Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 11 2-070 2-105 B-064 B-092
Naastliggers vanHerenwaltje 11
ten zuidenHerenwaltje 13
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 9


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0373r van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende brouwerij van Valken


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0014r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende brouwerij van Amelyke Jans


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0048v van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende brouwerij van Amelyke Jans


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-070Herenwaltje 11perk
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-070Herenwaltje 11hoff
eigenaarWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
opmerkingdeese post is bij de executeur ontfangen volgens sijn verclaringe gedaen den 17 xber 1720
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 11hoff
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0054r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenweduwe Claes Douwes


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 11hoff
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-070 Herenwaltje 11Claas Harmens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 11hof
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0242v van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0086r van 8 feb 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 11Wortelstraat ZZ [staat: Droogstraat] hoek achter brouwerij de Lelyhuis
 
koperHendrik Jans beurtschipper op Leeuwarden225-00-00 GG
koperJohannes Alberts
huurderRobijn Clases c.u.20-00-00 CG
naastligger ten oostenbrouwerij de Lely, achterste gedeelte
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lieuwe Willems
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperPieter Lenzius, erfgenaam van
verkoperPieter Lenziusmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans, schipper van Harlingen op Leeuwarden vv., en Johannes Alberts kopen een huis c.a. achter de brouwerij 'de Lely', hoek Droogstraat, bij het kleine brugje [naar de Wortelstraat], dat door Robijn Clases wordt gehuurd. Ten O. het achterste deel v.d. brouwerij, ten Z. erven Lieuwe Willems, ten W. de straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pieter Lensius qlt. als erfgenaam ab intestato van wl. zijn grootvader mr. chirurgijn Pieter Lensius, voor 225 gg.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0025v van 18 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 11Droogstraat hoek achter gewezen brouwerij genaamd de Lelyhuis
 
koperBauke Jans, gehuwd metvarensgezel250-00-00 CG
koperStijntje Gerryts
huurderJohannes Elias c.u.
naastligger ten oostenhet achterste gedeelte van brouwerij de Lely
naastligger ten zuidenWillem Lieuwes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoper van 1/2Hendrik Janstrekveerschipper
verkoper van 1/2Doede van der VeertrekveerschipperLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Jans, varensgezel x Stijntje Gerryts koopt een huis ACHTER de voormalige brouwerij 'de Lelie', hoek Droogstraat (Wortelstr?), bij het kleine brugje. Het is verhuurd aan Johs. Elias. Ten O. het achterste deel van de v/m brouwerij, ten W. de straat (Heerenwaltje?), ten Z. Willem Lieuwes, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Hendrik Jans, trekschipper van Harlingen op Leeuwarden vv., voor 1/2, en Doede v.d. Veer, idem, voor 1/2, voor 250 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-105 Herenwaltje 11Hendrik Jans0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-064Herenwaltje 11Truyke Yzaks Fabergeb 1768 HRL, ovl 23 jan 1832 HRL, ongehuwd, dv IJzak Jans F. en Truike Scheltes; BS ovl 1832; gebruiker van wijk B-064, kinderschoolhoudster, eigenaar is Willem Lieuwes Bonnema q. q., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-064Herenwaltje 11Willem Lieuwes Bonnema... B., geb 4 aug 1800 HRL; BS ovl 1817; 1836 huwelijken, ovl 1850, ovl 1874, ovl 1880; eigenaar van wijk B-064; gebruiker is Truyke IJ. Faber, kinderschoolhoudster, 1814. (GAH204); id. van wijk G-229, tevens zelf ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-064Herenwaltje 11Willem Lieuwes Bonnema qq Truyke Y Faber kinderschoolhoudster


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 407Herenwaltje 11erven Willem Lieuwes BonnemaHarlingenhuis en erf (50 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-064Seye Boomstra [Boonstra]26 jAlmenumm, protestant, gehuwd
B-064Marijke de Baive [Buf]25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-064Sybe Boomstra [Boonstra]5 jWynaamm, protestant, ongehuwd
B-064Klaas Boomstra [Boonstra]2 jWynaamm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-064Herenwaltje 11Klaas Sijes Boomstra, overleden op 11 april 18402 jr, geboren Wijnaldum, overleden Wortelstraat B 64. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 106) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 407B-064 J van der MeerHarlingeneen oud huisje weggebroken en een nieuw huis daarvoor in plaats gesteld


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 407B-064 (Wortelstraat)Meindert van der Zeewoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
B-064Herenwaltje 11Tjeske Lieuwes de Jong... 6 apr 1827 HRL, huw.afk. 25 mrt en 1 apr 1827 HRL, wonende te HRL, broodverkoopster in 1866, DG, ovl wijk B-064, dv Lieuwe Klases dJ, en Lijsbert Pekema; BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 407B-092 (Heerenwaltje)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4346Herenwaltje 11 (B-092)Pieter Oldenburgerwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 11T. v/d Heideletterzetter


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 11K. (Klaas) Eisma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 11beeldbepalend pand4 van 10
  terug