Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 13 2-070 2-104 B-183 B-093
Naastliggers vanHerenwaltje 13
ten zuidenHoogstraat 27
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 11


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0346v van 13 feb 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Ariaen Heeres


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0066v van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0191v van 16 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0203v van 13 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0279v van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Kempe Ariaens


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0046v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0056v van 12 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0140r van 7 okt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Kempe Arians


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0270r van 15 jul 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSymen Coerts


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0177v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTeeke Yddes
naastligger ten noordenPytter Roorda


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0150v van 8 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-070Herenwaltje 13perk
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-070Herenwaltje 13hoff
eigenaarWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
opmerkingdeese post is bij de executeur ontfangen volgens sijn verclaringe gedaen den 17 xber 1720
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 13hoff
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0278v van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis het Holderhuis


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 13hoff
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-070 Herenwaltje 13Claas Harmens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 13hof
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0203r van 18 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLieuwe Willems trekveerschipper


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0122v van 6 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMayke Lieuwes


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0236r van 3 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMayke Lieuwes
naastligger ten noordenN. N.


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0236r van 3 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMayke Lieuwes
naastligger ten noordenN. N.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0160v van 24 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMaike Lieuwes


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0273r van 2 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWortelstraat


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0086r van 8 feb 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lieuwe Willems


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0166v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWortelstraat


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0220r van 14 sep 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWortelstraatje


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0278r van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0025v van 18 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWillem Lieuwes


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0042r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0199v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenKlaas Myrkes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-104 Herenwaltje 13Jan Groen0-10-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 413Herenwaltje 13Gerben de GrootHarlingenslagterhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-183Herenwaltje 13Jan Dreyer... in 1851, zv Andel Dreyer ev Baukje Berends Vogelzang; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-183, supp wijk G-380; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-183Herenwaltje 13Cornelis van der Weide... tijdelijk in de Colonien, N.H., zv Wieger Cornelis en Jerske Innes BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-183, 47, wijk G-282; nr. 1074, geb 14 mei 1793, Hervormd, aangekomen 9 mei 1852 van Leeuwarden, ontslagen 2 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2531B-183 (Wortelstraat)Pieter Gaeles Boumawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2537*B-067 (Wortelstraat)Thomas Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 2537*B-093 (Heerenwaltje)Thomas Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4600Herenwaltje 13 (B-093)Sytse Baardawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerenwaltje 13 Matheus van Ossteenzetter
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 13M. van Ossteenzetter


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 13F. (Foppe) Appeldoorn


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 13beeldbepalend pand6 van 10
  terug