Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Havenplein 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHavenplein 24(niet bekend)(niet bekend)H-233H-297


Naastliggers vanHavenplein 24
ten oostenHavenplein 26
ten zuidenWeeshuisstraat 11
ten westenHavenplein 16
ten noordenHavenplein 22


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 24Havenplein ZZ [staat: op het blokhuis aan de vijver]00‑00‑00 cg1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steeg
aanhandelaarjuffrouw Anna Geryts van Houdt, weduwe van te Emden
aanhandelaarwijlen dr. Thomas Ens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oosten*steeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarReyner Claesen
verwandelaarEpe Augustinus te Workum


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende blokhuisvijver


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 24op het gedemantilleerde Blokhuis00‑00‑00 cgdrie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats
koperIpe Augustinus rentmeester van Workum te Workum
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende blokhuisvijver
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReyner Claessen, gehuwd met
verkoperJannetgien Bantrams


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0342v van 16 jan 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Nicolaes Ericx


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0510v van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRimmert Ellerts


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0511r van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 24Havenplein ZZ [staat: op het blokhuis naast Tjebbe Scheltes]65‑00‑00 GGkamer, loodsje en erf
koperRimmer Ellerts, gehuwd met
koperAnna Feyckes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastliggerhet erf van het huis voor aan de straat van Tjebbe Scheltis
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende kamer, aan de vijver, van Reyner Claessens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTyete Doeckes
eerdere eigenaarEpe Augustinus Algera
verkoperjuffrouw Anna Gerryts van Houdt


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0166r van 7 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenMayke Sibrens


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0199v van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 24Havenplein ZZ [staat: op het Blokhuis]270‑07‑00 GGhuis met plaats en loods
koperJancke Teeckes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvijver en kamers
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenkamers
naastligger ten noordenburgemeester Jelle Wetsens*
verkoperde erfgenamen van wijlen Anna Montys Drost


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0156v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 24Havenplein ZZ [staat: op het Blokhuis]370‑00‑00 GGhuis, plaats en loods
koperClaes Dirx c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenkamers
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenkamers
naastligger ten noordenburgemeester Jelle Wetsens*
verkoperJan Sioerds c.u.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0172r van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Dirx


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0186v van 29 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Dirks


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0106v van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 24Havenplein ZZ [staat: op het blokhuis]378‑00‑00 GGhuis met het recht om gebruik te maken van de vijver
koperDrys Jansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Pytters havenmeester
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenJan Pytters havenmeester
naastligger ten noordenJan Pytters havenmeester
verkoperClaes Dircks c.u.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063r van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0047v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Jan Jarichs


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0192r van 5 mrt 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0196v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPieter Gossis c.s.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0089v van 20 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenPieter Gosses


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0058r van 15 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenfiscaal Dreyer


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0138r van 6 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Sijlstra havenmeester


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0053r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet weeshuis


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0093v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenC. Zijlstra havenmeester


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0290v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 24Weeshuisstraat achter het huis vd kopers160‑00‑00 CGwoning
koperTrijntje van der Velde, gehuwd en gesterkt met
koperJurjen Andries oud trekveerschipper op Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
huurderSjoerd Gabes c.u.
naastligger ten oostenJan Visser stadstamboer
naastligger ten zuidenTrijntje van der Velde c.u.
naastligger ten westenSteinfort bode
naastligger ten noordende stad Harlingen: armvoogdij
verkoperEeke Bentes IJsenbeek, weduwe van
verkoperwijlen Zytse Drieses van der Zeekoopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0193r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stad Harlingen: weeshuis


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0193r van 16 jan 1803 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 24Weeshuisstraat NZ750‑00‑00 CGhuis
koperHessel Hyltjes, gehuwd metschuitschipper
koperAntje Wybes
huurderJan Lyckles schipper0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenJan Visser c.s.
naastligger ten zuidenTrijntje van der Velde, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jurjen Andries de Vries
naastligger ten westenHarmen Staats
naastligger ten noordende stad Harlingen: armvoogdij
verkoperTrijntje van der Velde, weduwe van
verkoperwijlen Jurjen Andries de Vries


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0252r van 13 jul 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Rigtje Jeltes van der Leygeb 1810 ... , ovl 25 dec 1813 HRL; wijk H-233, dv Jelte Doekes vdL en Leena Gerhardus (Mulder); BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Hessel Hyltjes van Dijk... overlijdens, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk H-225, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-233; gebruiker Jelte D. vd Ley, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Jelte Doekes van der Ley... Kerk HRL 1799, BS ovl 1813, huw 1815, huw 1816, ovl 1833, ovl 1835, ovl 1865, ovl 1879 gebruiker van wijk H-233, sjouwer, eigenaar is Hessel H. (?) van Dijk, 1814. (GAH204); J. Doekles v. d. L., eigenaar van perceel ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-233Havenplein 24Hessel H van Dijk Jelte J van der Ley sjouwer


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 236 en 5 van 24 dec 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-233Havenplein 24provisionele en finale toewijzingfl. 346huis A-225 en woning H-233
 
verkoperHessel Hylkes van Dijk
verkoperAntje Wybes
koperPieter Annes Heistra (te Kornwerd)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2029Havenplein 24Jelte Doekles van der LeyarbeiderHarlingenhuis en erf (44 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Doeke van der Ley... 1822, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk H-225; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-233; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Janke Dirks de Groot... 1800, BS huw 1827, ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk F-147; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-233; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Marijke Heylenoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-233; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Salomon Huisoud 62 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk H-233; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-233Doeke van der Ley39 jmetzelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
H-233Marijke Heylen40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-233Jelte van der Ley18 jmetzelaarHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-233Hendrik van der Ley14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-233Pieter van der Ley5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-233Klaas van der Ley3 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-233Leentje van der Ley12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-233Trijntie van der Ley10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-233Rigtje van der Ley9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-233Jeltie van der Ley6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-233Wytske van der Ley3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-233Jacob Regoor63 jwerkmanSchiedamm, protestant, gehuwd
H-233Janke de Groot65 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-233Salomon Huis62 jWorkumm, protestant, weduwnaar


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-233Havenplein 24Pieter van der Ley, overleden op 25 april 18406 jr, overleden Havenpoort H 233. (CzOG nr. 22) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-233Havenplein 24Pietje Doekes van der Ley, overleden op 21 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 22/9/1843), overleden bij Havenpoort H 233. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Jacob Meinderts Regoord... L. Spannenburg erven 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb Schiedam (!) en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-233; VT1839; J.R., varendsgezel, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Johannes Riddersma... HRL 1851 wijk H-009, 233 oud 39 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-233Havenplein 24Maria Jans Ros... bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2029Havensplein H-233Doeke J. van der Leijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2029Havenplein H-297Age Steensma en Jacob Volbedawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2029Havenplein 24 (H-297)Jan H. van 't Vliet (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 24M. van Kammenbakker
  terug