Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) E-071 E-097
Naastliggers vanHondenstraat 11
ten oostenHondenstraat 13
ten zuidende Hondenstraat
ten westenHondenstraat 9


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0164v van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenEbel Sybrants


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148r van 7 jun 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAeltie Stoffels


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067v van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kopers Nanne Rinses c.u.mr. kuiper
naastligger ten westenAeltie Stoffels


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0082v van 3 mrt 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0103v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAeltie Stoffels


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014ra van 9 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenYbel Sybrandts


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0056r van 4 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMeinert Sickes* bakker


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0261v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0137v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende oud rentmeester Wassenaer c.s.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPytter Sjoerds brouwer


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPytter Sjoerds* brouwer


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0278r van 8 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Leukjen melkverkoopster


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0266r van 28 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Jan Jacobs


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0322r van 9 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0204r van 10 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAmelia Johanna Kutsch


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0210v van 17 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oosten[het steegje van] Johannes Nollides


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0032r van 22 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende heer Johannes Nollides


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0079r van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. Nollides


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0350r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Nollides


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0001r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Nollides


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0027r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Nollides


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0301v van 15 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van J. Nollides


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 96 en 114 van 3 mrt 1813
adressoortbedraggebruik
E-071Hondenstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 106woning E-071
 
verkoperSipke Sjoukes Hiemstra
koperJan Besling


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 11Jan Beslink/Besselinck... in 1831, huw.get. bij H.J. Evering en B. Christoffels, werk man 1816; eigenaar en gebruiker van wijk E-071, sjouwer, 1814. (GAH204); Jan Besselink van HRL. en Catharina Gerkes Molenaar van Bolsward, zijnde de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-071Hondenstraat 11Jan Beslink Jan Beslink sjouwer


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-071Hondenstraat 11Trijntje Gerkes Molenaar, overleden op 4 februari 1823vrouw van Jan Besselink, werkman (Vijverstraat E 71), moeder van minderjarige Gerbrandus Jans Besselink. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-071Hondenstraat 11Jan Besselink, overleden op 1 september 183153 jr, dranktapper Vijverstraat E 71, vader van minderjarige Gerbrandus Jans Besselink (voogd is Bernardus Leemkoel, koopman Voorstraat E 15). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1168Hondenstraat 11Simon Jans SchiereHarlingenkoopmanhuis en erf (35 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-071Hondenstraat 11Sydske Wopkes Bleeker, overleden op 28 augustus 1834dienstmeid, zuster van Akke Wopkes Bleeker (vrouw van Jan Jans de Jong, winkelier Vijverstraat E 71). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 11Akke Wopkes Bleekergeb 1807 Makkum, ovl 20 jan 1848 HRL, huwt met Jan Jans de Jong, dv Wopke B., en Maaike Andries; BS ovl 1848; oud 33 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-071; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 11Sjoukje Ages Hollander... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1842, ovl 1854; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-071; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-071Hondenstraat 11Jan Cornelis Wagenaar, overleden op 5 november 183959 jr, houtvlotter, overleden Vijverstraat E 71, gehuwd, vader van Cornelis, timmerman, Eelke, verver, Hubert, kantoorbediende en Anna Jans Wagenaar (vrouw van Pieter Jans Botes, koopman/verver). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-071ZuiderhavenJan de Jong56 jMakkumgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
E-071ZuiderhavenAkke Bleeker33 jMakkumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-071ZuiderhavenAndreas de Jong4 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-071ZuiderhavenSieuwke de Jong1 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-071ZuiderhavenCatharina de Jong10 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-071ZuiderhavenSjoukje Hollander29 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-071Hondenstraat 11Sietske de Vries, overleden op 29 januari 184847 jr (geboren 13/12/1800), overleden Voorstraat E 71, ongehuwd, moeder van Sietske de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 11Anna Greidanus... Petrus G, en Catharina Vellinga; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1835, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-063; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 11Catharina Vellinga... en IJttje Tolsma; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; Petrus Greydanus, Conrector der Latijnsche Scholen ende C.V., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-071Hondenstraat 11Michiel Goslings... broeder bruid 1836, zv Jan G, en Pietje Damsma; BS huw 1835, huw 1836, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; oud 40 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, notaris, wijk E-063; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4150Hondenstraat 11 (E-097)Klaaske Brouwer (wed. Ybe Bolman)woonhuis
  terug