Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Herenwaltje 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 52-0752-0752-101B-091B-088


Naastliggers vanHerenwaltje 5
ten oostende Wortelstraat
ten zuidenHerenwaltje 7
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 3


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0280r van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaeske, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Pieters


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0129r van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimen Koer


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0109v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0055v van 7 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReyner Gijsberts Fontein


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0095v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReyner Gijsberts Fontein


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0336r van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReyner Gijsberts Fontein


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0369v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendr. Reyner Gijsberts Fontein


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0158r van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLuitjen Folkerts


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0157v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 5Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]57‑00‑00 ggkamer
koperLuitjen Folkerts
naastligger ten oostende hof van Reiner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenMeye Sakes
naastligger ten westenstraat en diept
naastligger ten noordenArjen Jansen
verkoperReiner Gijsberts Fontein, gehuwd met te Toutenburg onder Rijperkerk
verkoperYbeltie Nauta


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0187r van 3 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 5Herenwaltje OZ [niet vermeld]57‑00‑00 ggkamer
koperMeye Saekes, gehuwd metschipper
koperNeeltje Dirx
naastligger ten oostende hof van Reiner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidende koper Meye Saekes c.u.schipper
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenArjen Jansen Cramer
verkoperNeeltje Jurjens, weduwe van
verkoperwijlen Luitjen Folkerts


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0218r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkopers Meye Saeckes c.u.smalschipper


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0059r van 22 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeye Sakes Cramer


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0072r van 4 nov 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeje Sakes smalschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-075 , folio 29Herenwaltje 5woning
eigenaarMeye Sakes wed.
gebruikerMeye Sakes wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-075 , folio 17vHerenwaltje 5huis
eigenaarMeye Sakes wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑8‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0140v van 28 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-075 , folio Herenwaltje 5huis
eigenaarMeye Sakes erven
gebruikerHarmen Meyes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0346r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMeye Harmens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-075 , folio 18rHerenwaltje 5huis
eigenaarwed. Meye Harmens
gebruikerwed. Meye Harmens
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0338r van 9 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 5Zoutsloot OZ naast het Blauwhuis65‑00‑00 cg1/3 woonkamer
koperMeye Harmens, gehuwd met
koperAntie Harmens
huurderCornelis Geerts Staverman
naastligger ten oostenJunius Alema
naastligger ten zuidenSimon Fockes Blauwhuis
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gorryt Dirks
verkoperAntie Harmens, weduwe van
verkoperwijlen Jan
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 238r maar verkeerd genummerd in het origineel] Meye Harmens x Antie Harmens koopt 1/3 van een voorkamer met alle goederen er in, waarvan zij al 2/3 bezitten, op de Zoutsloot naast 'het Blauwhuis'. Ten O. Junius Alema, ten Z. Simon Fockes, ten W. de straat?, ten N. wd. Gerryt Dirks. Gekocht van Antie Harmens wv Jan Speltie?, voor 65 cg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-075Herenwaltje 5Dieuwke Pieters, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-075 , folio 18rHerenwaltje 5huis
eigenaarSimon Fokkes erv.
gebruikerDieuke Pytters
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-075 , folio 18rHerenwaltje 5huis
eigenaarSimon Fockes erven
gebruikerJacob Lourens
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0265r van 4 mrt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Meye Harmens Meyer


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0266v van 15 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Meye Harmens Meyer


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-075 , folio 18rHerenwaltje 5huis
eigenaarSymon Fockes erven
gebruikerJacob Louwrens
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0041r van 24 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Meye Harmens Meyer


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0048r van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 5Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]253‑07‑00 gghuis naast het zgn. Blauwpanhuis
koperRinse Wopkes bierdrager
huurderJelle Hendriks 26‑00‑00 cg
naastligger ten oostende tuin van Junius Alema
naastligger ten zuidenGerryt Jacobs
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Ruurd Dirks
verkoperJan Harmens Speltje, erfgenaam vanoud wijdschipper
erflaterwijlen Antje Harmens, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman Meye Harmens Meyer


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-101 , folio 36rHerenwaltje 5huis
eigenaarRinse Wopkes
gebruikerde vrouw van Gerben Jansen
huurwaarde27‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal26‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑04 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0255r van 30 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRinse Wopkes stadsbierdrager


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0202r van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRinse Wopkes stadsbierdrager


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0028r van 9 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 5Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot] naast het zgn. blauw panhuis530‑00‑00 cghuis
koperPieter Johannes, gehuwd met
koperGepke Claases
naastligger ten oostenburgemeester S. Schaaff
naastligger ten zuiden[als huurder] Minne Poppes [staat: Foppes] Houttuyn
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenTjeerd Monses
verkoperJetze Rinses


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0128v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-101 , folio 35vHerenwaltje 5huis
eigenaarPieter Johannes
gebruikerPieter Johannes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-101 , folio 35vHerenwaltje 5huis
eigenaarPieter Johannes
gebruikerPieter Johannes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0284v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0058v van 8 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-101 , pag. 36Herenwaltje 5T. van Benthem 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Allert Sjoerds van Reenen... vR, en Reinofke Allards Balk; BS huw 1813, huw 1814, huw 1826, ovl 1840, ovl 1846; gebruiker van wijk B-091, kuipersknegt; eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Greeult Ynses Bijlsmageb 1809 HRL, ovl 10 jan 1814 HRL; wijk B-091; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Ulbe Jacobs... is Gepke W. Holthof, koemelker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-091Herenwaltje 5Ulbe Jacobs Albert van Reenenkuipersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 200Herenwaltje 5Jan Strikwerda melktapperHarlingenhuis (69 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 200Herenwaltje 5 Ferdinand MinkesHarlingenvereeniging van percelen door verbouwing [met sectie A 199]


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Haye Miedema... met Janke Koopmans, koopman in 1858, zv Pieter M, en Aukje Koopal; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 44 jaar, geb Boxum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk B-046; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Janke Koopmansgeb 2 feb 1797 Tzum, ovl 1 dec 1860 HRL, huwt met Haye Miedema, dv Harmen K, en Janke ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 43 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk B-046; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
B-091Herenwaltje 5F Minkes stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Hiltje Abes Cuperus, overleden op 3 oktober 183944 jr, geboren Franeker, overleden Zoutsloot B 91, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-091ZoutslootFerdinand Minkes54 jForstendom Lippe Detmoldm, protestant, weduwnaar
B-091ZoutslootJohannes H Minkes17 jForstendom Lippe Detmoldm, protestant, ongehuwd
B-091ZoutslootAbe Minkes13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-091ZoutslootFrederik A Minkes11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 419 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Douwe Botes Pieksma, overleden op 5 september 1846bijna 3 jr (geboren 13/11/1843), overleden Zoutsloot B 91, zoon van Bote Wybrens Pieksma, werkman en Trijntje Ynses Dijkstra, broer van minderjarige Ynse, Anna, Wiebren, Hylke, Trijntje, Doutje, Lolkje, reeds 23/10/1846 overleden Anna en 27/10/1846 overleden Ynze Botes Pieksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 420 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Anna Botes Pieksma, overleden op 23 oktober 18465 jr (geboren 28/8/1841), overleden Hoogstraat B 91, dochter van Bote Wybrens Pieksma, werkman en Trijntje Ynses Dijkstra, zuster van minderjarige Wiebren, Hylke, Trijntje, Doutje, Lolkje en reeds 27/10 overleden Ynse Botes Pieksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 421 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Ynse Botes Pieksma, overleden op 27 oktober 184612 jr, geboren Almenum 1/7/1834, overleden Hoogstraat B 91, zoon van Bote Wybrens Pieksma, werkman en Trijntje Ynses Dijkstra, broer van minderjarige Wiebren, Hylke, Trijntje, Doutje en Lolkje Botes Pieksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2147Zoutsloot B-091Lucas Peereboom woonhuis
Sectie A nr. 2147Zoutsloot B-092Lucas Peereboom woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3495Heerenwaltje B-088 Foppe Plantenga woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4598Herenwaltje 5 (B-088)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heerenwaltje 5A. Heszeeman
Heerenwaltje 5IJ. Lijnventer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Herenwaltje 5L. (Lodewijk) Bierma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 5beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.17138600349426


  terug