Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Havenplein 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHavenplein 8(niet bekend)(niet bekend)H-240H-304


Naastliggers vanHavenplein 8
ten oostenHavenplein 10
ten westenhet Havenplein
ten noordenhet Havenplein


aangrenzende stegen
adresheeft
Havenplein 8naamloze steeg ten oosten


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0192v van 31 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: het naaste aan de cat bij de Havenpoort]750‑00‑00 GGhuis
koperGovert Hendricks, gehuwd met
koperGeertie Jans
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver [staat: gasthuisvijver]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperDoede Michiels, gehuwd met te IJlst
verkoperMary Jans te IJlst
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGovert Hendricks x Geertie Jans kopen een huis nu ter tijt wesende t'naaste aan de Cat bij de havenpoort, van voor tot achter aan de Gasthuis vijver strekkende. Grondpacht 9 cg aan de Stad. Gekocht van Doede Michiels x Marij Jans te IJlst voor 750 gg.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0265v van 17 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeertien Sickes


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0075r van 9 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: dicht bij de Havenpoort]00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
naastligger ten oostenHaytse Watses
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westende stad Harlingen: de kat
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperHis Eeldtkes voor haar vier onmondige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Gijsbert Philips
verkoperIm Jans voor haar twee minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Reyner Goverts
verkoperIm Jans, gehuwd met
verkoperAucke Claes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van His Jeldtkes [volgens DTB: Iemkes] wv Gijsbert Philips, als moeder en voorstanderse van hun vier onmondige kinderen, en Im Jans wv Reyner Goverts, als moeder en wettige voostanderse van hun twee minderjarige kinderen en gesterkt met haar tegenwoordige man Aucke Claes, een huis dicht bij de Havenpoort. Ten Ten O. Haytse Watses, ten Z. de weeshuisvijver, ten W. de Cat, ten N. de straat.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: dicht bij de Havenpoort]500‑00‑00 GGhuis
koperN. N.
naastligger ten oostenHaytse Watses
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westende stad Harlingen: de kat
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(d) Wordt geveild een huis bij de havenspoort. Ten O. Hoyte Watses, ten Z. de weeshuisvijver, W. de Cat, ten N. de straat. Nu onlangs provisioneel verkocht voor 500 GG.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0011v van 22 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Hans Harmens de Vries


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0199v van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort aan de kat]546‑08‑00 GGhuis
koperHendrick Tekes
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden [staat: noorden]de stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westende stad Harlingen: de kat
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperJeltie Teunis Wrijthoff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Tekes koopt een huis bij de Havenpoort aan de kat. Ten W. de kat, ten N. de Weeshuisvijver. Grondpacht 9 cg. Gekocht van Jeltie Teunis Vrijthoff voor 546 gg 18 st.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0203r van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer burgemeester Hans de Vries


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0196v van 10 apr 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakker


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0357r van 19 apr 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Jacobs wijdschipper


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0303r van 14 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter bakker


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0240r van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort aan de stadsvesten]0‑00‑00 CGhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
huurderde weduwe van Pieter Faeses c.s.
naastligger ten oostenJ. van der Wolde commies
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
crediteurde stad Harlingen
verkoperde weduwe van Pieter Faeses


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0253r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylke Sybes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis het Lands Welvaren


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: Havenpoort]1300‑00‑00 CGhuis
koperSybren Foppes de Vries distillateurhet Lands Welvaren
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet perceel in de volgende akte
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenstadvesten
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperHylke Sybesherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Foppes de Vries, distelateur, koopt (a) huis zz. Havenplein, genaamd '`s Lands Welvaren', bij de Havenpoort, door diverse gezinnen bewoond, met diverse vertrekken en comoditeiten. Ten O. perceel (b), ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. stadsvesten, ten N. de straat. Grondpacht 9 CG aan de stad. Gekocht van herbergier Hylke Sybes, voor (a+b) 1300 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0237v van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet perceel in de vorige akte [incorrect overgenomen uit de vorige verkoopakte van dit perceel]


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0253r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]150‑00‑00 GGhuis
koper door niaarJan Lindeboom herbergierhet Lands Welvaren
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
geniaarde koperGosling Piekingakoopman
naastligger ten oostenJan Lindeboom
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperSybren Foppes de Vriesdistillateur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lindeboom, herbergier x Geertie Pieters koopt, na niaar, het huis '`s Lands Welvaren', door diverse gezinnen bewoond. Ten O. de koper, ten W. de stadsvesten, ten Z. het Stadsweeshuis, ten N. de straat. Gekocht van destillateur Sybren Foppes de Vries.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0262v van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Camsma


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0299r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]35‑00‑00 GGhuis
koperSybrand Kamsma procureur postulanthet Lands Welvaren
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
huurder voorbenedenElias Hendriks c.u.0‑08‑00 CG
huurder voorbenedenRoodenberg militair0‑08‑00 CG
huurder achterbenedenWoole Wooles c.u.0‑08‑00 CG
huurder voorbovende weduwe van Harmanus van Rooyen 0‑08‑00 CG
huurder achterbovenChristoffel Bakker militair0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenherberg de Bontekoe de Bontekoe
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperJan Lindeboom te Meppel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand [Feikes] Kamsma koopt een huis 's Lands Welvaren bij de Havenpoort. Het huis is in 4 gedeelten verhuurd. Ten O. de herberg 'de Bonte Koe', ten W. de Stadsvesten, ten N. de straat, ten Z. het Stadsweeshuis. Grondpacht 9 CG aan de Stad. Gekocht van Jan Lindeboom, nu te Meppel, voor 35 GG..


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0321r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 8bij de Havenpoort10‑00‑00 GGhuis
koperTomas van Slooten koopman
koperOcke Jurjens van der Stok koopman
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Lindeboom
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoper q.q.Taeke S. Stephany, gelastigdeprocureur fiscaal
verkoper q.q.Johannes O. van der Werff, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Harke J. van der Stok, gelastigden vankoopman
verkoperSybren F. Camsmaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTomas van Slooten en Ocke Jurjens van der Stok kopen `s Lands Welvaren bij de Havenpoort. Ten O. Jan Lindeboom, ten Z. het Stadsweeshuis, ten N. de straat. Gekocht van Sybrand Feikes Kamsma.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0176v van 16 mrt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort] waar het huis het Lands Welvaren stond40‑00‑00 CGtuin en grond
koperHendrik Arjens het Lands Welvaren
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
huurderSjoerd Foekes 11‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJurjen Bekker
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten zuidenstadsvesten [niet vermeld]
naastligger ten noordenHavenplein [staat: stadsvesten bij de Havenpoort]
verkoperThomas van Slootenkoopman
verkoperOkke Jurjenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Arjens koopt een massale tuin en grond bij de Havenpoort, waar het huis '`s Lands Welvaren' heeft gestaan. Ten O. Jurjen Bakker, ten W.?, ten Z. het Stadsweeshuis, ten N. de straat en Stadsvesten. Grondpacht 9 CG aan de Stad. Gekocht van Thomas van Slooten en Okke Jurjens van der Stok, voor 40 CG.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0273v van 10 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0091r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Arjens Tamsma


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0053r van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-240Havenplein 8T. A Schattenbergeigenaar en gebruiker van wijk C-003, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-240, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-240Havenplein 8T A Schattenberg tuin


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 12 en 24 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-240Havenplein 8provisionele en finale toewijzingfl. 1116huis en logement genoemd het Wapen van Amsterdam C-003 en grond H-240
 
verkoperTobias Aloisius Schattenberg
koperMink Klaases Stolte


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 292 van 15 nov 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-240Havenplein 8koopaktefl. 800b) tuin bij de Havenpoort H-240
 
verkoperMink Klazes Stolte
koperSikko Posthuma
koperJacobus Posthuma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2033Havenplein 8Jacob Posthuma en mede E.houtkoperHarlingenplaisiertuin (189 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-240Havenplein 8Eelke Gerardus Eelkema... H-099, 100, 240, supp wijk G-437; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-107; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-240Havenplein 8Oeke Schaafgeb 23 okt 1808 Makkum, huwt met Wybe Visser, (gk), N.H., A 16 mei 1871 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-240, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-240Havenplein 8Trijntje Bijl... ''Bijl''; BS huw 1819, ovl 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-254, wijk H-099, 240, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2033Havensplein H-240van Oppens zonenplek grond


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3339Havenplein 8 (H-304)Jacs. N. Wiarda (en Cons.)pakhuis
Sectie A nr. 2031Havenplein 8 (H-ong)Theodorus Keijzerwoonhuis


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Tj. Lichtendahl268Vish., kant.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Tj. Lichtendahl268Vish., kant.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 8rijksmonument 20385


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5584Havenplein 8
  terug