Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Herenwaltje 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 152-1082-1082-139B-020B-024


Naastliggers vanHerenwaltje 15
ten zuidenHerenwaltje 17
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 13


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0447r van 17 feb 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0134v van 14 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058v van 19 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0152r van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Pieters Amsterdam


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0163v van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0136v van 8 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0031v van 5 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0260r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Iede Taeckes


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0159v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen huis


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029v van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Pieters Delft


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036v van 21 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Pieters Delft wijnkoperAmsterdam


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0266r van 15 apr 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe van wijlen de vroedsman Yde Taeckes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175v van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Edo Taeckes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0187r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0177v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 15Herenwaltje OZ [staat: over de pijp van de Hoogstraat]118‑16‑00 gghuis
koperThijs Ypes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
huurderElbert Freercx huistimmerman10‑00‑00 gg
naastligger ten oostenJacob Hiddes
naastligger ten zuideneen weduwe Aeltie
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenTeeke Yddes
naastligger ten noordenPytter Roorda
verkoper q.q.Hubertus van Immerseel, gelastigde van
verkoperJacob Haringhs te Amsterdam


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0310v van 2 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0205r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThijs Ypes c.u.mr. timmerman


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0249v van 8 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThijs Ypes mr. timmerman


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0105r van 10 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThijs Ypes mr. molenmaker


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0025r van 27 mrt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende woning van vroedsman Coolharts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-108 , folio 33Herenwaltje 15huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0308r van 12 dec 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTijs Ypes mr. molenmaker


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-108 , folio 19vHerenwaltje 15huis
eigenaarTijs Ypes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0085v van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTijs Ypes


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0101r van 2 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijntie Pyters


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-108 , folio Herenwaltje 15huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0237av van 20 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Arjens


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0268r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noorden tevens mede-verkoperAndries Ymkes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0272v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0273v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmede-verkoper Andrys Ymkes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0278v van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 15Herenwaltje OZ [niet vermeld]204‑14‑00 gghuis
koperJan Beernts, gehuwd metsteenvoerder
koperFijke Ewerts
huurderAuke Aukes c.s.
naastligger ten oostende verkopers Andrys Ymkes c.s.
naastligger ten zuidenhet huis de Scheer de Schaar
naastligger ten zuidenLammert Jansen c.u.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en Zoutsloot]
naastligger ten noordenhet huis het Holderhuis het Holdershuis
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Claes Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Martjen Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Janke Hendriks te Surhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Beernds x Fyke Ewerts koopt huis met vrije steeg naar achteren, in de Hoogstraat. Ten O. de verkopers, ten W. de straat en Zoutsloot [Herenwaltje], ten Z. 'de Scheer' en Lammert Jansen, ten N. 'het Holderhuys'. Gekocht van Andrys Ymkes c. s (1/2 en 1/2).


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-108 , folio 20rHerenwaltje 15huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerAuke Aukes cum soc.
huurwaarde totaal29‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑19‑06 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0154v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Beerns


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-108Herenwaltje 15Jan Beernts, bestaande uit 6 personen03‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0086v van 5 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-108 , folio 20rHerenwaltje 15huis
eigenaarJan Beernts
gebruikerJan Beernts cum soc.
huurwaarde totaal29‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑08‑04 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0159r van 18 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Beernts


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-108, fol. 31rHerenwaltje 15Jan Beernts cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 1 kindmatroos11:13:00 cg2:0:00 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0036r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Beernts


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0160v van 24 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Beernds stoelmaker


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-108 , folio 20rHerenwaltje 15huis
eigenaarJan Beernds
gebruikerJan Beernds c.s.
huurwaarde totaal29‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑08‑04 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0130r van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Joosten


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-108 , folio 20rHerenwaltje 15huis
eigenaarJan Beernds
gebruikerJan Beernds c.s.
huurwaarde totaal29‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑08‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-139 , folio 39vHerenwaltje 15woning
eigenaarJan Beerends wed.
gebruikerJan Beerends
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerJan Beerends
huurwaarde14‑02‑00 cg
huurwaarde totaal29‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑12 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0253v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Joosten


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0252r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Beernds


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0010v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0092r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-139 , folio 39vHerenwaltje 15huis
eigenaarEvert Jansen wed.
gebruikerEvert Jansen wed.
huurwaarde12‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0152r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Evert Jans


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0364r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Evert Jans


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-139 , folio 39vHerenwaltje 15huis
eigenaarEvert Jans wed.
gebruikerEvert Jans wed.
huurwaarde12‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0108v van 7 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0281r van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenanderen


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0100v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Evert Hendriks


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0174v van 6 okt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0199v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 15Herenwaltje OZ [staat: tussen Roode Ploegs Pijp en Roode Leeuws Brugje] wijk B-02088‑00‑00 cgwoning
koperJelle Wildschut
huurder benedende weduwe van wijlen Frans Galenkamp
huurder bovende weduwe van wijlen Gerardus Bosman
naastligger ten oostenGerben Jeltes
naastligger ten zuidenAlbert Bolman
naastligger ten westenHerenwaltje
naastligger ten noordenKlaas Myrkes
verkoperAndries van der Hoekschoolmeester stadsweeshuis
verkoperde erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Evert Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Wildschut koopt woning tussen Rode Ploegspijp en Rode Leeuwsbrug, in 2-en bewoond, wijk B-020. Ten O. Gerben Jeltes, ten Z. Albert Bolman, ten W. de straat, ten N. Claas Sijrks? Gekocht van Andries v.d. Hoek, schoolmeester in het Stadsweeshuis, namens alle erven van wd. Evert Jans, voor 88 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-139 , pag. 40Herenwaltje 15J. Wildschut 1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Aukje Daniels Stramzie ook: Aukje Daniels; geb 16 sep 1809 HRL, ovl 14 nov 1812 HRL; wijk B-020, N.H., dv Daniel Johannis en Aafke Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Daniel Johannis Stram... 1809, 1811, BS huw 1815, huw 1819, ovl 1828, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk H-020; gebruiker van wijk B-020, stalknegt; eigenaar is J. Wildschut wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Jelle Wildschut... te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-020Herenwaltje 15wed J WildschutDaniel Stramstalknegt


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 166a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-020Herenwaltje 15Maaike Jans Groenhof, overleden op 10 januari 1826vrouw van Jan Jans de Groot (Hoogstraat B 20), moeder van Sijke, Jantje, naaister, Gerritje, Sikke, olieslagersknecht en Abraham Jans de Groot, verversknecht. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 195 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-020Herenwaltje 15Sikke Jans de Groot, overleden op 18 mei 1828pakhuisknecht, zoon van Jan Jans de Groot, idem Scheerstraat B 20 en wijlen Maaike Jans Groenhof, broer van Sijke, Jantje, naaister, Gerritje (vrouw van Sjoerd de Beer, olieslagersknecht Almenum) en Abraham Jans de Groot, verversknecht. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 457Herenwaltje 15Jan IJzenbeek koopmanHarlingenhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Yensk Kosteroud 30 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, herenknecht, wijk B-020; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Ymkje Hartenberg... bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-020; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-020HoogstraatYense Koster30 jheerenknegtFranekerm, protestant, gehuwd
B-020HoogstraatYemkje Hartenberg40 jFranekerv, protestant, gehuwd
B-020HoogstraatSjoerd Koster3 jFranekerm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1213 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-020Herenwaltje 15Catharina F. Riga, overleden op 30 april 1848F.=Francina, 49 jr (geboren 18/3/1799), overleden Hoogstraat B 20, gehuwd, moeder van Frans van der Meulen, bakkersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Idske Meinsmageb 20 aug 1808 Makkum, ovl 18 dec 1888 HRL, huwt met Anthonij Wielenga, (gk), dv Poppe Andries M, en Aagje Gerrits Groot; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, 140, wijk B-020


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 457Heerenwaltje B-020Hendricus Huisman woonhuis


1876 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 264 en 272 van 22 nov 1876
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-020Herenwaltje 15provisionele en finale toewijzingfl. 1807huis B-020
 
verkoperWillem Hidma ( voor zich en q.q.)
koperEelke Bootsma (te Almenum)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 457Heerenwaltje B-024 Eelke Bootsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4549Herenwaltje 15 (B-024)Eelke Bootsmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heerenwaltje 15A. Noorderbroekplateelschilder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Herenwaltje 15W.F. (Willem) Boorsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 15rijksmonument 20416


2023
0.14434194564819


  terug