Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 325-112/25-112/55-140G-039G-039


Naastliggers vanHeiligeweg 32
ten oostenHeiligeweg 34
ten westenHeiligeweg 30
ten noordende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 34
ten noordenHeiligeweg 30
ten noordende Heiligeweg


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0013r van 16 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0032v van 6 mrt 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 32Heiligeweg [staat: Turfhaven]140‑00‑00 ggkamer met een ledige plaats ten zuiden
koperGeel Symons, weduwe van
koperwijlen Roeliff Annes
verpachter grondDirck Aris 0‑03‑00 cg
naastligger ten oostenDirck Aris
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende verkopers Tziaert Syrcks c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTziaert Syrcks, gehuwd met
verkoperLijsbeth Symens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeel Symons wv Roeliff Annes, koopt een kamer met ledige plaats ten zuiden, op de Turfhaven. Ten O. Dirck Aris, ten W. de verkopers. Grondpacht 3 st aan Dirck Aris. Gekocht van Tziaert Syrcx x Lijsbeth Symens voor 140 gg.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0183v van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Taeckes


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0197v van 24 feb 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0250r van 15 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0408v van 1 apr 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Taeckes


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0023r van 31 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Jeltes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0090v van 1 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Jeltes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0090v van 1 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Jeltes


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0002r van 24 sep 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0123v van 13 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0142v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0027v van 11 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Nieman


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0156r van 3 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRuyrt Jeltes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0164v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 30, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenSibren Joukes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0034v van 4 dec 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 30, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenRinck Abbes


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0099v van 26 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]170‑00‑00 gghuis
koperPieter Gaarman herbergier
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 cg
naastligger ten zuidoosten [staat: oosten]steeg
naastligger ten zuidwestenals bewoner Pieter smid
naastligger ten noordwesten [staat: westen]Heiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordoostenhet huis van wijlen Bastiaen Pouwels
verkoperhet sterfhuis van wijlen Rintse Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gaarman, herbergier, koopt een huis bij de Kerkbrug. Ten NO wl. Bastiaen Pouwels, ten ZW smid Pieter, ten O. een steeg, ten W. de straat. Grondpacht 3 st aan de Stad. Gekocht van (burgemeester Joost van de Voorde [Voorda] en Gellius Vetzentius [Jelle Wetsens] als commissarissen over de boedel van) wl. Rintse Abbes voor 170 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0131r van 2 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 32Heiligeweg [staat: bij de Kerkbrug]180‑00‑00 gghuis
koperPiter Hendrix, gehuwd met
koperHiske Melles
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 cg
naastligger ten zuidoosten [staat: oosten]steeg
naastligger ten zuidwestenals bewoner Pieter smid
naastligger ten noordwesten [staat: westen]Heiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordoosten [staat: noordwesten]het huis van wijlen Bastiaen Pouwels
verkoperPyter Gaarman, gehuwd met
verkoperGeertie Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiter Hendrix x Hiske Melles kopen een huis bij de kerkbrug. Ten O. een steegje, ten ZW smid Piter, ten W. de straat, ten NW [moet zijn: NO] wl. Bastiaen Pouwels. Grondpacht 3 st aan de Stad. Gekocht van Pyter Gaarman x Geertie Pyters, voor 180 GG.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0219r van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]180‑00‑00 gghuis
koperOedts Fransen, gehuwd metmr. smid
koperSwaentie Doedes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJacob Aerts Colom
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenAlbert Sjoerds
verkoperPytter Hendrixzeemtouwer


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0062r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]300‑00‑00 cghuis
koperTrijntie Gijsberts, weduwe van
koperwijlen Lammert Lammerts mr. schoenmaker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenCornelis Heins koopman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenAlbert Sjoerdts
verkoperOeds Fransen, gehuwd metmr. smid
verkoperSwaentie Doedes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0087v van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0071r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Joostes mr. kuiper


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0135r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gerrit Joosten


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0004r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: Kerkbrug over de singel]230‑00‑00 cghuis
koperTieerd Pieters c.u.mr. sleefmaker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius c.f.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Jacobs mr. timmerman
verkoper van 1/6Gijbert Jacobs
verkoper van 1/6Obbe Jacobs
verkoper van 1/6Syds Jacobs
verkoper van 1/6Jeremias Jacobs
verkoper van 1/6Jurrien Jacobs
verkoper van 1/6Tietske Dirks, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Hendrik Vastenhout te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerd Pieters, mr. sleefmaker koopt een huis c.a. omtrent de kerkbrug over de Singel. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. burgemeester Heinsius, ten W. de straat, ten N. mr. timmerman Jan Jacobs. Gekocht van Gijsbert-, Obbe-, Syds-, Jeremias- en Jurrien Jacobs, en Tietske Dirks wv Hendrik Vastenhout? te Leeuwarden, elk voor 1/6, voor 230 cg.


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091v van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]290‑00‑00 cghuis
koperJacob Ydes, gehuwd metschipper op Sneek
koperJeltie Pyters
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Jacobs
verkoperTjeerd Pyters c.u.sleefmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Ydes, snekerschipper x Jeltie Pyters kopen een huis omtrent de kerkbrugge. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. burgemeester Heinsius, ten W. de straat, ten N. erven Jan Jacobs. Geen grondpacht. Gekocht van sleefmaker Tjeerd Pyters c.u., voor 290 CG.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0122r van 30 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 30, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Ydes


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0305v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: Kerkbrug over de Singel]340‑00‑00 cghuis
koperJoost Seerps Popta, gehuwd metmr. kleermaker
koperPyttie Seerps
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius c.f.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenJacob Jansen huistimmerman
verkoperJacob Ydeszoutdrager


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0302r van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoost Popta mr. kleermaker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-112/5Heiligeweg 32wed. Joost Popta, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-112/5 , folio 68rHeiligeweg 32huis
eigenaarwed. Joost Popta
gebruikerwed. Joost Popta
opmerkingonvermogende


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-112/5, fol. 93rHeiligeweg 32Joost Popta weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderennayster6:12:00 cg1:2:00 cggering


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-112/5 , folio 69rHeiligeweg 32huis
eigenaarJoost Popta wed.
gebruikerJoost Popta wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0093r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-112/5 , folio 69rHeiligeweg 32huis
eigenaarJoost Popta wed.
gebruikerJoost Popta wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0183v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]185‑00‑00 gghuis
koperAge Agema mr. steenhouwer
naastligger ten oostenAge Agema
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenFokke Martens
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperAntje Joosten Popta, weduwe van
verkoperwijlen Yede Yedes de Ruiter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Agema, mr. steenhouwer koopt een huis omtrent de kerkbrug, door de verkoperse bewoond. Ten O. de koper, ten Z. een doorgaande steeg, ten W. Fokke Martens, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Joosten Popta wv Yede Yedes de Ruiter, voor 185 gg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-140 , folio 120vHeiligeweg 32woning
eigenaarAgema wed.
gebruikerJan Claasen
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: lasten01‑03‑00 cg
huurwaarde totaal28‑17‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑04‑12 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0049r van 27 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]300‑00‑00 gghuis met drie verdiepingen
koperRommert Claesen, gehuwd met
koperAntje Agema
huurderJan Claesen 30‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Neeltje Jelles
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenFokke Martens
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperNeeltje Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Age Agemamr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRommert Claesen x Antje Agema kopen een huis op de Turfhaven omtrent de Kerkbrug. Geen grondpacht. Ten O. de verkoperse, ten Z. een doorgaande steeg, ten W. Fokke Martens, ten N. de Turfhaven. Verhuurd aan Jan Clasen voor 30 cg. Gekocht van Neeltje Jelles wv Age Agema, in leven mr. steenhouwer, voor 300 gg. 21 st.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0104r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 30, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRommert Claesen


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0148r van 11 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommert Clasen


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-140 , folio 121rHeiligeweg 32huis
eigenaarRomm. Clasen
gebruikerRomm. Clasen
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0024r van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaring Heyns


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-140 , folio 121rHeiligeweg 32huis
eigenaarHaring Heins
gebruikerJohannes Hendriks
huurwaarde34‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht00‑18‑00 cg
huurwaarde totaal33‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑06 cg
grondpacht vanHaring Heins
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑03‑00 cg
aanslag grondpacht00‑00‑12 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0080v van 18 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaring Heins


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0203r van 24 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiepelsteeg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-142, pag. 80Heiligeweg 32Haring Heyns


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0055v van 1 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaring Heins


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-140 , pag. 116Heiligeweg 32Haring Heins 0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-039Heiligeweg 32Haring Heinsovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk G-039, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-039Heiligeweg 32wed Haring Heins wed Haring Heins gealimenteerd


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 98 van 21 apr 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-039Heiligeweg 32koopaktefl. 130huis op de Heiligeweg G-039 {staat: G-139]
 
verkoperElisabeth Meiles Kalkman (wv Haring Heins)
koperJacob Harings de Vries (ev Anna Fredriks Brinkman)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1616Heiligeweg 32Jacob de Vries werkmanHarlingenhuis (32 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-039Heiligeweg 32Jacobje Meyeroud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-039Heiligeweg 32Steffentje van der Zee... met Frederik Langenhorst, (gk), dv Steffen vdZ, en Rigtje Harings; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk G-039; oud 47 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-048; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-039Heiligeweg 32Trijntje Scheltes de Haan... bev.reg. HRL 1851 wijk G-114, wijk H-093, 121; oud 49 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-039; VT1839; Op heden den Vijf en twintigste feb Een duizend Agt honderd en Sestien Compareerde voor ons ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-039Heilgeweg54 jschoenmakerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
G-039Heilgeweg55 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-039Heilgeweg17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-039Heilgeweg49 jgeenWorkumgezin 2, v, protestant, weduwe
G-039Heilgeweg17 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 301 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-039Heiligeweg 32Maria C. Frederik Brinkman, overleden op 27 april 1843C.=Christina, 57 jr, geboren Bolsward 1/9/1785, overleden Turfhaven G 39, ongehuwd, zuster van Anna (wed. Jacob de Vries), winkeliersche (enige testamentair erfgenaam), wijlen Minne Frederik Brinkman (vader van Frederik, te Sneek en Geertje Minnes Brinkman, aldaar). Saldo fl. 96,25. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1946 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-039Heiligeweg 32Fredrik Jacobs de Vries, overleden op 21 juli 1850zoon van wijlen Jacob de Vries en Anna F. Brinkman (Heiligeweg G 39), broer van minderjarige Jeltje en Jan Jacobs de Vries. Saldo fl. 10,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-039Heiligeweg 32Dirk Jacobs van Ackeren... eigenaar T. Althuisius, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-039; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1616Heilige weg G-039Foppe de Vries woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1616Gedempte Heiligeweg G-039 Jacobus Cyprianus Germans woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1616Heiligeweg 32 (G-039)Franciscus J. Krolwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heiligeweg F.J. Kroljongens: , meisjes:
vrouwen:
smederij


1921 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 32, HarlingenHeiligeweg 32F.J. Krolsmid en kachelmaker


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 32F. Krolsmid


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 32, HarlingenHeiligeweg 32F.J. Krolsmid en kachelmaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 32IJ. (IJmkje) Plantinga wv de Jong


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 32rijksmonument 20403


2023
0.087383985519409


  terug