Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 17 2-108 2-140 B-021 B-025
Naastliggers vanHerenwaltje 17
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 15


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0260r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot tegenover de zijmuur van het huis daer de Schepel uythanght]woning met boven- en benedenkamer
 
koper provisioneelN. N. 235-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenIede Taeckes
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten westen*het huis daer de Schepel uythanght
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Iede Taeckes
verkoper q.q.de Stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Saecke Jochums, gehuwd met
verkoperwijlen Beerntie Beerns
verkoper q.q.Symen Pieckes, geauthoriseerde curator over
verkoperMeye Saeckes voorzoon van Saecke Jochums


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0266r van 15 apr 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [ staat: Zoutsloot, tegenover de zijmuur van het huis daar het Schepel uithangt]woning
 
koperAeltie Geerts 100-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes
naastligger ten westenHerenwalte [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes
verkoperJoucke Tjebbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Geerts koopt een woning bestaande uit een beneden- en bovenwoning op de Zoutsloot, tegenover de zijmuur van het huis daer het schepel uythanght. Ten N. en Z. wd. Vroedsman Yde Taeckes. Geen grondpacht.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0177v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuideneen weduwe Aeltie


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0205r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot tegenover de zijmuur van het huis waar het Schepel uithangt]woning bestaand uit een boven en beneden kamer
 
koperJan Gerrits, gehuwd met110-00-00 CG
Lutske Jans
naastliggerhet huis met het Schepel
naastligger ten oostenFoske Wytses, weduwe van
wijlen Hendrik Hendrix
naastligger ten zuidenvroedsman Teco Ydes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenThijs Ypes c.u.mr. timmerman
verkoperEngel Harmens, erfgename van haar bestemoeder (grootmoeder)
Aeltien Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerrits x Lutske Jans koopt woning op de Zoutsloot [Herenwaltje], tegenover de zijmuur van het huis 'het Schepel'. Ten O. wd. Hendrik Hendrix, ten W. de straat en vaart, ten Z. de vroedsman Saco? Ydes, ten N. Thijs Ypes, mr. timmerman. Gekocht van Engel Harmens, als erfgename van haar grootmoeder Aeltie Geerts.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0249v van 8 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot tegenover de zijmuur van het huis waar de Schepel uithangt]woning bestaand uit een boven en beneden kamer
 
koperMurck Hessels, gehuwd met185-00-00 CG
Yfkyen Tjerx
naastligger ten oostenFoske Wytses, weduwe van
wijlen Hendrik Hendrix
naastligger ten zuidenvroedsman Taeco Ydes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenThijs Ypes mr. timmerman
verkoperJan Gerrits, gehuwd met
Lutske Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMurk Hessels x Yfkjen Tjerx koopt een woning op de Zoutsloot [Herenwaltje], t/o de zijmuur van het huis 'de Schepel'. Ten O. Voske Wytses wv Hendrik Hendrix, ten Z. de vroedsman Taco? Ydes, ten W. die straat en vaart, ten N. mr. timmerman Thijs Ypes. De N. en Z. zijmuur zijn mandelig in onderhoud. Gekocht van Jan Gerrits x Lutske Jans, voor 185 cg.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0105r van 10 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot t.o. de zijmuur v/h huis daar het Vergulde Schepel uithangt]huis
 
koperburgervaandrig Tjalling Pytters Braaksma, gehuwd metkoekbakker115-00-00 GG
koperCornelia Vijselaar
naastligger ten oostenVoske Wytzes
naastligger ten zuidenvroedsman Taeke Coolhart
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenThijs Ypes mr. molenmaker
verkoperMurk Hessels, gehuwd met
verkoperJiskjen Tjerx


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-108Herenwaltje 17huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-108Herenwaltje 17huis
eigenaarTijs Ypes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0085v van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]huis
 
koperMurk Hessels 100-00-00 GG
naastligger ten oostenTijs Ypes
naastligger ten zuidenTijs Ypes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenTijs Ypes
verkoperTjalling Braaxma c.u.Midlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMurk Hessels koopt een woning op de Zoutsloot (Heerenwaltje 15). Ten O., Z. en N. Thijs Ypes, ten W. die straat. Gekocht van Tjalling Braaxsma te Midlum, voor 400 gg.


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0101r van 2 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: iets voorbij het houten brugje tegenover de zijdeur v/h Vergulde Schepel]huis/kamer
 
koperTrijntie Pyters, gehuwd met148-00-00 CG
koperTijs Ypes
naastligger ten oostenTrijntie Pyters
naastligger ten zuidenTrijntie Pyters
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordenTrijntie Pyters
verkoperMurk Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Pyters x Thijs Ypes koopt een woning bij het kleine houten brugje t/o de zijdeur van het huis 'de Vergulde Schepel'. Ten O., Z. en N. de koper, ten W. de straat. Gekocht van Murk Hessels, voor 148 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-108 Herenwaltje 17huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0268r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: tussen het houten brugje en de Rode Ploegspijp]huis
 
koperLammert Jansen, gehuwd metgezworen graandrager158-14-00 GG
Antie Engeles
naastligger ten zuiden[de geniaarde] Harmen Douwes
naastligger ten zuiden[de geniaarde] Symon Jacobs
naastligger ten noorden tevens mede-verkoperAndries Ymkes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten oostenN. N.
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Claes HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Martien HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Janneke HendriksSurhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Jansen koopt huis tussen het houten brugje en de Rode Ploegspijp. Ten Z. Harmen Douwes, ten N. Andrys Ymkes, ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten O.? Gekocht van Andrys Ymkes c.s.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0278v van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis de Scheer
naastligger ten zuidenLammert Jansen c.u.


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-108 Herenwaltje 17huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerAuke Aukes c.s.
huurwaarde29-16-00 CG
aanslag huurwaarde04-19-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-108 Herenwaltje 17Jan Beernts, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-108 Herenwaltje 17huis
eigenaarJan Beernts
gebruikerJan Beernts cum soc.
huurwaarde29-16-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-04 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0036r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: tussen de brug bij de Roode Leeuw en de Rode ploegspijp]huis
 
koperAnna Sivarda, weduwe van130-00-00 GG
koperwijlen Meyle Ollema
naastligger ten oostende weduwe van Albert Ruirds
naastligger ten zuidenPieter Beernts
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Beernts
verkoperLammert Jansenzakkendrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Siverda wv Meile Ollema koopt een huis tussen de brug bij de Rode Leeuw en de Rode Ploegspijp, oz. Herenwaltje. De muren ten Z. en N. zijn mandelig met de naastliggers. Ten O. wd. Albert Ruirds, ten W. die straat, ten Z. Pieter Beernds, ten N. Jan Beernds. Gekocht van zakkendrager Lammert Jansen, voor 130 gg.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0364r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Noordijs] bij Rode Ploegspijphuis
 
koperJan W. Vettevogel koopman en winkelier14-07-00 GG
huurderDieuwke Douwes 0-05-08 CG
huurder benedenGerben Wouters 14-00-00 CG
naastligger ten oostenRinke Bakker
naastligger ten zuidenSjerk Pieters
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Noordijs]
naastligger ten noordende weduwe van Evert Jans
verkoper van 1/3Anna Toussaint, gehuwd met
verkoper van 1/3de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Riemersma, gehuwd metkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Sibbeltje BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, gelastigde van zijn schoonmoederkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Trijntje Lases, weduwe vanDokkum
verkoper van 1/9wijlen Albert BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, curator overkoopmanDokkum
verkoper van 1/9de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Volkert van der Plaats, curatoren overboekhandelaar
verkoper van 1/9mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper q.q.Haaye Beekkerk, vader van en voorstander over zijn dochtertjekoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/9Geertje Toussaint Beekkerk
erflaterwijlen mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0199v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAlbert Bolman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-140 Herenwaltje 17Jan W Vettevogel0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17 Croege(r)... P. Schimmelpenning wed., eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Atze Lubberts Bakker... N.H., zv Lubbert Pieters en Mink Atzes Ferwerda; BS huw 1829, huw 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk C-021, 30; eigenaar en gebruiker van wijk G-278, winkelier, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Jan Wytses Vettevogel... 1814. (GAH204); id. van wijk A-220; gebruiker Doede E. Mokken, gealimenteerd, 1814. (GAH204); d van wijk B-021; gebruiker Wopke Eggerts wed., gealimenteerd, en wed. Croege, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Wopke Eggertsovl voor 1815; wed. W.E. gebruiker van wijk B-021, gealimenteerd; medegebruiker wed. Croeger; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-021Herenwaltje 17Jan W Vettevogel ervenWopke Eggerts wedgealimenteerd
B-021Herenwaltje 17 Croege wedgealimenteerd


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
B-021Herenwaltje 17provisionele en finale toewijzing(12) woning bij de Rodeploegspijp B-021
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperAlbert van Eeken


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 16 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
B-021Herenwaltje 17koopaktefl. 11woning bij de Rodeploegspijp B-021
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperAlbert van Eeken


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 90 van 31 mei 1817
adressoortbedraggebruik
B-021Herenwaltje 17koopaktefl. 140huis B-021
 
verkoperAlbert van Eeken
koperKlaas Wopkes Hoekstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 458Herenwaltje 17Klaas HoekstraHarlingensjouwermanhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Dieuwke Vegelin van Klaarbergen... BS huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-025; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-021; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Klaas Wopkes Hoekstra... BS huw 1831, ovl 1848, ovl 1856; oud 63 jaar, geb Marrum en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk B-021; VT1839; K.H. eigenaar van perceel nr. 458 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 307, huis, 32 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Pietje Tjeerds Stoker... Reins en Lijske Adams (Prikkenaar); BS huw 1822, ovl 1848, huw 1866, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk F-259; oud 43 jaar, (geslnm: Stokker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-206; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-021HoogstraatKlaas Hoekstra63 jMarrumm, protestant, gehuwd, korendrager
B-021HoogstraatDieuwke van Claarbergen55 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-021HoogstraatWopke K Hoekstra7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-021HoogstraatZake K Hoekstra6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-021Herenwaltje 17Klaas Wopkes Hoekstra, overleden op 4 februari 184871 jr, geboren Marrum 5/12/1776, overleden Noordijs B 21, korendrager, man van Dieuwke Jans Vegelin-v. Klaarbergen, winkeliersche, vader van minderjarige Wopke en Sake Klazes Hoekstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Iede Holmans... Mooi; BS geb 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1821, huw 1822, huw 1842, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013, supp wijk E-320; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-017; VT1839; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Rinske Tjeerds Stoker... dv Tjeerd Reins S, en Lieske Adams Prikkenaar; BS geb 1811, huw 1822, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013 supp wijk E-320; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-017; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 458B-021 (Heerenwaltje)Elisabeth E. Tigchelaar vrouw van L.O. Hobmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 458B-025 (Heerenwaltje)Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 458Herenwaltje 17 (B-025)Eelke Bootsmawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 17H.Broersmapakhuisknecht


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 17rijksmonument 20417
  terug