Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 204-081 4-078 H-030H-010


Naastliggers vanHofstraat 20
ten oostenHofstraat 22
ten westenHofstraat 18
ten noordende Hofstraat


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0027v van 5 feb 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 20[niet vermeld]804‑00‑00 GGhof met 2 priëlen
koper door niaar ratione proximitatisoud burgemeester Jacobus Hillebrants
koper door niaar ratione proximitatisPieter Joris Piphron
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
geniaarde koperburgerhopman Riemer Juriens Wijngaerden
geniaarde koperburgervaandrig Hendrick Vosma
naastligger ten oostenReyner Templaer
naastligger ten zuidende heer Hillebrandts
naastligger ten zuidenPyphron
naastligger ten westenhet huis genaamd Almenum Almenum
naastligger ten noordenjuffrouw Alathea Lauta
verkoperjuffrouw Alathea Lauta, gehuwd met
verkoperde heer IJsbrandus van Viersensecretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Jacobus Hillebrants, oud-burgemeester en Pieter Joris Piphron, koopman, kopen, na niaar ratione vicinitatis, als naastliggers een hof met 2 prieelen. Ten O. Reyner Templar, ten W. het huis 'Almenum', ten Z. de kopers, ten N. de verkoper. Gekocht van Alathea Lauta x Isbrandus van Viersen, secretaris, voor 804 gg. (Riemer Jurjens Wijngaerden en Hendrick Vosma, vaandrig, wilden het kopen.).


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137r van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de heer Viersen


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126v van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hanses


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0076v van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hansen


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0326v van 7 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 20Hofstraat ZZ93‑10‑00 CGkamer
koperJan Willems Vosma koopman
verpachter grondJan Willems Vosma 0‑15‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten zuidende tuin van Jan Willems Vosma koopman
naastligger ten westenBauckjen
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperBroer Jansmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems Vosma, koopman, koopt een camer zz. Hofstraat. Ten O. de camer van de Geref. diaconie, ten W. Bauckje.?, ten Z. de hof van de koper, ten N. die straat. Gekocht van Broer Jans, mr. brouwer, voor 30 zilveren ducatons.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0039r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Hofstraat 20kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerwed. Pyter Lykles
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Hofstraat 20kamer
eigenaarb[urgem]r. Haselaar
gebruikerwed. Pieter Lykles
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127v van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 20Hofstraat ZZ112‑00‑00 GGhuis
koperDoede Vosma
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostende stalling van de vader van Doede Vosma
naastligger ten zuidende tuin van de vader van Doede Vosma
naastligger ten westenThomas Fransen
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperPyter Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Johannes Vosma koopt (a) een woning zz. Hofstraat. Ten O. de stalling van zijn vader, ten W. Thomas Fransen, ten Z. de hof van Johannes? Vosma, ten N. die straat. Gekocht van Pyter Sjoerds, voor 112 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Hofstraat 20kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerJohannes Joosten
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Hofstraat 20stal
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Hofstraat 20stal
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0003v van 4 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 20Hofstraat ZZ [niet vermeld]200‑00‑00 GGhof met galerij
kopervroedsman Willem Baerd koopman
naastligger ten oostende hof van Seerp Wildschut koopman
naastligger ten zuidenSjoerd Pyters Aerdenburg
naastligger ten westenTeunis Wesling
naastligger ten noordenstal en wagenhuis van fiscael Dreyer
naastligger ten noordenstal en wagenhuis van Zeeman bode
verkoperJohanna Bourboom, erfgename van
verkoperwijlen burgemeester Doedoneus Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Baard, mede-vroedschap, koopt een fraaie hof met bomen en bloemen en 2 nieuwe aspergebedden. Ten O. de hof van Seerp Wildschut, ten Z. Sjoerd Pyters Aardenburg, ten W. Teunis Wesling, ten N. de stal en wagenhuis gekocht door de fiscaal Dreyer en de bode Zeeman. Veel voorwaarden over de tuin etc. Gekocht van Johanna Bourboom, als erfgenaam van haar wl. man Doedeneus Vosma, mede-gecommmiteerde Staat van Friesland en burgemeester van Harlingen, voor 200 gg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081r van 11 nov 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 20Hofstraat ZZ bij de Sint Jansstraat100‑14‑00 CGwoning
koper door niaarvroedsman Cornelis Aardenburg c.s.koopman
geniaarde koper van 1/2Willem Claaseskoopman
geniaarde koper van 1/2Johannes Harmens te Gettingabuurt
huurderJan Kok c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Willem Baard
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Baard
naastligger ten westenC. Aardenburg
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Pieter van Gent, curator overmr. gortmaker en koopman
verkoperde geabandonneerde inboedel van Egbert Borgerskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aardenburg en mede-participanten kopen, na niaar ratione vicinitatis, een woning uitgaande in de Hofstraat, dicht bij de Sint Jansstraat. Ten O. en Z. wd. Willem Ages Baard, ten W. de kopers, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de curator over de boedel van Engbert Burgers.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0103v van 1 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensuikerraffinaderij


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0219v van 21 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende suikerraffinaderij


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0251r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Aardenburg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0054r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Aardenburg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0131v van 8 sep 1793 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 20Hofstraat ZZ [staat: grond van de voormalige suikerraffinaderij]321‑21‑00 GGgrond van de voormalige suikerraffinaderij
koperCornelis Baukes schuitschipper te Eernewoude
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Wybenga
naastligger ten zuidenS. P. Molenaar e.a.
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Sikko Rienstra, executeur testamentair en redderprocureur
verkoper q.q.Simon Weima, executeur testamentair en redders vanprocureur
verkoper van 1/2de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingaoud secretaris en ontvanger van de boelgoederen
verkoper van 1/2Balthazar D. van Idsingaraadsheer te Groningen


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0197r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Baukes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-078, pag. 81Hofstraat 20Cornelis Baukes erven4‑05‑00 cghuis


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Pieter Schootgeb 1806 ... , ovl 15 jan 1812 HRL; wijk H-030, zv Johannes S, en Leentje Hamers; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Cornelis Baukesovl voor 1815; C.B. erven eigenaar van wijk H-030; gebruiker Jan Popkes, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Jan Popkesgeb 1778 ... , huw.get. bij J. Schoffelmeer en J.O. Dui(n)ker, behuwd oom vd bruid. wonende te HRL; BS huw 1815; gebruiker van wijk H-030, wewer; eigenaar is Cornelis Baukes erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-030Hofstraat 20Cornelis Baukes ervenJan Popkens wewer


1823 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Geert Klaases Steenveld... ovl 9 mei 1823 HRL, huwt met Hiltje Philips Hayes Steioef op 26 mrt 1809 HRL, bakker in 1812, ovl wijk H-030, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, meester bakker, 1812, id. bij J.R. Kronenburg en S. ... (alles)


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 109 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-030Hofstraat 20Antje Bleeker, overleden op 30 december 1824vrouw van Gerrit van der Tol, melktapper (Hofstraat H 30), moeder van minderjarige Feikje, Betske en (reeds 1/2/1825 overleden) Tjeerd Gerrits van der Tol. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1835Hofstraat 20Jetske Pieters wed. van Karel TietesHarlingenhuis (36 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-030Gerryt van der Tol53 jmelktapperSurichm, protestant, weduwnaar
H-030Beitske van der Tol17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 77 van 20 mrt 1841
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-030Hofstraat 20koopaktefl. 700huis in de Hofstraat H-030
 
verkoperGerrit Tjeerds van der Tol
koperJan Johannes Koopmans (te Dedgum, gehuwd met Anke Jans Bijlsma)


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 543 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-030Hofstraat 20Djieuwke Jans Koopmans, overleden op 18 november 18462 jr (geboren 26/1/1844), overleden Rozengracht H 30, dochter van Jan Johannes Koopmans, vleeshouwer en Anke Jans Bijlsma, zuster van minderjarige Johannes en Froukje Jans Koopmans. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1835Hofstraat H-008Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4628Hofstraat 20 (H-010)Freerk Anemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hofstraat 20 Paulus Bijlsmahoutbewerkerf. 1000f. 900


1921 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hofstraat 20, HarlingenHofstraat 20A. & W. Wielingahuisschilders, behangers, glazenmakers


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hofstraat 20, HarlingenHofstraat 20P.J. Oosterlingmeubels, bedden en matrassen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 20P. Bijlsmamachinist houtb.
Hofstraat 20bW. Wielingaschilder
Hofstraat 20cTh.W. Metzzeeman
Hofstraat 20dC. v/d Heidestoker gasfabriek


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 20M. (Maria) Leijenaar wv Rammeloo


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 0ca. 1895


1990 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Hofstraat 20Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990
  terug