Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 294-135 4-130 G-091G-101
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 294-137 4-130 G-091G-101


Naastliggers vanHofstraat 29
ten oostenHofstraat 31
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 27


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0155v van 30 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 29achterHofstraat NZ [staat: bij het kerkhof]18‑18‑00 CGgang of steeg met een klein plaatsje daarachter
kopergedeputeerde staat van Friesland en oud burgemeester Theodorus Stansius
naastligger ten oostende hof van Theodorus Stansius
naastligger ten zuidende hof van Theodorus Stansius
naastligger ten westende hof van het huis genaamd Romen Rome
naastligger ten noordende hof van Goytien Zytses Croon
verkoperSipke Thewis c.u.
verkoperCornelis Claesen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Stansius, mede-gedeputeerde staat van Friesland en oud-burgemeester, koopt een gang of steeg met een klein plaetske erachter, omtrent het Kerkhof. Ten O. en Z. de hof van koper, ten W. de hof van Romen, ten N. de hof van Gooitjen Sytses Croon. Gekocht van Sipke Thewis en Cornelis Claesen, voor 18 cg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031r van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis Bruinebeert


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0303r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruyebeert


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0332r van 9 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Bruine Beert


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0131r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis staande Hofstraat hoek kerkhof van Albert Alberts


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0087r van 8 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de Bruine Beerd


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0030v van 25 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjalling Piekes


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0031v van 23 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjalling Piekes


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0173r van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Bruine Beerd


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-135Hofstraat 29
eigenaarwed. Tialling Piekes
gebruikerwed. Tialling Piekes
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-137Hofstraat 29hoff
eigenaarburgemeester Pauw erffgen.
gebruikerWyberen Rinnerts
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-135Hofstraat 29huis
eigenaarwed. Tialling Piekes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
aansl. grondp. voldaan16‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-137Hofstraat 29hoff
eigenaarSibrandus Reen
gebruikerhopm. Kalkensteen
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan2‑5‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0216v van 14 jan 1725 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruyne Beerdt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-135Hofstraat 29huis
eigenaarwed. Tjalling Piekes
gebruikerwed. Tjalling Piekes
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑00 CG
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-137Hofstraat 29hoff
eigenaarburgemeester Pauw erven
gebruikerhopman Calkenstein
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0380r van 14 jan 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis genaamd Bruin Beert


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0067r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Mullenkamp


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0227r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLuite Caspers


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-135Hofstraat 29hoff
eigenaarAnthony Vink
gebruikerAnthony Vink
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-137Hofstraat 29hoff
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-135 Hofstraat 29Dinglum Arjens, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0109r van 12 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 29Hofstraat NZ hoek Kerkpad [staat: hoek groot kerkhof]187‑14‑00 GG3/4 huis
koperCasper Caspers mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Beernt Harmens
naastligger ten noordenHarmen Beerns
verkoper q.q.Jan Hendrik Elwrik, namens zijn kinderen te Munsterland
verkoper van 1/2 van 1/4Luiter Jans Elwrik
verkoper van 1/2 van 1/4Maria Jans Elwrik
verkoper van 1/4 van 1/4Casper Jans mede voor zich, namens zijn broers en zuster te Munsterland
verkoper van 1/4 van 1/4Luiten Jansen
verkoper van 1/4 van 1/4Gerrit Jansen
verkoper van 1/4 van 1/4Antje Jansen
verkoper van 1/4meerderjarige vrijgezel Casper Hendriksbontwever


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-135Hofstraat 29hof
eigenaarAnthoni Vink
gebruikerDinglum Arjens
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-137Hofstraat 29hof
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0063v van 19 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLuiter Caspers


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0209r van 19 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 29Hofstraat NZ [staat: groot kerkhof ZZ]351‑14‑00 GGhuis
kopervroedsman Claes Leystra, gehuwd metkoopman
koperBerber Sjoerds Roorda
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Beernt Harmens
naastligger ten noordenHarmen Beerns
verkoper van 1/10Luiter Elferick, erfgenaam te Heek
verkoper van 1/10Casper ter Meer, erfgenaam te Heek
verkoper van 1/10Maria Elferick, erfgenaam, gehuwd met te Epe
verkoper van 1/10Dirk Nootebroek te Epe
verkoper van 1/10Casper Hendriks, erfgenaambontwever
verkoper van 1/10Luiter Jans, erfgenamen van
erflaterwijlen Casper Caspersbontwever
verkoper q.q.Gerryt Heins Brouwer, curator over resp.mr. brouwer
verkoper van 1/4Tjietske Jans, erfgenaam
verkoper van 1/4Dieuke Jans, erfgenamen van hun moey
erflaterwijlen Aefke Hendriks, weduwe van
erflaterwijlen Casper Caspers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Leystra, coopman en mede-vroedschap x Berber Sjoerds Roorda, kopen schoone huisinge aan de zz. van `t Groot Kerkhof, laatst bewoond door wijlen Aefke Hendriks. Grondpacht 30 st. Ten O. de straet na `t kerkhof, ten W. Beernt Harmens wed., ten Z. de Hofstraet, ten N. Harmen Beerns en een steeg. Beschrijving van het huis. Verkoper voor de ene helft is Claes ter Hofsteede woonende tot Epe in Munsterland, als gelastigde van de met name genoemde erfgenamen van Casper Caspers, in leven bontwever. Verkoper voor de andere helft is Gerrit Heins Brouwer, mr. brouwer, als curator over Tjietske en Dieuwke Jans, erfgenamen van haar wijlen moei Aefke Hendriks, in leven wd. Casper Caspers. Verkocht voor 351 gg. en 14 st.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0069v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Beernts c.u.mr. bontwever


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0015r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeernd Breukers


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0024v van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeernd Breukers


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0224r van 30 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeerent Breukers


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0037v van 6 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 29Hofstraat NZ op de hoek van het kerkhof325‑00‑00 GGhuis
koperJan Paulus, samen methuistimmerman
koperJan Jansen huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBeernd Breukers
verkoper van 1/2Antje Blom, gehuwd met
verkoper van 1/2Gerryt Nijwedmr. bontwever
verkoper van 1/2Berber Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/2Beernd Breukermr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Paulus en Jan Jansen, beiden huistimmerlieden, kopen een huis nz. Hofstraat, op de hoek van het kerkhof. Ten O. de straat naar het kerkhof, ten W.?, ten Z. de Hofstraat, ten N. Beernd Breukers. Gekocht van Antie Blom x Gerryt Nijwed?, mr. bontwever, en Berber Harmens x Beernd Breukers, mr. bontwever, voor 325 gg.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007av van 22 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Paulus


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0149v van 18 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Poulus


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0030v van 20 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan de Boer


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0276v van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 29Hofstraat NZ hoek van het kerkhof123‑00‑00 GGhuis
koperRoelof van Dijk mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurder benedenhuisBarend Barends c.u.30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBarend Budding
naastligger ten noordenArent Teutling
verkoper van 1/2Jan Jansen de Boer te Bolsward
verkoper van 1/2Trijntje Jans Lansenberg, gehuwd met
verkoper van 1/2A. Oendstra
erflaterwijlen Jan Paulus


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0105r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 29Hofstraat NZ op de hoek van het kerkhof215‑00‑00 CGhuis
koperBernardus van Taken, gehuwd metkoopman
koperFokeltje Jans Poort
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderBernardus van Taken koopman32‑00‑00 CG
huurderFokeltje Jans Poort
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBarend Budding
naastligger ten noordenArend Teutling
verkoperRoelof van Dijkmr. bakker


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0198r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 29Hofstraat NZ152‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Leyenaar mr. metselaar
koperHarmen Schuur koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurder benedenHette van der Veen c.u.
huurder bovenFloris Fransen c.u.
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSybren Uilkes
naastligger ten noordenArend Teutling
verkoper q.q.stadsmajoor bij drost en gerecht Wytze Dirks Blom, curator over
verkoperwijlen Bernardus van Taaken
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Leyenaar, mr. metselaar, en koopman Harmen Schuur


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-130, pag. 87Hofstraat 29M Vink1‑00‑00 cghuis en hoff


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 29Johannes Jansovl voor 1815; erven eigenaar van wijk G-091, gebruikers zijn Pieter Daniels wed., Rudolphina Bensfort, 1814. (GAH204); id. van wijk H-038, gebruiker Arjen Geerts Bos, turfdrager, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 29Pieter Davidsovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-091; medegebruiker Rudolphina Bensfort; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 29Rudolphina Bensfortgebruiker van wijk G-091; medegebruiker Pieter Daniels wed. ; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-091Hofstraat 29Johannes Jans ervenPieter Daniels wed
G-091Hofstraat 29Johannes Jans ervenRudolphina Bensfort


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 59 van 20 aug 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-091Hofstraat 29koopaktefl. 210huis G-091
 
verkoperJan Johannes Riddersma
koperGale Pieters Zandberg (zeeman, gehuwd met Doedtje Wopkes van der Stel)
schuldeiserWopke Djoerds van der Stel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1661Hofstraat 29wed. Harmen SchuurwinkelierscheHarlingenhuis en erf (179 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 29Doetje Wopkes van der Stel... Rijpsma; BS geb 1813, huw 1818, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-091; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 29Eelkje Dirks... 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124, supp wijk G-437; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-091; VT1839; geb 17 aug 1792, ged 2 sep 1792 Grote Kerk HRL, dv Dirk Cornelis en Aaltje ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-091HofstraatDoetje van der Stel51 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
G-091HofstraatReyer [Reyzo] S Moor22 jverwersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatPieter Zandberg20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatJan Zandberg17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatWapke Zandberg14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1661Hofstraat 29wed H Schuurvan voren veranderd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 721 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-091Hofstraat 29Doetje Wopkes van der Stel, overleden op 18 januari 184758 jr (geboren 13/11/1788), overleden Hofstraat G 91, uitdraagster, weduwe, moeder van Reyer, verver Sexbierum en Jouwkje Simons Mooy (vrouw van Auke Dirks van Akkeren, schoenmaker) en van Pieter, Wopke en Jan Gaeles Zandberg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 29Fetje Pieters Hoogstra... 1810 HRL, dv Pieter H, en Jetske Jagersma; huw Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk G-091; Johannes Akkerman en F. Hogstra (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4116*Hofstraat G-100Hendrik H. Faberwoonhuis
Sectie A nr. 4116*Hofstraat G-101Hendrik H. Faberwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4863Hofstraat 29 (G-101)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1925 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-9574
Hofstraat 29eSierd van der Veen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 29gemeentelijk monument17 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 29
  terug