Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 185-1215-1215-148G-047G-045


Naastliggers vanHeiligeweg 18
ten oostenHeiligeweg 20
ten zuidende Tiepelsteeg
ten westenHeiligeweg 16
ten noordende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 20
ten noordende Tiepelsteeg
ten noordenHeiligeweg 16
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 18Tiepelsteeg (vroeger Petercelistraat of Bierdragerssteeg) ten westen


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0226r van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]240‑00‑00 gghuis
koperSicke Scheltis c.u., en
koperHans Hansen c.u.
naastligger ten oostenhet huis van de kopers Sicke Scheltis, en
naastligger ten oostenHans Hansen
naastligger ten zuidenBierdragerssteegbrouwer
naastligger ten westenBierdragerssteeg, ingang
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperWillim Claesen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Scheltes en Hans Hansen kopen een huis op de Turfhaven. Ten O. hun andere huis, ten Z. de Bierdragerssteeg en brouwer Hein, ten W. de ingang v.d. Bierdragerssteeg, ten N. de straat. Gekocht van Willem Claessen voor 240 gg.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0098r van 23 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ [staat: tegenover het huis van de hopman Lanting]379‑00‑00 gghuis
koperMarten Ockes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van Lammert kuiper
naastligger ten zuidenBierdragerssteeg
naastligger ten westenSicke Scheltes
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: het diept]
verkoperWillem Clasen c.u.mr. linnenwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Ockes c.u. kopen een huis tegenover dat van hopman Lanting. Ten O. kuiper Lammert, ten Z. de Bierdragersteeg, ten W. Sicke Scheltes, ten N. het diept. Grondpacht 7 st. Gekocht van mr. linnenwever Willem Clasen c.u. voor 379 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0015r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ [staat: Oosterwal] bij de twee bruggen tegenover het huis van burgemeester Lantingh400‑07‑00 gghuis
koperHendrick Rincx c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten noordoostenGijsbert Lammerts
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten zuidwestenSicke Scheltes
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperMarten Ockes c.u.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189v van 24 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ [staat: Oosterwal]370‑00‑00 gghuis
koperOtte Jetzes c.u.
verpachter grondRein Tiallinghs c.u.0‑07‑00 cg
naastligger ten noordoostenGhijsbert Lammerts
naastligger ten zuidoosten [staat: zuidwesten]N. N.
naastligger ten zuidwesten [staat: zuidoosten]Sicke Scheltes
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperHendrick Rienxgrootschipper


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0245v van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 18Noordijs [staat: Oosterwal]235‑00‑00 cghuis
koperLijsbeth Gerryts, weduwe vanbrouwster
koperwijlen Pier Janties
verpachter grondRein Tjallings 0‑07‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis kuiper
naastligger ten zuidensteeg benevens brouwerij en mouterij van de koperse
naastligger ten westenbrouwerij en mouterij van
naastligger ten noordenstraat en diept
verkoperOtte Jetsesscheepstimmerman


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Turfhaven] bij de twee bruggen965‑05‑00 cg1/2 huis, brouwerij, mouterij, met een bierhuis ten oosten en 1/2 aandeel van het land, huis en water behorend aan de Ludinga kerk
koperHein Piers c.u.het Paardje
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTytie Andries, weduwe van te Dokkum
verkoperwijlen Jan Piershoutkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Piers koopt 1/2 huis, brouwerij en mouterij c.a. 'het Peerdje' en nog een bierhuis aan de oz. van het huis, en tevens 1/2 aandeel in `t land en huis en wateren te Ludingakerk, waaraan deze brouwerij pro quota gerechtigd is. Het huis staat zz. Turfhaven omtrent de 2 bruggen. Gekocht van Tytie Andries wv houtkoper Jan Piers te Dokkum.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0198r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]252‑06‑08 gghuis met schuur
koperJelle Jetzes mr. stadstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenFrans Sjoerds smid
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHein Piers brouwer
naastligger ten noordenAndries Tjerks
naastligger ten noordenHeiligeweg staat: straat]
verkoperJohannis Jacobs Gaarman, gehuwd metmr. glasmaker
verkoperFrouckjen Symons


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-121Heiligeweg 18huis en brouwerij
eigenaarHein Piers wed.
gebruikerHein Piers wed.
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-121Heiligeweg 18huis en brouwerie
eigenaarHein Piers wed.
gebruikerHein Piers wed.
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-121Heiligeweg 18huis en brouwerij
eigenaarwed. Hein Piers
gebruikerwed. Hein Piers
aanslag huurwaarde05‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-121Heiligeweg 18huis en brouwerij
eigenaarPier Heins
gebruikerPier Heins
aanslag huurwaarde05‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-121Heiligeweg 18huis en brouwerij
eigenaarPier Heyns
gebruikerPier Heyns 33-00-00
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg
opmerkinghieronder bekl: 't perch. van
opmerkingno. 108 1/3 voor 18-00-00


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-121, fol. 93vHeiligeweg 18Pier Heyns , bestaande uit 3 volwassenen en 0 kinderenbrouwer, mr.66:13:00 cg11:2:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-121Heiligeweg 18huis en brouwerij
eigenaarGerryt Heins
gebruikerGerryt Heins
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-121Heiligeweg 18huis en brouwerij
eigenaarGerryt Heins
gebruikerGerryt Heins
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 5-108/3


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-148Heiligeweg 18huis, stalling, brouwerij en tapperij
eigenaarHein Gerryts
gebruikerHein Gerryts
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0208r van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Schritsen]7250‑00‑00 cghuis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoel
koperJohannes Oebles van der Werf, gehuwd metkoopman
koperSibbeltje Dirks
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑04 cg
naastligger ten oostenJildren Ruurds
naastligger ten oostenHidde Ruurds
naastligger ten zuidenBeernd Jansen
naastligger ten westenPieter Jansen Kievyt
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Schritsen]
verkoperJanke Heins Brouwer, minderjarige dochter van
verkoperCartharina Heins Brouwer, minderjarige dochters van
verkoperSusanna Johannes de Haan voor haar minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Hein Gerryts Brouwermr. brouwer en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Oebles v.d. Werf x Sibbeltje Dirks [Tolsma] koopt deftige, wel ter nering staande en welbeklante huizinge en brouwerij, met mouterij, tapperij, stalling en putstoel, zz. Schritsen [Heiligeweg]. Ten O. Jildren en Hidde Ruurds c.s., ten Z. Beernd Jansen c.s., ten W. Pieter Jansen Kievyt, ten N. de straat. De kopers moeten voor de gereedschappen en losse goederen zo van keetel, kuipen, tonnen en kleinere vaten, foyten?, praam, tinnen bierkannen, grauwekannen en glasen, een bord met ses tinnen kannen in het voorhuis sampt mout, hop en bier, etc. betalen 1600 cg. Gekocht van Susanne Johannes de Haan wv Hein Gerrits Brouwer, in leven coopman en mr. brouwer, als moeder en voogdes over hare twee minderjarige kinderen Janke en Catharina Heins Brouwer, voor 5650 cg. en de 1600 cg. voor de goederen.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-148Heiligeweg 18huis en brouwerij
eigenaarJohannes O. van der Werf
gebruikerJohannes O. van der Werf
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0302r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Schritsen] tussen de Kerkbrug en de twee bruggen2185‑01‑00 cghuis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis
koperSybrand Camsma procureur postulanthet Springende Paard
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑04 cg
naastligger ten oostenJohannes Badstra
naastligger ten oostenDirk Lieuwes
naastligger ten zuidenBeert Jans
naastligger ten zuidenPieter Kievyt
naastligger ten westenPieter Kievyt
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Schritsen]
verkoperJohannes O. van der Werf, gehuwd metkoopman
verkoperSibbeltje Durks Tolsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Camsma, proc. postulant, koopt een huis en neringrijke brouwerij 'Het Springend Paard' met tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis, zz. Schritsen [nu Heiligeweg] tussen de Kerkbrug en de twee bruggen. Ten O. Dirk Lieuwes en Johannes Badstra, ten W. en Z. Pieter Kievyt en Beert Jans en anderen, ten N. de straat. Alle goederen moeten tegen taxatie worden overgenomen. Gekocht van Johannes O. v.d. Werf x Sibbeltje Durks Tolsma.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0315v van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Schritsen] tussen de Kerkbrug en de twee bruggen801‑00‑00 gghuis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis
koperHein Drost koopmanhet Springende Paard
geniaarde koper van 1/2Anthony Determeyerkoopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑04 cg
bewonerJohannes van der Werff
naastligger ten oostenJohannes Badstra
naastligger ten oostenDirk Lieuwes
naastligger ten zuidenBeert Jans
naastligger ten zuidenPieter Jans Kievit
naastligger ten westenPieter Jans Kievit
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Schritsen]
verkoper q.q.Taeke Stephany, gelastigdeprocureur fiscaal
verkoper q.q.Johannes O. van der Werff, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Harke van der Stok, gelastigden vankoopman
verkoperSybrand F. Kamsmaprocureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Drost koopt na niaar vicinitatis de helft van 'het Springend Paard'. Gekocht van Sybrand Feikes Kamsma, proc. postulant.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0159r van 15 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ 16/18 tussen de Kerkbrug en de twee bruggen547‑07‑00 gghuis en brouwerij
koper door niaarTrijntje Beernds Beuving, gehuwd methet Springende Paard
koper door niaarFrans Willems Leemkool
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑04 cg
geniaarde koperJohannes Harmens, gehuwd met
geniaarde koperMarijke Hendriks
naastligger ten oostenBeert Jans c.s.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPier Freerks c.u.
naastligger ten noordenJohannes Batstra c.s.
verkoperHein Drostmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Willems Leemkoel x Trijntje Beernds Beuving kopen, na niaar ratione sanguinis tegen Johannes Harmens ter Mos x Marijke Hendriks, een 1/2 huis en brouwerij, 'het Springend Paard', met de tapperij, mouterij, pakhuis, stal en wagenhuis, zz. Heiligeweg, tussen Kerkbrug en de 2 bruggen. Ten O. Beert Jans en anderen, ten W. en Z. Pier Freerks, ten N. Johannes Batstra. De inventaris moet op taxatie worden overgenomen. Gekocht van Hein Drost, mr. brouwer, wednr. van Grietje Beernds Beuving, voor 547 gg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-148 , pag. 117Heiligeweg 18F. Leemkool 7‑05‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-047Heiligeweg 18Frans Willems Leemkoel... (GAH204); id. van wijk F-038, gebruiker is Abel P. v. d. Hout, schoenlapper, 1814. (GAH204); id. van wijk G-047, tapperij van J. van Dongen, 1814. (GAH204); id. van wijk G-048, brouwerij, gebruiker is Jan van Dongen, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-047Heiligeweg 18Yda van Dongen... ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-047Heiligeweg 18F LeemkoelJ van Dongentapperij


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 160 van 7 jul 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-047Heiligeweg 18koopaktefl. 3000tapperij aan de Heiligeweg G-047
 
verkoperFrans Willems Leemkoel
koperSjerk Noordbeek


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1609Heiligeweg 18 Sierk Noordbeek brouwerHarlingenhuis (35 m²)


1835 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 32 van 6 feb 1835
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-047Heiligeweg 18koopaktefl. 1200huis op de Heiligeweg
 
verkoperSjerk Noordbeek
koperFrederik Langenhorst
cessionarisBernardus Leemkoel


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-047Heiligeweg 18Antje Kostergeb 1786 HRL, ovl 14 feb 1840 HRL, huwt met Jacobus Winkel, dv Tjalke K, en Elisabeth Sjierks; BS ovl 1818; 1840 overlijdens; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-047; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-047Heiligeweg 18Geertje de Vries... 1860, N.H., dv Sjoerd dV, en Sietske Bakker; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk D-179, wijk F-230, wijk G-047, wijk H-022; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-181; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-047Heiligeweg 18Jacobus Winkel... regatdv1826-1893; oud 55 jaar, geb Westberg(!) en wonende te HRL. 1839, ''s lands sloep roeier, wijk G-047; VT1839; J.W. eigenaar van perceel nr. 823 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 794, huis, 190 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-047HeilgewegJacob Winkel55 js lands sloeproeyerWestbergm, rooms katholiek, gehuwd
G-047HeilgewegAntie Koster54 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 150 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-047Heiligeweg 18Antje Koster, overleden op 14 februari 184054 jr, overleden Heiligeweg G 47, vrouw van Jacob Winkel, roeier (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 214,27. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1609Heiligeweg 18 Fredrik LangenhorstHarlingenvan nieuws herbouwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-047Heiligeweg 18Trijntje de Vriesgeb 1787/88 HRL, ovl 28 dec 1859 HRL, ongehuwd, N.H., dv Sjoerd dV, en Sijtske Bakker; BS ovl 1859; bev HRL 1851 wijk F-230, wijk G-047


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1609Heilige weg G-047Coenraad Kunée woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3919Gedempte Heiligeweg G-045wed. en erven Johannes Schrage woonhuis


1895 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
vermeld alsgeschat adresbericht
G-047Heiligeweg 18Net burgerhuis aan den Heiligenweg, gebruiker en eigenaar wijlen mej. de wed., Schrage. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3919Heiligeweg 18 (G-045)Raphaël Pais (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 18S. de Bruinpoulier


1941 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1993
adresgegevens
Heiligeweg 18mei: Het voormalig badhuis Rutgers gaat over in handen van de heer S. Helfrich, Heiligeweg 18


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 18P. (Pieter) de Haan


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 18rijksmonument 20398  terug