Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 7 4-120 4-116 G-083 G-085
Naastliggers vanHofstraat 7
ten oostenHofstraat 9
ten zuidende Hofstraat
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordende Both Apothekerstraat


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0066r van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeneen weduwe Margareta


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLaes Dircxs metselaar


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0178r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 7Hofstraat NZ [staat: Meulenstraat]huis met bleekveld of plaats ten zuiden
 
koper door niaarLaes Dirxen 169-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-10-00 CG
geniaarde koperRemmerich Isax, weduwe van
geniaarde koperwijlen Jurrien Lange
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet voormalige spinhuis met de hof erachter gekocht door Daniel Carels
verkoperPetrus Geesdorp c.u.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-120Hofstraat 7huis en tuin
eigenaarMarten Tiallings
gebruikerMarten Tiallings
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-120Hofstraat 7huis
eigenaarMarten Tiallings
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-120 Hofstraat 7huis
eigenaarMarten Tjallings
gebruikerMarten Tjallings
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0104v van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 7Hofstraat NZ hoek Pieter Molentie steeghuis
 
koperJacob Tjerks herbergier425-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenGosse Tjebbes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenHarryt Eeuwes
huurder huisTrijntie Jans
huurder kelderSjouke Oeges
verkoper enJarig Westralakenkoper
verkoperBeatrix Westra, gehuwd met
verkoperHarmanus Gongrijpwijnhandelaar


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-120 Hofstraat 7huis
eigenaarwed. burgemr. Westra
gebruikerTaede Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0018r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 7Hofstraat NZ hoek Pietermolentjessteeghuis
 
koperBroer Wybrens, gehuwd mettimmerman300-00-00 GG
koperAukjen Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenGosse Tjebbes n.u.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenHarryt Eeuwes
verkoper q.q.Sjoerd Talma, executeur overdistillateur en wijnhandelaar
verkoperde verlaten boedel van wijlen Hincke Foekes


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-120 Hofstraat 7huis
eigenaarBroer Wybrens
gebruikerBroer Wybrens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0157r van 14 jul 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 7Hofstraat NZ [staat: op de hoek van de straat bij de stadsspinzolder]huis met een zomerhuis
 
koper door niaarAllard Scheltinga n.u.599-19-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Backer secretaris1-00-00 CG
geniaarde koperEvert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland
huurderGerrit Janzen c.u.20-00-00 CG
naastligger ten oostenFocke Tjeerds van Esta koopman
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBoth Apothekersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHendrik Hendriks
verkoperFocke Tjeerds van Estakoopman


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-116 Hofstraat 7M Vink1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-083Hofstraat 7Minne Vink... (GAH204); id. van wijk E-009; gebruiker A. delgrosso, schoorsteenveger, 1814. (GAH204); id. van wijk G-083; gebruiker Servaas van Beemen, koster, 1814. (GAH204); id. van wijk G-088; gebruikers Bauke Fopma, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-083Hofstraat 7Servaas Tjeerds van Beemen... BS ovl 1814, huw 1816, ovl 1821, huw 1825, ovl 1829, ovl 1841, ovl 1859, ovl 1871; gebruiker van wijk G-083, koster; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 5:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-083Hofstraat 7M Vink Servaas van Beemen koster


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1719Hofstraat 7Dirk Pieters TerpstraHarlingenkleermakerhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-083Hofstraat 7Alida Arink... en Klaaske Gosses; BS ovl 1847; oud 45 jaar, (vnm als Leyda), geb en wonende te HRL. 1839, tapster, wijk G-083; VT1839; geb als Aleyda Maria Arink, geb 17 okt 1793, ged 3 nov 1793 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-083Hofstraat 7Anna Dorothea Heinser... Haarsma; BS geb 1811, huw 1835, ovl 1862; oud 29 jaar, (vnm: Dora), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-083; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-083Hofstraat 7Hendrik T Smith stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-083Hendrik Smith26 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, verwer en glazemaker
G-083Dora Heinzer29 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-083Thomas Smith3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-083Petrus Smith8 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-083Maria Smith2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-083Betje de Vries17 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-083Leyda Arink45 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd, tapster


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-083Hofstraat 7Jetske Douwes Huitinga, overleden op 27 november 184352 jr, geboren Arum, overleden Hofstraat G 83, vrouw van Jan Jacobs Steinfort, timmerman, moeder van Jetske (vrouw van Rients de Wit, tapper), Douwe, timmerman Minnertsga, Jacob, pannenbakker Leeuwarden en minderjarige Klaas Jans Steinfort. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 7 jan 1847
adressoortbedraggebruik
G-083Hofstraat 7koopaktefl. 400huis in de Hofstraat, G-083
 
verkoperDouwe Jans Steinfort (te Minnertsga)
verkoperJacob Jans Steinfort (te Almenum)
verkoperJetske Jans Steinfort (wv Rients de Wit)
koperAbe Gerbens Abenga (gehuwd met Jantje Wybrens Kamminga)


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-083Hofstraat 7Lieuwe Pieters Miedema, overleden op 2 november 1848bijna 2 mnd (geboren 15/9/1848), overleden Hofstraat G 83, zoon van Pieter Jeltes Miedema, arbeider en Grietje Meinderts Bangma, broer van minderjarige Elisabeth, Tjietske, Antje en Jelte Pieters Miedema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-083Hofstraat 7Geertje Wyma... 1839, naaister, wijk F-123; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-083Hofstraat 7Pieter Miedemageb 17 jan 1807 Bozum, ovl 31 okt 1866 HRL, huwt met Grietje Bangma, werkman in 1851, DG, ovl wijk G-083, zv Jelte M, en Tjitske Bonnema; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1719G-083 (Both Apotheker straat)Abe G. Abenga c.u.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1719G-085 (Hofstraat)Abe G. Abenga c.a.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1719Hofstraat 7 (G-085)Loklje Dijkstra (vr. v. K. Norel)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 7 Auke Hondemahoutsteksknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
Hofstraat 7 Jan A. Hondemagroentenventer
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
  terug