Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 39
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 39 4-ong 4-ong G-296 G-213
Naastliggers vanHofstraat 39
ten oostenHofstraat 41
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 37


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0283r van 9 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van Gijsbert Lammerts


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0117v van 22 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende stadsschuur


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072v van 2 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Stad Harlingen: eerdhuysinge {baarhuis?)


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0159r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet doodgravershuisje


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0022r van 15 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten westenTiebbe Ypes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027ra van 8 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet doodgravershuisje


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0113v van 22 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet doodgravershuisje


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012v van 20 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet doodgravershuisje


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0274r van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet doodgravershuisje


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0314r van 23 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Stad Harlingen: doodgravershuisje


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0038v van 11 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet doodgravershuisje


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0163r van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet doodgravershuisje


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0212v van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet doodgravershuisje


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet doodgravershuisje


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0111v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Stad Harlingen: baarhuis


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0017r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Stad Harlingen: baarhuis


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0165r van 5 mei 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Stad Harlingen: baarhuis


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0083v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Stad Harlingen: baarhuis


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0091v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Stad Harlingen: baarhuis


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0308v van 1 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Stad Harlingen: baarhuis


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-296Hofstraat 39 de Stad doodbaarshuisje


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1747Hofstraat 39de Stad HarlingenHarlingenhuis of bergplaats (45 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-296Hofstraat 39Sjoerd Wygers van der Weide... Ha18 51 wijk A-163, wijk G-182, 296; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, matroos, wijk G-291; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-296Hofstraat 39Sytske Klases Draaisma... bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, 296; oud 35 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1747G-296 (Hofstraat)de Stad Harlingenturfdragershuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1747G-213 (Hofstraat)Gemeente Harlingenturfdragersh.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4610Hofstraat 39 (G-213)Bouwe van der Woudewoonhuis en pakhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 39C.Leijentimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 39H. (Hans) Souverein
  terug