Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hondenstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHondenstraat 1(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)


Naastliggers vanHondenstraat 1
ten oostenHondenstraat 3
ten zuidende Hondenstraat
ten westende Grote Bredeplaats
ten noordende Grote Bredeplaats


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0181r van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8west_voor, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTonys Meynes zwaardveger


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0244v van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8west_voor, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTonys Meynerts


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0345v van 13 feb 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6oost_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0005r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8west_voor, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0017v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8west_voor, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0063v van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6oost_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoost Sybrants


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0162r van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6oost_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Joost Sibrants zeilmaker


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0168r van 27 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6oost_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Joost Sibrants zeilmaker


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0314r van 18 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8west_voor, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: vijverstraat]


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0093r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Noorder Vijverstraat]


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0253r van 28 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0081v van 13 apr 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 1Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]300‑00‑00 gg1/2 huis
koperJacob Hansen c.u.
eigenaar van 1/2de kinderen en erfgenamen van wijlen Jelle Pytters
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenIge Stoffels
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSymen Jouckes
naastligger ten noordende weduwe van wijlen de heer Ennema
verkoperJan Watses te Amsterdam


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 1Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]750‑00‑00 gghuis
koperHaye Hayes gewaldige Admiraliteit in Friesland
huurderMayke Pytters 50‑00‑00 gg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDirck Dircx Mock
naastligger ten oostenhet huis van Cornelis Douwes de Boer
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westende tuin van de Pauw en de verkopers de Pauw
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Douwes Siouma


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0004v van 27 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0176v van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 1Vijverstraat NZ204‑00‑00 gg1/2 huis
koperDouwe Jellis
eigenaar van 1/2Jacob Jansen
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenYge Stoffels
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenwijlen Symen Jouckes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de heer Ennema
verkoperde erfgenamen van wijlen Jelle Pyters


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0064v van 8 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Vetzenius
naastligger ten zuidenhet huisje genaamd de Paussteert van Claes Burger


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0368v van 12 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8west_voor, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tierk de Vries kapitein


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0187r van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6oost_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen capitein Beern Hiddes


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0262v van 8 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6oost_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Beern Hiddes de Vries


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0005r van 9 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8west_voor, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Barent Hiddes de Fries kapitein


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0093r van 18 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6oost_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenL. V. Prigge kapitein


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0229r van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrard Luppus
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0208v van 11 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerard Luppus
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0102r van 22 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0035v van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8west_voor, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVijverstraat


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0008r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 1Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]999‑19‑00 cghuis
koperjuffrouw Tytzia Yda Prigge, gehuwd met
koperGerardus Luppus commies ter recherche Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenGerardus Luppus c.u.
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenGerardus Luppus c.u.
naastligger ten noordenGerardus Luppus c.u.
verkoperJohannes Andries, gehuwd met
verkoperFroukjen Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTytzia Yda Prigge x Gerardus Luppus, commies ter recherche, koopt een huis nz. Vijverstraat (Hondenstraat). Ten O., W. en N. de koper, ten Z. die straat. Gekocht van Johannes Andries x Froukjen Harmens, voor 999 cg.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0225r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0127r van 21 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8west_voor, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0275r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVijverstraat


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0079v van 21 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0059v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0109v van 14 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hondenstraat 1 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hondenstraat 1 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hondenstraat 1 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hondenstraat 1 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4976Hondenstraat 1 (E-ong)de Staat (Post en Tel.)post en telegraafkantoor


2023
0.097692012786865


  terug