Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 4(niet bekend)(niet bekend)4-132H-013H-017


Naastliggers vanHofstraat 4
ten oostenHofstraat 6
ten westenHofstraat 2
ten noordende Hofstraat


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0009r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen burgemeester Buma


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132 , folio 89vHofstraat 4huis
eigenaarwed. burgemeester Buma
gebruikerEverwijn Asbeek
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132 , folio 89vHofstraat 4huis
eigenaarC. Aardenburg
gebruikerSytse Pieters wed.
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0096v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 4Hofstraat ZZ100‑00‑00 gghuis
koperWybren Broers, en zijn broerhuistimmerman
koperJan Broers huistimmerman
bewonerde weduwe van wijlen Sjoerd Feikes
naastligger ten oostenoud burgemeester C. Aardenburg
naastligger ten zuidenoud burgemeester C. Aardenburg
naastligger ten westenoud burgemeester C. Aardenburg
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperSusanna Johannes de Haan, weduwe van
verkoperwijlen Hein Gerryts Brouwer


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132 , folio 89vHofstraat 4huis
eigenaarA.R. van Dalsen
gebruikerHaring Heins
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal27‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0077v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 4Hofstraat ZZ175‑00‑00 cghuis
koperTjeerd Roelofs boekbinder
huurderMarten de Boer c.u.
naastligger ten oostenoud burgemeester J. Olinjus
naastligger ten zuidenoud burgemeester J. Olinjus
naastligger ten westenoud burgemeester J. Olinjus
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperWibren Broershuistimmerman
verkoperJan Broershuistimmerman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-134, pag. 59Hofstraat 4M. de Boer
4-134, pag. 60Hofstraat 4E. Keyzer, 39 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-132 , pag. 87Hofstraat 4Tjeerd Roelofs 0‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0096r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 4Hofstraat ZZ wijk H-01370‑00‑00 cghuis
koperPieter Keizer mr. schoenmaker
naastligger ten oostenRoelof Feenstra
naastligger ten zuidenRoelof Feenstra
naastligger ten westenRoelof Feenstra
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperSytske Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Roelofs


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-013Hofstraat 4Pieter Kayserzie ook: P. Keizer; eigenaar en gebruiker van wijk H-013, schoenmaker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-013Hofstraat 4Pieter KayzerPieter Kayzerschoenmaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1728Hofstraat 4Pieter Keyser schoenmakerHarlingenhuis en erf (49 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-013Hofstraat 4Petronella Jans de Wolfgeb 1779 Leeuwarden, ovl 5 jul 1845 HRL, huwt met Pieter Keyzer, dv Jan dW, en Sijbrigje Dilhof; BS ovl 1845; oud 63 jaar, (vnm: Pietje), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-013; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-013Hofstraat 4Pieter Keyzer... te HRL 1845; BS ovl 1845; oud 66 jaar, geb Hachenberg, Dld, en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-013; VT1839; P.K. eigenaar van perceel nr. 1728 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 368, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-013HofstraatPieter Keizer66 jschoenmakerHachenbergm, rooms katholiek, gehuwd
H-013HofstraatPietje Wolf63 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
H-013HofstraatPieter Meynders11 jLeeuwardenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-013Hofstraat 4Dieuwke Johannes de Boer... Jan de Vries op 18 mei 1817 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 4 en 11 mei 1817, N.H., baker in 1851, ovl wijk H-013, dv Johannes Reinders de B., en Juliana Willems Metscher; BS huw 1817, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-013Hofstraat 4Hans Eelkes Leyenaar... in 1851, zv Eelke Jans L, en Trijntje Hanses Houtsma BS huw 1826, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-010; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-013Hofstraat 4Marijke Jans de Vries... ovl wijk H-010, N.H., dv Jan dV, en Eeke Proosterbeek; BS huw 1826, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; Marike J. d. V., geb 20 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Jan de Vries en Eeke Jans ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1728Hofstraat H-013Anne Antonus Knipper woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1728Hofstraat H-017 Cornelis Kalis woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1728Hofstraat 4 (H-017)Cornelis Kalis (en Cons., te Enkhuizen)woonhuis


1956 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hofstraat 4, HarlingenHofstraat 4Beeldje in chamotte van een dolfijn op een golf, gemaakt door Marijcke VisserOp 10-04-1956 is dit gebouw geopend als Christelijke kleuterschool 'Jacoba Schaaf-school'.
Gebouwd onder architectuur van architectenbureau Reinalda & Teeuw, Leeuwarden.
Verkocht aan het Rode Kruis.


2023
0.052873134613037


  terug