Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hondenstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHondenstraat 7(niet bekend)(niet bekend)E-267E-095


Naastliggers vanHondenstraat 7
ten oostenHondenstraat 9
ten zuidende Hondenstraat
ten westenGrote Bredeplaats 14
ten noordenGrote Bredeplaats 16


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hondenstraat 7, HarlingenHondenstraat 7Zie Grote Bredeplaats 14


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0045v van 17 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Bentes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0164v van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Bentes brouwer


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0109r van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 7Hondenstraat NZ [staat: Nieuwe Vijverstraat]180‑00‑00 GGhuis
koperFoppe Foeckes, gehuwd met
koperGrietie Pieters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHenrick Maackal
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hendrick Bentis
verkoperWijneringe Aliffs


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0069v van 17 mei 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPier Piers gortmaker


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0178r van 12 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Nanne Rinses


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014ra van 9 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Pytters brouwer


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0262r van 18 feb 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van burgemeester Augustinus Pieters


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0261v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij van Harmen Pyters Falck


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0339r van 23 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: Bredeplaats] lopend naar de Hondenstraat [staat: Vijverstraat]


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0278r van 8 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij van vroedsman Hessel Wassenaar


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0291r van 29 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 7Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]150‑00‑00 CG1/3 huis daar de Zeeridder uithanght
koper door niaarAntie Jans meerderjarige dochterde Zeeridder
eigenaar van 1/3de weduwe van Jan Hendrix Klein
eigenaar van 1/3Hendrik Klein
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑18‑00 CG
geniaarde koperPytter Sjoerds, gehuwd metbrouwersknecht
geniaarde koperGeeske Jelgers
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Augustinus
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westende brouwerij van de medeverkoper Hessel Wytses Wassenaar
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Marten kuiper
verkopervroedsman Hessel Wytses Wassenaar, gehuwd met
verkoperTrijntje Harmens
verkoper q.q.vroedsman Hessel Wytses Wassenaar, gelastigde van zijn zwager
verkoperds. Harmannus Wesselius, gehuwd metpredikant te Leeuwarden
verkoperGryttje Harmens


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. Velthuis c.u.mr. brouwer


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0344r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Velthuys mr. brouwer


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0132v van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwoning bewoond door Lijsbet Clases


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0129r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: Brouwersstraat]


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0322r van 9 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Jan Overse mr. brouwer


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0155r van 16 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBroer Fongers
naastligger ten oostenvroedsman Overzee


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0162r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: Brouwersstraat]


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0210v van 17 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij nu gekocht door Pytter Gunter c.u.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0058v van 8 mrt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Gunter


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat van de Bredeplaats naar de Vijver]


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0028v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Poulus
naastligger ten oostenPieter Gunter


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0019r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Vellinga c.u.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat van de Bredeplaats naar Vijver]


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0157v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHidde Dirks


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0180r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Vellinga c.u.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0162v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHidde Dirks


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0209v van 26 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0224v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Vellinga directeur van het fonds van de O & A zeelieden
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hondenstraat 7 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-267Hondenstraat 7Harmen Kroon... in 1851, N.H., zv Jelle Wiebes en Anke ... ; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104, wijk E-267; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-118; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-267Hondenstraat 7Rinske van der Meulen... HRL, ongehuwd, N.H., dv Hendrik vdM, en Mintje Douwes; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-105, wijk E-267, 285, supp wijk C-437; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-151; ... (alles)


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hondenstraat 7 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hondenstraat 7 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hondenstraat 7 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-267Hondenstraat 7Aukje Jans Groen... E-252, 267, wijk G-107; geb 25 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Jan Groen en Jantje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-267Hondenstraat 7Janke de Vriesgeb 17 jul 1798 Berlikum, DG. A 15 nov 1854 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk E-267


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-267Hondenstraat 7Trijntje Schippergeb 1784 Kimswerd, ovl 10 jun 1856 HRL, huwt met Harmen Kroon, N.H., dv Rimmer Jacobs S, en Anke ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104 wijk E-0267


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4032Hondenstraat E-095Asser de Leeuwwerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4032Hondenstraat 7 (E-095)Pieter Westerhuispakhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hondenstraat 7H. (Hendrik) Riem
  terug