Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Grote Ossenmarkt 278-1218-1218-132F-122(niet bekend)


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 27
ten oostende Kleine Ossenmarkt
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 25


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024r van 15 jan 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: lange pijp]139‑00‑00 ggkamer, loods en plaats
koperFoppe Jarichs, gehuwd met
koperRieme Dirks
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westende schuur vroeger van Jan Joannis
naastligger ten westende schuur nu van burgemeester Hans Harmens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWierd Dirks c.u. te Amsterdam


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0110v van 21 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: ten westen van de lange pijp]198‑10‑08 gghuis of kamer met een loods en plaatske
koperAnna Jans, weduwe van
koperwijlen Sibrand Tieerds
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat en plaats]
naastligger ten westende schuur van Jan Harmens de Fries
naastligger ten noordende huisstede van Bauk Everts
verkoperRieme Dirx, weduwe van
verkoperwijlen Foppe Jarichs


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0169v van 2 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: west van de lange pijp naast de schuur van Jan Joannes]305‑00‑00 ggkamer met een loods en een plaatsje ten noorden
koperWybren Cornelis, gehuwd met
koperMary Jeltes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: de lange pijp]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat en de gemene plaats]
naastligger ten westende schuur van Jan Joannes
naastligger ten noordende huisplaats van Baucke Everts
verkoperAnna Jans, weduwe van
verkoperwijlen Sybrant Tiaerdts


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0146v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]1050‑00‑00 gggrote schuur met woning
koperReyn Lolckes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemarkt]
naastligger ten westenSymen Pykes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0168v van 3 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelmer Bennema


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ledige plaats van de verkopers Symen Pyckes c.u.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0364r van 6 sep 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSipke Reyns gortmaker


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0230r van 10 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende gortkokerij van Sipk Rins


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0257r van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 27Kleine Ossenmarkt WZ [staat: Bredeplaets op de hoek van de Ossemerkt]697‑00‑00 gggortmakerij en gorthuis met de beide woonhuizen aan malkander
koperGerrit Tiallings, gehuwd met
koperSytske Bentes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaets]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemerkt]
naastligger ten westenAlbert Christiaens
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pier Laessen
verkoperde gecommitteerde hypothecaire crediteuren van Sipke Reinsmr. gortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Tjallings x Sytske Bentes koopt een gortmakerij en gorthuis met de beide woonhuizen aanelkaar, aan de Breedeplaats, op de hoek van de Ossenmarkt. Ten O. de Breedeplaats, ten W. Albert Christiaans, ten Z. de Ossenmarkt, ten N. wd. Pier Laesens. De koper moet tegen taxatie de gortmolen en gereedschappen etc. overnemen. Gekocht van Sipke Reins, mr. gortmaker en zijn hypotheekhouders, voor 697 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121 , folio 158Grote Ossenmarkt 27huis etc.
eigenaarGerrit Tiallings
gebruikerGerrit Tiallings
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121 , folio 104rGrote Ossenmarkt 27huis etc.
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan10‑5‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152v van 6 dec 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Tiallings mr. gortmaker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121 , folio Grote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruiker
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121 , folio 104vGrote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-121Grote Ossenmarkt 27Gerrit Tjallings, bestaande uit 3 personen30‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121 , folio 104vGrote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerGerrit Tjallings cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-121, fol. 146rGrote Ossenmarkt 27Gerrit Tjallings , bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderengortmaeker, mr.60:0:00 cg10:0:00 cgbestaet wel


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-121, fol. 146rGrote Ossenmarkt 27[leeg gelaten] [leeg gelaten] , bestaande uit 0 volwassenen en geen kinderen0:0:00 cg0:0:00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121 , folio 105vGrote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings c.s.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121 , folio 105vGrote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings c.s.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-132 , folio 176vGrote Ossenmarkt 27huis en gorterij
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerL. Spannenburg
huurwaarde150‑00‑00 cg
gebruikerGeertien Uilkes
huurwaarde15‑10‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal161‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde29‑07‑02 cg
opmerkinghieronder beklemd nos. 8-118 en 8-130


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-132 , folio 176vGrote Ossenmarkt 27huis
eigenaarSytske Vlasblom
gebruikerReyer Gosses
huurwaarde58‑00‑00 cg
gebruikerEvert Brink
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerGerlof Corvynus
huurwaarde20‑16‑00 cg
huurwaarde totaal97‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal93‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑18‑02 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-132 , folio 176vGrote Ossenmarkt 27huis
eigenaarSydske Vlasblom
gebruikerHarke van der Stok
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerReyer Gosses
huurwaarde58‑00‑00 cg
gebruikerPietje Ages
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerSteffen Fransen
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal113‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal109‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑18‑06 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-132 , pag. 172Grote Ossenmarkt 27T. van Benthem 3‑00‑00 cghuis


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-122Grote Ossenmarkt 27Aaltje Walkes Dortman... huw 1824, ovl 1855, ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-122Grote Ossenmarkt 27Hendrik Werner... 1798, Johan Frans W, geb 1794 Dokkum; BS huw 1822, huw 1823, ovl 1847, ovl 1850; wed. H.W. gebruiker wijk F-122; medegebruikers Klaas Reinders Pan, varensgesel, Pieter Burghout wed. ; eigenaar en medegebruiker is Simon ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-122Grote Ossenmarkt 27Klaas Reinders Pan... 1829 zv Reinder Klaases P, en Antje Jans; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1829, ovl 1847; gebruiker van wijk F-122, varensgesel; medegebruikers Pieter Burghout wed., Hendr. Werner wed. ; eigenaar en medegebruiker is Simon ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-122Grote Ossenmarkt 27Pieter Klases Burghout... feb 1800 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1813, ovl 1827; gebruiker van wijk F-122; medegebruikers Klaas Reinders Pan, varensgesel, Hendrik Werner wed. ; eigenaar en gebruiker Simon Mooy, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-122Grote Ossenmarkt 27Simon Reyers Mooy... Scheer, (gk), vlgs ovlakte gehuwd; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk F-122, varensgesel; medegebruikers Klaas Reinders Pan, varensgesel, Pieter Burghout wed., Hendrik Werner wed., ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-122Grote Ossenmarkt 27Simon MooySimon Mooyvarensgesel
F-122Grote Ossenmarkt 27Simon MooyKlaas Reinders Panvarensgesel
F-122Grote Ossenmarkt 27Simon Mooywed Pieter Burghout
F-122Grote Ossenmarkt 27Simon Mooywed Hendrik Werner


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-122Grote Ossenmarkt 27Simon MooySimon Mooyvarensgesel
F-122Grote Ossenmarkt 27Simon MooyKlaas Reinders Panvarensgesel
F-122Grote Ossenmarkt 27Simon Mooywed Pieter Burghout
F-122Grote Ossenmarkt 27Simon Mooywed Hendrik Werner
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Grote Ossenmarkt 27 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Grote Ossenmarkt 27 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Grote Ossenmarkt 27 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Grote Ossenmarkt 27 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1070 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-122Grote Ossenmarkt 27Geertje Borias Steiginga, overleden op 22 februari 18483 jr (geboren 7/12/1844), overleden Schritzen F 122, dochter van Borias Steiginga, varensgezel en Saakje Buisman, zuster van minderjarige Jetske Borias Steiginga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-122Grote Ossenmarkt 27Dirkje Cornelis Braaksma... Ekke Dirks Dijkstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1828, ovl 1831, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-122; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-112; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1408Grote Ossenmarkt 27 (F-116)Frans Kleinwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 27B. Kueter-
Groote Ossenmarkt 27aJ. Kleinkantoorbediende


1930 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Ossenmarkt 27, HarlingenGrote Ossenmarkt 27C. Haanzink- en mastiekwerker, woonhuis


2023
0.058297872543335


  terug