Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) E-267 E-095
Naastliggers vanHondenstraat 7
ten oostenHondenstraat 9
ten zuidende Hondenstraat
ten westenGrote Bredeplaats 14
ten noordenGrote Bredeplaats 16


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hondenstraat 7, HarlingenHondenstraat 7Zie Grote Bredeplaats 14


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0164v van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Bentes brouwer


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0109r van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 7Hondenstraat NZ [staat: Nieuwe Vijverstraat]huis
 
koperFoppe Foeckes, gehuwd met180-00-00 GG
koperGrietie Pieters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHenrick Maackal
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erven van Hendrick Bentis
verkoperWijneringe Aliffs


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014ra van 9 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Pytters brouwer


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0261v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende brouwerij van Harmen Pyters Falck


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0278r van 8 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende brouwerij van vroedsman Hessel Wassenaar


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0291r van 29 mrt 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 7Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]1/3 huis daar de Zeeridder uithanght
 
koper door niaarAntie Jans meerderjarige dochter150-00-00 CG
eigenaar van 1/3de weduwe van Jan Hendrix Klein
eigenaar van 1/3Hendrik Klein
verpachter grondde Stad Harlingen: armen0-18-00 CG
geniaarde koperPytter Sjoerds, gehuwd metbrouwersknecht
geniaarde koperGeeske Jelgers
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erven van burgemeester Augustinus
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westende brouwerij van de medeverkoper Hessel Wytses Wassenaar
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende erven van Marten kuiper
verkopervroedsman Hessel Wytses Wassenaar, gehuwd met
verkoperTrijntje Harmens
verkoper q.q.vroedsman Hessel Wytses Wassenaar, gelastigde van zijn zwager
verkoperds. Harmannus Wesselius, gehuwd metpredikantLeeuwarden
verkoperGryttje Harmens


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. Velthuis c.u.mr. brouwer


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0344r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Velthuys mr. brouwer


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0322r van 9 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Jan Overse mr. brouwer


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0162r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: Brouwersstraat]


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0210v van 17 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende brouwerij nu gekocht door Pytter Gunter c.u.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0058v van 8 mrt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPyter Gunter


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat van de Bredeplaats naar de Vijver]


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0019r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Vellinga c.u.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat van de Bredeplaats naar Vijver]


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0180r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Vellinga c.u.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0209v van 26 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0224v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Vellinga directeur van het fonds der O & A zeelieden


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-267Hondenstraat 7Harmen Kroon... in 1851, N.H., zv Jelle Wiebes en Anke ... ; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104, wijk E-267; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-267Hondenstraat 7Rinske van der Meulen... HRL, ongehuwd, N.H., dv Hendrik vdM, en Mintje Douwes; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-105, wijk E-267, 285, supp wijk C-437; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-151; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-267Hondenstraat 7Aukje Jans Groen... E-252, 267, wijk G-107; geb 25 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Jan Groen en Jantje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-267Hondenstraat 7Janke de Vriesgeb 17 jul 1798 Berlikum, DG. A 15 nov 1854 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk E-267


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-267Hondenstraat 7Trijntje Schippergeb 1784 Kimswerd, ovl 10 jun 1856 HRL, huwt met Harmen Kroon, N.H., dv Rimmer Jacobs S, en Anke ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104 wijk E-0267


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4032E-095 (Hondenstraat)Asser de Leeuwwerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4032Hondenstraat 7 (E-095)Pieter Westerhuispakhuis


1965 - adresboekadresnaam
Hondenstraat 7H. (Hendrik) Riem
  terug