Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 165-121 5-148 G-048G-046


Naastliggers vanHeiligeweg 16
ten oostenHeiligeweg 18
ten westenHeiligeweg 14
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 16naamloze steeg ten westen


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0154v van 10 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Hendrix smid


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0198r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Hendrickx c.u.mr. smid


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0226r van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBierdragerssteeg, ingang


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0098r van 23 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSicke Scheltes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038r van 3 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Hendricx


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013va van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier Janties brouwer


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0070r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg tussen het verkochte en de brouwerij
naastligger ten oostenPytter Janties brouwer


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015va van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 16Heiligeweg ZZ [niet vermeld]60‑00‑00 GGgrondpacht
koperPier Janties
verpachter grondde brouwerij van Pier Janties 2‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer aan de brouwerij grenzend1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendrikskoolkoper


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0071v van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 16Heiligeweg ZZ [niet vermeld]60‑00‑00 GGgrondpacht van 2-10-00 CG
koperPier Janties brouwer
verpachter grondde brouwerij van Pier Janties brouwer2‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer naast de brouwerij van Pier Jantiesbrouwer1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 16Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Turfhaven] bij de twee bruggen965‑05‑00 CG1/2 huis, brouwerij, mouterij, met een bierhuis ten oosten en 1/2 aandeel van het land, huis en water behorend aan de Ludinga kerk
koperHein Piers c.u.het Paardje
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTytie Andries, weduwe van te Dokkum
verkoperwijlen Jan Piershoutkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Piers koopt 1/2 huis, brouwerij en mouterij c.a. 'het Peerdje' en nog een bierhuis aan de oz. van het huis, en tevens 1/2 aandeel in `t land en huis en wateren te Ludingakerk, waaraan deze brouwerij pro quota gerechtigd is. Het huis staat zz. Turfhaven omtrent de 2 bruggen. Gekocht van Tytie Andries wv houtkoper Jan Piers te Dokkum.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0086r van 8 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Cnoop


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0106r van 10 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHein Piers brouwer
naastligger ten noordende tuin van Jan knoopmaker


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0117r van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHein Piers brouwer
naastligger ten noordende schuur van Jan knoopmaker


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0190r van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHein Piers
naastligger ten noordende tuin van Jan knoopmaker


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0198r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHein Piers brouwer


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0249r van 9 mrt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHein Piers Brouwer
naastligger ten noordende tuin van Jan knoopmaker


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0129r van 16 nov 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Hein Piers


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0184v van 27 nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Kok
naastligger ten noordenJan Dirks


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-121Heiligeweg 16huis en brouwerie
eigenaarwed. Hein Piers
gebruikerwed. Hein Piers
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-121Heiligeweg 16huis en brouwerie
eigenaarwed. Hein Piers
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑5‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0110v van 27 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen vroedsman Harda
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lolle Jacobs kok
naastligger ten noordenJan Dirx


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0126r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Martens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-121Heiligeweg 16huis en brouwerij
eigenaarwed. Hein Piers
gebruikerwed. Hein Piers
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑10‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0268v van 5 mei 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenweduwe v Hein Piers


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0047v van 22 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoetje Piebes


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0154r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Martens


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0280r van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPier Heins mr. brouwer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-121Heiligeweg 16huis en brouwerij
eigenaarPier Heins
gebruikerPier Heins
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-121 Heiligeweg 16Pier Heins, bestaande uit 3 personen32‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-121Heiligeweg 16huis en brouwerij
eigenaarPier Heyns
gebruikerPier Heyns 33-00-00
huurwaarde51‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑05‑06 CG
opmerkinghier onder bekl: 't perch. Van no. 108 1/3 voor 18-00-00


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0244v van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Douwe Martens


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0225v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerrit Heins


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0226v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlbert Dirks


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0002r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlbert Dirks timmerman


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0010r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Jansen Kiewyt


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0208r van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 16Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Schritsen]7250‑00‑00 CGhuis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoel
koperJohannes Oebles van der Werf, gehuwd metkoopman
koperSibbeltje Dirks
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑04 CG
naastligger ten oostenJildren Ruurds
naastligger ten oostenHidde Ruurds
naastligger ten zuidenBeernd Jansen
naastligger ten westenPieter Jansen Kievyt
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Schritsen]
verkoperJanke Heins Brouwer, minderjarige dochter van
verkoperCartharina Heins Brouwer, minderjarige dochters van
verkoperSusanna Johannes de Haan voor haar minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Hein Gerryts Brouwermr. brouwer en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Oebles v.d. Werf x Sibbeltje Dirks [Tolsma] koopt deftige, wel ter nering staande en welbeklante huizinge en brouwerij, met mouterij, tapperij, stalling en putstoel, zz. Schritsen [Heiligeweg]. Ten O. Jildren en Hidde Ruurds c.s., ten Z. Beernd Jansen c.s., ten W. Pieter Jansen Kievyt, ten N. de straat. De kopers moeten voor de gereedschappen en losse goederen zo van keetel, kuipen, tonnen en kleinere vaten, foyten?, praam, tinnen bierkannen, grauwekannen en glasen, een bord met ses tinnen kannen in het voorhuis sampt mout, hop en bier, etc. betalen 1600 cg. Gekocht van Susanne Johannes de Haan wv Hein Gerrits Brouwer, in leven coopman en mr. brouwer, als moeder en voogdes over hare twee minderjarige kinderen Janke en Catharina Heins Brouwer, voor 5650 cg. en de 1600 cg. voor de goederen.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0061v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 16achterTiepelstegen WZ52‑00‑00 GGhuis
koper door niaarJan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman
koper van 1/2Jan Jacobs Schaafsma mr. timmerman
geniaarde koper van 1/2Jan Herres
huurderHeert Simons 23‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenGerryt Jacobs
naastligger ten westenJohannes Oebeles van der Werff
naastligger ten noordenBierdragerssteeg
verkoperRixtie Salvis, weduwe van te Berlikum
verkoperwijlen Bote Bartels
verkoperRixtie Salvis, voorstanderse van haar kinderen te Berlikum
verkoperGrietje Barteles
verkoperBinsche Botes


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0154r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 16achterTiepelsteeg WZ145‑00‑00 CGwoning
koperDirk Lieuwes Bakker, gehuwd metzoutdrager
koperTietie Bastiaans Oberius
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenGerrit Jacobs
naastligger ten westenJohannes O. van der Werf
naastligger ten noordenBierdragersstraat
verkoper van 1/2Harke Jurjens van der Stokmr. metselaar
verkoper van 1/2Minne Pietersmr. timmerman


1788 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 16 (noordgevel), HarlingenHeiligeweg 16 (noordgevel)''t Springend' Paardt.'In de Leeuwarder Courant van 1790 stond:
'Te koop aangeboden de zeer beklante en uitmuntende Brouwerij 'Het Springend Paard' aan de Turfhaven [nu Heiligeweg] in gebruik bij Johannes O. van der Werf. Geboden 1560 goudguldens.'


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0302r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 16Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Schritsen] tussen de Kerkbrug en de twee bruggen2185‑01‑00 CGhuis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis
koperSybrand Camsma procureur postulanthet Springende Paard
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑04 CG
naastligger ten oostenJohannes Badstra
naastligger ten oostenDirk Lieuwes
naastligger ten zuidenBeert Jans
naastligger ten zuidenPieter Kievyt
naastligger ten westenPieter Kievyt
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Schritsen]
verkoperJohannes O. van der Werf, gehuwd metkoopman
verkoperSibbeltje Durks Tolsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Camsma, proc. postulant, koopt een huis en neringrijke brouwerij 'Het Springend Paard' met tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis, zz. Schritsen [nu Heiligeweg] tussen de Kerkbrug en de twee bruggen. Ten O. Dirk Lieuwes en Johannes Badstra, ten W. en Z. Pieter Kievyt en Beert Jans en anderen, ten N. de straat. Alle goederen moeten tegen taxatie worden overgenomen. Gekocht van Johannes O. v.d. Werf x Sibbeltje Durks Tolsma.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0315v van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 16Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Schritsen] tussen de Kerkbrug en de twee bruggen801‑00‑00 GGhuis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis
koperHein Drost koopmanhet Springende Paard
geniaarde koper van 1/2Anthony Determeyerkoopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑04 CG
bewonerJohannes van der Werff
naastligger ten oostenJohannes Badstra
naastligger ten oostenDirk Lieuwes
naastligger ten zuidenBeert Jans
naastligger ten zuidenPieter Jans Kievit
naastligger ten westenPieter Jans Kievit
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Schritsen]
verkoper q.q.Taeke Stephany, gelastigdeprocureur fiscaal
verkoper q.q.Johannes O. van der Werff, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Harke van der Stok, gelastigden vankoopman
verkoperSybrand F. Kamsmaprocureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Drost koopt na niaar vicinitatis de helft van 'het Springend Paard'. Gekocht van Sybrand Feikes Kamsma, proc. postulant.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0353v van 6 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenbrouwerij het Springend Paard


1793 - variabron: Leeuwarder Courant 30 november
adresgegevens
Heiligeweg 16De Advocaat HANEKUYK en de Procureur FEDDEMA, gedenken op Woensdag den 4 December 1793, 's Avonds te 5 Uuren, by den Finalen Palmslag, ten huize van den Castelein C. Schreuder, in de Gouden Leeuw te Harlingen, te Verkopen: De HUIZINGE, en van ouds her zo zeer florisante en neeringrijke BROUWERY, (HET SPRINGEND PAARD genaamd) met de daar by zynde Tappery, Moutery, Pakhuis, sampt Stalling en Wagenhuis cum annexis, zoo en in dier voegen 't by de tegenwoordige Eigenaars, Hein Drost cum uxore word bewoond en gebruikt, staande en gelegen aan de zogenaamde Heiligenweg binnen Harlingen, en kan aanstonds na den Finaalen Palmslag by den Kooper worden aangevaard. Breeder by Billetten geëxprimeerd. Waar op geboden is 503 goudguldens 7 stuivers.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0159r van 15 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 16Heiligeweg ZZ 16/18 tussen de Kerkbrug en de twee bruggen547‑07‑00 GGhuis en brouwerij
koper door niaarTrijntje Beernds Beuving, gehuwd methet Springende Paard
koper door niaarFrans Willems Leemkool
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑04 CG
geniaarde koperJohannes Harmens, gehuwd met
geniaarde koperMarijke Hendriks
naastligger ten oostenBeert Jans c.s.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPier Freerks c.u.
naastligger ten noordenJohannes Batstra c.s.
verkoperHein Drostmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Willems Leemkoel x Trijntje Beernds Beuving kopen, na niaar ratione sanguinis tegen Johannes Harmens ter Mos x Marijke Hendriks, een 1/2 huis en brouwerij, 'het Springend Paard', met de tapperij, mouterij, pakhuis, stal en wagenhuis, zz. Heiligeweg, tussen Kerkbrug en de 2 bruggen. Ten O. Beert Jans en anderen, ten W. en Z. Pier Freerks, ten N. Johannes Batstra. De inventaris moet op taxatie worden overgenomen. Gekocht van Hein Drost, mr. brouwer, wednr. van Grietje Beernds Beuving, voor 547 gg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0267r van 26 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Leemkool


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-149 , pag. 81Heiligeweg 16Jan Dongen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-148, pag. 117Heiligeweg 16F Leemkool7‑05‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-048Heiligeweg 16Frans Willems Leemkoel... 1814. (GAH204); id. van wijk G-047, tapperij van J. van Dongen, 1814. (GAH204); id. van wijk G-048, brouwerij, gebruiker is Jan van Dongen, 1814. (GAH204); F.W.L. en Janke Douwes, beide van HRL, en laatst ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-048Heiligeweg 16Yda van Dongen... BS ovl 1824; gebruiker van wijk G-047, tapperij; eigenaar is F. Leemkool, 1814. (GAH204); id. van wijk G-048, brouwer; eigenaar is F. Leemkool, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-048Heiligeweg 16F Leemkoel Jan van Dongen brouwer


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 160 van 7 jul 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-048Heiligeweg 16koopaktefl. 3000brouwerij het Springend Paard aan de Heiligeweg G-048
 
verkoperFrans Willems Leemkoel
koperSjerk Noordbeek


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1598Heiligeweg 16Sierk NoordbeekbrouwerHarlingenbrouwerij en mouterij (315 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1598aHeiligeweg 16Sierk NoordbeekbrouwerHarlingenhuis (105 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1598Heiligeweg 16 Sierk NoordbeekHarlingengrotendeels afgebroken en veranderd tot timmerwinkel


1835 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 32 van 6 feb 1835
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-048Heiligeweg 16koopaktefl. 1200brouwerij locaal op de Heiligeweg
 
verkoperSjerk Noordbeek
koperFrederik Langenhorst
cessionarisBernardus Leemkoel


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-048Heiligeweg 16Cornelis Steringaoud 28 jaar, geb Rinsumageest en wonende te HRL. 1839, rijkscommies, wijk G-048; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-048Heiligeweg 16Fredrik Langenhorst... 1842; BS huw 1828, huw 1842, VT1839; oud 44 jaar, geb Betterbech en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk G-048; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-048Heiligeweg 16Steffentje van der Zee... Harings; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk G-039; oud 47 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-048; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-048HeilgewegFrederik Langenhorst44 jtimmermanBetterbechgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
G-048HeilgewegSteffintie van der Zee47 jMakkumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-048HeilgewegJohannes Langenhorst12 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-048HeilgewegErnst Langenhorst9 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-048HeilgewegAndanta Langenhorst17 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-048HeilgewegAnna Langenhorst16 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-048HeilgewegKornelis Steringa28 jrijks commiesRinsumageestgezin 2, m, protestant, gehuwd
G-048HeilgewegGerbrig Henrietta Fokkes26 jHeerenveengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-048HeilgewegGeertruida Steringa15 jRinsumageestgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 229 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-048Heiligeweg 16Aukje Fredriks Langenhorst, overleden op 26 november 184018 jr, overleden Heiligeweg G 48, dochter van Fredrik Johannes Langenhorst, timmerman en Steffentje Anskes van der Zee, zuster van minderjarige Anna (17 jr), Johannes (13 jr) en Ernst Fredriks Langenhorst (9 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2145Heilige weg G-048Frederik Langenhorstwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3918Gedempte Heiligeweg G-046Johannes F. Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3918Heiligeweg 16 (G-046)Lourens Posthumuswoonhuis


1909 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 16, HarlingenHeiligeweg 16L. Posthumushuisschilder, behanger, glazenmaker, enz.


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 16 Lourens Posthumusververf. 700f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 16aJ. Posthumusveehouder


1936 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 16, HarlingenHeiligeweg 16L. Hooghiemstraschildersbedrijf


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Vellinga614Schoonm.bedr., glazenw., schoorsteenv.


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 16, HarlingenHeiligeweg 16Joh. Vellingaschoonmaakbedrijf, glazenwasserij, schoorsteenvegen


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Vellinga614Schoonm.bedr., glazenw., schoorsteenv.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Vellinga614Schoonm.bedr., glazenw., schoorsteenv.


1953 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 16, HarlingenHeiligeweg 16 Vellingaschoonmaakbedrijf


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 16, HarlingenHeiligeweg 16Joh. Vellingaschoonmaakbedrijf, glazenwasserij, schoorsteenvegen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 16rijksmonument 20397
  terug