Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 175-077 5-075 F-166F-157


Naastliggers vanHeiligeweg 17
ten oostenHeiligeweg 19
ten zuidende Heiligeweg
ten westenHeiligeweg 15
ten noordenGrote Kerkstraat 20


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0243r van 25 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Anne Geerts


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0250r van 15 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0068v van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Jacob Aerns


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0074r van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Jacob Aernts


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0162r van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJochum Jacobs


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041v van 4 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Joris zeemtouwer


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0105v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Jan Joris


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0120r van 25 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Auckes portier


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenburgervaandrig Arjen Altena


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0170r van 4 sep 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Auckes portier


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0043va van 27 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Auckes portier


1682 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 423r van 7 mrt 1682 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Heiligeweg 17
inventarisantMartien Jackles, weduwe van
wijlen Fecke Aesgestrekschipper op Dokkum
Jan Joris, geauthoriseerde curatorleerverkoper [staat: leerman]
burgervaandrig Arjen Arjens Altena, geauthoriseerde curatoren over
Reinskien Feckes
aangeverLijsbeth Jackles den sterfhuyse gefraequenteert hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0423r] Ontzegelinge van slotten, vervolgens inventarisatie ende bescrivinge ten overstaen van de praesiderende burgemeesters Jacobus Goslings ende Jan Symens Bijlaen als commissarien, geadsocieert met Theoorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Martien Jackles weduw van wijlen Fecke AEsges in leven burger ende Dockumer treckschipper alhier, van alle sodanige goederen, actien, crediten, uyt- ende inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoecke van Jan Joris leerman, ende de faendrick Arjen Arjens Altena als gheauthoriseerde curatores over Reinskien Feckes nagelaten dochter van de overledene voornoemt zijnde de aengevinge der goederen bij Lijsbeth Jackles gedaen, als den sterfhuyse gefraequenteert hebbende, die ook den belofte daertoe staende bij manuale stipulatie heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Goslings, waer op dan alsoo tot de bescrivinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 7e marty 1682.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0065v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvaandrager Arjen Arjens Altena c.s.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0376v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgervaandrig Arjen Altena


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004va van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenoud vaandrig Arjen Altena c.s.
naastligger ten zuidwestenoud vaandrig Arjen Altena c.s.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0278r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 17Kerkbrug, bij de90‑00‑00 CG1/2 huis
koperoud burgemeester en vaandrig Arjen Arjens Altenae lakenkoper
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidwestenEelcke Lieuwes lakenkoper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordoostenMartinus zeefmaker
verkoperJoost Beernts, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperReinskjen Feckes


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0196v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-077Heiligeweg 17huis
eigenaarEelcke Lieuwes erven
gebruikerJohannes Jetses
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-077Heiligeweg 17huis
eigenaarObbe Jacobs cum soc.
gebruikerWybe Jansen
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-077Heiligeweg 17huis
eigenaarLolcke Jans
gebruikerDoekle Wybes
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0226r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenvroedsman Altena
naastligger ten zuidwestenvroedsman Altena


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0055v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgervaandrig Altena


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-077Heiligeweg 17huis
eigenaarBeitske Sybes
gebruikerJacob Joukes
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑06‑10 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0236r van 10 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 17Heiligeweg NZ bij de Kerkbrug, de zogenaamde1140‑00‑00 CGhuis en blauwververij, en daarbij een werk- en drooghuis ten oosten
koperMinne Ruirds, gehuwd metmr. blauwverver
koperAntie Hanses
verpachter grond huis en ververijde stad Harlingen0‑06‑00 CG
verpachter grond werkhuisde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHaye Pyters mr. blauwverver
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: diept]
naastligger ten westenBeydsche Sybes
naastligger ten noordenPhilippus Bos
verkoperHaye Pytersmr. blauwverver


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0033r van 15 mrt 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 17Heiligeweg NZ [staat: de zogenaamde -]430‑00‑00 GGhuis en blauwververij en een werkhuis tegen de achtergevel van oostelijke naastligger
koper door niaarHaeye Pieters mr. blauwverver
geniaarde koperKeimpe Tjeerdsmr. sleefmaker
verpachter grond huis en blauwververijde stad Harlingen0‑06‑00 CG
verpachter grond werkhuisde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHaye Pyters
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenBeydsche Sybes
naastligger ten noordenPhilippus Bos
verkoperMinne Ruyrds, gehuwd met
verkoperAntje Hanses


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-077Heiligeweg 17huis
eigenaarBeytske Sybes
gebruikerTymen Pytters
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0008v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeitske Sybes


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0207r van 5 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRein Gerbranda


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0118r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoper Rein Gerbranda mr. bakker


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0181r van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRein Gerbranda mr. bakker


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0249r van 3 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRein Gerbranda


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0126r van 26 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 17Heiligeweg NZ bij de Kerkbrug150‑00‑00 GGhuis
koperYede Tjeerdsz van der Hoek koopman
huurderFoppe Martens
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenJelle Agema
verkoperRein Gerbrandamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYede Tjeerds v.d. Hoek koopt huis Heiligeweg bij de Kerkbrug. Ten O. Johannes Alberts, ten W. Jelle Agema, ten Z. de straat, ten N.? Gekocht van mr. bakker Rein Gerbranda.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0245r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 17Heiligeweg NZ151‑07‑00 GGhuis
koperEvert Beva koopman
huurderJan Sybrens mr. schoenmaker30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenJelle Agema
naastligger ten noordenRomke Hettinga
verkoper q.q.Jacob P. Nijeboer, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Minne Vink, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tjeerdskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva koopt huis op de Heiligeweg. Ten O. Johannes Alberts, ten Z. de straat, ten W. Jelle Agema, ten N. Romke Hettinga. Gekocht van Yede Tjeerds x Tjepkje Sjoerds.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0261r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 17Heiligeweg NZ450‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Wassenaar, gehuwd metmetselaar
koperSimkjen Sybrens
huurderSybren Jans c.s.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenJelle Agema
naastligger ten noordenJan Claassen mr. metselaar
verkoperChristina de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Bevakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Wassenaar, metselaar x Simkje Sybrens koopt een huis nz. Heiligeweg, nu bewoond door mr. schoenmaker Sybren Jans cum sorore. Met indeling van het huis. Ten O. Johannes Alberts, ten W. Jelle Agema, ten Z. die straat, ten N. mr. metselaar Jan Claassen. Geen grondpacht. Gekocht van Christine de Veer wv Evert Beva, voor 450 cg.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0011v van 22 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Wassenaar


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0170v van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPietje Taekes*


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0254r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Wassenaar


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-078 , pag. 77Heiligeweg 17Cornelis Wassenaar


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-075, pag. 110Heiligeweg 17Cornelis Wassenaar wed1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-166Heiligeweg 17Claas Wytzes Klaver... HRL, turfdrager, ovl wijk F-164; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk F-166, turfdrager, 1814. (GAH204); C.W.K. en Antje Wijgers Faber, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-166Heiligeweg 17Claas W Klaver Claas W Klaver turfdrager


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 van 20 jan 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-166Heiligeweg 17koopaktefl. 400huis op de Heiligeweg, F-166
 
verkoperSimpkje Syberens (wv Cornelis Wassenaar)
koperKlaas Wytzes Klaver (gehuwd met Antje Wiegers Faber)


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 234 van 6 dec 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-166Heiligeweg 17koopaktefl. 362huis F-166
 
verkoperAntje Wygers Faber (te Franeker)
koperAaltje Teunis Beva


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 2 van 3 jan 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-166Heiligeweg 17koopaktefl. 450huis F-166
 
verkoperAaltje Beva
koperGompert Salomon van Messel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1022Heiligeweg 17Gompert Salomons van MesselHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-166Heiligeweg 17Anna Fredrik Bruikman... ovl 1853, bev.reg. Ha18 51 wijk G-030; oud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-166; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-166HeiligewegAnna Bruikman42 jwinkelierscheSneekv, protestant, weduwe
F-166HeiligewegFrederik de Vries13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-166HeiligewegJan de Vries2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-166HeiligewegJeltie de Vries17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-166Heiligeweg 17Jacob Dirks de Bruin... N.H., Vst 17 nov 1856 uit Kollum, zv Dirk dB, en Grietje de Boer; BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-166Heiligeweg 17Lucia Jacoba Barbara van der Stratengeb 18 okt 1794 Ameland, ovl 31 jul 1879 HRL, ongehuwd, Vst 17 nov 1856 uit Kollum, dv Kampelius C. vdS, en Fokeltje Elizabeth Munter; BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-166


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1022Heilige weg F-166Pieter Vlaskampwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 09 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
F-166Heiligeweg 17Eene hechte huizinge c.a. aan den Heiligeweg, in gebruik bij de wed. A., Schipper. Provisioneel verkocht op 21 feb 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
F-166Heiligeweg 17Eene hechte huizinge aan den Heiligenweg, in gebruik bij de wed. A., Schipper. Finaal verkocht op 23 feb 1872 de Korenbeurs bij Fekkes door nots. Kijlstra. Waarop geboden is f. 1001.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 01 mrt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
F-166Heiligeweg 17Eene hechte huizinge c.a. aan den Heiligeweg, in gebruik bij de wed. A., Schipper. Finaal verkocht op 6 mrt 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1001.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3619Gedempte Heiligeweg F-157Wilhelmus Petrus Balliwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3619Heiligeweg 17 (F-157)Jan Agemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 17 Hendrika Buismanwinkeliersterf. 700f. 800


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.I. Roukema442Vishandel


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 17W.C. (Wessel) Kok


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 17beeldbepalend pand5 van 10


1998 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Heiligeweg 17Bouw midden negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1998
  terug