardi
gebruikerTjerk Heeres cum soc.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-123 , folio 106rGrote Ossenmarkt 23huis
eigenaarAnthoni Gerardi
gebruikerTjerk Heeres
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-123 , folio 106rGrote Ossenmarkt 23huis
eigenaarvroedsman Moccama
gebruikerTjerk Heeres
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-134 , folio 177rGrote Ossenmarkt 23huis
eigenaarA. Mokkema
gebruikerJacob Stultus
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerGerryt Bos
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerJantje Ages
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikerHendrik Beerends
huurwaarde28‑00‑00 cg
huurwaarde totaal95‑00‑00 cg
af: lasten02‑02‑00 cg
huurwaarde totaal92‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑17‑12 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0172r van 18 apr 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Augustinus Mokkema


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-134 , folio 177rGrote Ossenmarkt 23huis
eigenaarA. Moccema
gebruikerHendrik Tymons
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikerJochum Sybrens
huurwaarde27‑10‑00 cg
gebruikerDavid Heyns
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikerHarm. Aarts
huurwaarde20‑16‑00 cg
huurwaarde totaal89‑18‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑02‑00 cg
huurwaarde totaal87‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑19‑04 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0241v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman A. Mokkema


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-134 , folio 177rGrote Ossenmarkt 23huis
eigenaarA. Mockama
gebruikerFolkert Jennes
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde23‑08‑00 cg
gebruikerClaas Hylkes
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerGerryt Jansen
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal72‑16‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑02‑00 cg
huurwaarde totaal70‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑17‑00 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0118r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. Mokkema


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0202r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 23Grote Ossenmarkt NZ tot de Pothondjesteeg225‑00‑00 cghuis en erf
koperJan Baukes, gehuwd met
koperMinke Abrams Roosen
huurder achterste woningDina Michiels 0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenTjerk van Benthem n.u.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPothondjesteeg
verkoperoud vroedsman Augustinus Mokkema


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0042v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBauke Brugman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-134 , pag. 172Grote Ossenmarkt 23Jan Baukes 2‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-120Grote Ossenmarkt 23Hinke Abrahams Roosen... 1812 HRL, huwt met Jan Baukes Komst op 28 jun 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 28 jun 1795, ovl wijk F-120, dv Abraham R, en Janke Ferrits; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, 1808, BS ovl ... (alles)


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 74 van 27 feb 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-120Grote Ossenmarkt 23koopaktefr. 2100huis aan de Ossenmarkt F-120
 
verkoperJan Baukes Komst
koperSwerus Koersen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-120Grote Ossenmarkt 23Swerus Coersen... eigenaar van wijk F-251, gebruiker is Jan Ale, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-120, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-251; gebruiker is Jan Ale, kastelein, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-120Grote Ossenmarkt 23Sweerus CoorsenSwerus Coorsenkastelein


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 100 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-120Grote Ossenmarkt 23Christiaan H. Sweris Koersen, overleden op 25 november 1824H.=Hendrik, zoon van wijlen Sweris Koersen en Maria van Beek, kasteleinsche (Ossenmarkt F 120), broer van minderjarige Swerus-Everhardus Sweris Koersen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1410Grote Ossenmarkt 23wed. Swerus Koersen winkelierscheHarlingenhuis en erf (145 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-120Grote Ossenmarkt 23Martha van Beekoud 72 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk F-120; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 157 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-120Grote Ossenmarkt 23Maria van Beek, overleden op 18 december 183972 jr, tapperse, geboren Nieuwkerk, overleden Ossenmarkt F 120, wed. Swerus Coersen, moeder van Swerus-E. Swerus Coersen, tapper. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-120OssemarktMartha van Beek72 jtapperscheAmsterdamv, protestant, weduwe
F-120OssemarktMaria Bonnes22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1410Grote Ossenmarkt F-121Anna S. Spannenburg vrouw van J. van Hulst woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3189Gr. Ossenmarkt F-114 Eliazer Friedman Parfumeur woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4701Grote Ossenmarkt 23 (F-114)Hielke van der Zeewoonhuis en werkplaats


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote Ossenmarkt H. van der Zeejongens: , meisjes:
vrouwen:
timmerman


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 23G. Tigchelaaragent crayonportr.
Groote Ossenmarkt 23aJ. Jekelbootwerker
Groote Ossenmarkt 23aJ. Schievinkmatroos


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Ossenmarkt 23W. (Willem) Heystra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 23beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.060198068618774


  terug