Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 33
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 334-0514-0504-050G-293G-210


Naastliggers vanHofstraat 33
ten oostenHofstraat 35
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 31


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0047r van 2 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Krine Tomas


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0122v van 15 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRitscke Meyntes gardenier


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0174r van 11 apr 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 33Hofstraat NZ [staat: ten zuiden van het kerkhof]160‑00‑00 ggkamer en winkel
koperJan Bouuens, gehuwd met
koperMaycke Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJochum van Blesendorp
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHomme [staat: Hobbe] Tiebbis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperRitscke Meyns, gehuwd metgardenier
verkoperAnna Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bouuens x Maycke Jans kopen een kamer en winkel ten zuiden aan het kerkhof. Ten O. Jochum van Blesen, ten W. Hobbe Tiebbes. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van gardenier Ritschke Meyns x Anna Pieters voor 160 gg.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0050r van 25 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 33Hofstraat NZ200‑00‑00 ggkamer met zomerhuisje of keuken
koperHiltie Ariens
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenMayke Jans
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Anskes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperHomme Tyebbes, gehuwd met
verkoperLolck Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHiltie Ariens


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0158r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHil Oenes


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0247r van 10 dec 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Douwes bleker


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0115v van 20 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Douwes bleker


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0155v van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarcke Zircx


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0158v van 27 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarcke Zierx


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0157r van 14 nov 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Romckes


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0199r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer gekocht door Sioukjen Nannings


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0199v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 33Hofstraat NZ25‑07‑00 ggkamer
koperongehuwde dochter Sioukjen Nannings
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenOeds Sapes leertouwer
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende kamer van Gerrit Harmens
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperYfke Jelles Ydema, weduwe van te tussen Arum
verkoperwijlen dr. Theotardus van der Sluisadvocaat


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0098v van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoukjen Nannings


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-051 , folio 68Hofstraat 33
eigenaarSjoukjen Nannings
gebruikerSjoukjen Nannings
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-051 , folio 44rHofstraat 33
eigenaarSjoukjen Nannings
opmerkingonvermogende
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091r van 8 dec 1720 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 33Hofstraat NZ48‑00‑00 cgkamer
koperWybren Hessels
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Zape Oedes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenWillem Willems
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperZjoukjen Nannings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Hessels koopt een kamer in de Hofstraat. Ten O. erven Zape Oedes, ten W. Willem Willems, ten N. het kerkhof. Grondpacht 15 st aan de Stad. Gekocht van Zjoukjen Nannings, voor 48 CG.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0124r van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 33Hofstraat NZ55‑00‑00 cgkamer
koperAntie Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sape Oedes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenWillem Willems
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperWybren Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Douwes, vrijster, koopt een camer nz. Hofstraat. Ten O. erven Sape Oedses, ten W. Willem Willems, ten Z. die straat, ten N. het Kerkhof. Gekocht van Wybren Hessels, voor 55 cg.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntien Douwes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-051 , folio 44vHofstraat 33woning
eigenaarAntje Douwes
gebruikerAntje Douwes
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0311r van 5 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntje Douwes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-050 , folio 44vHofstraat 33
eigenaarAntie Douwes
gebruikerAntie Douwes
opmerkingpauper


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0147v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntje Douwes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-050Hofstraat 33Antje Douwes, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-050 , folio 44vHofstraat 33woning
eigenaarAntje Douwes
gebruikerAntie Douwes
opmerkingonvermogende


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-050, fol. 60vHofstraat 33Antje Douwes een weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderennayster6:12:00 cg1:2:00 cgbestaet geringh


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0076v van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntie Douwes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-050 , folio 45rHofstraat 33woning
eigenaarAntje Douwes
gebruikerAntje Douwes
opmerkingonvermogende


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0256v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntje Douwes


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0078v van 3 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntje Douwes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-050 , folio 45rHofstraat 33woning
eigenaarAntje Douwes
gebruikerAntje Douwes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-050 , folio 80rHofstraat 33woning
eigenaarDirk Cornelis
gebruikerTijs Jansz
huurwaarde14‑06‑00 cg
af: lasten01‑05‑00 cg
huurwaarde totaal13‑01‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑06 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0200v van 17 okt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0276r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Doedes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-050 , folio 80rHofstraat 33huis
eigenaarPieter Pieters
gebruikerJacob Jacobs
huurwaarde18‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht01‑05‑00 cg
huurwaarde totaal16‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑00 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0054r van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Doedes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-050 , folio 80rHofstraat 33huis
eigenaarBeernd Jans
gebruikerGaele Claasen
huurwaarde18‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑05‑00 cg
huurwaarde totaal16‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑00 cg
grondpacht vanBeernd Jans
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑12 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-048, pag. 54Hofstraat 33Hendrik Tabes , 28 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-050 , pag. 78Hofstraat 33Sipke Schoonbergen 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Barend Meyer Meeter... voornaam vrouw in huwelijksregister: Mietje; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1822; gebruiker van wijk G-293, metzelknegt; eigenaar is Sipke Schoonbergen 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Sipke Jans Schoonbergen... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-206; gebruiker Henrik Erik, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-293; gebruiker Barent Meyers Meter, metzelknegt, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-293Hofstraat 33Sipke SchoonbergenBarent Meyes Metzmetzelknegt


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 176 en 181 van 18 dec 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-293Hofstraat 33provisionele en finale toewijzingfl. 25a. huis aan de Laanen F-205, b. een woning in de Comediesteeg, c. huis in de Hofstraat G-293
 
verkoperNeeltje Martens Dekkers
koperWybe Schoonhoven


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1744Hofstraat 33wed. Wybe Schoonhoven winkelierscheHarlingenhuis (24 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-293Sietse Willekes26 jbalkflotterHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
G-293Grietje de Boer23 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-293Pietje Willekes14 wHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Aaltje Boomgaard... ovl 1848, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-138, 143, 293, wijk H-005, supp wijk F-364, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Age Annes Zeilmakergeb 1799/1809 HRL, N.H., ovl 18 feb 1850 HRL, huwt met Thomaske Sakes de Vries, zv Anne Dirks en Helena ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk G-293


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Grietje Jans van der Woudegeb 1780 Pietersbierum, ovl 28 mei 1851 HRL, huwt met Sake Pieters de Vries, N.H., dv Jan Simmes vdW, en Maaike ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk G-293


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Thomaske Sakes de Vriesgeb 1809 Pietersbierum, ovl 3 mrt 1854 HRL, huwt met Age Annes Zeilmaker, N.H., dv Sake dV, en Grietje Jans; bev.reg. HRL 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk F-204, wijk G-293, wijk H-210


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1744Hofstraat G-293Andries van der Werff woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1744Hofstraat G-210 Grietje W. Schoonhoven wed. Pieter Wijgawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4609Hofstraat 33 (G-210)Ate Nautawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 33J. Fortuintransportarbeider


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 33beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.10228896141052


  terug