Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 35
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 354-0524-0514-051G-294G-211


Naastliggers vanHofstraat 35
ten oostenHofstraat 37
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 33


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0117v van 22 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJochum Hanses van Blesendorp c.u.soldaat onder Julius van Eysinga


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0122v van 15 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 35Hofstraat aan het kerkhof, in de67‑00‑00 ggkamer
koperJochum van Blesendorp soldaat onder Julius van Eysinga
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Crijn Thomas
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRitscke Meyntes gardenier
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0174r van 11 apr 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochum van Blesendorp


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0050r van 25 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMayke Jans


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0158r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 35Hofstraat237‑00‑00 ggkamer
koperRippert Jacobs c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenEelck Jochums
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHil Oenes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMayke Jenties, weduwe van
verkoperwijlen Jan Bouwens, gesterkt met haar zoons
verkoperMinse Jansen, en
verkoperhaar zoon Jacob Jansen


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0159r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRippert Jacobs Forsenburch


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0247r van 10 dec 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 35Hofstraat NZ300‑00‑00 gghuis
koperGerrit Bockes, gehuwd met
koperGrietie Tiommes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
toehaakeen rijksdaalder tot een verering
naastligger ten oostenTiebbe Ypes* zakkendrager
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMinne Douwes bleker
naastligger ten noordenkerkhof [niet vermeld]
verkoperRippert Jacobs Forsenburch, gehuwd metbakker
verkoperJeltie Jaytyes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0115v van 20 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 35Hofstraat NZ194‑00‑00 gghuis
koperHarcke Siercks, gehuwd met
koperDieucke Piebes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
eerdere eigenaarwijlen Gerryt Bockes
huurder voor 1 jaarDouwe Hansen
naastligger ten oostenTiebbe Ypes* zakkendrager
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMinne Douwes bleker
naastligger ten noordenkerkhof [niet vermeld]
verkopermederechter van Barradeel Anderys Jansen


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0113v van 22 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Harke Sierx Cussendrager


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012v van 20 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarcke Sierxks Cussendrager


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0157r van 14 nov 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 35Hofstraat NZ131‑00‑00 gghuis
koperOede Sapes, gehuwd met
koperBeerntie Sioerds
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
huurderJan Scheltes c.u.organist
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Schotsman
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenDirck Romckes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperDieucke Piebes, weduwe van
verkoperwijlen Harcke Ziercxkussendrager


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0274r van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOede Sapes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0314r van 23 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Oede Sapes


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0199v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOeds Sapes leertouwer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-052 , folio 68Hofstraat 35
eigenaarOede Sapes kind
gebruikerOede Sapes kind
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-052 , folio 44rHofstraat 35
eigenaarOede Sapes soon
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Zape Oedes


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0124r van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sape Oedes


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 35Hofstraat NZ140‑00‑00 gghuis
koperJan Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenTeunis Meinderts
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenAntien Douwes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperPyter Sjoerds c.s.
verkoperAnnius Sjoerds c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Rinnerts Winsma burgemeester koopt een camer aan de nz. van de Lanen, op de oosthoek van de Stroffelsteegh. Ten W. de steeg, ten Z. zekere huisinge, ten O. en N. Douwe Gerrits, mr. brouwer. Gekocht van Pyter Sjoerds Molenaar.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-052 , folio 44vHofstraat 35huis
eigenaarBerend Jansen
gebruikerBerend Jansen
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-051 , folio 44vHofstraat 35woning
eigenaarHendrik Beerns
gebruikerHendrik Beerns
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-051Hofstraat 35Hendrik Beernts, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg0heeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-051 , folio 44vHofstraat 35woning
eigenaarHendrik Beerns
gebruikerHendrik Beerns
opmerking1738 insolvent verklaart en is onvermogende


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0076v van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 35Hofstraat NZ110‑00‑00 ggwoning
koperoud burgemeester Doedonius Vosma
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
huurderAntje Hendriks c.m.16‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPyter Eelkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenAntie Douwes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoper van 1/3Antie Hendriks, gehuwd met
verkoper van 1/3Hendrik Lammertsmr. bontwever
verkoper van 1/3Orseltje Hendriks, gehuwd met te Munsterland
verkoper van 1/3Jan Beernt Bosman te Munsterland
verkoper q.q.Jan Jansen Groen, curatorbontwever
verkoper q.q.Beernt Hendriks, curatoren overbontwever
verkoper van 1/3Beernt Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoedeneus Vosma, oud-burgemeester en mede-gedeputeerde staat van Friesland koopt een woning nz. Hofstraat. Ten O. Pyter Eelkes, ten W. Antie Douwes, ten Z. die straat, ten N. het Kerkhof. Gekocht van Antie Hendriks x Jan Hendrik Lammerts, mr. bontwever, voor 1/3, Gerryt Bijker, bontwever, als gelastigde van de andere (genoemde) erven, allen bontwevers, voor 2/3, 110 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-051 , folio 45rHofstraat 35woning
eigenaarburgemeester Vosma erven
gebruikerPyter Douwes
opmerkingwoont vergeefs


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0078v van 3 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 35Hofstraat NZ200‑00‑00 cghuis
koperPyter Douwes, gehuwd metgleibakker
koperBregtje Rommerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
huurderPyter Douwes c.u.
naastligger ten oostenPyter Eelkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenAntje Douwes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJohanna Bourboom, gehuwd met
verkoperPetrus Camperhoogleraar in de geneeskunde te Amsterdam


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-051 , folio 45rHofstraat 35woning
eigenaarburgemeester Vosma erven
gebruikerPyter Douwes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-051 , folio 80vHofstraat 35huis
eigenaarOkke Jarigs nom.ux.
gebruikerOkke Jarigs nom.ux.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0200v van 17 okt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 35Hofstraat NZ155‑00‑00 gghuis
koper door niaarJan Eelkes, gehuwd metgleibakker
koper door niaarTjitske Ritskes
geniaarde koperPieter Hendriks, gehuwd methuistimmerman
geniaarde koperWillemke Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJan Eelkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenkerkhof
verkoper van 1/2Harmen Elbertsbesteller van het Grootveerschippersgilde
verkoper van 1/2Iietske Rommerts, gehuwd met
verkoper van 1/2Jetse Jelles
verkoperRommert Claases, voor zich en als gelastigde van
verkoperHelema Rommerts, erfgenamen van te Edam
erflaterwijlen Eldert Jurjens, gehuwd met
erflaterwijlen Bregtje Rommerts


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0276r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 35Hofstraat NZ56‑00‑00 gghuis
koperJarig van der Ley koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
huurderJacob Tuik 18‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Eelkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoper q.q.Lammert Jans van der Veen, geauthoriseerde reddermr. bakker
verkoper q.q.Jan Yemes, geauthoriseerde redders vanmr. scheepstimmerman
verkoper van 3/4de boedel van wijlen Fettje Jans Medalen, weduwe van
verkoper van 3/4wijlen Pieter Pieters
verkoper van 1/4Marijke Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Dirk Cornelis Zijlstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig v.d. Ley koopt een woning nz. Hofstraat. Ten O. Jan Eelkes, ten Z. de Hofstraat, ten W. Albert Doedes, ten N. het Kerkhof. Grondpacht 15 st aan de Stad. Gekocht van (de redders van de boedel van) wl. Fettie Jans Medalen [Menalda?] wv Pieter Pieters voor 3/4 en Marijke Jans x Dirk Cornelis Zijlstra voor 1/4, voor 50 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-051 , folio 80vHofstraat 35huis
eigenaarJan Eelkes
gebruikerClaas
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0054r van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 35Hofstraat NZ45‑07‑00 gghuis
koperBeernd Jans mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
huurderJacob Tuik c.u.
naastligger ten oostenJan Eelkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Jans, mr. schoenmaker, koopt een woning nz. Hofstraat. Ten O. Jan Eelkes, ten Z. de Hofstraat, ten W. Albert Doedes, ten N. het Kerkhof. Gekocht van Jarig Jacobs v.d. Ley voor 45 gg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-051 , folio 80vHofstraat 35huis
eigenaarJan Eelkes wed.
gebruikerPieter Jacobs
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
grondpacht vanJan Eelkes wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-049, pag. 54Hofstraat 35


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-051 , pag. 79Hofstraat 35Jan Eelkes wed. en erven0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-294Hofstraat 35Feddrik Ypes Boomsma... 1804 te Sneek; BS ovl 1828; 1829 huwelijken, huw 1836, huw 1840, ovl 1860, ovl 1864; gebruiker van wijk G-294, varensgesel; eigenaar is Jan Eelkes erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-294Hofstraat 35Jan Eelkesovl voor 1815; J.E. erven eigenaar van wijk G-294; gebruiker Feddrik IJpes Boomsma, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-295; gebruiker Jan Sanders Jorna, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-294Hofstraat 35erven Jan Eelkes Feddrik Ypes Boomsmavarensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1745Hofstraat 35Klaas de Boer turfdragerHarlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-294Hofstraat 35Antje Harda... B-008, wijk G-100, 294, wijk H-057, 190; oud 47 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-294Hofstraat 35Geeske Klazes de Boer... Jans; BS geb 1834, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-302; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-294; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-294Hofstraat 35Johannes Groen... Kerk HRL 1805, BS huw 1834, bev.reg. HRL 1851 wijk G-302; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-294; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-294HofstraatJohannes Groen34 jgeenHarlingenm, protestant, gehuwd
G-294HofstraatGeeske de Boer36 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1814 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-294Hofstraat 35Geeske Klazes de Boer, overleden op 2 april 1850vrouw van Johannes Jans Groen, korendrager (Hofstraat G 294) (testamentair erfgenaam). Saldo fl. 283,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1745Hofstraat G-294Tjeerd S. Gosliga woonhuis


1874 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50051 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 25 van 2 feb 1874
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-294Hofstraat 35koopaktefl. 780huis G-294
 
verkoperJohannes Jans Groen
koperJoseph Witte (te Almenum)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1745Hofstraat G-211 Joseph Witte woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4610Hofstraat 35 (G-211)Joseph Wittewoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 35F. (Fetze) Kracht


2023
0.064404964447021


  terug