Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 52
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 52 3-204 3-221 G-032 G-029
Naastliggers vanHeiligeweg 52
ten zuidenHeiligeweg 50
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 54


aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 52naamloze steeg ten zuiden


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0106v van 9 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 50, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Tiaert Siercx


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0106v van 9 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 50, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Tiaert Siercx


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0045v van 22 jan 1625 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 50, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnna Roeliffs, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jentie Minses metselaar
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0045v van 22 jan 1625 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 50, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnna Roeliffs, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jentie Minses metselaar
naastligger ten noordenN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0082v van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 52Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis, kamer en plaats erachter en een halve steeg ten zuiden
 
koperAucke Jansen Backer, gehuwd met
koperIdtie Joannis
naastligger ten oostende oude kamer van Joris Symons
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenDirck Meinerts
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van Pytter Walings
verkoperAttie Aukes, weduwe van
verkoperwijlen Pytter Douwes, en als voogd van hun dochter
verkoperAntie Pytters


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0275v van 8 feb 1705 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 50, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAuke Jansen Backer koopman
naastligger ten noordenAuke Jansen Backer koopman


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0275v van 8 feb 1705 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 50, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAuke Jansen Backer koopman
naastligger ten noordenAuke Jansen Backer koopman


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0313r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 52Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperAucke Jansen Backer, gehuwd metkoopman300-00-00 CG
koperYdtie Johannis
naastligger ten oostenSjoerd Ekes veerschipper op Sneek
naastligger ten oostenTabe Jansen zeevarend persoon
naastligger ten zuidenals bewoner Cornelis Gabes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenPieter Huberts, gehuwd metmr. bontwever
naastligger ten noordenLolkje Jans
naastligger ten noordenGerben Pieters zeevarend persoon
naastligger ten noordenPietie Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Sjoerd Ekesveerschipper op Sneek
verkoper van 1/4Pieter Huberts, gehuwd metmr. bontwever
verkoper van 1/4Lolkje Jansen
verkoper van 1/4Tabe Jansenzeevarend persoon
verkoper van 1/4Gerben Pieters, gehuwd metzeevarend persoon
verkoper van 1/4Pietie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jansen Backer, koopman x Ydtie Johannis kopen een huis oz. Turfhaven. Ten O. en N. de verkopers, ten W. de Turfhaven, ten Z. als bewoner Cornelis Gabes. Geen grondpacht. Gekocht van veerschipper op Sneek Sjoerd Ekes voor 1/4, mr. bontwever Pieter Huiberts als man en voogd over Lolkjen Jans voor 1/4, zeevarend persoon Tabe Jansen voor 1/4, en varend persoon Gerben Pieters voor zijn vrouw Pietie Jans voor 1/4, voor 300 CG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-204Heiligeweg 52huis
eigenaarAucke Backer
gebruikerAucke Backer
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-204Heiligeweg 52huis
eigenaarAucke Jansen Backer
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1723


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-204 Heiligeweg 52huis
eigenaarwed. Auke Backer
gebruikerwed. Auke Backer
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-204 Heiligeweg 52huis
eigenaarwed. Auke Bakker
gebruikerwed. Auke Bakker
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0108r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 54, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Aukes Bakker koopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-204 Heiligeweg 52Jan Schonebeek, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-204 Heiligeweg 52huis
eigenaarDoede Bakker
gebruikerJan Schoonebeecq
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0025v van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 52Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis en tuin
 
koperPhilip Oolgard hovenier545-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
huurderJ. Schoonebeek mr. chirurgijn52-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Hibma Koopman
naastligger ten oostenM. Vink
naastligger ten zuidenHaaye Jacobs c.u.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJacob Hibma
naastligger ten noordenM. Vink
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam vanDokkum
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer, erfgenaam van zijn moeder
erflaterwijlen Berber Jans Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilip Oolgaard, hovenier, koopt een huis en tuin c.a. oz. Turfhaven, verhuurd aan J. Schoonebeek, mr. chirurgijn. Ten O. en N. Jacob Hibma, koopman, en Menno Vink, ten W. de straat, ten Z. Haaye Jacobs. Gekocht van Jan v.d. Hout te Dok kum, als erfgenaam van wl. mijn oud-oom Doede Seerps Backer, voor 1/2, en Pieter Huidekoper als gelastigde van Jan Aukes Backer, volgens procuratie te A`dam bij notaris Leendert van Rhijn, Dirk Blok en Lourens Louis, dd. 13 jun 1785, welke Jan Aukes Backer fidei commissaire erf genaam is van zijn moey Berber Jans Backer, als wd. Doede Seerps Backer, voor 1/2, samen voor 545 gg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0027r van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 50, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPhilip Oolgard
naastligger ten noordenPhilip Oolgard


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0027r van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 50, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPhilip Oolgard
naastligger ten noordenPhilip Oolgard


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0308v van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 54, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenB. Oligard


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0110v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 52Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperTrijntje Jans de Groot bejaarde vrijster975-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostende heer Fontein
naastligger ten zuidenHaye Jacobs
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordendr. W. Hanekuik
verkoperBonefacius Ohlgardhovenier


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0191v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 52Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] wijk G-032huis en tuin
 
koperWybrandus Christiaans, gehuwd metschipper1087-00-00 CG
koperHylkje Willems
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
huurderwijlen Trijntje J. de Groot
naastligger ten oostenD. Fontein
naastligger ten zuidenHaye Jacobs
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordendr. W. J. Hanekuik
verkoperPieter Barends Embdenaarcommies


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-221 Heiligeweg 52Wybren Christiaans4-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0087r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 50, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybren Christiaans
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0087r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 50, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybren Christiaans
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-032Heiligeweg 52Wiebren C. de Vrieseigenaar van wijk A-234; gebruiker Dirk Michiels Smit, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-032, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-032Heiligeweg 52Wiebren C de Vries Wiebren C de Vries varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 962Heiligeweg 52wed. Wybe Jacobs Hanekuyk en mede E.Harlingenpakhuis en erf (240 m²)


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 130 van 27 mei 1842
adressoortbedraggebruik
G-032Heiligeweg 52koopaktefl. 175huis G-032
 
verkoperBouwe Simons van Hoek
koperSybrandus Tjallingii


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-032Heiligeweg 52Grietje Bangma... Pieter Miedema, DG, dv Meindert B., en Elisabeth ... ; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81; oud 29 jaar, geb Idsegahuizen en wonende te HRL. 1839, wijk G-123; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-032Heiligeweg 52Jetske Hendriks Leensma... Jans; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1837, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-232, wijk G-032, 151, wijk H-057; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tonster, wijk E-194; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-032Heiligeweg 52Klaaske de Vriesgeb 1810 HRL, huwt met Gatze de Groot, (gk), N.H., A 13 mrt 1852 Witmarsum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-032, wijk H-070


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-032Heiligeweg 52Pieter Miedemageb 17 jan 1807 Bozum, ovl 31 okt 1866 HRL, huwt met Grietje Bangma, werkman in 1851, DG, ovl wijk G-083, zv Jelte M, en Tjitske Bonnema; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2231G-032 (Turfhaven)erv. Jacob Hanekuijkpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3415G-029 (Gedempte Turfhaven)Rienkje Kruizingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5114Heiligeweg 52 (G-029)Hette Hettemawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 52IJ.C.Bolmanstoffeerder
Heiligeweg 52mej. J.J.Kortonderwijzeres meisjesvakschool


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 52H. (Hans) Olivier


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 52rijksmonument 20411
  terug