Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 7 2-075 2-100 B-092 B-089
Naastliggers vanHerenwaltje 7
ten oostende Wortelstraat
ten zuidende Wortelstraat
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 5


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0016r van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhuis en hof van wijlen Jan Cramer


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0022r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSymon Coerts


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0026r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSymon Coerts


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0109v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen op de Zoutsloot]huis
 
koperBastiaen Tjeerdts koopman133-00-00 GG
huurderde weduwe van Jan Jetses
naastligger ten oostenReiner Pytters Fontein koopman
naastligger ten zuidenals huurder Marten pannenbakker
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept en straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Take Sydses, gecommitteerde uitmr. smid
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0055v van 7 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]huis
 
koperJan Martens, gehuwd met249-21-00 GG
koperJancke Freerks
naastligger ten oostenReyner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenReyner Gijsberts Fontein
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenReyner Gijsberts Fontein
verkoper van 1/4Willemke Bastiaens, gehuwd met
verkoper van 1/4Freerck IJsbrandtszakkendrager
verkoper van 1/4Ympkjen Bastiaens, gehuwd met
verkoper van 1/4Pyter Douwes
verkoper van 1/4Tyetsken Bastiaens, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Bouwe Heeres
verkoper van 1/4Duse Douwes voor zijn kinderen


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0095v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]huis
 
koperJan Jansen, gehuwd metkofschipper350-00-00 CG
koperGeeltie Jans
naastligger ten oostenReyner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenReyner Gijsberts Fontein
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenReyner Gijsberts Fontein
verkoperJan Martens, gehuwd met
verkoperJanke Freerks


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0336r van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7Herenwaltje [staat: bij de drie pijpen]huis
 
aanhandelaarJan Martens 0-00-00 CG
naastligger ten oostenseecker schuitschip en 150-00-00 CG [staat: een honderd dalers] als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenReyner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenReyner Gijsberts Fontein
verkoperJan Jansen Jongmakoopman


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0369v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot bij de drie pijpen]huis
 
koperMeye Saekes, gehuwd metsmalschipper285-00-00 CG
koperNeeltie Dirks
huurderCornelis Willems c.u. en c.s.tichelaar
naastligger ten oostendr. Reyner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidendr. Reyner Gijsberts Fontein
naastligger ten westenHerewaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordendr. Reyner Gijsberts Fontein
verkoperJan Martens, gehuwd met
verkoperJanke Freerks


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0141r van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMeye Saakes


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0187r van 3 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende koper Meye Saekes c.u.schipper


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0218r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]huis
 
koperTaecke Poppes, gehuwd metschuitschipper350-00-00 CG
koperRigstje Thomas
naastligger ten oostensr. Reiner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenFrans Haeyes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende verkopers Meye Saeckes c.u.smalschipper
verkoperMeye Saeckes, gehuwd metsmalschipper
verkoperNeeltie Dirx


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-075Herenwaltje 7woning
eigenaarwed. Meye Sakes
gebruikerwed. Meye Sakes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-075Herenwaltje 7huis
eigenaarwed. Meye Sakes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-8-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0140v van 28 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot bij de drie pijpen]dwarshuis
 
koperJan Jansen meerderjarig vrijgezel550-00-00 CG
naastligger ten oostenBaukjen Nauta, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Croese
naastligger ten zuidenFrans Hayes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTaeke Poppes, gehuwd metOldeboorn
verkoperRixtie Tomas


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-075 Herenwaltje 7huis
eigenaarMeye Sakes erven
gebruikerHarmen Meyes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0292v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Jansen


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0346r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]dwarshuis
 
koperSymon Fockes, gehuwd metpan- en estrikbakker329-00-00 GG
koperTjetske Tjallings
huurderFredrik Poolman
naastligger ten oostende tuin van Junius Alema
naastligger ten zuidenSymon Fockes, gehuwd met
naastligger ten zuidenTjetske Tjallings
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenMeye Harmens
verkoper van 1/2Hessel Jansenschuitschipper
verkoper van 1/2Fettje Alberts


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-075 Herenwaltje 7huis
eigenaarwed. Meye Harmens
gebruikerwed. Meye Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-075 Herenwaltje 7Dieuwke Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-075 Herenwaltje 7huis
eigenaarSimon Fokkes erv.
gebruikerDieuke Pytters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0265r van 4 mrt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0265r van 4 mrt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]dwarshuis
 
koper provisioneelN. N.
huurderFoppe Stevens 32-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van Junius Alema
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenvroedsman Meye Harmens Meyer
crediteur (deducent) q.q.Otte Sybes Salverda, executeurkoopman
crediteur (deducent) q.q.Jacob Tuininga, executeurprocureur postulant
crediteur (deducent) q.q.burgerhopman Sybrand Feikes Camsma, executeur
crediteur (deducent) q.q.vroedsman Jarig Westra, executeurs van
crediteur (deducent)de boedel van wijlen Bottje Tjallings, weduwe van
crediteur (deducent)wijlen Dirk Huigens
crediteur (deducent)Roelof Tjerksturfdrager
erflaterwijlen Tjietske Tjallings, weduwe van
erflaterwijlen Simon Fockes
verkoper (deduceerde) q.q.Tjepke Gratema, curator overkoopman
verkoper (deduceerde)de nagelaten boedel van wijlen Focke Simons
verkoper (deduceerde)Doeke Simons
verkoper (deduceerde)Tjietske Simons, gehuwd met
verkoper (deduceerde)Gerlof Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten profijte van de testamentaire executeurs van de boedel van Bottje Tjallings wv Dirk Huigens, en turfdrager Roelof Tjerks, tezamen erfgenamen van Tjietske Tjallings wv Simon Fockes, ten nadele van koopman Tjepke Gratama als curator over de nagelaten boedel van wl. estrikbakker Focke Simons, en Doeke Simons, en Tjietske Simons wv Gerlof Clases te Stavoren, erfgenamen van haar wijlen vader Simon Fockes, (1) een dwarshuis oz Zoutsloot, nu bewoond door Foppe Stevens. Ten O. de tuin van J. Alema, ten Z. perceel (2), ten W. de Zoutsloot, ten N. vroedsman Meye Harmens Meyer.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0266v van 15 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0266v van 15 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot OZ]dwarshuis
 
koper provisioneelN. N. 155-00-00 GG
bewonerFoppe Stevens
naastligger ten oostende tuin van J. Alema
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenvroedsman Meye Harmens Meyer
verkoper q.q.Otte Sybes Salverda c.s., crediteuren van
verkoperTjepke Gratama c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (1) ten profijte van Otte Sybes Salverda c.s. q.q., en ten nadele van Tjepke Gratama c.s. een dwarshuis oz Zoutsloot, nu bewoond door Foppe Stevens. Ten O. de tuin van J. Alema, ten Z. perceel (2), ten W. de Zoutsloot, ten N. vroedsman Meye Harmens Meyer. Bij de provisionele verkoop was geboden 155 GG.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0041r van 24 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]huis
 
koperGerryt Jacobs, gehuwd metturfdrager750-00-00 CG
koperSytske Jogchums
naastligger ten oostende tuin van de heer Junius Alema
naastligger ten zuidenPieter Clamstra
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Meye Harmens Meyer
verkoperFokke Oenesmr. bontwever


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0048r van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerryt Jacobs


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0028r van 9 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden[als huurder] Minne Poppes [staat: Foppes] Houttuyn


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0128v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]dwarshuis
 
koperWybe Claases, gehuwd metmr. scheepstimmerman725-00-00 CG
koperAlegonda Jans
huurderMinne Poppes
naastligger ten oostenS. Schaaff
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Clamstra
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Jacobs met toestemming van zijn kinderen en de Armevoogdenturfdrager


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0058v van 8 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]dwarshuis
 
koperGeorg Fredrik Huising schoolmeester350-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Syds Schaaff
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Rebecka Wybes, gehuwd met
verkoper van 1/3Joris Pietersmr. timmerman
verkoper van 1/3Claas Wybesschoenmaker
verkoper van 1/3Sybrand Hartmans, zoon van
erflaterwijlen Jantje Wybes, dochter van
erflaterwijlen Wybe Claasenscheepstimmerman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-100 Herenwaltje 7Ulbe Jacobs2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-092Herenwaltje 7Tjerk Sjoerds... vd Wal aan de Weeshuisvijever, kwit. no. 14, 4 okt 1774. (GAH1105); vrouw T.S. gebruiker van wijk B-092; eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-092Herenwaltje 7Ulbe Jacobs... eigenaar van wijk B-091, gebruiker is Allert van Reenen, kuipersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk B-092, gebruiker is Tjerk Sjoerds vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-004, gebruiker is Gepke W. Holthof, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-092Herenwaltje 7Ulbe Jacobs Tjerk Sjoerds vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 199Herenwaltje 7Jan Ulbes StrikwerdaHarlingenmelktapperhuis (63 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 199 Ferdinand MinkesHarlingenvereeniging van percelen door verbouwing [met sectie A 200]


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-092Herenwaltje 7Jacob van der Linden, overleden op 2 maart 183911 dg, overleden Wortelstraat B 92. (CzOG nr. 12) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-092Herenwaltje 7Hendrik Gonggrijp, overleden op 24 maart 183937 jr, werkman, overleden Karremanstraat B 92. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 18) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2147B-091 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis
Sectie A nr. 2147B-092 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3494B-089 (Heerenwaltje)Foppe Plantengawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3494Herenwaltje 7 (B-089)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerenwaltje 7 Sijbren Beukerstoker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 7H.Bleekerdarmenbewerker


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 7E. (Elisabeth) Alberda wv Bleeker
  terug