Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 60
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 603-2003-2003-217G-027G-025
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 603-1993-1993-216G-027G-025
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 603-208(niet bekend)(niet bekend)G-027G-025


Naastliggers vanHeiligeweg 60
ten zuidenHeiligeweg 58
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 62


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0459r van 24 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0192r van 16 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0241v van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0133v van 7 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0233r van 27 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0124v van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 60zuidHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]577‑00‑00 gghuis en plaats ten zuiden daaraan gelegen, strekkende achter haar Grietie huisinge tot aan de huis van de voors. Hagen
koperFolckert Jacobs van Pomeren, gehuwd met
koperFoockel Ockes
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Piters Hagen
naastligger ten zuidenGriet Egberts
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenJacob Piters Hagen
verkoperSeerp Sibrants
verkoperGelckien Andries


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0020v van 23 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0121v van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 60zuidHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]0‑00‑00 cghuis met plaats terzijde
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Pieter Hagen
naastligger ten zuidenGriet Egberts
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenJacob Pieter Hagen
verkoper q.q.burgemeester Sytse Pieters Fogelsang, curator
verkoper q.q.Jentie Jenties, curatoren over
verkoperde drie nagelaten voorkinderen van wijlen Folckert Jans van Pomeren, gehuwd met
verkoperwijlen Attie
verkoperFoockel Ockes voor zich en twee onmondige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Folckert Jans van Pomeren


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0035r van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 60zuidHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]0‑00‑00 cghuis en plaats
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Pieters Hagen
naastligger ten zuidenGriet Egberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Jacob Pieters Hagen
verkoper van 1/2Eelck Saeckes voor zich, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Berent Clasen
verkoper van 1/4Jan Jans Modderman voor zich
verkoper van 1/4Gees Jans voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jurien Claessen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jelck Saeckes wv Berent Clasen voor 1/2, en van Jan Janssen Modderman, en van Gees Janssen als moeder en wettige voorstanden van haar kind bij wl. Jurien Clasen voor 1/2, een huis met een plaatsje daarnaast oz. Turfhaven. Ten O. en N. Jacob Pieters Hagens, ten Z. Griet Egberts. Grondpacht 8 st aan de Stad.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0117v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 60noordHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]0‑00‑00 cghuis, schuur en tuin, ledige plaats of bleekveld, hof ten oosten, tuinkamer ten zuiden en westen, tweede huis ten zuiden
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagen 1‑10‑00 cg
naastliggervrije steeg
naastligger ten oostenJan Piters zoutzieder
naastligger ten oostenLambart Warners
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Adams
naastligger ten westenDouwe Meynties
naastligger ten westenGriet Egbarts
naastligger ten noordenJan Piters zoutzieder
naastligger ten noordenHarmen Peters
naastligger ten noordenDoede Peters
verkoper q.q.Sipke Dirx, ter assistentie van
verkoper van 1/3Claeske Peters Hagen, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Hendrick Tijsen
verkoper van 1/3Maritie Peters Hagen, gehuwd met
verkoper van 1/3Lourens Dirx
verkoperAriaentje Ackersloot, gehuwd met
verkoperFrans Jacobs
verkoperPeter Ackersloot
verkoper q.q.gemeensman Foppe Foppes, curator over resp.
verkoperAriaen Ackersloot, en
verkoperAntie Ackersloot, en
verkoperCornelis Ackersloot
erflaterwijlen Jacob Peters Hagen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door (Claeske Pieters Hagen wd. Hendrick Tijssen voor haar zelf geassisteerd met Sipcke Dirx voor 1/3, en Maritie Pieters Hagen gesterkt met haar man Lourens Dirx mede voor haar zelf voor 1/3, en Ariaentie Ackersloot gesterkt met haar man Frans Jacobs en Pieter Ackersloot voor haar zelf, en oud gemeensman Foppe Foppes curator over Ariaen Antie en Cornelis Ackersloot tezamen voor de resterende 1/3, zijnde) de erfgenamen van Jacob Pieters Hagen, (a) een huis, keuken en schuur of kamer tot sterckwater branden gebruikt geweest ten zuiden aan het grote huis, de tuin met ledige plaats of bleekveld en de hof ten oosten daarvan, en twee kamers ten zuiden en westen aan de tuin en hof, oz. Turfhaven. Ten O. huis of kamers aan de hof van Lambart Warners, ten Z. hopman Jan Adams, ten W. beiden voor een deel Douwe Meyntes en Griet Egbarts, ten N. Harmen Pieters en Doede Pieters en de hof van Jan Pieters. Grondpacht 30 st. aan de verkopers.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0117v van 20 dec 1640 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 60zuidHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]0‑00‑00 cghuis met een ledige plaats ten zuiden
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
huurderTiebbe Sipkes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGriet Egberts
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven en diept]
naastligger ten noordenhet voormalige huis van Jacob Peters Hagen
verkoper q.q.Sipke Dirx, ter assistentie van
verkoper van 1/3Claeske Peters Hagen, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Hendrick Tijsen
verkoper van 1/3Maritie Peters Hagen, gehuwd met
verkoper van 1/3Lourens Dirx
verkoperAriaentje Ackersloot, gehuwd met
verkoperFrans Jacobs
verkoperPeter Ackersloot
verkoper q.q.gemeensman Foppe Foppes, curator over resp.
verkoperAriaen Ackersloot, en
verkoperAntie Ackersloot, en
verkoperCornelis Ackersloot
erflaterwijlen Jacob Peters Hagen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door (Claeske Pieters Hagen wd. Hendrick Tijssen voor haar zelf geassisteerd met Sipcke Dirx voor 1/3, en Maritie Pieters Hagen gesterkt met haar man Lourens Dirx mede voor haar zelf voor 1/3, en Ariaentie Ackersloot gesterkt met haar man Frans Jacobs en Pieter Ackersloot voor haar zelf, en oud gemeensman Foppe Foppes curator over Ariaen Antie en Cornelis Ackersloot tezamen voor de resterende 1/3, zijnde) de erfgenamen van Jacob Pieters Hagen, (b) een huis op de Turfhaven ten zuiden van (a) met een ledige plaats ten zuiden, nu bewoond door Tiebbe Sipckes. ten Z. Griet Egberts, ten W. de turfhaven. Grondpacht 8 st. aan de Stad.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0112v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick bezemmaker
naastligger ten noordenAuk Reiners


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0095r van 10 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pytter Walings


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAuck Reiners


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAukjen Reinders


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216v van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Rogiers
naastligger ten noordenJacob Rogiers


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216v van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Rogiers
naastligger ten noordenJacob Rogiers


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0242v van 12 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060r van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 60noordHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]30‑00‑00 cggrondpacht van 1-10-00 cg
koperDieuwke Piters Hoogstra, weduwe van
koperwijlen Freerck Claesses Braem
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Pieters Ackersloot
verkoperCornelis Pieters Ackersloot te Berlijn
verkoperde kinderen van wijlen Antie Pieters Ackersloot te Hoorn
verkoperJacob Fransen de Adammr. bakker


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0403r van 29 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDiucke Pytters Hoogstra


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0226r van 11 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDieucke Pieters Hoogstra


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-199 , folio 61Heiligeweg 60huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerDieucke Pieters
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-200 , folio 61Heiligeweg 60huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerJan Christoffels
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerEke Wijngaerden
huurwaarde12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑16‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-208 , folio 62Heiligeweg 60hof
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerDieucke Pieters
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0002r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDieucke Pieters Hoogstra


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-199 , folio 39vHeiligeweg 60huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerDieucke Pieters
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑3‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-200 , folio 39vHeiligeweg 60huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerWillem Trompetter
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Willems
huurwaarde12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑3‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-208 , folio 40rHeiligeweg 60hoff
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerHendrik Poulus
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-199 , folio Heiligeweg 60huis
eigenaarDieuke Pyters Hoogstra
gebruikerDieuke Pyters Hoogstra
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑07‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-200 , folio Heiligeweg 60huis
eigenaarDieuke Pyters Hoogstra
gebruikerDouwe Sybes
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑06‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-208 , folio Heiligeweg 60hof
eigenaarDieuke Pyters Hoogstra
gebruikerDieuke Pyters Hoogstra
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-199 , folio 40rHeiligeweg 60huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Buma
huurwaarde totaal191‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde31‑16‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-200 , folio 40rHeiligeweg 60huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerDouwe Sybes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0065r van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Pieter Berent Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-199Heiligeweg 60Freerk Fontein, bestaande uit 3 personen50‑00‑00 cg05‑00‑00 cg
3-200Heiligeweg 60Douwe Sybes, bestaande uit 3 personen07‑10‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-199 , folio 40rHeiligeweg 60huis
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruikerFreerk Fontein
huurwaarde totaal171‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde31‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-200 , folio 40rHeiligeweg 60huis
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruikerDouwe Sybes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-199, fol. 54vHeiligeweg 60Freerk Fontein , bestaande uit 4 volwassenen en 2 kinderenzoutsieder152:7:00 cg25:8:00 cgbestaet seer wel


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-200, fol. 54vHeiligeweg 60Douwe Sybes , bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenschoenlapper7:17:00 cg1:6:00 cgbestaet seer geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-199 , folio 40rHeiligeweg 60huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerds. Harkenroth
huurwaarde totaal130‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde23‑12‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-200 , folio 40rHeiligeweg 60huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerDouwe Sybes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-199 , folio 40rHeiligeweg 60huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerds. Pieckenbroek
huurwaarde totaal130‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde23‑12‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-200 , folio 40rHeiligeweg 60huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerDouwe Sybes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0242r van 15 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 60noordHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]3208‑07‑00 cghuis en hof
koperHr. Daniel Sloterdijk eerste klerk Admiraliteit
huurderds. Pieckenbroek
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hanekuik e.a.koopman
naastligger ten zuidenvolgend perceel
naastligger ten zuidenhof gekocht door wed. Poort
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hanekuik e.a.koopman
verkoper van 1/3vrouwe Amedea Sophia van Wijdenbrug, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland buiten Franeker
verkoper van 1/3de heer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteit
verkoper van 1/3vrouwe Margaretha van Wijdenbrug, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jan Willem van der Haar te Koudum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Sloterdijk, 1e klerk bij de Admiraliteit koopt (a) een huis en mooie tuin oz. Turfhaven. Met omschrijving. Ten O. en N. erven Hanekuik en anderen, ten W. de straat, ten Z. de hof van wd. Poort en perceel b), een koets- en wagenhuis met grote stalling en meerdere zolders, met ten O. Minne Pyters, ten W. de hof van wd. Poort, ten Z. de Kruisstraat, ten N. perceel a). Gekocht van Amelia Sophia van Wijdenbrug wv wl. Pieter Beerent van Wijdenbrug, ontv. generaal bij de Admiraliteit te Franeker op Groot Lankum, voor 1/3, Ernst Willem van Wijdenbrug, Raad en Adv. fiscaal bij de Admiraliteit en Grietman van Hemelumer Oldefaert en Noordwolde, te Harlingen, voor 1/3 en vrouwe Margaretha van Wijdenburg wv wl. Jan Willem van der Haar, Grietman van Hem. Oldef. en Noordwolde te Koudum, voor 1/3.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0012r van 20 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 60zuidHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]500‑00‑00 gghuis
koperde heer Peerus van Scheltinga ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
huurderHarmen Alberts kooltjer44‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer Sloterdijk
naastligger ten zuidenJan de Boer
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende heer Sloterdijk
verkoper van 1/3vrouwe Amadea Sophia van Wijdenbrugh, weduwe van buiten Franeker
verkoper van 1/3wijlen de heer Pyter Beerent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/3de heer Ernst Willem van Wijdenbrughraad en advocaat fiscaal Admiraliteit
verkoper van 1/3vrouwe Margaretha van Wijdenbrugh, weduwe van te Koudum
verkoper van 1/3wijlen de heer Jan Willem van der Haar


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0005r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 60zuidHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]500‑00‑00 gghuis
koperDaniel van Sloterdijk eerste klerk Admiraliteit
huurderde erfgenamen van wijlen Harmen Alberts kooltjer44‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDaniel van Sloterdijk eerste klerk Admiraliteit
naastligger ten zuidenJan de Boer
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenDaniel van Sloterdijk eerste klerk Admiraliteit
verkoperPierius van Scheltinga, gehuwd metontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
verkoperSjoerdje Hexenius


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-216 , folio 72vHeiligeweg 60huis en stal
eigenaarD. Sloterdijk
gebruikerD. Sloterdijk
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 3-203
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-217 , folio 72vHeiligeweg 60huis
eigenaarD. Sloterdijk
gebruikerEde Jansma
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0001r van 23 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDaniel Sloterdijk griffier
naastligger ten noordenDaniel Sloterdijk griffier


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0001r van 23 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDaniel Sloterdijk griffier
naastligger ten noordenDaniel Sloterdijk griffier


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0187v van 27 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen H. Sloterdijk


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0196v van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 60noordHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]3441‑14‑00 gghuis en hof met fruitbomen
koperJacob Hibma koopman te Kimswerd
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenals geniaarde koper Wybren Broers
naastligger ten zuidende hof van vroedsman Poort
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende heer Fontein e.a.
verkoper van 1/2vroedsman, burgemeester etc. Hermanus van Sloterdijk, erfgenaam te Workum
verkoper van 1/2Jiskjen Catharina Bourboom, erfgenaam, weduwe van te Leeuwarden
verkoper van 1/2wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijk, erfgenamen van
erflaterwijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hibma, koopman te Kimswerd, koopt (a) een mooi huis en hof op de Turfhaven, dat door Daniel van Sloterdijk metterdood ontruimd is. Zie voor de beschrijving van het huis deze acte. Ten W. de Turfhaven, ten Z. het huis dat door Wybren Broers is gekocht en de tuin van de vroedsman Claas? Tjeerd? Poort, ten N. Fontein en anderen, ten O. perceel c), een camer in de Lammert Warndersteeg, achter perceel a). En perceel (b) is een deftig wagenhuis en stalling voor 4 paarden met een camer erachter en met veel zolders, waarbij ook nog een plaets is met uitgang in de Kruisstraat. Ten W. de hof van Poort, ten Z. de Kruisstraat. (Met op blz. 0197 nog veel details over voorwaarden en rechten.). Gekocht van Harmanus van Sloterdijk, Raad in de Vroedschap en Burgemeester van Workum, gecommitteerde ten Landdage, gedeputeerde Staat van Friesland, Meesterknaap? van het Jachtgerecht en Drossaard van Cranendonk, Eindhoven en omliggende Heerlijkheden, wonende te Workum, voor de helft, en Jiskjen Catharina Bourboom wv Willem Augustijn van Sloterdijk, in leven Hoofdbaljuw en Opperschout van Hulst en Hulsterambacht, wonende te Leeuwarden, in qlt. als moeder over haar kinderen bij haar wl. man, als erven ex testamento van wl. Daniel van Sloterdijk, griffier v.d. Raad van het College ter Admiraliteit te Amsterdam in Friesland, te Harlingen, voor de helft, voor 3441 gg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0196v van 5 sep 1779 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 60zuid[niet vermeld]3441‑14‑00 ggwagenhuis, stalling voor vier paarden en kamer
koperJacob Hibma koopman te Kimswerd
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat waarin een uitgang
naastligger ten westende hof van vroedsman Poort
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoper van 1/2vroedsman, burgemeester etc. Hermanus van Sloterdijk, erfgenaam te Workum
verkoper van 1/2Jiskjen Catharina Bourboom, erfgenaam, weduwe van te Leeuwarden
verkoper van 1/2wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijk, erfgenamen van
erflaterwijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteit


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0211r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 60zuidHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]246‑21‑00 gghuis
koper door niaarJacob Hibma te Kimswerd
geniaarde koper van 1/2Wybren Broers
geniaarde koper van 1/2Broer Wybrens
naastligger ten oostenJacob Hibma
naastligger ten zuidenJacob Hibma
naastligger ten noordenJacob Hibma
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoper van 1/2burgemeester en vroedsman van Workum en gedeputeerde Staat van Vriesland Harmanus van Sloterdijk, erfgenaam te Workum
verkoper van 1/2Iskjen Catharina Bourboom, erfgenaam, weduwe van te Leeuwarden
verkoper van 1/2wijlen de edelgestrenge heer Willem Augustijn van Sloterdijk, erfgenamen vanhoofdbaljuw en opperschout van Hulst en Hulster ambacht
erflaterwijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hibma, koopman te Kimswerd, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Wybren Broers en Broer Wybrens, een mooi huis c.a. aan de Turfhaven, dat bewoond was Edo Jansma en al door deze proclamanten was aanvaard. Ten O., Z. en N. het huis en hof, nu gekocht door Jacob Hibma, ten W. de Turfhaven. Zie de acte voor de beschrijving van het huis. Gekocht van Harmanus van Sloterdijk, burgemeester en Raad in de Vroedschap van de Stad Workum, en Gedep. Staat van Friesland, wonende te Workum x Iskjen Catharina Bourboom wv Willem Augustijn van Sloterdijk, in leven Hoofdbaljuw en Opperschout van Hulst en Hulster Ambacht, wonende te Leeuwarden, in qlt. als moeder over haar kinderen bij haar man, als erven ex testamento van wl. Daniel van Sloterdijk, griffier van de Raad van het College ter Admiraliteit in Friesland te Harlingen, voor 246 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-216 , folio 72vHeiligeweg 60huis en stal
eigenaarJacob Hibma
gebruikerJacob Hibma
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 3-203
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-217 , folio 72vHeiligeweg 60huis
eigenaarJacob Hibma
gebruikerJacob Hibma
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0308v van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Hibma


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0354r van 28 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hibma koopman
naastligger ten noordenJacob Hibma koopman


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0354r van 28 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hibma koopman
naastligger ten noordenJacob Hibma koopman


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0151v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 60noordHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]5700‑00‑00 cghuis en hof
koperW. J. Hanekuyk
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten oostenhet tweede verkochte perceel in deze akte
naastligger ten noordenD. Fontein c.s.
verkoperJacob Hibmakoopman


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0151v van 10 nov 1793 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 60zuidHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]5700‑00‑00 cghuis
koperW. J. Hanekuyk
huurderRuurd Jans van Dijk beurtschipper op Amsterdam36‑00‑00 cg
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenJohannes Proosterbeek
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperJacob Hibmakoopman


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-216 , folio 72vHeiligeweg 60huis en stal
eigenaardr. W. J. Hanekuik
gebruikerdr. W. J. Hanekuik
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 3-203
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-217 , folio 72vHeiligeweg 60huis
eigenaardr. W. J. Hanekuik
gebruikerJurjen Jelles
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde67‑18‑02 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0299r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. W. J. Hanekuik c.u.
naastligger ten noordendr. W. J. Hanekuik c.u.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0299r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. W. J. Hanekuik c.u.
naastligger ten noordendr. W. J. Hanekuik c.u.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-214, pag. 48Heiligeweg 60ds. W.J. Hanekuyk
3-215, pag. 48Heiligeweg 60Douwe , 38 jaar, gehuwdde knegt van hanekuijk


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0187r van 15 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. W. J. Hanekuik


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-217 , pag. 71Heiligeweg 60dr. Hanekuik 2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-027Heiligeweg 60Wybe Jacobs Hanekuyk... quit. no. 28 (GAH1125); id. 16 :0:0, 24 dec 1794, quit. no. 35 (GAH1126); eigenaar en gebruiker van wijk G-027, advocaat fiscaal, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-028, gebruiker is Sipke F. Hiemstra, stalknegt, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Heiligeweg 60W. Hanekuikfl. 6


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-027Heiligeweg 60W J HanekuikW J Hanekuikadvocaat fiscaal


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 74 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-027Heiligeweg 60Wybo Jacobs Hanekuyk, overleden op 12 februari 183074 jr, Mr. /burgemeester (Turfhaven G 27/28), man van Petronella-Maria Tetrode (erft vruchtgebruik), vader van Mr. Jacob Wybes Hanekuyk, notaris (enige testamentair erfgenaam). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 957Heiligeweg 60wed. Wybe Hanekuyk en mede eig.Harlingenhuis (320 m²)


1838 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 957Heiligeweg 60 Jacob HanekuijkHarlingenvan 2 gevels eene gemaakt


1838 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 957Heiligeweg 60 Jacob HanekuijkHarlingenvan 2 gevels eene gemaakt


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-027Heiligeweg 60Catharina Kamstraoud 28 jaar, geb Lee en wonende te HRL. 1839, wijk G-027; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-027Heiligeweg 60Dieuwke Hendriks Steenstra... Tjeerds; BS huw 1825, ovl 1859 1878 overlijdens; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-027; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-027Heiligeweg 60Jacob Wybes Hanekuik... Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, notaris, wijk G-027; VT1839; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:3:0 als gelastigde van Aaltie Jans uit het ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-027Turfhaven58 jnotarisHarlingenm, protestant, gehuwd
G-027Turfhaven49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-027Turfhaven12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-027Turfhaven11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-027Turfhaven39 jFranekerv, protestant, gehuwd
G-027Turfhaven28 jLeerv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-027Heiligeweg 60Nicolaas Jacobus Schenkius... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk E-116, wijk F-091, wijk G-027l; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-018; VT1839; geb 10 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 957Turfhaven G-027Petrus Hamstra woonhuis
Sectie A nr. 957Turfhaven G-028Petrus Hamstra woonhuis


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-027Heiligeweg 60Elisabeth Jacobus Hannema... 10 mei 1863 HRL, huwt met Jacobus Hanekuyk op 2 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, DG, ovl wijk G-027 en wijk G-028, dv Jacob H, en Rinske Hijlkes Dreyer; BS huw 1823, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-016, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 957Gedempte Turfhaven G-025 Jan van Hulst sr.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5107Heiligeweg 60 (G-025)fa. S. van Messelwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heiligeweg firma S. van der Messeljongens: , meisjes:
vrouwen:
borstelmakerij


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
HeiligewegS. van Messel20Exportslagerij


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligenweg 60A. v. Messel20Handelsagent


1913 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-854
Heiligeweg 60Jacob Sickenga


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 60C. v.d. Schoot165Meubileering


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 60C. v.d. Schoot165Meubileering


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 60C. v.d. Schoot216Meubelfabr., gordijnen


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 60C. v.d. Schoot216Meubelfabr., gordijnen


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 60C. v.d. Schoot216Meubelfabr., gordijnen


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 60C. v.d. Schoot216Meubelfabr., gordijnen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 60P. v/d Schootfabrikant


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21856
Heiligeweg 60Firma C. v.d. Schoot en Co.


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 60C. v.d. Schoot216Meubelfabr.


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22564
Heiligeweg 60Pieter Coenraad van der Schoot


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 60C. v.d. Schoot792Meubelfabr.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.C. v.d. Schoot & Co.792Meubil., meubelfabr., stoff., beddenmag.


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 60, HarlingenHeiligeweg 60C. van der Schoot & co.complete meubilering, vloerbedekking, gordijnen


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.C. v.d. Schoot & Co.792Meubil., meubelfabr., stoff., beddenmag.


1952 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 60, HarlingenHeiligeweg 60C. van der Schoot & co.complete woninginrichting, vloerbedekking, tapijten


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.C. v.d. Schoot & Co.792Meubil., meubelfabr., stoff., beddenmag.


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 60, HarlingenHeiligeweg 60 Hauchgarage, stalling, taxiritten, autoverhuur, autoschool


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 60K.W. (Klaas) v.d. Schoot


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 60rijksmonument 20414


2023
0.26141095161438


  terug